www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tekenen van het einde

15 januari 2015

De profetie van Micha - de sleutel tot Openbaring 12

( )

Dit is 10:30 PDT (West-Amerika), ofwel de gelijkwaardige tijd van 20:30 in Jeruzalem op 23 september 2017.

En u, Bethlehem- Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.

Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd
dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren,
met de Israëlieten.

Micha 5:1-3

En er verscheen een groot teken in de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood
en in haar pijn om te baren.

Openbaring 12:1-2


Op 23 september 2017 vormt zich een teken in de hemel dat voldoet aan de eisen van Openbaring 12. Voor zover kan worden bepaald uit computermodellen is dit het enige moment dat dit teken in de geschiedenis zal voorkomen. Daarom zou dit letterlijk het Grote Teken van Openbaring zijn dat zal worden weergegeven aan de hemel. De vrouw in de hemel is de Maagd. De zon is de zon "die de Maagd bekleed", en de maan staat feitelijk onder haar voeten. De krans van twaalf sterren zijn de negen sterren van de Leeuw, met drie zwervende sterren die op dat moment binnen de Leeuw staan en de twaalf compleet maken. Die zwervende sterren zijn: Mercurius, Mars en Venus. Het laatste element van het teken is dat de Maagd samen met het kind moet zijn. De planeet of ster van de Messias is Jupiter. Jupiter staat op dat moment in de schoot van de Maagd. Nogmaals, er is nog geen kopie van dit teken gevonden.

Het probleem met dit teken is dat het al te vaak alleen als een symbool werd gezien in wat het vertegenwoordigt, en niet wordt beschouwd als een werkelijke teken dat door God aan de hemel is geplaatst. Het teken vertegenwoordigt de geboorte van de Messias uit de Maagd Israël, maar het moet worden opgevat als een actueel zichtbaar teken om daardoor de tijd te begrijpen waarop een belangrijke gebeurtenis zal plaatsvinden. Het probleem is dan om te bepalen waar het zal plaatsvinden op de tijdlijn van het einde der dagen. Dat wil zeggen: waar gebeurt het met betrekking tot de 70e Week van Daniël - de laatste periode van zeven jaar voordat Messias komt om de planeet te regeren. De oplossing ligt in Micha 5.

In Micha 5 wordt de tijdlijn, de chronologische beschrijving van een reeks gebeurtenissen, van de Messias gegeven. Eerst zal hij in Bethlehem geboren worden, en hij zal bekend worden als degene die de leider van Israël is. Toen Jezus kwam, presenteerde hij zichzelf als de Vorst op Palmzondag, maar later die week werd hij op Pascha gekruisigd. Hij werd geen heerser van de wereld vanuit Jeruzalem op dat moment. Micha zegt dan dat de Messias hen zal overgeven "tot het tijdstip dat zij die baren zal, is bevallen." Veertig dagen na de opstanding is Jezus opgevaren naar de hemel en tien dagen later begon de Gemeente, en die blijft tot op deze dag. Volgens Micha zal een overblijfsel van Israël terugkeren naar de kinderen van Israël, pas nadat ze is bevallen.

Het teken van Openbaring 12 is het teken dat dit gebeuren markeert. Het markeert de overgang van de Kerk naar de 70e Week van Daniel. Dit teken wordt aan de hemel weergegeven slechts twee dagen na het Bazuinenfeest en is waarschijnlijk de Opname van de Kerk in 2017. Alle kwalificaties voor dit teken zijn aanwezig vanaf 23-25 september 2017. Het komt 1260 dagen na de eerste tetrad [een totaal van vier totale maansverduisteringen op rij] van 15 april 2014. Echter, de vrouw moet bevallen en Jupiter blijft nog een paar weken in de schoot en zal dan verschijnen. Op 13 november 2017 verschijnt Jupiter en zal in een conjunctie met Venus verbonden zijn. Deze dag is ook 444 dagen na hun vorige conjunctie op 27 augustus 2016, wat de intrede van Jupiter in het sterrenbeeld Maagd markeert.

