www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dit boek bestaat uit vier delen Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3

DEEL 2: NIMROD DE REBEL, SATAN'S ANTI-HERO

In dit gedeelte zullen we de oude wortels van Satans antiheld onderzoeken, de rebel die met Satan samensmolt en zijn zoektocht naar onbepaalde wereldheerschappij uitvoerde via sterrenpoorten en hybriden van na de zondvloed.

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 9:
Nimrod de rebel, Satans anti-held
Ninurta, held van het tafereel der lotsbestemmingen
Akitu: Een godslasterlijke heruitvoering van het doden van de Schepper

Hoofdstuk 10:
Nimrod werd een Chimaera
Gigantes
Enlil bekrachtigde Ninurta
Nimrod de Hybride-Jager
Nimrods Levensloop
De krachten van Satan werden die van Nimrod

Hoofdstuk 11:
Nimrod als Gilgamesj
Hoe lang was Gilgamesj?
Gilgamesj's gewicht
Gilgamesj' tombe gevonden

Hoofdstuk 12:
Toren van Babel: Stargate to the Abyss
Wormgat naar de afgrond?

Hoofdstuk 13:
Enlil gedwarsboomd bij het openen van de Poort der Goden
De Mesopotamiërs legden de aanval van God vast
Overblijfselen van de Poort van de Goden (Toren van Babel)
De Toren van Babel Stele (Nebukadnezars eigen woorden)
Babylonische verblijfplaats van de goden
Het lustpaleis van de goden

Hoofdstuk 14:
De vrouw die het beest berijdt onthuld
De namaakvrouw in de mand
Porne K'desha
Inanna Godin van de Hoeren
Mysterie Babylon: Paard van Troje naar slavernij
De Allesgodin van de Mensheid

Hoofdstuk 15:
Hybriden en de ongerechtigheid van de Amorieten
Was Nimrod de God van de Amorieten?
Rephaim
Og van Basjan, land van de slangendraken
De betekenis van "Og"
Slang en Gilgal Rephaim

Hoofdstuk 16:
Ninurta de Ster, Pijl, en Koning van Hades
Wat is er met Remphan?
Ninurta, de Pijl en de Ster
Pabilsag als Nimrod, de voornaamste voorouder
Nergal op een Kudurru steen
Samenvatting

Mijlpaal Marker 2DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

In dit gedeelte zullen we de oude wortels van Satans antiheld onderzoeken, de rebel die met Satan samensmolt en zijn zoektocht naar onbepaalde wereldheerschappij uitvoerde via sterrenpoorten en hybriden van na de zondvloed.

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 9: NIMROD DE REBEL, SATANS ANTI-HELD

Uit Openbaring weten we dat Satan, de draak met zeven koppen en tien horens, zijn macht, troon en grote autoriteit zal geven aan het Beest dat dezelfde eigenschappen heeft (Openb. 13:1-2). Satan en het Beest delen dezelfde eigenschappen omdat zij één worden in macht, één in doel en één in autoriteit. Satan zal deze middelen alleen aan iemand overdragen als het zijn doel dient en zijn koninkrijk bevordert. Deze samensmelting van rollen en overdracht van macht aan het Beest waarover in Openbaring wordt gesproken, is niet de eerste keer dat Satan samensmolt met een mens.

Na de zondvloed ging Satan door met zijn plan van wereldheerschappij via zijn antiheld. Satan (Enlil) vond zijn opstandige kampioen en maakte hem tot een gibbor, een held 185. Zijn kampioen was Nimrod, de zoon van Cush. In hem vond Satan een gewillige deelnemer die de Zoon des verderfs wilde zijn, en die, voor de belofte om een halfgod (een gibbor) te worden, een leven in opstand tegen God zou leiden. Hij zou ook de mensen naar Babylon leiden, de grote hoer die God gezworen had te vernietigen aan het einde der dagen.

