www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het grote teken van Openbaring 12 gebeurt in 2017

( )

10:30 uur PDT of de gelijkwaardige tijd van 20:30 in Jerusalem op 23 september 2017.

24 juni 2014 - door Daniel W. Matson

Enkele maanden geleden circuleerden er berichten dat de eerste maansverduistering van de tetrad van 2014-2015 de mogelijke start van de Verdrukking zou laten zien. Dit was omdat de eerste verduistering 1260 dagen voor de komst van een teken kwam dat de vervulling van Openbaring 12 leek te zijn. Er werd geconcludeerd dat dit teken op 23 september 2017 mogelijk het midden is van de Grote Verdrukking en dat de Verdrukking dan loopt van april 2014 tot april 2021. Deze theorie leek echter niet juist te zijn, aangezien het midden van de zeven jaren van verdrukking het tegenovergestelde seizoen zou moeten zijn, namelijk als we in aanmerking nemen dat een herfstfeest de afsluiting van de 70e Week en de vervulling van de Feesten des Heren zal zijn. Verder kan nu worden verdisconteerd dat we niet in de verdrukking zijn aangezien de verduistering voorbij is. Echter, het hemelse teken op 23 september 2017 lijkt op zichzelf het teken van Openbaring 12 te zijn. Het is daarom dan ook tijd om ons op dit teken te richten over hoe het kan passen in de komende tijd van het einde.

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Openbaring 12:1-2

Openbaring 12 komt direct na de afsluiting van de zevende bazuin, wat ook het einde is van de zeven jaren van verdrukking. Vanaf dit punt gaan we met hoofdstuk 12 naar de voorstelling van de totale oorlog van Satan tegen Israël en de Messias. De vrouw is Israël en de twaalf sterren zijn de twaalf stammen van Israël. Parallel aan Jozef's droom vertegenwoordigen de maan en de zon ook zijn moeder en vader (Genesis 37:10), en zoals we later in Openbaring 12 leren, is het kind de Messias. Dit teken speelt zich af aan de hemel op 23 september 2017 wanneer de zon in Israël ondergaat. Die dag is 3 Tishri en het Vasten van Gedaliah.

Terwijl het teken van Openbaring 12 Israël en de Messias laat zien, is het een groot teken aan de hemel. Het moet dan ook worden behandeld als een teken met grote betekenis. Het probleem is dat sommigen dit teken zien als met betrekking tot het midden van de verdrukking. De reden dat dit wordt gedaan is vanwege haar context met de draak (Satan) die uit de hemel naar beneden wordt gegooid om Israël te vervolgen gedurende 1260 dagen (3,5 jaar) tot aan de afsluiting van de 70e Week. Dit teken heeft echter een breder toepassingsgebied, omdat het ook verwijst naar de geboorte van Jezus meer dan 2000 jaar geleden. Sommigen hebben zelfs geprobeerd te stellen dat dit teken zich afspeelde ten tijde van de geboorte van Jezus, maar de planetaire uitlijningen die in die tijd naar voren kwamen zijn niet te vergelijken met wat er in 2017 gebeurt.

Voor degenen die dit werk hier hebben gevolgd, was er acht jaar geleden een belangrijke ontdekking met betrekking tot de Grote Piramide en de hemelse uitlijning van slechts drie dagen eerder op 20 september 2017. Het lijkt nu bijna komisch dat het grote teken van Openbaring 12 op dat moment werd gemist, omdat we gefocust waren op drie dagen eerder. Hoe dan ook, die vondst, samen met dit teken van Openbaring 12 zich kadert in wat nu lijkt uit te groeien tot een van de meest significante dagen in de toekomstige geschiedenis. Die dag staat bekend als het Feest van de Bazuinen, Yom Teruah (de opwekking), de Dag van Roepen, de Dag van de Opstanding, Kroningsdag en de Laatste Bazuin. Het wordt wel verondersteld dat deze dag de dag is van de transformatie van de dode en de levende heiligen op een moment dat bekend is als de Opname. Het Feest van de Bazuinen of Rosj Hasjana staat in het midden van deze tekenen.

Het teken van Openbaring 12 heeft vele details die gewoon zijn, maar ongewoon als ze bij elkaar gezet worden. Het eerste deel van het teken is de vrouw bekleed met de zon. Dit gebeurt elk jaar, maar het versmalt de tijd tot één maand rond de herfst-equinox. De vrouw wordt vertegenwoordigd door het sterrenbeeld Maagd - de maagd. Ze is bekleed door de zon van midden september tot begin oktober. 23 september 2017 voldoet aan deze eisen.

