www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het aftellen naar 2017...

15 januari 2017 door Daniel Matson

In 2017 zijn er twee tekenen aan de hemelen die nu naderen en die slechts door een paar dagen worden gescheiden, maar die komen niet in het luchtledige. Deze tekenen zijn al aangekondigd door de tetrads [viertallen] van maansverduisteringen die zich hebben voorgedaan op de Feesten des Heren. Ook zijn ze voorafgegaan door een aantal planetaire samenstanden, die vergelijkbaar zijn met die welke zich ten tijde van Jezus geboorte voordeden. Het in elkaar grijpende ontwerp van deze tekenen is bijna buiten ons begrip, en moet wel de aandacht van de mensen krijgen. Nu 2017 begint, is het tijd om deze allemaal in één samenvattend document te presenteren.

"En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren." Openbaring 12:1-2

()

Op 23 september 2017 is er een uitlijning aan de hemel, die overeenkomt met het teken van de vrouw in Openbaring 12. De vrouw wordt voogesteld door de Maagd, de heilige Maagd die gekleed is met de zon, en de maan onder haar voeten. Boven haar hoofd staat de Leeuw met negen vaste sterren en met daarbij op dat moment drie zwervende sterren of planeten. Dat zijn de planeten Mercurius, Mars en Venus. Bij de vrouw is ook het kind, als de planeet van de Messias, Jupiter, in de buik van de vrouw. Vanaf de tijd dat de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes werd gegeven, is er gedurende 3000 jaar geen andere datum te vindenwaarop dit teken verschijnt, behalve op 23 september 2017. Zelfs een zoektocht van 4000 jaar terug vanaf het tijdstip van het geven van de Openbaring geeft slechts het jaar 3915 voor Chr. Dit is heel opmerkelijk. Deze uitkomst van Openbaring 12 in 2017 zou voldoende moeten zijn om Bijbelse gelovigen wakker te schudden. Maar dit is niet het enige unieke teken dat zich zal voordoen in 2017.

"Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan. Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden." Jesaja 19:19-20

Drie dagen vóórdat het Teken van de Vrouw aan de hemel verschijnt, zal het zich uitlijnen met het Giza Pyramide Complex. Net voordat de zon opkomt, staat de ster die in Orion's gordel de Grote Pyramide vertegenwoordigt, precies op de meridiaan. Ook op datzelfde moment in de tijd staat, Regulus, die de Koningsster is van de Leeuw, op de Christus Hoek boven de oostelijke horizon. Wat is de de Christus Hoek? Het is de hoek in de Grote Pyramide van de klimmende en dalende doorgangen. Die hoek, toegepast ten noordoosten van de Grote Pyramide, deelt Bethlehem middendoor. Dus bij de dageraad van 20 september 2017 staat Regulus in de Christus Hoek, maar zo ook de Morgenster/Venus, omdat die in uitlijning staat met Regulus. Toevallig, gebeurt dit op de ochtend voor het Bazuinenfeest. Deze constellatie zal niet eerder weer gevonden worden om zich te herhalen, dan tot aan het jaar 2200, terwijl wij de generatie zijn die de terugkeer van Israël zien.

Deze tekenen van september 2017 staat niet op zichzelf. Planetaire constellaties die vergelijkbaar zijn met de tijd voordat Christus werd geboren, hebben ook plaatsgevonden in de voorbije jaren en de berekeningen zijn verbazingwekkend. Dit, samen met de tetrad van de maansverduisteringen die plaatsvonden op de Feesten des Heren in 2014 -2015 laat dus een tijd zien als geen andere, en we zijn nu dus aangekomen midden in de periode van minder dan 9 maanden vóór 20-23 september 2017. Alle alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen in de vele kerken over de hele wereld, maar horen we die? Vertellen we het?

De Tetrads

De eerste set van tekens, en de meest populaire, was de maan-tetrad van 2014-2015. Helaas hebben velen deze tekenen de rug toegekeerd en hebben het belang ervan niet begrepen. Ze waren echter geen schijnvertoning — maar zijn gewoon niet volledig begrepen. Er zijn acht maan-tetrads op Gods feesten sinds onze Heer naar de hemel is opgevaren. De laatste vier zijn heel opmerkelijk: 1493-1494, 1949-1950, 1967-1968 en 2014-2015. Laten we eens kijken naar elk daarvan, om te zien hoe zij een wisselwerking hebben met de geschiedenis en met de toekomst.

