www.wimjongman.nl

(homepagina)


De toevalligheden van het Tetrad Trio

door Daniel W. Matson - 14 mei 2014

Toen ik voor het eerst van de Tetrad-theorie van Mark Biltz hoorde, was dit ongeveer zes jaar geleden. De heersende gedachte dan was dat de tetrad [groep van vier] van 2014-2015 mogelijk de 70e Week zou beëindigen in 2015. Dit is duidelijk niet het geval. Zelfs is de betekenis van de tetrad van 2014-2015 nog steeds enigszins een mysterie in de toepassing ervan.

Voorheen had ik niet veel tijd besteed aan de tetrads, omdat ik geen directe verbinding zag met de gebeurtenissen in Israël. De gebeurtenissen van Israëls onafhankelijkheid (1947-1949) gingen vooraf aan de tetrad van 1949-1950. De tetrad van 1967-1968 leek ook dubbelzinnig en niet rechtstreeks te zijn verbonden met de zesdaagse oorlog. Het lag gewoon dicht bij elkaar, zo leek het. De theorie werd ook voor het grootste deel genegeerd omdat het niet paste in de verschillende scenario's die hier ontwikkeld waren en die wezen op het belang van 2017. Geen verbinding bestond er die aanzienlijk genoeg was. Het feit dat veel van de eclipsen zelfs niet in Israël konden worden gezien (hoewel ze wel als zodanig werden gepresenteerd), hielp ook niet.

Nu de eerste eclips is opgetreden, kijken we nog steeds of er een belangrijke gebeurtenis rond deze tijd is betreffende Israël. Het is nu tijd om opnieuw de tetrads met meer openheid te bezien over wat hun betekenis kan zijn.

De eerste maansverduistering van de huidige tetrad van 2014-2015 heeft plaatsgevonden op 15 april 2014. Voor degenen die het niet weten, is een tetrad van vier totale maansverduisteringen op de feesten van Pascha en het Loofhuttenfeest, verspreid over twee jaar. 15 april 2014 was het Pascha, de volgende eclips komt op het Loofhuttenfeest, en dat herhaalt zich in 2015. Veel mensen hebben zich afgevraagd wat de profetische betekenis kan zijn. De tetrad heeft zelfs de aandacht gekregen van de grote media.

Wat ervoor zorgt dat mensen zich gaan afvragen wat de betekenis is van de tetrads, is het feit dat de laatste twee tetrads in de buurt zaten van de tijd van Israëls herstel in 1948 en vervolgens ook in de tijd dat Israël Jeruzalem innam na de zesdaagse-oorlog in 1967. Verder teruggaand in de geschiedenis, zijn tetrads opgetreden in 1493-1494 en in de tijd van de Spaanse Inquisitie. Na 2015 is de volgende tetrad weer meer dan 500 jaar verder weg. Het zaak met de tetrads van 1949-1950 en 1967-1968 is dat ze beweren belangrijk te zijn voor de gebeurtenissen met Israël, hoewel ze niet direct op de dagen van die gebeurtenissen samenvallen. Maar zijn er dan geen indirecte toevalligheden tussen de eclipsen en de gebeurtenissen? Geen schijnbaar aangetoond gebeurtenis tot nu toe. Met dat in gedachten, nemen een kijkje bij de wedergeboorte van Israël.

Op 29 november 1947 heeft de VN het Verdelingsplan aangenomen waardoor de Stichting van Israël tot stand kwam. Op 14 mei 1948 riep Israël zich uit tot een onafhankelijke natie. De oorlog die onmiddellijk volgde met zijn Arabische buren duurde precies 300 dagen tot 10 maart 1949 met het hijsen van de vlag en het einde van de oorlog. Deze dag bleek zeer belangrijk te zijn in het nieuwe boek Israël: het handschrift op de wereld.

Maar waren er dan helemaal geen tekenen voor een komende gebeurtenis ook niet vlak na die gebeurtenissen? Dit is een probleem geweest met het aanvaarden van de hele tetrad-theorie. Niet alleen vielen de eclipsen niet samen, maar de verduisteringen van 1949-1950 kwamen na de gebeurtenissen. Voordat de tetrad zelfs maar begon, had Israël de onafhankelijkheid en de oorlog al gewonnen. Maar misschien is er iets meer hier dan voor ogen is – en meestal is dat zo.

Laten we weer eens kijken naar 29 november 1947 toen de Verenigde Naties stemden voor het Verdelingsplan om te voorzien in de oprichting van Israël. Tussen deze datum en de eerste maansverduistering van de tetrad van 1949-1950 liggen 500 dagen, of een duur van 501 dagen. Dit is intrigerend, maar er is meer. Toen Israël zijn onafhankelijkheid uitriep op 14 mei 1948, kwam 333 dagen later de maansverduistering. En onthoud, 300 dagen later, toen de oorlog eindigde op 10 maart 1949 - was dit 33 dagen vóór deze eclips er was. Dit is allemaal intrigerend en vergelijkbaar met andere ontdekkingen die zijn gedaan met betrekking tot deze bijzondere dagen-telling. Deze dagen-telling heeft een belangrijk patroon voorzien in de resterende tetrads.

