Klaar. Harry. Op 1 juli 2017 om 17:19 schreef Willem Jan Jongman : Met groet Wim Artikel

www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe zal het grote teken worden gezien?

Door Daniel Matson - 25 mei 2017

Veel mensen hebben gevraagd: "Hoe is het mogelijk om iets van het Grote Teken van Openbaring 12:1-2 te zien, aangezien de zon pal in het midden ervan staat?" Het antwoord dat ik geef is meestal: "Het is vanzelf een overdag-teken, omdat de zon erbij betrokken is, en het kan alleen in zijn geheel worden waargenomen met de computer. Dat is gewoon omdat mensen het feitelijk niet kunnen zien wanneer het gebeurt, maar dat betekent niet dat het er niet is. Natuurlijk, misschien was Johannes in staat om het te zien omdat hij werd opgenomen naar de hemel waar geen atmosfeer was om het te verlichten of een belemmering zou vormen voor de weergave. En het is waar, wij gelovigen zouden ook allemaal in de hemel moeten zijn wanneer het gebeurt, zodat we het ook kunnen zien." Hoe dan ook, het teken lijkt er te zijn voor Israël en voor hen die op de aarde wonen. Zij die binnenkort zullen worden getest.

Er kan één aspect aan deze teken zijn, dat nog niet op de voorgrond is gekomen. Ik herinner mij dat iemand dit met mij deelde in 2006 aan het eind van de zomer. Het is Amos hoofdstuk 8:

"Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie: een korf met zomervruchten. Toen zei Hij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een korf met zomervruchten. Daarop zei de HEERE tegen mij: Het einde is gekomen voor Mijn volk Israël: Ik zal het niet langer voorbijgaan. De tempelliederen zullen klagend klinken op die dag, spreekt de Heere HEERE. Talrijk zullen de dode lichamen zijn. Op elke plaats werpt men ze zwijgend weg. Hoor dit, u die de armen vertrapt, en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land weg te doen, door te zeggen: Wanneer is de nieuwemaansdag voorbij, zodat wij graan kunnen verkopen? En de sabbat, zodat wij de korenschuren kunnen openen? U maakt de efa kleiner, de sikkel groter, en u bedriegt met valse weegschalen. U koopt de geringen voor geld, en de armen voor een paar schoenen. En u zegt: Wij verkopen het kaf van het koren. De HEERE heeft gezworen bij de trots van Jakob: Nooit zal Ik al hun daden vergeten! Zou hierom het land niet sidderen, zodat elke inwoner rouw bedrijft, omdat het in zijn geheel stijgt als de Nijl, stijgt en wegzinkt als de rivier van Egypte? Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land duister maken. Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen; om alle heupen zal Ik een rouwgewaad aanbrengen, elk hoofd zal kaal zijn, omdat Ik het land in rouw dompel als over een enig kind, en wat ervan overblijft zal zijn als een bittere dag." - Amos 8:1-10 (HSV)

Dit is het visioen van het zomerfruit aan het einde van het seizoen. De nieuwe maan is het Bazuinenfeest en de Sabbat is de Sabbat van de Terugkeer, die met het teken van Openbaring 12 van de vrouw op zaterdag 23 september samenvalt. Biedt Amos ons het idee aan hoe zij die nog op aarde zullen zijn, in staat zijn om het teken zien? Als de zon verduisterd wordt op de middag, zou het teken op dramatische wijze voortkomen. Dat is iets om te overwegen.

Inderdaad, Amos 8 kan de antwoorden geven op de exacte vervulling van het Teken van de Vrouw in Openbaring 12. De illustratie van een korf met rijpe vruchten beeldt de rijpheid uit van de tijd en het feit dat het aan het einde van de zomer is. Er is ook maar slechts één Nieuwe Maan Feest, en dat is het Bazuinenfeest dat aan het einde van de zomer plaatsvindt. Dit jaar in 2017 wordt het Bazuinenfeest waargenomen op 21 september, een gebeurtenis die samenvalt met de laatste dag van de zomer! Denk na hierover!

De volgende stap die we zien in de context, is het aflopen van de Sabbat, zodat het bedriegen van mensen opnieuw kan beginnen. Het teken van Openbaring 12 vindt plaats op 23 september 2017; en die dag is een zaterdag - de Sabbat. Het is niet zomaar een Sabbat, maar de Sabbat van de Terugkeer. Het probleem hier is echter dat hoewel er al een fysieke terugkeer is van Israël, er is geen geestelijke terugkeer tot op dit moment. God zegt dan dat hij de zon zal laten verduisteren in de middag, op klaarlichte dag.

De meeste commentaren geloven dat deze gebeurtenis al in het verleden is gebeurd en proberen het te koppelen aan een zonsverduistering die jaren later plaatsvond in de 8e eeuw voor Christus, en alleen in de buurt van Israël. Het kader is echter aan het eind van de zomer, en dus aan het begin van de Herfstfeesten. God verklaart dat Hij de Tijd van het Einde voor zijn volk begint, en wat een tijd van vreugde moet zijn met de feestdagen, zal een tijd van rouw worden. Het teken van Openbaring 12 past dit keer als een handschoen. Terwijl God niet zegt op welke dag de zon zal ondergaan in de middag, lijkt het passend dat het zou plaatsvinden op de Sabbat van Terugkeer - 23 september 2017. Daarbij zou het teken van Openbaring 12 zichtbaar worden op aarde. Dat lijkt de Grootheid van het teken aan te geven.

Wanneer we naar het Teken in het boek Openbaring kijken, dan hebben we de samenstand aan de hemel, en de uniekheid van het evenement gevonden. Dat lijkt me belangrijk genoeg op zich. Maar als ook de zon verduisterd wordt op het midden van de dag voor een bepaalde tijd, zal het nogal schokkend zijn voor hen die nog niet eens zijn begonnen om te begrijpen wat er aan het gebeuren is. Een vergelijkbare gebeurtenis vond plaats bij het Kruis, toen de zon donker werd. Maar dat was niet aan het eind van de zomer. Het was ook ook geen zonsverduistering, aangezien het op Pesach volle maan is. De verduistering werd bovennatuurlijk veroorzaakt.

Dus laten we dit eens uitwerken voor deze komende september. Als de Opname op het Bazuinenfeest plaatsvindt, zou dat op donderdag 21 september zijn, zoals we zojuist gezien hebben. Dit is de dag van de nieuwe maan. Als dan miljoenen mensen verdwijnen, is dit nogal schokkend en zal leiden tot een snelle instorting van de samenleving. Voor Joden die het Oude Testament begrijpen, is het zelfs nog onheilspellender; en ik zou vermoeden dat sommigen de huidige discussie over het Openbaring 12 teken zullen vinden. En als dan een paar dagen later, wanneer het donker is, het Grote Teken zal worden gezien, en velen kunnen gaan geloven, maar nog veel meer zullen worden misleid.

Als de zon verduisterd zal worden op klaarlichte aan het begin van het oordeel, is het moeilijk om niet te zien dat het samenvalt met het Teken van Openbaring 12. Een teken bekijken op een astronomie-programma is behulpzaam, maar als de hele wereld ermee wordt geconfronteerd op de manier waarop het zo was bedoeld, dat is dat een heel ander ding. Dat is groot! Dat is verbazingwekkend!

()

Bron: Signs of the End - I will make the sun go down at noon

printen??? spaar papier en inkt.