www.wimjongman.nl

(homepagina)

Aftellen naar de laatste dagen

10 oktober 2017 - door Daniel Matson

()

Toen in Jeruzalem de zon onderging op 21 augustus 2017, begon de grote Amerikaanse zonsverduistering op die maandagochtend. Het pad van de totale verduistering kruiste de zeven Salems (oorspronkelijke naam voor Jeruzalem) en begon in de 33e staat, Oregon, en verliet South Carolina op het 33e breedtegraad. Het pad van de zonsverduistering eindigde op de locatie van de tropische storm Harvey. Vier dagen later werd Harvey een orkaan van categorie 4 en bedreigde Corpus Christi. Corpus Christi (Lichaam van Christus) bleef grotendeels ongedeerd, als we het relatief vergelijken met de rest van het gebied dat werd getroffen door de orkaan.

Veel meer rampen ontvouwden zich in de daarop volgende weken. En het volgende op de lijst van tekenen was de Christus-hoek van de Grote Piramide en haar komende uitlijning met Regulus en Venus, in combinatie met Jupiter in Maagd. Dit teken vormde het decor voor het Bazuinenfeest en het Openbaring 12-teken. Al deze tekenen wijzen naar deze huidige periode. Mensen zeggen vaak dat we het seizoen of de tijden kunnen weten, en hopelijk letten velen nog steeds op de aankondigingen. Het seizoen/tijd is de '40 dagen van Berouw' waarbinnen het Bazuinenfeest en de Grote Verzoendag plaatsvinden. Al deze elementen hadden dagentellingen vanuit andere astronomische gebeurtenissen zoals de bloedmanen en planetaire samenstanden, evenals belangrijke historische gebeurtenissen met betrekking tot Israël. Alle bewijzen waren juist en precies — maar, we zijn nog steeds hier.

In mijn vorige artikel over Shemini Atzeret, bekend als de Achtste Dag, werd geloofd dat dit de dag van de laatste bazuin kan zijn, en de meest waarschijnlijke dag van de opname. Dat is slechts over een paar dagen. Terwijl we door het Loofhuttenfeest heen werken, zijn er enkele zeer opvallende uitlijningen in de hemelen geweest. Een daarvan werd gedeeld in het artikel van een paar dagen geleden. Hier is het nogmaals:

()

Zeven weken na de zonsverduistering is dit nu de locatie van de maan - in de Hyaden in Stier. Stier is in het Hebreeuws: Shur. Shur betekent "komen en regeren". Volgens E.W. Bullinger begint Stier aan zijn laatste afspraak, wat betekent: "de komende rechter van de hele aarde".

De volgende drie constellaties van die afspraak zijn namelijk Tweelingen, Kreeft en Leeuw. De maan zal dan in de groepering van de Hyaden zijn, wat "de gemeente" betekent. De Pleiaden staan ook in Stier en dat betekent "de gemeente van de rechter of heerser".

In de 'Syriac' is de naam voor Pleiaden: Sukkot, ja, dat is juist: "hutten/loofhutten". En dan zijn we hier middenin het Loofhuttenfeest. De Zeven Kerken van Openbaring lijken ook in de Pleiaden te staan met de plaatsing van de steden Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea.

Het screenshot is de positie van de maan om 15:00 uur (9 uur EDT / 5 uur PDT) op 9 oktober. De maan zal de volgende 7 uur doorbrengen in de Hyaden. Het precieze einde van de zeven weken eindigt binnen dit tijdframe.

()

Dus, exact zeven weken daarna, tot op de minuut, staat de maan dus in het midden van de Hyaden. De maan begon dit proces in Hyaden op de vierde dag van het Loofhuttenfeest – de middelste dag. Dit lijkt passend te zijn, omdat de maan in het midden staat van een essentieel onderdeel in Stier (Taurus), waarin ook de Pleiaden staan, wat zowel betekent "de hutten" als "de zeven kerken". De opvallendste kaart is die hierboven. Wat betekent dit? Wij, de kerk, zitten precies op de planning op dit moment. In feite is het met de vervulling van de 7 weken van Daniel 9:25 (7 x 7 x 360), tot aan de precieze dag deze zomer, kloppend dat we nog een periode van zeven hebben tot aan het midden van de zeven dagen.

