www.wimjongman.nl

(homepagina)

De kerk is niet "geboren" met Pinksteren. Dat is het paard achter de wagen spannen.

()

Door Scottie Clark op 11 januari 2016

In het onderzoek naar de ware betekenis van de Openbaring 12 teken, ontdekte ik een aantal belangrijke semantische fouten in de christelijke leerstellingen die als ze gecorrigeerd worden en terecht geschikt worden alle stukjes in elkaar doen vallen.

Conceptie en zwangerschap gaan vooraf aan de geboorte. Dit zien wij niet vóór Pinksteren in Handelingen 2.

De kerk werd verwekt met Pinksteren. Het tijdperk van de kerk is onze zwangerschap-periode. De opname is onze geboorte, wanneer wij opnieuw geboren zullen worden.

De term "wedergeboren" geïnterpreteerd als individuele verlossing is ook niet correct. De redding is redding. "Wedergeboren" is een belofte en het toekomstige resultaat van het heil.

De Heilige Geest verwekte Yeshua binnenin Maria (Matt.1:18). Hij is onze Hoofd (Kolossenzen 1:18). De Heilige Geest verwekte ook een nieuwe schepping, het Lichaam (de Kerk) in Jeruzalem.

We zijn allemaal geboren uit vlees en water en in zonde, maar we moeten geboren worden uit de Geest, geboren van boven (Johannes 3:3) om de hemel te kunnen binnengaan (Johannes 3:5-6).

Geboren uit water is de aardse mens. Geboren uit de Geest is een nieuwe schepping, de hemelse mens. Wij zijn een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17), net zoals een kind voordat het de baarmoeder verlaat. Het leven begint bij de conceptie, niet bij de geboorte.

Wedergeboren worden, van bovenaf geboren worden - is alleen voor hen die verwekt zijn van bovenaf, zoals ook Yeshua dat was.

Het Hoofd werd ook van boven verwekt. Zo werd ook het lichaam verwekt van bovenaf. Maar geen gelovige is nu al opnieuw geboren.

Dat iemand gewoon "voelt" een "wedergeboren ervaren" te hebben, is niet hetzelfde als de echte geboorte. Dit zijn eenvoudig emoties waarbij een onjuiste semantiek wordt toegepast.

Het moment van de verlossing moet worden gecorrigeerd naar een persoonlijke CONCEPTIE van de Heilige Geest, waarbij de persoon ook wordt opgenomen in het Lichaam van alle gelovigen, het Lichaam van Yeshua.

Na de persoonlijke verlossing (de conceptie), wanneer de Heilige Geest in een individu binnenkomt, begint de persoonlijke geestelijke groei (de zwangerschap), tezamen met het Lichaam dat reeds in werking is. De finale van deze zwangerschap is de verwisseling van het vergankelijk zijn naar het onvergankelijk zijn bij de nieuwe geboorte (1 Korintiërs 15:52; 2 Petrus 1:23).

"Wedergeboren worden" is een voorspelling voor de toekomst, net als Ef.2:6, waarin staat dat we in de hemel zitten met de Messias, wat natuurlijk niet zo is. We zijn nog steeds op aarde. Dit mag gesteld zijn in iets wat lijkt te zijn met de huidige termen, maar we zijn het niet. Het is toekomst. Het zijn beloften. Er zijn tal van teksten die geschreven zijn op deze manier.

Het is op dezelfde manier als iemand online een kaartje koopt voor een sportevenement, dan kan men zeggen dat hij een kaartje en een plek "heeft", maar in werkelijkheid ligt het kaartje op hem te wachten bij de ingang. Hij hoeft alleen maar zijn legitimatiebewijs te tonen om het kaartje te ontvangen wanneer hij aankomt op de dag van de wedstrijd. Zijn de ontvangst per e-mail is een wettige belofte. De Heilige Geest is je rechtsgeldige belofte.

De grondlijn: Belangrijke profetische gebeurtenissen gebeuren op de feestdagen. Het zijn de Afspraken van Yeshua, die Hij persoonlijk zal nakomen.

De verwekking (conceptie) - Pinksteren (Handelingen 2:3-4)

De zwangerschap - de Kerkperiode

De geboorte - de wegrukking bij het Trompettenfeest (Openbaring 12:5)

Dit is wat het teken van Openbaring 12 ons lijkt te vertellen. Het is op het Trompettenfeest in 2017. En we lijken aan het eind gekomen te zijn van het gemeente-tijdperk!

Toen ik dit allemaal onderzocht en het correct plaatste, maakte het me enthousiast. Het past nu allemaal. De uitleg spande het paard achter de wagen en is een struikelblok voor de kerk, die de ware taal van deze verzen of van het grote geboorteverhaal niet begrepen heeft. Nu begrijpen we het.

Ook enthousiast geworden? Like het en deel het ;)

Shalom, Scottie Clarke erfministries.com

Bron: Facebook


printen??? spaar papier en inkt.