Cush verwekte Nimrod; hij werd [heichel lihiot] een machtige [gibbor] op de aarde. Hij was een machtig jager [gibbor tzayid] voor het aangezicht des HEREN; daarom wordt er gezegd: "Als Nimrod de machtige jager voor het aangezicht des HEREN". En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Accad en Calneh, in het land van Shinar. Van dat land ging hij naar Assyrië en bouwde Ninevé, Rehoboth Ir, Cala, en Resen tussen Ninevé en Cala (dat is de voornaamste stad) (Gen 10:8-12).

Satan had niet zijn vroegere schoonheid en glorieuze bedekking om Nimrod te verleiden, wat betekent dat hij zijn engel van het licht vermomming kan hebben gebruikt om hem te bedriegen zijn plan te volgen. Satan "verandert [μετασχηματίζω] zichzelf in een engel des lichts" (2 Kor 11:14). Hij kan zich voordoen als een hologram in spectaculaire schoonheid, maar hij kan zich niet naar believen materialiseren (voor zover wij weten). Het woord "transformeren" betekent "doen alsof men is wat men niet is, zichzelf veranderen/vermommen." 186 Met andere woorden, Satan kan doen alsof hij een engel des lichts is, maar dat is niet zijn ware gedaante; hij trekt gewoon een vermomming aan.

Het is waarschijnlijk dat voordat Satan de belofte van zijn macht, troon en autoriteit aan Jezus aanbood (en zoals we in Openbaring zien, later aan het Beest zal geven), hij deze verlokkingen eerst aan Nimrod had aangeboden, die ze graag aannam. Door zich neer te werpen en Satan te aanbidden, verwierf Nimrod een legendarische lichaamsbouw en knappe verschijning, en verwierf hij de unieke status van meester van de wereld, beschermheer van de jacht en opperste held. Hij zou zo groot zijn dat de mensheid hem nog generaties lang zou aanbidden. Hij zou onsterfelijk zijn, onoverwinnelijk en immuun voor alle kwaad of ziekte.

NIMROD'S NAAM

In de oude rabbijnse literatuur "is Nimrod het prototype van een opstandig volk, zijn naam wordt geïnterpreteerd als 'hij die alle mensen opstandig maakte tegen God'." 187 TargumJonathan (Targum Palestina) speelt ook op de wortel van Nimrod's naam als opstandig:

"Nimrod ... was een machtige rebel [lemrada למרדא] voor de Heer; daarom wordt er gezegd: Vanaf de dag dat de wereld geschapen is, is er niet geweest als Nimrod, machtig in de jacht, en een rebel [meruda מרודא] voor de Heer." 188

"Zijn naam betekent in het Hebreeuws "laat ons in opstand komen" of "rebellie [מרד]. Nimrod vergaarde een enorme aanhang door te zeggen: "Laten we in opstand komen! We zullen onze eigen steden bouwen met nieuwe regels in strijd met Gods onderdrukkende manieren." Maar Nimrod was echter niet zijn geboortenaam; het is de bijnaam die zijn aard en daden beschrijft. Zijn vader, Cush, keek niet naar zijn vrouw en zei: "Laten we hem Opstandeling noemen!" Kun je je voorstellen dat zijn ouders dat zeggen: "Hey Rebel, ruim je kamer op!" Ouders willen niet dat hun kinderen rebels worden. De bijbelschrijver heeft de naam van 189 Nimrod opzettelijk verdraaid om zijn karakter te onthullen: het toppunt van rebellie.

Nimrod is afkomstig uit het land van Shinar (Sumerië); vandaar dat de oorsprong van zijn naam Sumerisch is en niet Hebreeuws. Het bewijs toont aan, "Nimrod is een verbastering van de Soemerische god-naam Ninurta, beschermheer van de jacht." 190 ANE geleerde Amar Annus zegt dat het "een duidelijk Soemerische naam is .... Het element urta (= IB) is het vaakst geïnterpreteerd als 'aarde' ... dus Nin-urta 'de Heer (van) de Aarde'". 191

Deze naam weerspiegelt de bijbelse waarheid dat Satan de Heer van de aarde was, en:

  • de heerser van deze wereld [kosmos κόσμος] zal worden uitgeworpen (Johannes 12:31, 14:30, 16:11).
  • de god van dit tijdperk [aion αἰών] heeft verblind (2Kor 4:4).
  • De hele wereld is in de macht van de goddeloze (1 Johannes 5:19).