Het volgende vereiste is dat de maan onder de voeten staat van de Maagd. Met de zon in de Maagd en haar voeten naar het Oosten moet de maan een paar dagen na nieuwe maan zijn. Aangezien de Hebreeuwse kalender een maan-kalender is en het Feest van de Bazuinen (21 september 2017) op de nieuwe maan valt, plaatst 23-25 september de maan in de juiste positie. Dit gebeurt elk jaar op de Hebreeuwse kalender, zolang de nieuwe maan niet te vroeg of te laat is verschenen ten opzichte van de equinox, wat de zon te hoog of te laag in de Maagd zou zetten. Hier is het perfect. Dit vereiste aangaande de maan en de zon vernauwt het tot een paar dagen van het jaar. De rest van de onderdelen van het teken moeten vervolgens samenvallen met deze tijd, als we in staat zijn het teken te observeren.

Op 23 september 2017 zijn er vier planeten in de omgeving die het teken en haar ultieme uniekheid voltooien. Mercurius, Venus, Mars en Jupiter spelen hun rol. Boven het hoofd van de Maagd is het sterrenbeeld Leeuw. In de Leeuw op dit moment staan Mars, Venus en Mercurius. In de Leeuw staat een constellatie van negen principiële sterren; met de drie dolende sterren worden dat er twaalf op dit moment. Dus is dit de krans van de twaalf sterren op de vrouw. Want de drie planeten die in de Leeuw staan op dit moment, maken dit met al de andere voorwaarden tot iets zeldzaams. Gecombineerd met het laatste stukje van de afbeelding hieronder is dit iets wat maakt dat dit teken zich moeilijk, zo niet bijna onmogelijk zal herhalen ergens in de tijd waarin wij leven. Hoe zeldzaam? Een zoektocht van 150 jaar vóór en 150 jaar na 23 september 2017 zal geen resultaten opleveren.

Het laatste stukje van het teken is Jupiter. Jupiter was bekend bij de Joden als de planeet van de Messias. Jupiter komt het teken van de Maagd binnen op 27 augustus 2016, wat samenvalt met een nauw conjunctie (samengaan) met Venus. Het volgende soortgelijke nauwe samenvallen van deze twee helderste planeten is weer 49 jaar later. Jupiter zelf treedt Maagd binnen elke 12 jaar. De combinatie van 27 augustus 2016 komt precies 400 dagen vóór Jom Kipoer van 2017. Jom Kipoer eindigt altijd het Tesjoewa, wat de 40 dagen durende tijd van berouw is. Markeren Jupiter en Venus een tienvoudige toepassing die op dat moment nodig is?

Jupiter blijft dan die 400 dagen lang in Maagd staan. Als het teken van Openbaring 12 gevormd wordt op 23 september 2017, staat Jupiter in de schoot van de Maagd en is ongeveer klaar om geboren te worden. Vergeet niet dat de betekenis van de Verdrukking verwijst naar de periode van barensweeën vóór de geboorte. De wereld gaat door een periode van geboorte naar het Messiaanse Koninkrijk. Dit teken spreekt echter over de komende zeven jaar - de ergste in de menselijke geschiedenis. Echter, we zijn gewaarschuwd en God zal degenen die hun vertrouwen hebben gesteld in Christus naar de hemel meenemen voordat de zeven jaren beginnen. Voor degenen die de gelegenheid zullen missen, zal Gods genade nog steeds in overvloed aanwezig zijn, namelijk voor degenen die zich bekeren en geloven dat Jezus de Verlosser van de wereld is, maar ze zullen het zwaar te verduren krijgen in de verdrukking.

Jupiter staat al meer dan 400 dagen in Maagd. Het is provocerend dat zes dagen voordat datgene wat lijkt te zijn het begin van de 2520 dagen van de verdrukking, Venus en Jupiter een andere combinatie vormen (maar die is niet zichtbaar vanwege de zon) op 13 november 2017. Dit is 444 dagen vanaf het samenvallen (conjunctie) van 27 augustus 2016. Is het een toeval dat dan Jupiter de Maagd verlaat, wanneer de verdrukking gaat beginnen? Het volgende teken in de Mazzeroth (Zodiac) is de Weegschaal, met het Weegschaal-oordeel. Dit alles wordt uitgelijnd op het juiste moment.