De Tetrad van 1493-1494
De interessante zorgelijke gebeurtenis op dat moment was de Spaanse Inquisitie in 1492 en de resulterende druk door Columbus om naar Amerika te varen. De Spaanse Inquisitie werd ingesteld op 30 juli 1492 en viel samen met de 9e van Av en vandaaruit volgde een tijd van Joodse vervolging. 777 dagen na deze gebeurtenis was de laatste maansverduistering van de vier op het Loofhuttenfeest van 1494. Ook was het 600 dagen na de instelling van de Inquisitie dat de derde zonsverduistering kwam op Pascha 1494. De dagen geteld vanaf de gebeurtenissen naar de verduisteringen zijn daarom belangrijk.

De Tetrad van 1949-1950
De interessant gebeurtenis van dit moment was de oprichting van Israël op 14 mei 1948. De volgende dag brak de oorlog uit toen de islamitische buren van Israël de vestiging van een Joodse natie niet wilden. Die oorlog duurde 300 dagen en eindigde met het hijsen van een (handgetekende) inkt-vlag op 10 maart 1949. Zoals de vorige tetrad, betrof het ook hier de gebeurtenissen vooraf. Echter, dagentellingen onthullen opnieuw de tijdlijn van deze tekenen. Hier komt de eerste maansverduistering op 13 april 1949, 333 dagen na de eerste dag van de staat Israël als een natie, en het begin van de onafhankelijkheidsoorlog. 13 april 1949 komt ook 33 dagen na het hijsen van de inkt-vlag en het einde van de oorlog. Maar let op, vanaf het einde van Eerste Wereldoorlog op 11-11-1918, is het 11.111 dagen tot aan deze maansverduistering van 13 april 1949! Het is ook opmerkelijk dat het einde van de Zesdaagse-oorlog in 1967 kwam op 6666 dagen na het einde van de onafhankelijkheidsoorlog op 10 maart 1949. Inderdaad, de verbindingen worden steeds ingewikkelder en onmogelijk om te negeren.

De Tetrad van 1967-1968
De maan-tetrad op dat moment omringt eigenlijk de interessante gebeurtenis van zorg. Israël heroverde Jeruzalem en de Tempelberg in de Zesdaagse-oorlog op 5-10 juni 1967, voor het eerst in bijna 1900 jaar. Zes weken vóór de oorlog trad de eerste maansverduistering op, op Pascha 1967. De volledige zonsverduistering van deze tetrad op 6 oktober 1968 (Loofhuttenfeest) kwam 490 dagen na de Zesdaagse-oorlog. De volledige eclips kwam ook precies 5 zonnejaren vóór de begindag van de Yom Kippoeroorlog van 1973. Een ander punt van belang is dat 666 dagen na het begin van de Zesdaagse-oorlog het Pascha kwam in 1969 en de dag waarop de Knesset het recht vastlegde voor het JQDC (Jewish Quarter Development Company) om Jeruzalem weer te herbouwen. Pascha 1969 kwam ook 434 jaar (62x7) na het besluit van Suleiman om de muren van Jeruzalem weer op te bouwen in 1535 en te vervullen van wat wellicht een secundaire toepassing is van Daniels 62+7+1 weken.

De Tetrad van 2014-2015
Het was pas tot aan de tijd vóór deze tetrad van maansverduisteringen, dat begonnen werd om deze verschijnselen te begrijpen. De meeste studies zijn gericht op de eclipsen (verduisteringen) en niet op het aantal dagen naar gebeurtenissen toe en er omheen. De eerste zonsverduistering op Pascha 2014 vond plaats 3,5 jaar vóór het teken van de vrouw van Openbaring 12 op 23 september 2017. De volledige zonsverduistering op 28 september 2015 vond plaats 2520 weken na het einde van de Zesdaagse-oorlog. Het is deze laatste eclips die de meest merkwaardige dagtelling heeft.

In 2006 was er de Israëlische 33-daagse oorlog met Hezbollah, die op 14 augustus 2006 eindigde. 3333 dagen later was de 28 september eclips van 2015. Het einde van die oorlog kwam echter ook 6666 x pi dagen na de eerste zonsverduistering van de tetrad van 1949-1950 op 13 april 1949. Die eclips kwam, zoals u nu weet, 333 dagen na de oprichting van Israël en 33 dagen nadat ze de oorlog gewonnen hadden. Als we ook 3333 dagen verder gaan vanaf de zonsverduistering van 28 september 2015 in de toekomst, zouden wij belanden op 11 november 2024, 30 dagen na de Grote Verzoendag van 2024 en 45 dagen na Chanoeka. 11 november is de dag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Vergeet niet dat vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog (11-11-1918) er 11.111 dagen waren tot aan de zonsverduistering van 13 april 1949. Vanuit die eclips is het dan 6666 x pi + 6666 dagen (27.607) tot en met 11 november 2024 - een dag die hier beschouwd wordt als dag 1290 van Daniel 12. Er zijn nog meer "toevalligheden" met deze laatste tetrad die hier zijn gedocumenteerd.