Volgens het Epos van Anzu, hebben Ninurta's "wapenfeiten ... hem de leiding gegeven over de Tablet der Bestemmingen - hij 'won volledige heerschappij'." 192 Het feit dat Ninurta in het bezit was van de Tablet der Bestemmingen betekende dat Satan al zijn autoriteit aan Ninurta had gegeven. Op dezelfde manier zal Satan de antichrist zijn "macht, zijn troon en zijn grote autoriteit" geven (Openb. 13:2). De Bijbel geeft ons een interpretatie van de dingen die in Shinar gebeurden met Ninurta - de persoon achter de naam die een rebel was die de Allerhoogste tartte. Ninurta, Heer der Aarde, was dus een hooghartige maar accurate titel.

De reden waarom Nimrod wordt genoemd in de eerste elf hoofdstukken van Genesis, die duizenden jaren beslaan, is dat hij verbazingwekkend opmerkelijk was. Hij werd eenvoudigweg bekend als "Laat ons rebelleren." Hij was de eerste die een gibbor werd en was een jager / strijder in het aangezicht van de Heer. Hij stichtte Babel en inspireerde of hielp bij de bouw van de Toren van Babel. De herinnering aan Nimrod is overal in de oude wereld - alleen niet onder de naam "Nimrod". Om hem te vinden in buiten-bijbelse teksten, zoeken we naar zijn eigenschappen:

  1. Rebel
  2. Held van roem (god of halfgod - gemaakt tot een god)
  3. Jager
  4. Stichter van steden als Erech, Babel en Akkad
  5. Bouwer van een ziggoerat
  6. Bestuurder van de kosmische berg
  7. Bekend onder namen met soortgelijke stamletters als Nimrod

Wanneer wij naar deze eigenschappen zoeken, vinden wij een aantal overeenkomsten. We horen echo's van een vergoddelijkte Nimrod onder een aantal namen zoals Ninurta, Ningirsu, Marduk, Nergal, Ba'al, Melqart, Pabilsag, Heracles (Hercules), Tammuz en Gilgamesh. Deze associaties uit het Oude Nabije Oosten suggereren dat Nimrod inderdaad een gibbor werd. Dezelfde bijnamen van Nimrod werden gebruikt voor deze "goden". In feite gaan we veel parallellen zien die ons laten zien dat de herinnering en legende van Nimrod voortleefden. Volgens David Rohl, in The Lost Testament: From Eden to Exile the Five-Thousand-Year History of the People of The Bible, werd Nimrod:

"voorgesteld als zowel semi-goddelijke held als god. De Babyloniërs kenden hem als Ninurta, de jager-god gewapend met boog, en verbonden hem met Marduk, krijgers-god en heer van de vegetatie. De Sumeriërs van Eridu zelf verhieven de sterfelijke koning Enmer-kar ('Enmer de jager') tot godheid als Asar, 'zoon' van Enki. De Soemeriërs uit de vroege Dynastieke tijd noemden hem Ningirsu, god van oorlog en landbouw. In de stad Lagash bouwden zij het Huis van Ninnu (E-Ninnu) als Ningirsu's tempel en gaven hem de bijnaam Enmersi naar zijn oude en oorspronkelijke naam. De Assyriërs erkenden Enmer/Asar als hun staatsgod, Ashur. Wanneer de auteur van Genesis hem Nimrod noemt, is dit een woordspeling waarin de naam Enmer is Hebraised tot nmrd ('wij zullen in opstand komen') omdat deze koning in opstand kwam tegen Jahweh door de toren van Babel te bouwen." 193

De geleerden Sayce, Pinches en anderen zijn het erover eens dat "de tekens die de naam vormen van Marduk, die ook wordt voorgesteld als een jager, fonetisch worden gelezen als 'Amar Ud'; en ideografisch kunnen zij worden gelezen als 'Namr Ud'-in het Hebreeuws 'Nimrod.'" 194 Wij zien dus een taalkundig verband tussen Nimrod en Marduk.

