www.wimjongman.nl

(homepagina)

2520 - Het getal van het Handschrift

Door Daniel Matson - 12 september 2016

( )
( )

Net voor de val van Babylon werd Daniel opgeroepen door koning Belsazar. Die werd als versteend door wat hij zag, en wat hij niet begreep. Belsazar hield een drinkpartij met het vaatwerk uit de tempel van Jeruzalem, dat door zijn vader, koning Nebukadnessar, was meegenomen. Op het feest verscheen een hand en schreef het volgende op de muur, en dit was Daniels interpretatie daarover:

MENE MENE TEKEL, UFARSIN. Dit is de betekenis van elk woord: MENE: God heeft uw Koningschap geteld, en het beëindigd; TEKEL: U bent gewogen en te licht bevonden; PERES: Uw Koninkrijk is verdeeld, en aan de Meden en de Perzen gegeven. (Daniel 5:25-28)

En dus viel Babylon die nacht, en Belsazar stierf. Er is echter ook een andere manier waarop deze woorden worden gebruikt. Een MENE kan betekenen: genummerd of mina. Evenzo kan met TEKEL ook worden bedoeld: gewogen of sjekel. Het laatste woord PERES kan betekenen: verdeeld of Persia of een halve mina. In monetaire eenheden is een mina gelijk aan 50 sikkels. Twee minas (MENE, MENE) zou dan gelijk zijn aan 100 sikkels. Een halve mina (PERES) zou 25 sikkels erbij zijn. Voeg daarbij de laatste sjekel (TEKEL) en dat maakt 126 sikkels. Volgens Ezechiël 45:12 kan een sikkel ook worden onderverdeeld in 20 Gera's. 126 sikkels is dus gelijk aan 2520 Gera.

Dit getal 2520 staat in een betrekking tot de gebeurtenissen rond de Babylonische ballingschap van de Joden. De gebeurtenissen rond de oprichting van het moderne Israël komen 2520 jaar na de gebeurtenissen in de dagen van Babylon. Deze gebeurtenissen hebben aangetoond dat Israël inderdaad een andere vervulling of patroon is van het handschrift op de muur. Dit is de inspiratie achter de boeken die hier worden aangeboden. God heeft zijn hand getoond achter de oprichting van Israël.

Onderstaand vindt u de telpatronen voor deze vervulling van de 2520 jaar. Maar geven deze tijdlijnen met deze punten ook een verdere aanwijzing dat in de komende tijd zal worden afgesloten? Deze website en de boeken laten zien waarom deze data van de 20e eeuw belangrijker zijn dan wat men ooit begrepen heeft. Het pad dat deze tijden gaat is tot niets anders dan 2017 en het teken van Openbaring 12. De tijd is kort en het is tijd om het te begrijpen:

"Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou..." 1 Tessalonicenzen 5:4

( )
( )
( )

Tijdlijn

1878 - Petach Tikwa settlement - 2520 360-dagen-jaren na de Babylonische Ballingschap van 606 v.C.
1897 - Oprichting van het Zionisme - 2520 360-dagen-jaren na de verwoesting van Jeruzalem in 587 v.C.
1914 - 9 Av - Eerste Wereldoorlog - 2520e jaar na de Babylonische ballingschap.
1933 - Pascha - Opkomst van Hitler / Anti-joodse wetten. 2520e jaar na de verwoesting van Jeruzalem.
1948 - 14 mei - Herstel van Israël. 2520 360-dagen-jaren na de terugkeer naar Israël vanaf de 70 jaar Babylonische Ballingschap in 537 v.C.
1967 - 7 juni - Herovering van Jeruzalem en de Tempelberg. 2520 360-dagen-jaren na het einde van de 70 jaar van verwoesting van Jeruzalem.
1969 - Pascha - Knesset sticht het Joodse Wijk Ontwikkeling Bedrijf (DQDC). 434 jaar (62 x 7) nadat Suleiman de Grote wetten uitgaf om de muren van Jeruzalem te herbouwen in 1535.
1973 - Jom Kipoeroorlog. 40 jaar vanaf 1933.
2006 - Libanonoorlog. 120 dagen voor 40 360-dagen-jaren vanaf 1967 (40 x 360 = 120 x 120).
2008 - Operatie Cast Lood - 27 december. 900 dagen vanaf de oorlog in Libanon.
2010 - Gaza Flottilla Incident - 31 mei. 500 dagen na Cast Lead staakt het vuren. 15.700 dagen vanaf 6-7-1967.
2010 - "Arabische lente" begint - 10e Tevet - 17 dec. 15.900 dagen vanaf 6-7-1967. 700 van Cast Lead.
2012 - Operatie Pijler van Wolk - 17 november op 16.600 dagen vanaf 6-7-1967. 700 vanaf de Arabische lente.
2014 - Operatie Beschermende Rand - Nacht van 8 juli, eerste raketten raken Jeruzalem. 17.200 dagen vanaf 6-7-1967. 600 dagen vanaf Pijler van Wolk.

Dit is absoluut geen voorspelling

Het boek "Israel Handschrift in de Hemel" gaat over dit teken van Openbaring 12:
Lezen

Bron: Signs of the End 2017-2024