www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het grote teken

Door Kade Hawkins | 20 april 2017

Duizenden mensen over de hele wereld geloven dat het Grote Teken van Openbaring 12 zijn stadium van voltooiing zal bereiken op 23 september 2017. Velen geloven dat dit teken zou kunnen leiden tot de meest verbazingwekkende reeks gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Wat is het ware besluit over deze verschijnselen, vooral aangezien de Bijbel een datumvaststelling volledig veroordeelt?

Openbaring 12 - Het meest brandende trendy topic op Google

"En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen."

( )

Deze afbeelding is een gevolg van het zoeken in Google-afbeeldingen met het trefwoord "september 23 2017 Openbaring 12"

Openbaring 12 en het Grote Teken is een van de top-5 trendy bijbel profetie zoekopdrachten op Google in 2017. Wat is de reden hiervoor en waarom heeft een Bijbelpassage die al in de Schriften staat sinds de tijd van de Openbaring aan Johannes op het eiland Patmos, dat dit ineens een wereldwijde obsessie is geworden met veel astronomische en bijbelprofetie-onderzoekers?

Dit hoofdstuk in het boek Openbaring is de afgelopen eeuwen geheel symbolisch gezien over het verleden, heden en toekomst. De afbeelding van de zwangere vrouw, zo was in het algemeen overeengekomen, is de vertegenwoordiging de Maagd Maria, of Israël, als het mannelijk kind dat gebaard werd en Jezus Christus vertegenwoordigde. Maar hoewel andere meningen naar voren kwamen tijdens de kerkgeschiedenis, met name dat de vrouw ofwel de kerk vertegenwoordigd, of dat het mannelijk kind de kerk vertegenwoordigd. De argumenten en uiteenlopende standpunten hebben de visie op dit onderwerp bepaald.

()

Maar welke visie men ook heeft, algemeen werd ingestemd dat dit Schriftgedeelte toekomstige profetische gevolgen heeft vanwege de plaats van deze passage in het boek Openbaring, wat velen zien als opeenvolgende en tijdsafhankelijke reeksen van gebeurtenissen die elkaar opvolgen.

De Trigger - de ster van Bethlehem

In 2007 bracht een man met de naam Frederick Larson een documentaire uit, genaamd De ster van Bethlehem , die snel zou uitgegroeien tot een internationaal verschijnsel. Met hulp van de co-producent Stephen McEveety van The Passion of the Christ en Braveheart, werd het bericht heinde en verre verspreid, en al snel hield Larson spreekbeurten en seminars over de hele wereld.

Gebouwd op het onderzoek van Craig Chester en Ernest Martin (auteurs van "The star that Astonished the World"), ontdekte Larson, dat iedereen met toegang tot de astronomie-software zoals Stellarium of Celestia het eigenlijk kon vinden en getuige kon zijn van de ster van Bethlehem en zelfs van de mogelijke datums van Christus' conceptie, geboorte, begroeting door de magiërs, en de kruisiging.

De geloofwaardigheid van Larsons onderzoek leidde tot een groot aantal positieve beoordelingen van zowel seculiere als christelijke instellingen.

( )

Na een mammoet-project was de conclusie van Larson en zijn onderzoeksteam dat de sterren boodschappen kunnen uitdragen van God uit de hoge. Ze stelden: "Als dat waar is, dan staat achter elk ander bericht, de fundamentele betekenis van deze gebeurtenissen, dat God daar is. De sterren maakten deel uit van Zijn mededelingen aan de mensen ten tijde van de drie magiërs/koningen. Via ons begrip van wat er gebeurde in de hemel, blijft Hij tot ons spreken, ook vandaag."

Na die uitgave begonnen onderzoekers en christelijke astronomen de hemelen af te zoeken met Stellarium en soortgelijke software op zoek naar gelijksoortige tekens als de ster van Bethlehem.