Terwijl we deze dagen-telling overwegen van 501, 333, en 33 dagen, was al eerder ontdekt dat het vanaf 10 maart 1949 tot het einde van de zesdaagse-oorlog op 10 juni 1967 6666 dagen waren. Deze 6666 dagen zijn te rekenen vanaf het einde van de ene oorlog tot aan het einde van een andere. Eigenaardig inderdaad! Het tijdsbestek van de drie tetrads is ook 66 jaar. Dat brengt ons bij de volgende tetrad van 1967-1968.

De eerste zonsverduistering op Pascha van 1967 was op 24 april. Deze eclips kwam precies zes weken voor de start van de zesdaagse-oorlog. Vanaf het begin van de zesdaagse-oorlog tot aan de laatste zonsverduistering van de tetrad is precies 70 weken of 490 dagen. Dit is ook een nieuw provocerend aantal dagen tussen de ene eclips en een gebeurtenis in Israël. Er is echter ook nog een andere interessant toeval in deze tetrad.

Wat de tetrads betreft, bestrijkt elke periode van vier eclipsen 532 dagen. Van eclips tot eclips is het meestal 177 dagen. Op 1 april 1969 trad er een andere belangrijke gebeurtenis op toen Israël de Jeruzalem Kwartier Development Company oprichte voor de wederopbouw van het door de oorlog verscheurde Jeruzalem. Dit jaar was het eerste Pascha na de voltooiing van de tetrad van 1967-1968. Als we de dagen vanaf het begin van de zesdaagse-oorlog tellen tot aan het Pascha van 1969, is het gelijk aan 666 dagen. 1 april 1969 was ook belangrijk aangezien het ook de 62 jaarweken (434 jaar) zijn vanaf het decreet dat uitgegeven werd door Süleyman de Magnificent in 1535 voor de wederopbouw van Jeruzalem. Zeven jaarweken (49 jaar) vanaf 1969 tot de laatste zeven zou betekenen dat de feesten van 2017 waarschijnlijke het begin zijn van de 70e Week, als we het vergelijkbare patroon van Daniel 9 willen volgen. Dus de tetrad van 1967-1968 en haar 490 dagen lijkt ervan te getuigen dat dit een verband heeft met de toekomstige 70e Week en de voltooiing van de 490 jaren.

Er moet ook worden opgemerkt dat vanaf de laatste zonsverduistering van 1968, op het Loofhuttenfeest van 6 oktober, de Yom Kippoeroorlog begon, precies vijf zonnejaren later, op 6 oktober 1973. Dus de tetrad van 1967-1968 verbindt alle belangrijke datums van die tijd in een waarneembaar en niet toevallig patroon. Maar nogmaals, geen van de gebeurtenissen vond direct plaats op de dagen van de zonsverduisteringen zelf. Dit is belangrijk om op te merken als wij de mogelijkheden van de volgende tetrad bezien.

We beginnen vervolgens 47 jaar te tellen vanaf het begin van de laatste tetrad tot het komende jaar 2014. Zijn er of zullen er toevalligheden zijn met de huidige tetrad? De volgende tetrad valt op de feestdagen en treedt niet weer opnieuw op voor honderden jaren, dus voor de verdere betekenis komt het neer op die ene waar we momenteel getuige van zijn. Er moet hier worden ingevoegd dat, terwijl de tetrads de betekenis hebben van een goddelijke orde, dat niet wil zeggen dat het hier gaat om een vervulling van Joel 2:31 of Openbaring 6:12. Die toekomstige gebeurtenis is er een van catastrofale aard tijdens de verdrukking. De tetrads hebben een betekenis aangetoond en het moet veilig zijn om te zeggen dat er toekomstige belangrijke gebeurtenissen komen, maar tot dan, kunnen we alleen maar een speculatie doen, totdat een ander patroon bewezen is en nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Enkele interessante vondsten kunnen echter wel belangrijk zijn.

In de tetrad van 1949-1950, lijkt de dagen-telling van 501 en 333 belangrijk. Als 501 dagen worden gebruikt vanuit de laatste zonsverduistering van 2015, zal het vallen op 15 Sjewat (11 februari) in 2017, en dit is de dag bekend als Rosj Hasjana voor de bomen - Tu B'Shevat. Deze dag is wellicht belangrijker in 2017 wanneer men het volgende bedenkt over de betekenis van het feest met betrekking tot de Amandelboom.