Laten we 1260 dagen teruggaan, van het teken van Openbaring 12 naar de dag van de eerste maansverduistering van de Tetrad van 2014-2015. De verduistering van 15 april 2014 is opgetreden op een specifieke plaats aan de hemel. Als een tijdsmarkering die wijst naar het teken van Openbaring 12 zou het ook enige omvang moeten hebben. Deze verduistering op Pesach 2014 trad op naast de ster Spica, de helderste ster in Maagd. Jezus' eigen lichaam werd voor ons geofferd op Pesach. Hij was het zaad van de vrouw. Hij was het eerste aar van het graan dat moest sterven voor leven in overvloed. Spica in Hebreeuws is Zerah, en heeft de betekenis "zaad" – het zaad van de vrouw. Het is hetzelfde woord dat wordt gevonden in de beloften van Genesis. Het is daarom passend dat dit teken van de maansverduistering wijst naar het teken van Openbaring 12, waar sprake is van de geboorte van de Messias, maar ook naar het noodzakelijke tweede deel van Jezus' komst terug naar de aarde.

Met een interval van 1260 dagen tussen deze tekens lijkt het logisch dat de dagentelling een deel van de verdrukking beschreef. Maar dat kan niet meer zo zijn, tenzij iemand nog gelooft dat we nu in de Verdrukking zijn, maar dat zijn we niet. Echter, dit teken rechtstreeks uit Openbaring 12, dat aan de hemel wordt weergegeven van 23 tot 25 september, kan niet worden genegeerd. Als we dit teken in de context plaatsen met al die andere tekenen en berekeningen hier, lijkt het dat dit teken een waarschuwing is van de Verdrukking die binnenkort zal gaan beginnen.

De conclusie op deze website is dat het lijkt alsof de Opname zal plaatsvinden op het Feest van de Bazuinen in 2017, op 21 september. Deze dag is ingeklemd tussen het teken van de Grote Piramide en Openbaring 12. Als de Verdrukking dan op de Grote Verzoendag 2024 zal eindigen, dan is het vanaf die dag 2520 dagen terug: 19 november 2017. Het teken van Openbaring 12 komt dan 57 dagen voor de Verdrukking. Deze ruimte komt overeen met de ruimte tussen het einde van Daniels 69 jaarweken op Palmzondag en het begin van de gemeente op Pinksteren.

Het teken van Openbaring 12 heeft belang als teken dat ons allen waarschuwt dat de verdrukking komt, precies zoals is afgebeeld in het teken met de Maagd (Israël) zelf, betreffende het door de Verdrukking heen gaan. Voor de Kerk: onze tijd is dan nog maar kort. De vereisten aangaande dit teken maken het uiterst zeldzaam; en dan is 2017 het enige jaar waarin dit samenvalt met de laatste generatie. Als standaard vooraf, het moet een teken zijn dat voorafgaat aan de Verdrukking; en tekenen moeten een waarschuwing zijn van wat spoedig komt. Maar al te vaak is het hemelse teken van Openbaring 12 verdoezeld en is er niet naar gekeken als een werkelijk zichtbaar teken dat kan worden waargenomen. Het gebeurt over iets meer dan drie jaar. Het is tijd om je klaar te maken...

Bij het bestuderen van Jupiters positie onder de sterren was er iets anders dat zich voordeed. Op de 9e van de maand Av 2024 zal Jupiter in het teken staan van Taurus. Hij zal staan tussen de hoornen. De gemeenschappelijke Hebreeuwse naam voor Taurus is Shur, dat kan zowel komst als uitspraak betekenen; of met andere woorden: de komende rechter. Kortom, Taurus vertegenwoordigt de komende bestuurder, Jezus Christus, met zijn gemeente (is de betekenis van de Pleiaden).

Op deze dag die bekend is als Joods verdriet vanwege de vele rampen die op deze dag hebben plaatsgevonden, komt Mars in conjunctie (valt samen) met Jupiter tussen de hoornen. Mars, in Hebreeuws Ma'adim, betekent de Adam, de Rode Ene of De Mensenzoon. Van deze dag wordt geloofd dat er 60 dagen van de Verdrukking over zijn. Dit teken lijkt te spreken over de tijd dat Jezus spoedig terugkeert om een einde te maken aan de Verdrukking, samen met de kerk die Hem vergezelt.

Op dit moment komen er geen andere tekens of conjuncties in beeld na deze. Er zullen echter laatste tekenen zijn van sterren die van de hemel vallen, en de maan en de zon die verduisterd zullen worden. Men moet ook hier niet vergeten dat op de 9e van Av in 1994 de komeet Shoemaker-Levy Jupiter getroffen heeft, wat veel angst veroorzaakte toen de gevolgen van zo'n botsing werden waargenomen, en dat dan voorgesteld op aarde. De 9e van Av 2024 zal ook de 110e gedenkdag zijn van het begin van de Eerste Wereldoorlog en het is 30 jaar ná de komeet Shoemaker-Levy.

"En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid" Matt. 24:29-30

Bron: Signs of the End - The Great Sign of 2017

Deel 1

Deel 2

Dit artikel is onderdeel van twee artikelen over de Tetrad.