www.wimjongman.nl

(homepagina)

Milieu, Citaten

Infowars Wordpress
7 december 2009

"Is niet de enige hoop voor de planeet dat de beschavingen van de industrielanden ineenstorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te volbrengen?"
- Maurice Strong, oprichter van het VN-milieuprogramma.

"Een massale campagne moet worden gestart in de-ontwikkeling van de Verenigde Staten. Deze ontwikkeling betekent dat we ons economisch systeem in overeenstemming brengen met de realiteit van ecologie en de wereld begin situatie."
- Paul Ehrlich, hoogleraar Population Studies

"De enige hoop voor de wereld is om ervoor te zorgen dat er geen andere landen komen als de Verenigde Staten. We kunnen niet toestaan dat andere landen een zelfde aantal auto's hebben, of van de industrialisatie, zoals we hebben in de VS. We moeten de Derde Wereld landen laten stoppen precies op het punt waar ze nu zijn. "
- Michael Oppenheimer, Environmental Defense Fund

"Mondiale Duurzaamheid vereist dat de bewuste armoede krijgen, door minder verbruik van hulpbronnen en een niveau instellen op sterfte controle."
- Professor Maurice King

"We moeten maken dit een onzeker en onherbergzame plek voor kapitalisten en hun projecten. We moeten terug vorderen de wegen en het omgeploegde land, stop zetten de bouw van dammen, en afbreken van bestaande dammen, geketend rivieren bevrijden en terug naar de miljoenen hectaren wildernis van het huidige vaste land."
- David Foreman, mede-oprichter van Earth First!

"Complex technologie van elke soort is een aanslag op de menselijke waardigheid. Het zou niet rampzalig voor ons zijn om een bron van schone, goedkope en overvloedige energie te ontdekken, omdat wat we kunnen doen."
- Amory Lovins, Rocky Mountain Institute

"Het vooruitzicht van goedkope energiefusie is het ergste wat er kan gebeuren op de planeet."
- Jeremy Rifkin, Greenhouse Crisis Foundation

"Geef de samenleving goedkope, overvloedig energie en het wordt een equivalent van het geven van een machinegeweer aan een idioot kind."
- Prof Paul Ehrlich, Stanford University

"Onze onverzadigbare drang tot diep snuffelen onder de oppervlakte van de aarde is een bewuste expansie en disfunctioneren van onze beschaving in de natuur."
- Al Gore, Earth in the Balance

"De grote bedreiging voor de planeet zijn de mensen: er zijn te veel, doet het economisch te goed en verbranden te veel olie."
- Sir James Lovelock, BBC Interview

"Mijn drie belangrijkste doelstellingen zou zijn om menselijke populatie terug te brengen tot ongeveer 100 miljoen wereldwijd, vernietiging van de industriële infrastructuur en de wildernis terug te brengen, met het volledig complementeren van de soorten terugkerend in de hele wereld."
-Dave Foreman, mede-oprichter van Earth First!

"Huidige leefstijlen en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse - waarbij een hoog gebruik van vlees, gebruik van fossiele brandstoffen, toestellen als air-conditioning, en stedelijke huisvesting - is niet duurzaam. "
- Maurice Strong, Rio

"Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en die slechts door een gewijzigd gedrag kunnen worden overwonnen. De echte vijand, dat is de mensheid zelf. "
- Club van Rome, het eerste wereldwijde revolutie

"De mens is het meest gevaarlijk, destructief, zelfzuchtig en onethische dier op de aarde."
- Michael Fox, vice-voorzitter van The Humane Society

"Mensen op de aarde zich gedragen in bepaalde opzichten als een pathogene micro-organisme, of als de cellen van een tumor."
- Sir James Lovelock, Genezing Gaia

"De Aarde heeft kanker en de kanker is de mens."
- Club van Rome, de mensheid op de Turning Point

"Een kanker is een ongecontroleerde vermenigvuldiging van cellen, de bevolkingsexplosie is een ongecontroleerde vermenigvuldiging van mensen. We moeten ons inspannen van de behandeling van deze symptomen en verschuiven naar het wegsnijden van de kanker. De operatie zal eisen vele schijnbaar wrede en harteloze beslissingen."
- Prof Paul Ehrlich, The Population Bomb

"Een redelijke schatting voor de geïndustrialiseerde wereld als een samenleving met de huidige Noord-Amerikaanse materiële levensstandaard zou 1 miljard zijn. Op de meer sobere Europese levensstandaard, zou 2 tot 3 miljard mogelijk zijn."
- Verenigde Naties, Global Biodiversity Assessment

