www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 13 van Beschadigd mensbeeld 3: Dood aan degenen die de kant van de indringers kiezen

18 april 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12

Voor hen die besluiten de "upgrade" niet te ontvangen en uiteindelijk goden worden in het Beestensysteem, zal het leven steeds moeilijker worden. Wij zien dit verloop in de Schrift, waar het weigeren van het merkteken eerst tot gevolg heeft dat men niet kan kopen of verkopen, en vervolgens leidt tot de dood, met name door onthoofding. We zien beide scenario's in Openbaring:

"Hem werd macht verleend om het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest zowel zou spreken als velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, zou doden (Openb. 13:15). Hij zorgt ervoor dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd (Openb. 13:16), en dat niemand mag kopen of verkopen dan wie het merkteken of de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft (Openb. 13:17). Hier is wijsheid. Laat wie verstand heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens: zijn getal is 666" (Openb. 13:18).

In feite leren we het lot van hen die het merkteken weigerden:

"Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om hun getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest of zijn beeld niet hadden aanbeden en zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand hadden ontvangen" (Openb. 20:4).

Dit lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig, want als iemand gedood wordt omdat hij het beeld van het beest niet aanbidt, dan is het verbod om te kopen of te verkopen zinloos. We kunnen hieruit afleiden dat het Beest en/of de valse profeet eerst een wortel zullen gebruiken om naleving aan te moedigen, en later de stok.

We moeten niet vergeten dat de uitvoering van het merkteken van het Beest komt nadat het Beest de Twee Getuigen heeft gedood die de wereld 42 maanden lang hebben geterroriseerd. De boodschap van de Twee Getuigen en hun machtsvertoon hebben sommigen verzacht voor Gods boodschap en anderen verhard. Om hun afwijzing van de Twee Getuigen te rechtvaardigen, zal een wereld die grotendeels niet gelooft in de God van Abraham, en die beweert dat evolutie het verhaal is over de oorsprong van de mens, hen waarschijnlijk interpreteren als vijandige buitenaardse wezens. Hun wederopstanding en hemelvaart zal mogelijk worden gezien als een tijdelijk vertrek om versterkingen te halen. Vandaar dat de noodzaak om te upgraden tot god-status verplicht is voor de wereld om te kunnen vechten.

Het Beest zal iedereen genereus de gelegenheid bieden zijn DNA te nemen, wat, zo belooft hij, iedereen krachten zal geven als de zijne om tegen de komende vijand te vechten. Als Satan de wereld zover kan krijgen dat ze de upgrade vrijwillig aannemen, des te beter. En de realiteit is dat velen dat zullen doen. Maar nadat sommige mensen zich verzetten en het afkeuren, wordt zijn dreigement uitgevoerd - dat mensen niet zullen kunnen kopen of verkopen tenzij ze het aannemen. Hoe kan het Beest/Satan zo'n dreigement effectief afdwingen? China's sociaal kredietsysteem geeft ons een prototype.

China's sociaal kredietsysteem

China's sociaal kredietsysteem is als een FICO score. Iemand met een FICO-score van 820 heeft veel krediet, wat betekent dat banken eerder geneigd zijn een lening te verstrekken voor huizen, auto's, enz. omdat die persoon betrouwbaarder is. Uw FICO-score geeft aan dat u uw geld goed beheert, dat uw verhouding tussen schuld en inkomen in evenwicht is en dat het niet riskant is om u 200.000 dollar te lenen. Dat is logisch. Een score van 600 of lager betekent meestal dat u niet goed met geld omgaat en dat banken u waarschijnlijk geen geld zullen lenen, of als ze dat wel doen, tegen een hogere rente omdat u een groter risico vormt.

China heeft een soort FICO-score gecreëerd voor je hele leven - een sociaal kredietsysteem. Ze houden rekening met traditionele input, zoals de betaling van inkomstenbelasting, terugbetaling van leningen, credit card rekeningen, rekeningen van nutsbedrijven, betaling van gerechtelijke uitspraken. Ze houden ook rekening met sociale input zoals het naleven van verkeersregels, het naleven van de gezinsplanning, het betalen voor openbaar vervoer, academische eerlijkheid, vrijwilligerswerk, kinderlijke vroomheid, strafblad, enz. Ten slotte geeft de score uw online input aan, zoals interacties met andere internetgebruikers, de betrouwbaarheid van online geplaatste of herpubliceerde informatie en uw winkelgewoonten.

China's sociale kredietsysteem breidt het idee van een standaard kredietcontrole uit tot alle aspecten van het leven. Elke burger krijgt 1000 punten toegewezen, wordt gecontroleerd om zijn gedrag te beoordelen en krijgt een cijfer. Je kunt punten verdienen door bloed of geld te doneren, aan liefdadigheid te doen, de regering op sociale media te prijzen en de armen te helpen. Je kunt punten verliezen door je bejaarde ouders niet regelmatig te bezoeken, vals te spelen in online games, onoprechte excuses aan te bieden voor gepleegde misdaden of geruchten te verspreiden op het internet, enz.

( )

Figuur 25. Chinese meisjes tonen hun sociale kredietscore; begint met 1000.