"De Amandelboom heeft een speciale betekenis voor Tu B'Shevat. Het woord voor "amandel" is shakeid, dat afkomstig is van een basiswoord dat de betekenis heeft van "uitkijken" of "waakzaam" (dat wil zeggen: shakad). De Amandelboom is de eerste onder de bomen om te "ontwaken" uit haar winterslaap... We eten daarom amandelen op Tu B'Shevat om de terugkeer van de lente te vieren. In de Schrift is er een woordspeling met betrekking tot het gebruik van "amandel" en Gods "waakzaamheid" (dat wil zeggen: trouw): "Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen" (Jeremia 1:11-12)."

Zelfs als zou er geen gebeurtenis op deze datum plaatsvinden, dan is het nog steeds belangrijk vanwege de timing ervan. Als Daniels 70e Week 40 weken later begint, zien hopelijk de waakzamen dan wat er binnenkort gaat komen. Maar zelfs als velen nog steeds niet wakker zijn, God is uiteindelijk waakzaam en trouw aan zijn eigen woord en zal het spoedig uitvoeren. Net als Israël verdeeld werd 501 dagen vóór de eerste zonsverduistering van 1949 - 1950 tetrad, komt er een dag van waakzaamheid 501 dagen na de laatste zonsverduistering van de tetrad van 2014-2015. Echter, er is meer in deze laatste verduistering van 2015, de enige die te zien is in Israël.

Op 3 november 1878 werd Petah Tikva opgericht. Het opmerkelijke is dat deze dag 50001 dagen heeft liggen tussen deze en de laatste maansverduistering van 2015. Is dit puur toeval? Men kan dit negeren op zijn of haar eigen risico. De oprichting van Israël en de terugkeer is een werk van God. De eclipsen zijn op wonderbaarlijke wijze getimede gebeurtenissen die gelijkmatig zijn verdeeld.

Dan is er nog een andere dag die voortvloeit uit deze Loofhuttenfeest-eclips van 2015. Zoals we hebben gezien komen er 501 of 50001 dagen in het stuk voor, en we hebben ook gezien de 33 en 333 dagen. Hoe zit het de 3333? Is het mogelijk om een andere dag van betekenis dan te vinden? Als we 3333 dagen tellen vanaf de Loofhutten-eclips van 28 september 2015, zullen we aankomen op 11 november 2024 - de verjaardag van het einde van Eerste Wereldoorlog. Deze dag komt 30 dagen na de Grote Verzoendag in 2024 en is daarom een dag met 1290 dagen, als 2024 het laatste jaar is van Daniels 70e Week.

Dan is er een laatste aantal dagen, die niet in het onderstaande diagram staan. Als we de dagen vanaf de 66e verjaardag van het VN-Verdelingsplan van 1947 tellen, vinden we dat er 666 dagen zitten tussen de verjaardag van 2013 tot de Loofhutten-eclips van 2015. Het kan ook geteld worden als de 4000 dagen tot op dag 1290 in 2024.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van toevalligheden die wordt gevonden met betrekking tot de Tetrads. Blijf attent...

Update - 3 juni 2014

Ook is gevonden dat 3333 dagen terug vanaf de Loofhutten-eclips van 2015, uitkomt op 14 augustus 2006. 14 augustus is de dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar in 2006 was het de dag dat de Hezbollah-Israëlische oorlog eindigde. Die oorlog duurde 33 dagen. Deze vondst hielp om de andere vondsten compleet te maken, die we hier hebben gevonden over de oorlogseinde van 2006. Alle andere vondsten scharnierend om het begin van die oorlog op 12 juli 2006. Echter, hier hebben we de enige maansverduistering van de 2014-2015-tetrad die vanuit Israël kan worden gezien, precies tussen Israëls einde van hun laatste grote oorlog en de einddatum van de 1290 dagen welke derhalve het einde van de laatste oorlog is.

Tussen haakjes, tussen 14 mei 2014 (de 66e verjaardag) en de Loofhuttenfeest-eclips van 2015 zitten ook 501 dagen. Het patroon wordt herhaald.

Het onderstaande diagram bevat al de verbanden, plus een bijkomende waaruit een andere relatie van 6666 dagen blijkt, die is uitgesplitst naar 3333 dagen. Vanaf de tijd van het einde van de Hezbollah-oorlog tot de tijd van Dag 1290, is die periode keer pi gelijk aan de tijd van de eerste zonsverduistering van het trio van tetrads tot aan het einde van de Hezbollah oorlog. Deze soortgelijke tijdlijn bleek ook eerder te bestaan tussen het hijsen van de vlag op 10 maart 1949, het begin van de Hezbollah-oorlog, en de Grote Verzoendag 2024. In wezen is het een vergelijking, waarbij de straal van de cirkel die wordt gebruikt 3333 is. (2pr) + 2r.

Er is nog een andere koppeling naar de uiteindelijke tetrad, maar die gaat hier verder:

Deel 2

Signalen van de Eindtijd - The Great Sign of 2017...

Bron: Signs of the End - Conections to the Tetrads