"Een totale bevolking van 250-300 miljoen mensen, en een daling van 95% van de huidige niveaus, zou ideaal zijn."
- Ted Turner, oprichter van CNN en belangrijke VN-donor

"... De resulterende ideale duurzame populatie is dus meer dan 500 miljoen, maar minder dan een miljard."
- Club van Rome, Doelen voor de mensheid

"Een Amerika belast de aarde veel meer dan twintig keer Bangladesh. Dit is een vreselijk iets om te zeggen dat om de wereldbevolking te stabiliseren, moeten we die elimineren met 350.000 mensen per dag. Het is een afschuwelijk ding om te zeggen, maar het is net zo erg om het niet te zeggen."
- Jacques Cousteau, de UNESCO Courier

"Als ik gereïncarneerd zou worden dan wil ik worden teruggestuurd naar de aarde als een dodelijk virus om de menselijke populatie op een lager niveau te brengen."
- Prince Philip, Hertog van Edinburgh, de patroonheilige van het Wereld Natuur Fonds

"Ik vermoed dat de uitroeiing van pokken een fout was. Het speelde een belangrijke rol in het evenwicht tussen ecosystemen."
- John Davis, redacteur van Earth First! Journal

"Het uitsterven van de menselijke soort kan niet alleen onvermijdelijk zijn, maar zelfs een goede zaak."
- Christopher Manes, Earth First!

"Kinderen baren moet een strafbaar misdrijf worden tegen de maatschappij, tenzij de ouders een regering een licentie geeft. Alle potentiƫle ouders moeten worden verplicht om gebruik van anticonceptiemiddelen chemische stoffen, de regering van afgifte tegengif voor de burgers gekozen voor vruchtbare leeftijd."
- David Brower, eerste directeur van de Sierra Club

"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand doe ons kon verenigen, kwamen we met het idee dat de verontreiniging, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke hierbij zouden passen."
- Club van Rome, het eerste wereldwijde revolutie

"We moeten een brede steun verkrijgen, die tot de verbeelding van het publiek spreekt ... Dus aanbieden enge scenario’s, vereenvoudigde, dramatische verklaringen en zonder dat er nauwelijks sprake is van enige twijfel ... Ieder van ons moet beslissen wat de juiste balans is tussen effectief en eerlijk."
- Stephen Schneider, professor Klimatologie Stanford, auteur van vele IPCC-rapporten

"Tenzij we rampen aankondigen anders zal niemand naar ons luisteren."
- Sir John Houghton, eerste voorzitter van de IPCC

"Het maakt niet uit wat waar is, het maakt alleen uit wat mensen geloven dat waar is."
- Paul Watson, mede-oprichter van Greenpeace

"We moeten dit probleem opwarming van de aarde doordrijven. Zelfs als de theorie van de opwarming van de aarde verkeerd is, zullen we het juiste te doen in termen van economisch en milieu-beleid."
- Timothy Wirth, voorzitter van de VN-Stichting

"Geen probleem als de wetenschap van de opwarming van de aarde allemaal nep is, de klimaatverandering biedt de grootste kans om te komen tot rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld."
-Christine Stewart, FMR Canadese minister van Milieu

"De klimaatcrisis is geen politieke kwestie, het is een morele en spirituele uitdaging voor de hele mensheid. Het is ook onze grootste kans om het Globale herstel naar een hoger niveau te tillen ."
- Al Gore, het aanvaarden van de Nobelprijs voor de Vrede

"De enige manier om voor onze samenleving om echt verandering te krijgen is om mensen bang te maken met de mogelijkheid van een ramp."
- Emeritus hoogleraar Daniel Botkin

"We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis."
- David Rockefeller, Club van Rome executive manager

"De mensheid zit op een tijdbom. Als de overgrote meerderheid van de wetenschappers in de wereld gelijk heeft, hebben we slechts tien jaar om een grote klimaatramp te voorkomen dat het hele planeet systeem in een spiraal van epische vernietiging met extreme weersomstandigheden, overstromingen, droogtes, epidemieën en dodelijke hittegolven meer dan alles wat we ooit hebben meegemaakt - een catastrofe van onze eigen maaksel."
- Al Gore, An Inconvenient Truth

"Tegen het einde van deze eeuw zal de klimaatverandering de menselijke populatie beperken tot enkele broedende paren die overleven in de buurt van de Noordpool."
- Sir James Lovelock, Wraak van Gaia