Ontdekkingen die aan onderzoek de levensduur zou hebben genomen van mannen als Johannes Kepler of Edwin Hubble, kunnen nu worden gedaan in een kwestie van weken of zelfs dagen. Snel was een patroon gevonden van bloedmanen (zonsverduisteringen) die op bijbelse feestdagen vallen. En hun samenvallen met belangrijke gebeurtenissen in de Joodse en Israëlische geschiedenis werd ook ontdekt, wat tot een storm van berichtgeving leidde in de media na het uitbrengen van de publicaties van John Hagee en Mark Biltz.

En toen werd in 2011 een ongelooflijke nieuwe ontdekking gedaan: op 23 september 2017 zal er een ongekende astronomische uitlijning verschijnen aan de hemel boven Israël waarvan sommige onderzoekers geloven dat het een letterlijke vervulling van Openbaring 12:1-2 en Openbaring 12:5 zal worden. Dit gedeelte beschrijft een hemels teken waar een zwangere vrouw lijkt onder de zon te staan, met de maan aan haar voeten, en gekroond met 12 sterren. De vrouw geeft geboorte aan een mannelijk kind, die wordt "opgenomen" naar God. Eeuwenlang had dit veel de vorm van een allegorische symboliek, maar vandaag geloven sommige onderzoekers dat het meer is dan alleen maar symboliek.

()

De grootste debat in profetie

De astronomische uitlijning van 23 september 2017 moet worden begroet als een van de meest monumentale tekenen in de geschiedenis van het christendom. Maar niet alle christelijke onderzoekers ondersteunen dit. Waarom niet? Omdat het een schrikbeeld oproept, namelijk dat het bestuderen van de sterren historisch en traditioneel geassocieerd werd met astrologie.

Historisch kwam astrologie op rond de tijd van het grote koninkrijk van de Chaldeeën, dat uiteindelijk werd opgeslokt en geassimileerd in Babylonië, en sindsdien is het een machtig onderdeel geworden van de seculiere samenleving.

Astrologie is, zoals men zou verwachten, volledig door Gods woord verworpen. De Bijbel is in feite van mening dat raadpleging van de hemelen voor een voorspelling een vorm van tovenarij is (Leviticus 19:26-28, 31; 20:6). God waarschuwde het oude Babylon voor het vertrouwen op astrologen, als hij een aanfluiting van hen maakt door te zeggen:

"U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen!" Jesaja 47:13)

God veroordeelt specifiek degenen die gebruik maken van de hemelen om de toekomst te voorspellen.

"Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is..." Deuteronomium 18:10

In feite was het het resultaat van afgoderij, door diverse occulte praktijken met inbegrip van de astrologie, die de stam van Juda tot slaaf maakte en uit elkaar dreef als natie. Israëls betrokkenheid bij astrologie en verering van hemellichamen werd beschreven door veel van de Oudtestamentische profeten, waaronder Jeremia, Sefanja en Amos. Allen beschreven hoe dit onaangenaam was voor de Heer, en dat Zijn oordeel het resultaat was van dergelijke praktijken.

Dus hoe verhoudt dit zich nu tot het Grote Teken van Openbaring 12? Het is omdat de theologie achter het teken van Openbaring 12 is gebaseerd op wat wordt genoemd "Het evangelie van de sterren".

()

Het evangelie van de sterren is gebaseerd op de vooronderstelling dat God zijn schepping, met name de hemelen, gebruikt om de boodschap van het evangelie over te brengen. Het begrip is dat er in een bepaalde tijdsperiode, voordat Mozes er was, er toen geen geschreven woord was en God dus de sterren (samen met mondelinge traditie gebruikte) als het middel om fundamentele waarheden te communiceren aan Abraham, Job, Henoch, Seth en andere oude patriarchen.

De meeste mensen vandaag zijn opgegroeid met de namen van de 12 tekens van de dierenriem als hun enige onderwijs over de naamgeving van de sterren en sterrenbeelden. In werkelijkheid zijn de namen vandaag hetzelfde gebleven als in oude culturen, zoals genoemd vóór de zondvloed. In feite draagt elke naam een betekenis, en dat het, wanneer geplaatst in de samenstelling van het sterrenbeeld, een verhaal vertelt. Zie Job 38:31:

"Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en kunt u de Arcturus met zijn kinderen leiden? Kent u de verordeningen van de hemel, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?"