Als 13 november 2017 het begin markeert van de belangrijke geestelijke terugkeer van Israël, dan markeert vervolgens zes dagen later het begin van de 70e Week van Daniel. Dit wordt gedaan door 2520 (7 x 360) dagen terug te tellen vanaf Grote Verzoendag in 2024. De meeste profetie-onderzoekers geloven dat Israël het verbond met de Antichrist zal tekenen aan het begin van de 70e Week, zo begrijpen zij Daniel 9:27. In plaats daarvan is deze auteur van mening dat dit Israëls verbond met God is, dat wordt versterkt door God zelf, die daarmee toont dat de Israëli's weer in het juiste spoor staan. Tijdens de overgangstijd van de opname tot aan het begin van de 2520 dagen, wat 60 dagen zijn, geloven we dat binnen die tijd de vervulling van Psalm 83 en Ezechiël 38-39 zal plaatsvinden. Alleen God redt Israël uit de oorlog en van Israël wordt gezegd dat ze dat feit erkent.

Met de Opname, die gebeurt op het Bazuinenfeest, en met deze oorlog die vanuit het noorden komt, moet het voor veel Joden duidelijk zijn wat er net is gebeurd. Met een goed begrip van het Oude Testament moet het duidelijk zijn. Natuurlijk, dat is waarom het er is. Paulus spreekt van de heidenen die de Joden tot jaloezie brengen. Als er ooit een tijd is om jaloers te zijn, en te zien is dat een omvangrijk deel van andere volken (en sommige gelovige Joden) in de Opname in veiligheid worden gebracht vóór de komende Dag des Heren, dan is het nu. Het betekent dat veel Joden weer op de juiste weg staan en geloven. Met 144.000 Joodse mannen als getuigen, zoals we vinden in het boek Openbaring, is het duidelijk geworden dat velen in Israël zullen gaan geloven en spreken van het Evangelie van het Koninkrijk. De zeven jaren beginnen met een tijd van Israëlische geestelijke vernieuwing. Dit is de reden waarom Jezus Israël waarschuwt voor de Antichrist door de tijd van de gruwel van verwoesting aan te duiden, welke in het midden van de 70e Week optreedt. Dat is het werkelijke moment van identificatie en tijd dat de Antichrist het land van Israël beheerst.

Een wegversperring in het begrijpen van het teken van Openbaring 12 is het niet begrijpen van de indeling van het boek Openbaring. Hoofdstuk 11 neemt de lezer mee naar het einde van de zeven jaren, met de zevende bazuin, wanneer de aarde volledig onder Jezus Christus onze Heer valt. Hoofdstuk 12 begint met de verdere details over deze komende tijd en gaat weer terug naar het begin. Daarom beginnen we bij dit teken, dat Israël beschrijft en het voortbrengen van de Messias. Maar het punt is dat dit een hemels teken is, geplaatst aan de hemel om ons te tonen wanneer deze dingen zullen beginnen. Dat wil zeggen: de voortzetting van het verhaal van verlossing door de natie Israël.

Daarom is het teken van Micha 5 en Openbaring 12 een actueel teken aan de hemel, dat kan worden gedocumenteerd en nog toekomstig is. Het markeert de tijd waarin een ware terugkeer van Israël zal plaatsvinden. Het is geen toeval dat het komt direct na het Bazuinenfeest - de tijd van de laatste bazuin voor de kerk. Dit betekent vervolgens (samen met al het andere dat hier gedocumenteerd is op deze site), dat de tijd kort is voor de Gemeente. Zullen de gelovigen er aandacht aan besteden en doen wat er gedaan moet worden en ervoor zorgen dat zij het evangelie delen? De deuren naar de Gemeente staat nog steeds open voor degenen die in onze Heiland Jezus Christus gaan geloven. Alleen door te geloven en ons vertrouwen te stellen in Christus, zullen we ontsnappen aan wat binnenkort op de wereld gaat gebeuren. Het wordt reeds vrij duidelijk wat er binnenkort gaat komen. Als iemand pas na de Opname gelooft, zal Gods genade volstaan, maar het zal niet zonder veel gevaarlijke beproevingen zijn.

()

Bron: Signs of the End - The Great Sign of 2017

printen??? spaar papier en inkt.