"Klimaatverandering zal leiden tot een catastrofale, globale niveau-stijging van zeven meter. Dat is dan bye-bye voor het meeste van Bangladesh, Nederland, Florida en zou Londen het nieuwe Atlantis maken."
- Greenpeace International

"De klimaatverandering is reëel. Niet alleen is het echt, het is hier, en de gevolgen daarvan geven aanleiding tot een nieuwe mondiale beangstigend fenomeen - dat de mens natuurrampen veroorzaakt."
- Barack Obama, US Presidential Candidate

"We zijn dicht bij een tijd waarin alle ogen van de mensheid op een wereldwijde agenda zijn gericht dat er een soort van Global Marshall Plan moet komen om de oorzaken van armoede en het lijden en de vernietiging van het milieu over de hele aarde omvat."
- Al Gore, Earth in the Balance

"In de natuur een autonome groei van opbrengsten volgens een masterplan, als blauwdruk. Een dergelijke 'masterplan' ontbreekt in het proces van groei en ontwikkeling van het wereld-systeem. Nu is het tijd voor het opstellen van een masterplan voor duurzame groei en de wereld ontwikkeling op basis van globale verdeling van alle middelen en een nieuwe mondiaal economisch systeem. Tien of twintig jaar vanaf vandaag zal het waarschijnlijk te laat zijn."
- Club van Rome, de mensheid op de Turning Point

"Het concept van nationale soevereiniteit is onveranderlijk geweest, inderdaad een heilig principe in de internationale betrekkingen. Het is een principe dat slechts langzaam en met tegenzin zal verdwijnen door de nieuwe eisen van wereldwijde samenwerking op milieugebied."
- VN-Commissie voor Global Governance verslag

"Democratie is geen wondermiddel. Het kan niet alles organiseren en het is zich niet bewust van de eigen grenzen. Deze feiten moeten vierkant worden neergezet. Hoe beangstigend dit ook klinkt, de democratie niet meer geschikt voor de toekomstige taken. De complexiteit en de technische aard van veel van de problemen van vandaag kan niet altijd door gekozen vertegenwoordigers met de bevoegde beslissingen worden genomen op het juiste moment."
- Club van Rome, het eerste wereldwijde revolutie

"Volgens mij, na vijftig jaar in dienst te zijn in het Verenigd Naties systeem, dring ik aan met de grootst mogelijke urgentie voor de absolute noodzaak van een goede wereldregering. Er is geen spoor van twijfel dat de huidige politieke en economische systemen niet langer geschikt zijn en zal leiden tot het einde van de evolutie van het leven op deze planeet. Wij moeten dan ook absoluut en dringend op zoek naar nieuwe manieren. "
- Dr Robert Muller, adjunct-secretaris-generaal VN

"Naties moeten in feite delen afstaan van hun soevereiniteit aan de internationale gemeenschap en beginnen met een nieuw systeem van internationaal milieubeheer als middel voor het oplossen van crises die anders onhandelbaar worden."
- Lester Brown, Worldwatch Institute

"Een scherp en angstig bewustzijn is groeiende om te suggereren dat er fundamentele veranderingen zullen moeten plaatsvinden in de wereld in de macht en structuren, voor de verdeling van vermogen en inkomen."
- Club van Rome, de mensheid op de Turning Point

"De goedkeuring van een centraal geordend principe betekent het aanvaarden van een all-out inspanning om elk beleid en programma, om elke wet en instelling te gebruiken, en een halt toe te roepen van de vernietiging van het milieu."
- Al Gore, Earth in the Balance

"Effectieve uitvoering van Agenda 21 zal een grondige heroriëntatie brengen van alle menselijke samenleving, in tegenstelling tot wat de wereld ooit heeft meegemaakt - een belangrijke verschuiving in de prioriteiten van beide, zowel regeringen als individuen en een ongekende herschikking van de personele en financiële middelen. Deze verschuiving zal eisen dat er een zorg komt voor de ecologische gevolgen van ieder menselijk handelen en worden geïntegreerd in individuele en collectieve besluitvorming op elk niveau. "
- VN Agenda 21

"De aarde is letterlijk onze moeder, niet alleen omdat we afhankelijk zijn van haar voor voeding en onderdak maar nog meer omdat het menselijke species is gevormd door haar in de schoot van de evolutie. Onze zaligheid hangt af van ons vermogen om een religie van de natuur te creëren."
- Rene Dubos, bestuurslid Planetary Citizens