Net voor de start van het Loofhuttenfeest kwamen Mars en Venus samen, op 5 oktober. Dit is ook niet een algemeen ding, dat dit optreedt vlak voor het Feest, zoals de meeste andere zaken gebeurden. De planeet van de Messiaanse Pracht (Venus) kwam samen met de planeet voor de Oorlog (Mars) zou juist passend zijn voor wat binnenkort kan komen.

()

Hoe dan ook, er is nog een andere positie van de maan, die zich voordoet op de Achtste Dag, tijdens Shemini Atzeret, na de zeven dagen van het Loofhuttenfeest. Als Jupiter de lijn van het been van de Maagd overschrijdt, ongeveer om 12:00 pm Central Time, komt de maan steeds dichter bij de Bijenkorf in Kreeft. Dit wordt weergegeven in het plaatje hierboven. De Bijenkorf staat bekend als M44 Praesape, wat betekent "de menigte". Kreeft noemt het in verschillende talen van het Nabije Oosten "omgeven of beschermen". De alpha ster in Kreeft is Acubene, die in het Hebreeuws en Arabisch betekent "opvang" of "verbergplaats". Kreeft lijkt dus een beeld te zijn van Jesaja 26, waar sprake is van de Opname en het verbergen van de gelovigen in hun kamers tot het oordeel voorbijgaat. Dus, de positionering van de maan lijkt een nauwkeurige en betekenisvolle positie te zijn tot aan het einde - de laatste dag, als een bazuin klinkt voor de sluiting van de herfstfeesten om de meest heilige vergadering samen te roepen – het lichaam van Christus. Een bazuin om ons samen te roepen, om te worden gered en beschermd voordat het oordeel komt.

De positionering van de maan naast de Bijenkorf is niet nieuw, aangezien twee conjuncties die in deze periode aanzetten met de exacte dagen-aftelling ook plaatsvonden naast de Bijenkorf. De eerste combinatie was tussen Jupiter en Venus op 18 augustus 2014. Deze combinatie heeft afzonderlijk gewezen op het Bazuinenfeest en op het Teken van de Vrouw in Openbaring 12. 700 dagen na deze combinatie kwam de samenstand van Venus en Mercurius (17 juli 2017) naast de Bijenkorf. 400 dagen na deze kwam de samenstand kwam de grote zonsverduistering.

Een van de punten die ons allen is ontgaan, is: wat is dan de tegenhanger van het Teken van de Vrouw uit Openbaring 12? We lezen dat het een Rode Draak is, maar hoe manifesteert die zich? Brad Hurst stuurde het volgende in en dat is nu hierna geplaatst. Vervolgens, met de branden in Californië, nog een heroverweging met het teken van de Rode Draak...


Op zoek naar de grote rode draak. Een van de meest gemystificeerde dingen over het Openbaring 12-teken en zijn vervulling op 23 september 2017 is de grote rode draak. Het is het tweede wonderteken dat gezien wordt in de hemel, maar het is een ander wonder (ander: Strongs gk állos, al. '-los; een primair woord; "anders", d.w.z. verschillend, in vele toepassingen: — van een ander soort). Het teken van de draak zou anders zijn dan het teken van de vrouw. Dus waar is het, of is het reeds gekomen?

Ik ben al meer dan 40 jaar student astronomie. Ik heb veel uitstapjes gemaakt naar Mount Wilson en het waarnemingscentrum van Griffith. Ik had mijn eigen telescopen en las veel tijdschriften en deed wat voorwerk in dit onderwerp. Ik heb gewerkt in de oude astronomie met de vooruitgang van de zonnewendingen, las boeken over de oude astronomie, deed er cursuswerk in en las onlangs Hamlet's Mill.