Maar voordat deze verhandeling van de tetrads eindigt, is hier nog een ander belangrijk aspect. De lengte van een tetrad, vanaf de eerste verduistering tot aan de vierde is 531 dagen. Is het een volgend toeval dat het 531 jaar is vanaf de eerste belangrijke tetrad die begon in 1493 tot aan 2024? Niet waarschijnlijk.

De conjuncties van Jupiter en Venus

Terwijl er veel gesprekken volgden over de laatste tetrad van 2014-2015, kwamen op hetzelfde moment de opmerkelijke constellaties van Jupiter en Venus bij elkaar. In eerste instantie werd de zeldzaamheid van deze constellaties niet volledig beseft. De serie van vier Jupiter-Venus-conjuncties die net had plaatsgevonden, stonden in een unieke samenhang met de vier Jupiter-Venus-conjuncties bij Christus' geboorte. In 9400 jaren van gegevens van Solex, is de Jupiter-Venus combinatie van 17 juni in het jaar 2 voor Chr. de dichtstbijzijnde en langst waarneembare samenhang in die gehele periode. Van de jaren 1900 tot 2100 was de dichtstbijzijnde waarneembare conjunctie van Jupiter-Venus op 27 augustus 2016. Deze twee groepen van vier Jupiter-Venus-conjuncties in 3 -1 v.C. en 2014-2016 n.C. hebben beide betrekking op dezelfde tijdsduur en hebben beide twee conjuncties elk in Leeuw. Met betrekking tot de 2014-2016-conjunctie, is de dichtstbijzijnde set van vier conjuncties, welke is opgetreden in 1790-1792, en deze zal weer plaatsvinden in 2145-2147. Op The Christmas Star website verklaart Jim Dodge dit en betoogt dat uit de 9400 jarenlange Solex-gegevens, deze twee groepen uniek zijn en dat de plaatsing van de 2014-2016-conjuncties beslist geen toeval is. Als wij ze onderzoeken, moet dat duidelijker worden.

Jupiter-Venus, 18 augustus 2014
Deze samenstand heeft plaatsgevonden net voor zonsopgang in het sterrenbeeld Kreeft (omcirkeld, de beschermde) in de buurt van de cluster Praesepe (Kribbe). Om getuige hiervan te zijn uit de eerste hand op de vroege ochtend ben ik opgestaan om de mogelijke betekenis ervan te onderzoeken terwijl ik totaal niet op de hoogte was betreffende het ontstaan ervan. Het was uiteraard van groot belang. Deze combinatie trad op 360 x pi (1131) dagen voor het Bazuinenfeest van 2017. Het was 1100 dagen voor de totale zonsverduistering van 21 augustus 2017 die Amerika zal doorkruisen. Het is ook 700 x phi (1133) dagen tot aan het Teken van de Vrouw op 23 september 2017.

Jupiter-Venus 30 juni/1 juli 2015
Dit paar kwam op in Leo net na zonsondergang in het westen. Deze combinatie, die de meeste aandacht heeft gekregen toen die zichtbaar was op een tijd wanneer de meeste mensen wakker zijn. Het kwam 7 zonnejaren (2.557 dagen) gedeeld door pi voordat het Bazuinenfeest begon. Dat is 814 dagen.

Jupiter-Venus, 25 oktober 2015
Dit paar trad op in de achterpoten van Leeuw, voor zonsopgang in het Oosten. Het vond plaats 700 dagen vóór het teken van de Vrouw en 666 dagen vóór er zich in Amerika een totale zonsverduistering zal voordoen in Leeuw naast Regulus. Ook kwam het 700/phi (433) dagen na de conjunctie op 18 augustus 2014, en dit patroon is later ook omgekeerd, tussen 18 augustus 2014 en het Teken van de Vrouw.

Jupiter-Venus, 27 augustus 2016
>Dit was de dichtstbijzijnde samenstand die zich tot één ster zal vormen, wat het dichtstbij komt van wat de Wijzen zagen. Het was hier in de buurt van het hoofd van de Maagd net na zonsondergang in het westen. Dit gebeurde 360 dagen voor de totale zonsverduistering in Amerika. Het treedt ook op 400 dagen vóór de Grote Verzoendag van 2017. Tot slot, het komt voor op 444 dagen vóór de volgende Jupiter-Venus eclipse op 13 november 2017.