Natuurlijk moet je je ouder wordende ouders gaan bezoeken, waar ze ook zijn. Maar zou het hetzelfde zijn als uw zoon of dochter bij u op bezoek kwam, en u wist dat zij alleen maar probeerden hun credit score te verbeteren zodat zij vooruit konden komen in de maatschappij? Je zou kunnen zeggen: Hé, het is goed om je te zien, zoon. Vertel me: ben je hier omdat je van me houdt of omdat je een huis wilt kopen?

Dit systeem bestaat al in China. In figuur 25 hierboven tonen meisjes hun scores. Iedereen begint met 1000 punten. Daarvan kun je omhoog of omlaag gaan. Je kunt 1300 punten halen, en je kunt tot 600 punten zakken. Deze meisjes hebben 753, 724, 637, 668, en 690. Deze score bepaalt niet alleen of iemand krediet kan krijgen om iets te kopen op basis van de vraag of je de bank al dan niet zult terugbetalen. Deze score geeft weer wat voor soort persoon je bent.

Het idee is op een bepaald niveau logisch. Immers, de meesten van ons wensen een samenleving waarin mensen eerlijk en oprecht zijn, niet over de straat lopen en mensen helpen. De Chinese overheid neemt de criteria en verzamelt de gegevens om te bepalen hoe goed je bent. Daar hangt een prijskaartje aan. Als je score te laag wordt, kan je de toegang tot vliegtuigen, hogesnelheidstreinen, het internet en andere sociale diensten worden ontzegd. Het is een soort levensspel.

Maar wat gebeurt er als de overheid een handeling een waarde geeft die niet in verhouding staat tot de waarden van de persoon? Zeker, sommige praktijken zullen de score van een persoon dramatisch verminderen. Dingen als protesteren tegen de regering, zelfs voor een rechtvaardig doel, zal de score naar beneden halen. Deel uitmaken van de ondergrondse kerk in plaats van de door de regering gesanctioneerde Drie-Zelf-Kerk zal de score drastisch verlagen.

China heeft bijna 300 miljoen camera's waarop ze met geavanceerde gezichtsherkenningssoftware zien wanneer je stout of aardig bent geweest, en ze houden een lijst bij en controleren die twee keer. Als je over de straat loopt, krijg je punten aftrek. Als je iets tegen de Chinese regering zegt, krijg je punten aftrek. Dit is nu, en dit is werkelijkheid in China.

Geen van deze dingen zijn op zichzelf het Beest-systeem. Maar als we ze samenvoegen en kijken naar de reeds beschikbare technologie, zien we het Beest-systeem ontstaan. We zien hoe het ongelooflijk gemakkelijk wereldwijd kan worden ingevoerd en in korte tijd kan worden toegepast.

Het is niet moeilijk voor te stellen dat een paar regels code worden toegevoegd om op het merkteken te controleren. Het zien van dat merkteken zou betekenen dat deze persoon aan de eisen voldoet. Wordt geen merkteken gezien, dan wordt de sociale kredietscore beïnvloed, wat ertoe kan leiden dat u niet kunt kopen of verkopen.

( )

Figuur 26 De essentie van gezichtsherkenning. Afbeelding door https://pixabay.com/users/tumisu-148124

Het Beest kan mensen een respijtperiode van bijvoorbeeld zes maanden geven om de markering op te waarderen en te vertonen. Als iemand echter volhardt in zijn weigering deel uit te maken van de oplossing, wordt hij een probleem - ja, een bedreiging die moet worden aangepakt of geëlimineerd.

De wereld zal het niet meewerken van mensen zeer serieus nemen, omdat zij zullen geloven dat de aarde de komende vijandigen zal moeten bestrijden (Openb. 19:19). Nadat Japan Pearl Harbor had aangevallen, werden veel patriottische Japanse Amerikanen als een bedreiging gezien en opgepakt, en helaas naar interneringskampen gestuurd. Zij werden er ten onrechte van verdacht Japanse spionnen te zijn. We kunnen ons de angst voorstellen die de wereld zal hebben na tweeënveertig maanden van genocidale regeringen die de planeet Aarde terroriseren, terwijl Twee Getuigen plagen afroepen over de goddelozen en dan herrijzen! Als mensen niet bereid zijn deel uit te maken van de oplossing, dan zullen ze gebrandmerkt worden als Luddieten, een gevaar voor de mensheid en verraderlijk omdat ze de kant kiezen van de aardsvijand, de Meester van de TWEE!

Niet-merkhouders zullen een existentiële bedreiging vormen voor het voortbestaan van het Beest-systeem type van het menselijk ras. Daarom zullen, voor het welzijn van de mensheid, alle verraders worden geëxecuteerd. Sommigen van het Overblijfsel zullen echter gesterkt zijn in hun geloof vanwege de TWEE. Zij zouden kunnen bidden en handen opleggen aan de terechtgestelden en hen weer tot leven wekken, zoals in Daniël wordt gezinspeeld: "het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en grote daden verrichten" (Dan. 11:32). Om ervoor te zorgen dat de geëxecuteerden dood blijven, zal het Beest dus een decreet uitvaardigen om niet-markeerders te onthoofden; massale vervolging zal volgen en honderden miljoenen zullen ter dood worden gebracht:

"Na deze dingen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, van alle natiën, stammen, volken en tongen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden, met palmtakken in hun handen (Openb. 7:9), ... "Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en hun gewaden gewassen en wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam" (Openb. 7:14).

Bron: Dood aan hen die de kant van de indringers kiezen