Let op de woorden "Orion", "Pleiaden" en "Arcturus". Dit zijn allemaal namen van clusters van sterren zoals gevonden in de dierenriem.

Iets over het woord Mazzaroth. Mazzaroth is eigenlijk de Hebreeuwse naam voor de dierenriem. De Hebreeuwse geschiedenis toont aan dat de Mazzaroth niets te maken heeft met astrologie of welke poging dan ook om onze toekomst te voorstellen op basis van de sterren. Eerder was de Mazzaroth een Hebreeuwse wijze van mededelen, waarmee de sterren het verhaal van de verlossing vertellen.

Dus hier is het dilemma. Aan de ene kant hebben we de Bijbel die de astrologie voor ons verbiedt, maar de Bijbel vertelt ons aan de andere kant dat we waakzaam moeten zijn voor tekenen, en de tekenen in de hemelen moeten observeren ter bevestiging van de komst van Christus. Dit is een paradox die onderzoekers lange tijd heeft verbaasd.

De kansen van de Grote Teken Gebeurtenis

Wetenschappelijk Emeritus-professor aan het Westmont College, Peter Stoner, heeft de waarschijnlijkheid berekend van één man, die zou voldoen aan de belangrijke profetieën met betrekking tot de Messias. De schattingen werden uitgewerkt door twaalf verschillende klassen, samen zo'n 600 studenten.

De studenten hebben zorgvuldig alle factoren afgewogen, elke profetie uitvoerig besproken en onderzocht in de verschillende omstandigheden, die erop zouden kunnen wijzen dat mensen hadden samengespannen om te voldoen aan een bepaalde profetie.

Het eindresultaat was dat er een kans was van 1 op de 1017 (een één gevolgd door 17 nullen) dat één persoon ze allemaal gewoon kon vervullen. En dat er geen enkele vooropgezette manier was dat Jezus alle profetieën uit het Oude Testament die werden gedaan vóór zijn komst op aarde, zou vervullen.

Deze zelfde logica geldt ook voor het Grote Teken en de uitlijning die zal plaatsvinden. Het lijkt uit te sluiten dat dit een toeval kan worden genoemd, gezien het feit dat deze verschijning slechts zichtbaar is vanuit Israël.

Het decoderen van het Grote Teken

Op de Hebreeuwse dag van 1 Tishri van zonsondergang op 22 september tot zonsondergang op 23 september 2017 staat de zon binnen het dierenriem sterrenbeeld Maagd — "een vrouw bekleed met de zon".

De maan zal onder de voeten van de Maagd staan — "met de maan onder haar voeten".

De 'negen' sterren van het sterrenbeeld van de dierenriem Leo, plus drie planeten (Mercurius, Venus en Mars), boven het hoofd van de Maagd, zullen "op haar hoofd een kroon van twaalf sterren zijn".

De planeet Jupiter zal in het midden van de Maagd staan, en in de weken na 23 september zal Jupiter de Maagd verlaten (nadat hij in deze omgeving verbleef voor 9 maanden) naar het Oosten, langs haar voeten, zogezegd — "ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren". Jupiter is de grootste van de planeten, de "koning" van de planeten, zogezegd — "ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat is bestemd om alle naties met een ijzeren staaf zal hoeden".

Het Grote Teken onderzocht

'Het Grote Teken' is een vierdelige verslag dat gemaakt is door Kade Hawkins, directeur van Prophecy News Watch. Kade is een van de meest productieve leveranciers van kritisch bijbel-profetie nieuws en heeft als zodanig een reputatie in de bijbel-profetie gemeenschap als vertrouwd, ontwikkeld en geloofwaardig zolang hij betrokken is bij de productie van een aantal grote bijbel-profetie documentaires, zoals de "The Coming Convergence" en "Doomsday Decoded". 'Het Grote Teken' is een grote officiële publicatie over dit onderwerp met een volledig kritisch onderzoek van de profetie over het Grote Teken. Het verkent van de alle kanten de argumenten en zal aanzienlijke bijdrage leveren aan het groeiende debat en de discussie over dit controversiële onderwerp.