Jupiter-Venus, 13 november 2017
Deze samenstand zal waarschijnlijk te dicht bij de zon staan in Maagd om te worden gezien, wanneer Jupiter uit Maagd vertrekt. Dit gebeurt op wat lijkt te zijn zeven dagen vóór het begin van de 70e Week van Daniel (2520 dagen tot Verzoendag 2024). Het verschijnt ook zeven zonnejaren vóór wat lijkt te zijn Dag 1290 vanuit het midden van de 70e Week. Deze combinatie komt ook 777 dagen na de laatste zonsverduistering van de maan tetrad van 2014-2015 op 28 september 2015.

Andere conjuncties

7 augustus 2015. Jupiter - Mercury - Regulus vormden een gelijkzijdige driehoek. Deze gebeurtenis trad op 777 dagen voor het Bazuinenfeest van 2017 en een maanjaar na de conjunctie van 18 augustus 2014. In een interessante vergelijking was het 777 dagen nadat de oorlog tussen Israël en de Hezbollah eindigde op 14 augustus 2006 en het Bazuinenfeest van 2008. Net toen het Bazuinenfeest in Israël begon in 2008, crashte de beurs in de VS met 777,7 punten. 7 jaar en 777 dagen later staat daar de Jupiter-Venus-conjunctie van 13 november 2017, wat 7 dagen lijkt te zijn vóór de 70e Week van 2.520 dagen. Volg de Zevens!

17 juli 2016. Venus-Mercurius-conjunctie in de buurt van de Praesepe in Kreeft, net als de conjunctie van 18 augustus 2014. Dit gebeurde 700/phi dagen (433) vóór het Teken van de Vrouw op 23 september 2017. Ook kwam het 700 dagen na de Jupiter-Venus-conjunctie op 18 augustus 2014. Dit is de tweede reeks van 700 + 700/phi, die gelijk is aan 700 x phi. 17 juli 2016 en 25 oktober 2015 zijn dan zowel de phi punten tussen de eerste Jupiter-Venus-conjunctie op 18 augustus 2014 en het Teken van de Vrouw. Op 17 juli, twee dagen nadat Erdogan de poging tot een staatsgreep tegen zijn bewind in Turkije onderdrukte, begon hij een verzoening met Rusland, wat een belangrijke stap is op weg naar Ezechiël 38-39.

Daarom spelen de maan-tetrads en conjuncties hun ondersteunende rol bij het wijzen naar het Bazuinenfeest en het Teken van de Vrouw van dit jaar. Dit zouden respectievelijk 21 en 23 september zijn. De uitlijning van de Grote Piramide komt in de ochtend van 20 september. De zeldzaamheid van de tekenen en de conjunctie dienen geen twijfel te geven aan hun belang. Deze tekenen treden niet elk moment opnieuw op in de toekomst en één daarvan staat voluit duidelijk in het laatste boek van de Bijbel. Zoals Jezus zei, zouden er tekenen aan de hemel zijn, en indien deze er niet zijn, naar wat anders kunnen we dan eventueel op zoek gaan? Er zijn geen alternatieven in het einde.

Het Teken van de Vrouw van Openbaring 12 staat in de tekst voor iedereen te lezen al bijna twee duizend jaar. Het is het enige teken dat in de Bijbel genoemd wordt. Dat moet een grote hint zijn en een hint die we allemaal niet hebben gezien tot voor kort. Het is als een neon teken dat zo groot is en werd gemist terwijl het in het volle zicht knippert. Het probleem was dat velen dit teken zagen als een afbeelding voor Jezus die werd geboren, maar dat er dan vervolgens geen dergelijke sterrenstand optreedt. Het is ook niet een allegorie van niet-overtuigende hemelse beelden voor een kleurrijke openbaring. Het is een teken aan de fysieke hemelen en het staat er slechts een paar maanden.

Het teken van Openbaring 12 treedt op in het "en na deze"-gedeelte van Openbaring, dat komt na de kerk-gedeeltes van de hoofdstukken 2-3 oftewel "de dingen die er zijn". Dit is dan een toekomstige teken, fysiek aan de hemelen, betreffende de laatste tijd. Openbaring 12 is een uniek gedeelte van het boek Openbaring aangezien het komt na de zeven zegels en de zeven bazuinen met de koninkrijken van de wereld voor Christus. Het einde van hoofdstuk 11 beschrijft het einde van de zevenjarige 70e Jaarweek. Hoofdstuk 12 begint met een ander perspectief van de Openbaring en het Teken van de Vrouw en legt het algemene plan uit van de zaligheid van God vanaf het begin. De vrouw staat voor Israël wiens zaad de Messias is. Het Teken van de Vrouw op 23 september 2017 valt vervolgens samen met Micha 5 waar Israël wordt opgegeven, tot de vrouw zal baren.

