www.wimjongman.nl

(homepagina)

Is dit het Teken van Openbaring 15?

18 februari 2017 - door Daniel Matson

()

Een man stuurde me een link, die ging naar een video van Robert Breaker over het Teken van Openbaring 15, welke op 13 februari jl. op YouTube is gepubliceerd. Er zijn een paar video's als reactie die je nu ook kunt vinden.

De suggestie is dat de Pleiaden, bekend als de zeven sterren, zouden aansluiten op het teken van de zeven engelen in Openbaring 15:1:

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.

De zeven engelen worden weer genoemd in Openbaring 16:1 als degenen die de zeven schalen uitgieten:

En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.

Aangezien de Pleiaden lijken op de vorm van een kopje, suggereert Robert Breaker dat de Pleiaden de zeven engelen met de zeven schalen kunnen vertegenwoordigen. Robert Breaker vermeldde ook dat er sprake is van een bepaalde lengte van 2520 dagen, te rekenen vanaf het teken van de vrouw op 23 september 2017. Hij gaf niet aan welke gebeurtenis in de hemelen die 2520 dagen dan markeerde.

Dit brengt een punt naar voren dat ik heb behandeld en dat in dit artikel te vinden is; het is mijn artikel over Openbaring 12 van juni 2014.

"Met het onderzoeken van Jupiters positie tussen de sterren, was er ook iets anders dat zich voordeed. Op de 9e van Av 2024 zal Jupiter in het teken staan van Taurus. Het zal staan tussen de horens. De Hebreeuwse benaming voor Taurus is Shur, wat zowel 'komen' als 'regeren' kan betekenen, of met andere woorden, de komende rechter. Kortom, Taurus vertegenwoordigt de komende regeerder, Jezus Christus, met zijn congregatie/gemeente (dit is de betekenis van Pleiades).

Op de dag die bekend staat om de Joodse rouw vanwege het aantal rampen die op deze dag zijn voorgevallen, komt Mars in een uitlijning met Jupiter, tussen de hoorns. Mars is in het Hebreeuws Ma'adim, wat betekent: de Adam, de Rode, of de Mensenzoon. Op deze dag zo wordt geloofd, zullen er nog 60 dagen van de verdrukking overgebleven zijn. Dit teken lijkt te spreken over die tijd, wanneer Jezus kort zal terugkeren, samen met de Gemeente die hem vergezelt, om een einde te maken aan de verdrukking .

Geen andere symptomen of conjuncties zijn er na dit moment die in beeld komen. Nochtans zullen er de laatste tekenen zijn van sterren die uit de hemel vallen en de maan en de zon zullen verduisterd worden. Men moet ook hier vergeten dat op de 9e van Av in 1994, de komeet Shoemaker-Levy insloeg op Jupiter, wat veel angst veroorzaakte toen de gevolgen van een dergelijke botsing werden waargenomen en men zich vervolgens realiseerde dat dit op aarde zou gebeuren. De 9e van Av 2024 zal de 110e verjaardag zijn van het begin van de Eerste Wereldoorlog en 30 jaar vanaf de botsing van de komeet Schoenmaker-Levy."

Past dit in het teken van Openbaring 15? Ik weet nu nog niet wat de mensen zien, maar wel dat de 9e van Av in 2024 is 2520 dagen vanaf het Grote Piramide-Teken, dat staat aan de hemel op 20 september 2017. Deze video staat hier, en het uitgebreide Engelstalige artikel hier.

We zullen zien wat er nog meer kan worden gevonden...


19-22 februari 2017

Collega-auteur Brad Hurst nam contact met me op vanavond, nadat hij de Pleiaden uitlegde, en hij vroeg me of ik net als hij zag dat ook hetzelfde beeld zich aftekende in Klein-Azië. - Ik vroeg me af of hij sprak over de zeven gemeenten. Ik zei dat de Pleiaden congregatie/gemeente betekent. Ik keek ernaar, en ik vond iemand die ook hetzelfde deed hieronder. Als Jezus de komende Rechter vertegenwoordigd door Taurus, dan is de Pleiaden Zijn Congregatie - de zeven gemeenten/kerken. Het is vrij opmerkelijk.

Neem er ook notie van dat het Taurusgebergte grenst aan de zeven gemeenten/kerken, net als Taurus en de Pleiaden. De Pleiaden zit op de schouder van Taurus...

Want een Kind is ons geboren,
Een Zoon is ons gegeven;
En de regering zal op zijn schouder rusten.
En Zijn Naam zal worden genoemd
Wonderlijke, Raadsman, Machtige God,
Eeuwige vader, Vredevorst. – Jesaja 9:5

Let er ook op dat het licht van de ster voor Efeze zwak is...

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert... – Openbaring 2:5

()

Bron: Signs of the End - Revelation 15 – Is this the sign?