www.wimjongman.nl

(homepagina)

Voorteken

7 oktober 2017

Het woord SÄ“meion dat staat voor teken in Openbaring 12 heeft meerdere betekenissen en wel (1) Merkteken, kenteken. (2) Bewijsteken, legitimatie. (3) Voorteken en (4) Wonderteken.

Met nummer twee in de betekenissen is het dus een bewijs en in de derde betekenis is het een voorteken, dit laatste een woord wanneer het gaat om een aankondiging van een gebeurtenis, dus als een "voorteken" van wat er wereklijk zal gaan gebeuren, en tevens een bewijs.

De Studiebijbel zegt het als volgt: Zo vinden we een formulering als in "een teken van Uw komst en de voleinding van de wereld" (Matt. 24:3 en vlg. Marcus 13:4) en de "tekenen van de tijden" (Matt. 16:3), d.w.z. de kentekenen met betrekking tot de messiaanse tijden. In sommige gevallen ligt de nadruk op het wonderbaarlijke aspect bij een voorteken, zoals bij bijzondere verschijnselen aan de hemel en hemellichamen, waardoor een gebeurtenis aangekondigd wordt.

Strong 4592 {say-mi'-on}: een teken, merk.
1a) waarmee een persoon of een ding wordt onderscheiden van anderen en wat bekend is
1b) een teken, wonder, voorteken, dat wil zeggen een ongewone gebeurtenis,die de gemeenschappelijke gang van de natuur overstijgt
1b1) tekens over opmerkelijke gebeurtenissen binnenkomen die spoedig zullen gebeuren
1b2) van wonderen waarmee God de mannen verifieert door hem gestuurd of door welke mensen bewijzen dat de zaak waarvoor zij pleiten van God is

Hier is een video met Nederlandse ondertiteling

Voor wie niet kijken wil, maar liever rustig leest, de tekst.

Gisteren maakte ik mijn allereerste video, en het ging over wat er op 23 september gebeurd is met een vraagteken erachter.

De opname zou plaatsvinden, het gebeuren waarbij de christenen, de gemeente zoals de bijbel ze noemt, van de aarde wordt weggenomen. Tenminste, dat is wat veel mensen erin zagen dat werd verondersteld te gebeuren. Maar het gebeurde niet. Degenen die over 23 september gerapporteerd hebben, worden nu bespot. Zij hebben nooit gezegd dat de opname zeker zou gebeuren, zij lieten ons alleen de Schrift zien. En met die Schrift kun je puzzelen, en dat deden we en we dachten dat er iets zou gebeuren.

Maar toen er niets gebeurde..... Mijn eerste video ging over die mensen, de tegenstanders, die toen begonnen met ze te bespotten. Ze spotten met hen die de Schrift lazen en ons het zelf verder lieten bepalen. Een van hen was Scotty Clarke, God zegene hem! De sterren lijnden perfect op, op die 23e september. Dat was Scotty Clarke, hij had het helemaal goed. Daar twijfel ik geen moment aan. Maar de 23e kwam en ging en er gebeurde niets. Iemand stuurde me een berichtje, iemand genaamd Elenor Bongerd, ik hoop dat ik het goed uitspreek met alle respect voor haar.

Zij zei dat het haar deed denken aan iets in Matteus 25, waar het over de maagden gaat met hun lampen en hun olie.

En toen daagde me iets, het werd me ineens klaarhelder! Laten we er even snel naar kijken, ik lees het snel, het staat op de volgende pagina, ik heb het even geoormerkt, en er staat:

'Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs'. Dat is belangrijk, die opmerking, er zaten er zonder olie en 5 waren er wijs en 5 dwaas. Dus ik denk dat olie voor wijsheid staat, sommigen zeggen geloof. 'Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie, doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in'. De bruidegom bleef uit!

Laten we teruggaan naar Openbaring 12 en ik gebruikte een specifiek woord toen ik dat las, want zo staat het in mijn bijbel.

Wat er staat is, en het is Johannes die hier spreekt: 'En er werd een groot VOORTEKEN.... Mensen zeggen ook wel een groot wonder, een groot teken. Er werd een teken aan de hemel gegeven: de sterren lijnden perfect op. Maar het bijzondere is, en dat vond ik hier, het woord: VOORTEKEN. Een voorteken is een teken of waarschuwing dat er iets groots zal gebeuren. Ze geloofden bijv. dat wilde vogels in huis een voorteken van de dood waren.