"En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten." Micah 5:2-3

Merk op hoe onze Heer de kinderen van Israël opgeeft, totdat zij die baart is bevallen en worden vervolgens het overblijfsel van Israël teruggebracht. Deze opgegeven periode is de duur van de kerk en de kerk heeft Israël niet vervangen. Dus de vraag is, wat is dan deze geboorte? Is dit slechts het teken van Openbaring 12 of is het de geboorte van het gehele lichaam van Christus, wanneer de Gemeente wordt getransformeerd bij de Opname? De tijd dat we werkelijk wedergeboren worden, weg van zijnde bloed en vlees, iets wat het Koninkrijk Gods niet zal beërven? Het kind in Openbaring 12:4 is opgenomen (harpazo) om te worden verlost van de draak die de Antichrist voortbrengt. Is dat niet waar de Opname over gaat? Christus werd niet opgenomen naar de hemel om verlost te worden. Hij gaf zijn leven voor ons en heeft als feit het hoofd van de slang verpletterd. Het lijkt dat dit teken van Openbaring 12 spreekt van een verenigd Israël dat het gehele verenigde lichaam van Christus zal voortbrengen, dat naar de hemel wordt opgenomen voordat de natie Israël het laatste uur ondergaat.

Dit teken in de hemel lijkt dan op de juiste wijze de gelegenheid van deze transitie en transformatie te markeren. 20-23 september is dan een geweldig moment om aandacht aan te besteden. Op 20 september spreekt de uitlijning van de Grote Piramide over de komst van onze verwonde Verlosser als de MorgenSter-Koning op de ochtend vóór de 'waargenomen' dag voor het Bazuinenfeest - wanneer de laatste bazuin klinkt waarnaar Paul verwijst als de tijd van het verzamelen van de gemeente door de opstanding daar is. Het is hier van betekenis om de waargenomen kalender te observeren die de juiste is aangezien de vele evenementen en berekeningen hebben plaatsgevonden volgens de waargenomen kalender. Maar nogmaals, we spreken slechts over een twee dagen verschil tussen de 21e en de 23e september. Proberen om het exacte moment vast te stellen is uiteindelijk te moeilijk. Het lijkt verstandig om niet zo bezorgd te zijn over de verfijnde details en te beseffen dat drie dagen nog steeds een vrij smalle focus is voor een overgang. We kunnen waarschijnlijk naar al deze dagen uitkijken.

Dus het lijkt dat het Teken van de Vrouw een snel begin van de 70e Week van Daniel kan zijn. Dit teken gaat niet weer gebeuren voor ten minste nog eens een volgende 1000 jaar. Uiteindelijk komt dit neer op geloof en de behandeling van alle punten rond deze datumgegevens. Het lijkt ons te verplichten om in ieder geval alle mogelijkheden serieus te nemen. Deze tekenen van 2017, nogmaals, komen niet voor in het luchtledige. Zij hebben nu de steun van de maan-tetrads en de conjuncties, evenals de hele progressie van de gebeurtenissen in de wereld gecentreerd rond Israël. Het is de tijd.

We kunnen gekomen zijn aan onze laatste weken als gemeente, om te getuigen aan de rest van de wereld die verloren gaat. De wereld lijkt het echter wel te weten, dat alles niet goed gaat, en dat 'doomsday' nadert. Inderdaad. De vraag komt erop neer wat een persoon doet met Jezus en de aangeboden gave, die Hij verwierf door zijn dood aan het kruis. Op welk punt van de geschiedenis zijn wij gekomen? Dat is de vraag. Dat is de bottom line. In Christus geloven en het accepteren van zijn geschenk van pure genade, dat is wat ons zal verlossen. Het is het enige wat ons kan redden. Binnenkort zullen we zien dat de wereld zichzelf niet kan redden. De Schrift belooft dat binnenkort het donkerste uur van de mensheid zal aanbreken. Degenen die nu geloven, worden opgenomen om te zijn met de Heer, binnen waarschijnlijk al enkele maanden. De rest zal dan het komende donkere uur moeten doorstaan; en velen zullen beslissen. Nu is de tijd van de redding. Onze Heer zal spoedig heersen over de aarde.

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." Joh. 3:16-17

Bron: Signs of the End - Tetrads, Conjunctions, & the Sign


printen??? spaar papier en inkt.