Wat er te vertellen is over Hamlet's Mill (Giorgio de Santillana MIT· Hertha von Dechend Universiteit van Frankfurt am Main) is dat het doorbrekende ontdekkingen deed over wat we dachten dat het een mythe (astrologie) was, maar eigenlijk een verslag is van de aloude bewegingen van de kosmos. Ze zijn ontworpen om ons te helpen om de voortgang van de zonsverduisteringen te volgen. Ja, corrupties vonden daarin ook hun weg (met 'dank' aan Plato), maar vele ervan overleven zelfs tot aan de dag van vandaag. De meeste waren tot de middeleeuwen goed bekend, en waren algemeen bekend in bijbelse landen en tijden.

Oorspronkelijk was ik ervan overtuigd dat het Nibiru zou worden, en Stellarium leek het positioneel passend te maken. Het kan nog steeds een rol spelen. Maar we konden het niet zien. Dat stoorde me. Ik besloot echter om te wachten en hard te werken om NIET iets geschikt te maken, terwijl ik op meer informatie wachtte. Toen raakte het me. De branden van vandaag deden me denken aan de zonsverduistering. Het daglicht is de hele dag door de rook erg zwak geweest. Ik had iets wat voor mij een openbaring was. Ik voelde me echt stom, want ik had me het veel eerder moeten realiseren. Op de volgende website vindt u meer uitleg hierover: http://exploratorium.edu/eclipse-archive/dragon.htm

Een terugkerende en alomtegenwoordige belichaming van de zonsverduistering was een draak of een demon die de zon verslindt. De oude Chinezen zouden tijdens een verduistering veel lawaai en commotie produceren, op potten en trommels slaan om de draak weg te jagen. Ook de Inca's probeerden de wezens die de zon aten te intimideren. In India hadden ze een andere tactiek - daar zouden de mensen zich tot aan de nek onderdompelen in water, een daad van eredienst waarvan ze geloofden dat het de zon hielp om te vechten tegen de draak."

Op de universiteit leerde ik van Dr. Pilkey dat de meeste mythes een verband hebben met historische gebeurtenissen. Hamlet's Mill bewees dat veel daarvan komt uit de wetenschappelijke waarnemingen van de kosmos, zoals die door de ouden zijn vastgelegd. Wanneer verschillende culturen een soortgelijke mythe over een bepaalde gebeurtenis hebben, wordt aangenomen dat deze afkomstig zijn van een gemeenschappelijke bron.

In de oude wereld zijn er, over de hele wereld, van China tot Noord- en Zuid-Amerika, India en andere delen van de wereld, legenden en zelfs afbeeldingen van draken die geassocieerd worden met de zon-eclipsen. Zoals hierboven gezien, werd uiteindelijk het bijgeloof ingebracht. Wat mij stoorde is het feit dat ik dit wist.

Volgens Openbaring 12 treedt het teken op van de grote rode draak (de zon-eclips gebeurde vóór het teken van de vrouw, want het staat op zijn plaats klaar om het kind te verslinden). Het is een notitie waardig om te zeggen dat de verduistering WERD GEZIEN en 20 dagen later Nibiru, ook bekend als de draak, zich bewoog naar haar plaats ONGEZIEN.

Dit teken heeft volgens Openbaring zeven koppen en tien hoorns, die in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 17 als politieke machten worden uitgelegd. Zeven koppen: Egypte, Assyrië, Babylon, Perzië, Griekenland, Abbasid Islam onder Perzië (van India tot Spanje) en de Osmaanse Islam (van de Kazaken tot Wenen en in Noord-Afrika). Deze gebieden omvatten de islamitische keizerrijken en zijn in tien staten verdeeld: Turkije, Iran, Jordanië, Libanon. Egypte, Libië, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Soedan. Daar is enige flexibiliteit op. Drie van de hoorns zijn weggeplukt van hun wortels. Irak, Syrië, Libië.

Terwijl men de politieke opvattingen van hoofdstuk 13 en 17 kan beargumenteren, is het voor mij steeds meer zeker dat de zonsverduistering het teken was van de draak, omdat zonsverduisteringen geassocieerd werden met draken en dat men over een draak (Astronomisch) sprak als het over een zonsverduistering ging.

