www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 1: DE GROTE DRAAK KRIJGT HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

Beschadigde beeltenis 2

()

Mijlpaal 1

( )

Figuur 27 Romeinse mijlpaal op de Weg van de Patriarchen tussen Jeruzalem en Hebron. wikipedia. org/wiki/Creative_Commons.

Tot dusver hebben wij op onze reis ontdekt dat het wezen dat wij tegenwoordig kennen als "Satan" in het Oude Nabije Oosten niet onder die naam bekend was; hij was echter bekend achter vele vermommingen en onder vele oude aliassen, zoals Enlil, Melqart (Koning van Tyrus), Baal, BAD/BAT, Marduk, Ninurta en anderen. God installeerde Satan als zijn belangrijkste rentmeester van zijn schepping, maar hij rebelleerde en eiste gediend te worden in plaats van degenen te dienen die hij geacht werd te beschermen. Zijn egoïstische actie veroorzaakte dat de rijken van hemel en aarde gescheiden werden door een kosmische sluier. God beloofde de komst van het Zaad van de vrouw om Satan de kop te vermorzelen en hem zijn glorieuze gewaad van licht af te nemen, waardoor hij geestelijk naakt zou worden. In een poging om zijn wereldheerschappij voor altijd te handhaven en lichamen voor hem en zijn volgers te stichten, gaf Satan het bevel om Nephilim-hybriden op aarde te scheppen. God greep direct in door de zondvloed te zenden en Satans apocalyptische scenario te verijdelen. Zijn volgende poging zou zijn om een Gibbor te scheppen: het Beest dat was.