www.wimjongman.nl

(homepagina)Een verdediging van het Teken

8 Juli, 2017

Artikelen zoals in de Catholic Astronomer blijven opduiken om de uniekheid te weerstaan van het Openbaring 12-teken op 23 september 2017. Christopher M. Graney zocht duizend jaar terug en beweert vier andere gebeurtenissen te hebben gevonden van het Teken: in 1827, 1483, 1293 en 1056. Maar is dat waar? Zijn dit legitieme vervullingen van het teken?

De dichtstbijzijnde datum is 24 september 1827. Zie het tweede plaatje van boven. Degenen die bekend zijn met het Teken van dit jaar (zie bovenaan), weten dat Mercurius en Venus in 1827 niet op de juiste plaats staan. Ze bevinden zich niet onder de sterren van de Leeuw om daarmee een kroon van 12 sterren te vormen. Deze duidelijk verkeerde stand lijkt nogal overduidelijk te zijn, maar blijkbaar niet bij degenen die het Teken graag snel willen verdoezelen.
 
De andere datums die ook zouden passen zijn 6 september 1483 en 5 september 1293. Het jaar 1483 geeft dezelfde problemen als in de lay-out van 1827 met twee planeten in Maagd. Op 5 september 1293 krijgen we wel drie planeten in Leeuw om de kroon te vormen, dus dit lijkt te kloppen. Maar deze formatie is te vroeg in de maand september, want het is te vroeg om samen te vallen met de Feesten van de Heer. Dit geldt ook voor 1483. Het Bazuinenfeest en de Nieuwe Maan mogen niet voor 5 september plaatsvinden, en de positie van de maan onder de benen is twee dagen later, wat maakt dat de vroegste datum 7 september is volgens de huidige waarneming. Daarom vallen 1483 en 1293 af, alleen al op basis hiervan.

Het laatste jaar dat overblijft is 1056. Mars en Mercurius staan weer in Maagd, maar zijn er geen onderdeel van om een duidelijke kroon van 12 sterren te vormen in Leeuw. Er is weer geen echte vergelijking met de indeling van wat er op 23 september 2017 gaat komen.

Het echte probleem hier is steeds opnieuw het vacuĆ¼m dat met deze weerlegging meekomt. Men kan wel zeggen dat het teken eerder is gebeurd in de voorbije tijd, maar vanuit het Bijbelse perspectief zijn er nog andere tekens die eerst en vooral moeten gebeuren, voordat we bij het einde van het tijdperk kunnen aankomen. Volgens Jezus in Mattheus 24 is het eerste teken dat hij geeft dat van een wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog begon in 1914, met een piek in 1917, en eindigde in 1918. 2017 markeert dan 100 jaar sinds Jeruzalem van de Turken werd afgenomen, na hun controle daarover gedurende 400 jaar. Vanaf de Eerste Wereldoorlog wordt de Joodse staat 30 jaar later een realiteit en wordt Jeruzalem 50 jaar na 1917 ingenomen. Het teken dat zich binnenkort aan de hemel vormt, valt samen met zo'n tijd als deze. Om de huidige historische context te negeren is een grote fout.

De echte reden dat sterrekundigen liever zwarte gaten en dergelijke overdenken, en ook het Boek Openbaring negeren, is niet vanwege de vermeende tekortkomingen van dit teken. De echte reden is altijd hetzelfde. Mensen willen liever hun eigen begeerte nastreven en niet de God erkennen die hen geschapen heeft en alles wat er bestaat. Dus hebben ze in plaats daarvan het probleem verduisterd en denken dat alles doorgaat zoals het door de eeuwen heen is gegaan. Dat Jezus terugkomt is voor hen een pure fantasie en dat is het zelfs voor mensen binnen de kerk, maar niet van de Gemeente.

Diegenen van ons die de wereld en de Kerk waarschuwen over deze dingen, doen dit alleen maar om hopelijk de mensen ertoe te leiden hun geestelijke staat te overwegen. Nu is het de tijd om onszelf te onderzoeken en ons te realiseren dat we allemaal tekort geschoten zijn en Jezus Christus nodig hebben om ons te redden door te geloven en te vertrouwen in Hem. Want alleen de geredden zullen binnenkort door de Koning ontvangen worden.


"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn."

Jezus, in Johannes 3:17-21

9/24/1827

Venus

Mars

Mercury

Sun

Jupiter

Moon

9/5/1293

Jupiter

Venus

Mars

Mercury

Sun

Moon

9/23/2017

Venus

Mars

Mercury

Sun

Jupiter

Moon

9/6/1483

Jupiter

Venus

Mars

Mercury

Sun

Moon

9/14/1056

Jupiter

Venus

Mars

Mercury

Sun

Moon

Adam Fink maakte een video over deze verdediging op YouTube. Klik hier.....

Bron: Signs of the End - A Defense of the Sign