Zie hieronder de belangrijke inzichten.

1. HET GROTE TEKEN: HET PROFETISCHE SPOOR

Lang geleden zond God een uitdaging. Hij zei: "Wie anders kan het begin van het einde vertellen" (Jesaja 41:21-24)? God verkondigt dat Hij dat alleen zelf kan doen. Alleen God kan openbaren wat er gaat gebeuren, voordat het gebeurt (Jesaja 46:10). De honderden en honderden specifieke en gedetailleerde profetieën die in de Bijbel gevonden worden, bewijzen het goddelijk gezag. Bijbel-profetie bevestigt dat God zegt wie Hij zegt dat Hij is, en dat geeft ons vertrouwen dat Hij een doel en plan heeft voor deze wereld. Een deel van dat plan omvat de terugkeer van Christus volgens Gods goddelijke kalender. Jezus vertelt ons om te "kijken", zodat we niet zullen slapen of niet op de hoogte zijn van wanneer hij terugkeert. Maar naar welke tekenen moeten we kijken? En waarom wordt één teken in het bijzonder "een groot teken" genoemd?

( )

2. HET GROTE TEKEN: DE FEESTEN EN HET TEKEN

Jezus Christus kwam niet zomaar op een willekeurig moment bij zijn eerste komst. Hij kwam op het afgesproken tijdstip, volgens het woord van God, en in afstemming met de feesten van Israël. Hij stierf, werd begraven en opgewekt op de feesten van het Pascha, het Feest van de Ongezuurde broden en het Feesten van de Eersteling. Bovendien stuurde hij de Heilige Geest ook op een afgesproken tijd, en dat was het Feest van Pinksteren. Is dit een toeval? Er zijn slechts 7 feesten, en ze zijn letterlijk Gods "aangewezen tijden". De laatste 3 feesten (Bazuinenfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest) zullen dan ook voldoen aan de gebeurtenissen van Christus' wederkomst. En dit openbaart duidelijk dat zij niet afwijken van de reeds vastgestelde en "benoemde tijden" des Heren.

( )

3. HET GROTE TEKEN: HET GROTE DEBAT

Hoe worden we geacht te reageren als christen-onderzoekers het geloof te omhelzen dat de hemel sterrenbeelden bevat, waarvan we geacht worden die te observeren? Men zou kunnen stellen dat er twee reacties zijn: 1) de overtuiging dat het zoeken naar bijbelse steun voor het kijken naar sterrenbeelden een poging is om een brug te slaan tussen christendom en astrologie en een vorm van bedrog en infiltratie door het occulte. Of 2) het zou kunnen zijn dat we het feit missen dat Satan datgene heeft beschadigd wat oorspronkelijk een hulpmiddel was voor de profeten van het tijdperk vóór de zondvloed.

( )

4. HET GROTE TEKEN: HET TEKEN VAN OPENBARING

Gedurende bijna twee millennia hebben bijbelgeleerden gespeculeerd over wat er in het centrale hoofdstuk van Openbaring 12 wordt beschreven, maar het kan zijn dat onze generatie gewijd is om het voor onszelf te zien. Het teken van Openbaring 12 onderscheidt zich van andere bijbelse tekenen omdat de tekst eigenlijk het "een Groot Teken" noemt - in contrast met misschien "mindere" tekens. Blijft het overeind onder het gewicht van de toetsing tegenover wat onze reactie is als sommigen het gebruiken om zware claims te maken over specifieke profetische gebeurtenissen die plaatsvinden op de specifieke datums?

( )

Dit alles is te lezen in de vierdelige Engelstalige brochure THE GREAT SIGN, geschreven door Kade Hawkins.

Bron: The Great Sign