www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kan de kerk dan ten minste nog voorzichtig zijn?

23 juni 2017 - door Daniel Matson

()

Het Openbaring 12 teken, het Grote Teken aan de hemel, krijgt veel aandacht, en daarmee ook afwijzing van bekende bijbelleraren. Het probleem is echter dat hun argumenten tegen het teken duidelijk oppervlakkig en leeg zijn. Ze ontkennen het heel gemakkelijk, omdat ze geloven dat "niemand de dag of het uur kan weten". En dan het is moeilijk om te argumenteren tegen de duidelijke feiten. Aangezien niet kan worden gevonden dat het teken zich herhaalt in de eerste minstens duizend jaar, en aangezien het nu gaat gebeuren op een bepaalde dag zoals deze 23 september 2017, vormt dat een enorm probleem voor hen. En zo komt dan de ontkenning dat het is onmogelijk is dat we de Dag des Heren zouden kunnen zien naderen en daarbij een specifieke tijd bepalen.

Maar wacht eens even. Hoe zit het dan met de volgende Schriftgedeelten? Geven die wel echt permissie daartoe of bepalen die zelfs dat we het wel weten?

"Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."Hebreeën 10:25

"Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn." 1 Tessalonicenzen 5:4-6

"Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen." Openbaring 3:3

Ja, degenen die in het licht van de waarheid zijn, weten het als ze kijken – als ze uitkijken naar de komst van onze Heer.

Diep verscholen in het boek Openbaring is het Grote Teken aan de hemel toch voor iedereen te lezen en te zien. Het is een openbaring van wat er komen gaat en die werd aan ons gegeven om te weten wat er te zien aan in de hemel. Overweeg dit eens:

"Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden, en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven." Openbaring 1:1

Toen Jezus zei "Niemand weet de dag of het uur" in Matteüs 24, was het waar dat niemand van de discipelen dit vervolgens, of zelfs nog later, wel wist. Maar ook is dit een stijlfiguur met de verwijzing naar de dag "waarvan niemand de dag of het uur weet", wat moet worden begrepen als het Bazuinenfeest. Toen Jezus over de eindtijd sprak in Mattheüs 24, verwees hij niet naar de Opname, maar naar de Wederkomst op het einde. Zij die het boek Daniël begrijpen, zijn in staat om de dagen te tellen en om de wederkomst aan te wijzen. Het niet-weten van destijds was slechts een tijdelijke status. Dus mensen kunnen het weten. Hoe? Ze weten het door te kijken, want dat is wat Jezus ons gebood om te doen. Hij zei dat na de Eindtijdrede op de Olijfberg. Dus kijken we uit, en door Zijn Openbaring worden we geconfronteerd met dit Grote Teken uit Openbaring 12:1-2 op deze 23 september 2017.

Dus waarom deze waarschuwingen? Waarom moet het teken worden verworpen met een dergelijke onzorgvuldigheid? Zou het niet juist onze aandacht moeten trekken om te zien wat lijkt te zijn, als een verandering van de tijden? Als dit niet het Grote Teken is, wat is het dan? Niemand is in staat om een andere verklaring te kunnen aanbieden van wat het dan wel is. Als dit het niet is, wat is dan de juiste interpretatie? Naar welk ander gebeuren zullen we dan op zoek gaan, als dit niet het teken is? Ik heb niets anders aangeboden zien worden.

De waarheid is dat het Grote Teken van de Vrouw in barensweeën aan de hemelen, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, met een kroon van 12 sterren, en met het kind, optreedt in dit jaar op Sabbat Shoeva, de Sabbat van Inkeer, niet meer en niet minder. De timing is perfect, alsof het was gepland vóór het begin van de tijd. Het gebeurt twee dagen na de laatste bazuin tijdens het Bazuinenfeest. Mensen hebben gezocht, zowel vóór als na dit jaar, en de enige herhaling van het teken die gevonden kan worden is in 3915 v.Chr. Het is verbazingwekkend, ja, het is Geweldig!

Hoe dan ook, deze dingen verkrijgen weinig begrip in het algemeen en het wordt dan heel gemakkelijk verworpen. Toegegeven, dit soort speculaties maakt velen bang dat het misschien verkeerd wordt getoond, maar de simpele feiten zijn daar en ze mogen niet roekeloos worden verworpen.

Waarom wordt dit teken zo snel verworpen, alsof er niet iets aan de hand is? Het probleem is dat wij niet in een vacuüm leven en dat er geen andere tekenen zijn waarover gesproken wordt in de Bijbel. Wij leven nu 70 jaar nadat Israël weer een natie werd in eigen land. We zijn nu 100 jaar (de regel van de eerste vermelding van een generatie in de Bijbel in het geschiedenis van Abraham is 100) na de Eerste Wereldoorlog dat "volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk opstond". We zijn nu 120 jaar nadat het zionisme werd opgericht. Wij leven nu 50 jaar nadat Israël Jeruzalem heroverde. En er is meer. Nee, we zitten niet in een vacuüm. We zitten zelfs in geleende tijd. Kijk eens naar alle andere artikelen op deze website, want die zijn in "harmonie" met dit huidige jaar. Het Grote Teken van Openbaring 12 is gewoonweg de kers op de taart.

Is het met al deze dingen dan logisch, of zelfs geestelijk aanvaardbaar om zo minachtend te zijn? Ik geloof van niet.

Gezien al deze dingen, kunnen wij dan niet op zijn minst voorzichtig zijn en toegeven dat dit wellicht de tijd kan zijn?

Is de Bijbel dan niet het onfeilbare Woord van God? Zelfs als deze interpretatie van Openbaring 12 onjuist blijkt te zijn, blijft het dan niet net zo staan in de Bijbel?

Alles wat in gevaar lijkt te zijn, is ons gebrek aan geloof in datgene wat voor ons opgeschreven is. Voorzichtigheid lijkt in de wind te worden geslagen om het leven te leven zoals het altijd is geweest vanaf het begin van de schepping. De waarheid is dat Jezus terugkomt, en we kijken naar Hem uit, en we moeten dit doen. Degenen die zeggen dat we dat niet kunnen doen, lopen een risico.

Bron: Signs of the End - Can the Church at least be cautious?