Hier is Persis Berlekamp, universitair hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Chicago:

Astrologie gaf veel informatie over de middeleeuwse islamitische kunst. Het verwijst naar de zonnekalender, die in elke pre-industriële samenleving uiterst belangrijk is - het vertelt je wanneer je moet planten, wanneer je in oorlog moet gaat, wanneer je de funderingen moet leggen voor gebouwen. Elk hof had zijn astrologische adviseurs, die weer hun eigen fans en vijanden hadden.

Een motief dat je zowel in de kunst als in architectuur van de 12e en 13e eeuw ziet, vooral van Anatolië tot Irak, is dat het een verduisteringsdraak wordt genoemd. Het verschijnt als een gestileerde geknoopte draak, en het is een verzoening van het oude Nabije Oosten-geloof en van wat de astronomen van die dag wisten over de wetenschap van zonsverduisteringen.

Volgens de oude mythologie kwam er een verduistering als een reusachtige hemelse draak de zon en de maan inslikte. Maar de middeleeuwse astronomen wisten dat het gebeurde als de zon en maan en de aarde op één lijn stonden. Dus verzoenden ze deze ideeën door deze onzichtbare, theoretische entiteit te creëren, de 'verduisteringsdraak', die zich in de lucht beweegt. Als zijn kop en staart overeenkomen met de 'knooppunten' waar de banen van de hemellichamen elkaar kruisen en er verduisteringen plaatsvinden, dan slikt de draak de maan en de zon in.

Het is heel anders dan hoe we vandaag denken over mythologie en wetenschap. In onze wereld is het noodzakelijk en belangrijk dat opgeleide mensen de grens tussen hen in stand houden. Maar dit is een voorbeeld uit een ander tijdperk, waarin intelligente, goed opgeleide mensen gelijktijdig op beide tegelijk antwoord gaven. Als we daar voorbij kunnen kijken, vergroot het ons begrip aan een scala van manieren waarop kunst van belang is geweest in de lange gevarieerde geschiedenis van de menselijke ervaring.

https://www.uchicago.edu/features/eclipse_reflects_suns_historic_power/


Daarom was de Rode Draak van Openbaring 12 waarschijnlijk een vertegenwoordiging van de zonsverduistering die over Amerika ging. Is het dan geen wonder, wat er sindsdien met Amerika is gebeurd? Ik besef dit juist op hetzelfde moment nu dit op de website wordt gezet. Dit is voor uw onmiddellijke overweging in wat onze laatste momenten lijken te zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verduistering zo'n grote rol heeft gespeeld in de numerieke berekeningen, omdat het een ander teken was. Het enige wat dan overblijft is de harpazo van het mannelijk kind.... het Lichaam van Christus.

De 21e dag van de zevende maand

Vandaag is het 12 oktober en dat lijkt de Zevende Dag van de Tabernakels te zijn. Het is ook de Columbus Dag, omdat 525 jaar geleden Christopher Columbus de Amerika's ontdekte. Zes maanden na zijn ontdekking was er een tetrad van maansverduisteringen. Krijgen we het allemaal dan volledige rond in een cirkel? Als de Rode Draak het teken was van de zonsverduistering in heel Amerika, dan is dit alleen maar betekenisvol omdat Amerika duidelijk door de Satanische Wereld wordt gehaat. Amerika staat in de weg van het komende wereldrijk zoals dat wordt afgebeeld door het Teken van de Draak, en Amerika speelt geen grote rol in de laatste zeven jaar. We zijn gewaarschuwd.

Denk ook aan Haggaï (zie hieronder) die op de Zevende Dag van de Tabernakels dit woord ontving over een grote aardbeving. Kan dit ook betrekking hebben op deze dag? We zullen het zien.

"In de zevende maand, op de eenentwintigste van de maand, kwam het woord van de HEERE door de dienst van de profeet Haggai: ... Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven." Haggai 2:1,6-7

Bron: Signs of the End - Down to the Last Days