Het was een teken naar iets dat in de toekomst zou gebeuren. En toen Elenor mij dat schreef en ik dat las, viel ik haast achterover. Want een van de taken van de maagden was om hun lampen op lange stokken te zetten en als de bruid dan onderweg was naar het huis van de vader van de bruidegom, moesten ze die lampen omhoog houden. Ze gingen in optocht naar die lokatie. Dus ik dacht: wat gebeurt er dan als het teken van Openbaring 12 betekent dat wij ons klaar maakten, maar er vertraging was? En dat is wat Elenor zei, wat gebeurt er als er vertraging is?

Degenen die een lamp droegen zijn hen die zeiden: hee, laten we gaan, we gaan! We moeten naar de bruiloft! En toen ontdekten ze dat er vertraging was en gingen terug en namen even rust. Tegen al degenen die de hoop verloren dat Openbaring 12 iets te maken heeft met profetie en de gemeente die opgenomen wordt, zeg ik: verlies toch die hoop niet, verlies je zicht hierop niet! Want dit is echt heel, heel belangrijk op dit specifieke moment.

Ik ga nog wat verder terug, naar Matteus 24, waar de discipelen aan Jezus vroegen meer over de laatste dingen te vertellen. En er zullen oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. Doch van die dag en van die ure weet niemand.

Als een bruid voorbereid en klaar is, wacht ze totdat ze wat hoort. Ze hoort van haar bruidegom, zodra de vader zegt dat het huis klaar is. De vader vertelt het de zoon en zegt: ga nu en haal haar, niemand weet de dag noch het uur.

En dat is waar ze het over hadden. En dat betekent niet dat we niet kunnen weten dat het dichtbij is, want als deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog, want de tijd is nabij. Dat vind ik interessant, want als ik omhoog kijk, wat zie ik dan? Dan zie ik sterren! En dat is waar Scotty ons over vertelde, en waar die anderen ons over vertelden.

Dit is zo ongelofelijk belangrijk! En nu al diegenen die dit afwijzen, die teleurgesteld zijn, in het bijzonder hen die dachten dat er iets mee was. Maar er is ook iets mee, geef niet op, blijf er over nadenken!

Wat er aan de hand is, is dat er vertraging is. Het is zoals ik je liet zien, als een voorteken. Iets dat gezien wordt, maar wat nog niet direct gebeurt. Het is vertraagd. Dit is echt heel, heel belangrijk. Ik zal eerlijk zeggen wat ik denk, heel eerlijk. Weet ik wanneer? Nee! Ik weet de dag noch het uur niet. Zijn we er dichtbij? Als ik naar de oorlogen kijk, ja!

We zijn er heel dichtbij! Israel is op dit moment in een hoek gedreven. Misschien maak ik wel een andere video, ik zei dat eerder, mmaar dit was nu even belangrijker. Ik wilde dit eerst bekend maken en verspreiden. Maar het is goed mogelijk dat iedereen die nu de hoop opgeeft of ontmoedigd raakt of afhaakt, degenen zijn die dwaas zijn. Zij die geen olie hebben.

Hoe kom je aan olie? Door te geloven dat dit gaat gebeuren. Wat ik allereerst zeker weet dat er zal gebeuren, is de opname! De 'harpazo', het wegrukken. Ik weet dat Israel dicht bij een oorlog is en de opname gebeurt met een reden begrijp ik uit het Woord, en dat is dat de gemeente in gevaar zal verkeren. Dus het zal een plotseling wegrukken zijn.

We zitten heel dicht bij oorlogen, ik weet niet of een oorlog met Noord Korea daarbij hoort, dat weet ik allemaal niet.

Maar ik begrijp wel, en deels door Elenor, heel hartelijk dank daarvoor, dat we de hoop niet kwijt mogen raken.

Verlies het geloof niet! Laat je kennis niet verdwijnen, je hebt dit alles gevonden, je weet het, je hoort het, je voelt het, er gaat iets gebeuren! Ik zeg je: ik blijf waakzaam! Ik blijf op mijn benen staan, ik heb niet opgegeven, ik weet dat het dichtbij is, heel spoedig! En dat wilde ik je in deze video vertellen. Er is meer waar ik nog mee zal komen, maar ik wilde dit echt even kwijt, het bekend maken. Ik moet nog even e.e.a. nader bekijken, maar dan kom ik met meer. Maar dit wilde ik alvast kwijt.

Bedankt, Gods zegen voor iedereen.

Video transcriptie is van Tekenen der Tijden.