www.wimjongman.nl

(homepagina)

Openbaring 12 – Het teken voor Israël

4 februari 2017 - door Daniel Matson

In het vorige artikel over de geboorte van het mannelijk Kind stelden we vast dat het mannelijk kind van Openbaring 12:5 geboren zou gaan worden voordat de vrouw in barensweeën komt, zoals er in Jesaja 66:7 naar verwezen wordt. Het mannelijk kind is het samengevoegde lichaam van Christus. Christus is het hoofd, en de gemeente is het lichaam. Dus het mannelijk kind is opgenomen, weggenomen, of opgenomen naar de hemel voordat de vrouw (Israël) in de weeën komt (de verdrukking ingaat). Er is echter een duidelijk probleem, dat opgelost moet worden als we Openbaring 12:1-2 samen lezen met Jesaja 66:7.

( )

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Openbaring 12:1-2

Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Jesaja 66:7

Dit is de paradox. Het mannelijk kind, geboren en weggenomen in Openbaring 12:5, werd begrepen in het licht van Jesaja 66:7 aangezien Johannes daarnaar heeft verwezen. De huios-arsen en teknon (het lichaam) in Openbaring 12:5 worden geboren voordat de pijn en de weeën komen. Echter, volgens Openbaring 12:1-2 zal het kind worden geboren nadat de weeën en de pijn gevoeld worden door de vrouw. Daarom kunnen ze niet één en dezelfde zijn. Eén kind is geboren vóór de weeën en één is geboren erna. Duidelijk is dat Johannes de context kende van Jesaja 66, en wist dat dit licht werpt op deze ongelijkheid.

Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Jesaja 66:7-8

De sleutel is hier aan het einde: "zij baarde haar zonen”. In Jesaja 66 zijn het meer kinderen, en niet slechts één kind. Want de vrouw in Openbaring 12:1,2 is in weeën en in pijn, en is nog steeds zwanger, wat betekent dat het mannelijk kind al geboren moet zijn voordat de pijn en de weeën begonnen. Het eerste kind dat geboren is het mannelijk kind, wiens geboorte begint met Christus, en eindigt met de Opname (harpazo) van het complete lichaam van Christus, voordat de verdrukking is begonnen. Het kind uit Openbaring 12:1-2 is het kind dat geboren moet worden met de pijn van de weeën (de verdrukking). Het mannelijk kind is er niet alleen, omdat er meer kinderen zijn volgens Jesaja 66 - maar zelfs Openbaring 12 maakt dit duidelijk.

En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had... En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben." Openbaring 12:13,17 ‬‬‬‬‬‬‬‬

Met andere woorden, na de eerste geboorte, die betrekking heeft op het mannelijk kind, zal de draak oorlog voeren tegen de vrouw (Israël) en haar nakomelingen. Het mannelijk kind kwam vóór de weeën (verdrukking) en werd meegenomen naar de troon van God (Openbaring 4-5), en dan zijn er de nakomelingen die geboren zijn onder de pijn van de weeën. Daarom is het teken van de vrouw in de hemelen onder verdrukking (Openbaring 12:1-2) een teken van Israël dat zwanger is van haar daaropvolgende nakomelingen, die zijn geboren in weeën (heidenen die uit de verdrukking gered zijn). Dit lijkt de enige manier te zijn om Openbaring 12 en Jesaja 66 te harmoniseren en het beeld consistent te houden.

Het teken van de vrouw op 23 september 2017 is dus een teken voor Israël. Dit betekent dat de geboorte van het mannelijk kind (lichaam van Christus) en de harpazo naar de hemel vóór deze tijd moeten komen, aangezien de gemeente en Israël aparte delen zijn. Met het Bazuinenfeest twee dagen vóór het teken van de vrouw lijkt het passende tijdschema voor de opname van de gemeente te zijn in deze tijd van de laatste bazuin. Daarom, Israël baarde het lichaam van Christus, en vervolgens vertrekt het lichaam van Christus naar de hemel, en volgt de hervatting van Israël en zal haar verdrukking meer nakomelingen (heidenen) geven – zij beiden zullen worden gered, met uitzondering van degenen die zich hebben geschaard achter de draak.

Velen hebben gevraagd of het teken van de vrouw wel gezien kan worden vanwege de zon. De waarheid is dat we het hele teken niet kunnen zien, omdat de zon en de atmosfeer dat niet toestaan. Echter, als we zijn opgenomen voordat dit teken komt, dan is dit een onbeslist punt, tenzij wij zijn zullen zoals Johannes, die ook het teken zag vanuit de hemel en het waarnam zonder de gloed van de storende atmosfeer. Dat zou een ongelooflijke aanblik zijn en misschien zullen wij het zien.

Het teken van de vrouw valt ook samen met de Sabbat van Terugkeer - de Shabbat Shuvah. Deze speciale Sabbat wordt in acht genomen omdat hij valt tussen Rosj Hasjana (Bazuinen) en Jom Kipoer (Grote Verzoendag). Hoe passend is het voor dit teken om samen te vallen vanwege de noodzaak voor Israël om om te keren en zich te bekeren. De Schriftlezingen voor de Joden op 23 september 2017 zal zijn: Hosea 14:2-10; Micha 7:18-20; Joël 2:15-27 en Deuteronomium 32. Als de opname van de kerk net een paar dagen eerder gebeurd is, zal de wereld worden ondergedompeld in duisternis, en het zal Israël zijn dat op zoek zal gaan naar het licht. Deze komende Sabbat van Terugkeer zal dan waarschijnlijk inderdaad een keerpunt zijn en het teken van de vrouw is dan de kers op de taart.

Bron: Signs of the End - Revelation 12 – The Sign for Israel