www.wimjongman.nl

(homepagina)

Oude testamenten van de Aartsvaders

( )

De historie van de Dode Zee rollen is complex. Maar we weten dat de Essenen oude boekrollen bewaard hebben in de grotten rond Qumran. Ze hebben die daar verborgen tijdens of voor de opstand tegen de Romeinen in het jaar 70.

In de loop der tijden zijn die rollen gevonden door Bedoeïenen en werden ze ontcijferd. Nu was er een set aan boekrollen welke worden genoemd de "Testamenten van de twaalf Aartsvaders". Dit zijn geschriften vermoedelijk geschreven door Enos, Lamech, Noach, Abraham, de twaalf aartsvaders, Kohath, Amram en Aaron.

Ken Johnson heeft daar een boekje over geschreven waarin deze fragmenten zijn opgenomen.

Een deel van deze testamenten brengt duidelijk naar voren dat de Messias als God in het vlees zou komen, dit in overeenstemming met de christelijke leer. Deze geschriften waren dus al bekend lang voordat Jezus op aarde kwam. Ken Johnson zegt dit in een: interview dat het ook verklaart waarom de Essenen een tijd na de dood van Christus ophielden te bestaan als groep, ze waren volgelingen van Jezus geworden. Ze wisten dus ook van de verdrijving uit het land en borgen de rollen op in de grotten.

()

Tussen 1948 en 2016 zijn in twaalf grotten menige oude boekrol gevonden en die voor-christelijk waren.
De rollen worden aangemerkt met code's, b.v IQ21. Dat betekent dat Qumran het gebied is, het getal I is de grot waar het werd gevonden, en 21 betekent dat het de 21e boekrol is.

Ik heb een paar fragmenten van de aartsvaders vertaald in het Nederlands die ik dermate interessant vond om dat eens onder te aandacht te brengen en misschien belangstelling op te wekken om het hele boek te lezen. Hoewel dat Engelstalig is.

"Acient Testaments of the Patriarchs"
Autobiographies from the Fead Sea Scrolls

Het hele boek vertalen kan helaas niet, want daar ligt auteursrecht op.

ISBN-10: 1975887743
ISBN-13: 978-1975887742

Testament van Simeon.

Testament van Levi

Testament van Judah