NINURTA, HELD VAN HET TABLET VAN BESTEMMINGEN

Satan zal zijn "macht, troon en grote autoriteit" (Openb. 13:2) aan het in Openbaring beschreven Beest geven, wat niets anders zal zijn dan een herhaling van wat hij eerder met Nimrod (Ninurta) deed, "die Enlil boven zichzelf heeft verheven" en "Enlil de Grote Berg was aan hem gehoorzaamde." 195

We kunnen er zeker van zijn dat Satan niet van plan is een mens te verheffen en zich vervolgens voor hem neer te buigen! Satan kan zich niet voorstellen dat hij op de stoel van een mens gaat zitten; hij haat Adam en weigert iets te dienen dat minder is dan hijzelf. In Satans koninkrijk is hij de beste, de grootste, de topper; hij staat boven aan de voedselketen en is de grote kaas. Als hij dacht dat hij zo groot was dat hij een staatsgreep tegen God pleegde, waarom zou hij dan plotseling buigen voor Ninurta? Hij buigt niet echt; in plaats daarvan doet hij lege beloftes aan Ninurta / Nimrod dat hij een god zou worden; en dan, Satans persoonlijkheid sijpelt naar binnen en neemt de persoon over totdat alleen Satan overblijft.

Deze vermenging tussen Enlil (Satan) en Ninurta zien we in veel teksten. We moeten ook de vermenging van eigenschappen en kenmerken tussen de draak (Satan) en het Beest in Openbaring in gedachten houden. We zien dat hij het Beest in feite zijn macht, troon en zijn grote autoriteit zal geven! Wat betekent dat nu eigenlijk?

Macht is het vermogen om iets te doen, te werken en te volbrengen. Het is de energie in je batterij die ervoor zorgt dat je telefoon werkt. Het is de elektriciteit die je huis binnenkomt en die je vaatwasser, je lichten, je wasmachine, je droger en je popcornmaker laat werken. Macht is ook de kracht van het zwaard. Romeinse soldaten dwongen de wil van Rome af door het zwaard te gebruiken tegen allen die zich niet bij hun eisen wilden neerleggen. Satan leent de kracht van zijn energie en kracht aan zijn lakei.

Troon is de plaats waar een koning zit. Een koning regeert over een koninkrijk, heeft onderdanen en dienaren, en in een absolute monarchie zoals die van Nebukadnezar, was zijn woord wet. Als hij sprak, sprongen de mensen. Toen hij de dood van de wijzen van Babylon verordonneerde, was er geen beroep, geen rechters die zijn bevelen aanvochten en geen congres dat zijn afzetting eiste. Soldaten werden onmiddellijk gezonden en begonnen zijn bevel uit te voeren. Toen de koning zijn troepen beval Jeruzalem te belegeren, gaven zij daaraan gehoor en gaven zelfs hun leven. We hebben gezien dat Enlil Ninurta zijn troon geeft, net zoals de draak het Beest zijn troon zal geven.

Autoriteit is het wettelijke recht om iets te doen. Nadat de Perzen Babylon hadden veroverd, lokten de Babylonische vijanden van Daniël hem in de val door het Perzische rechtssysteem te begrijpen. Door de koning over te halen een wettelijk document, een decreet, te ondertekenen tegen iedereen die gedurende een bepaalde tijd een andere god zou aanbidden, lieten zij hun val dichtklappen en bevonden Daniël schuldig aan het bidden tot een andere god. De koning realiseerde zich dat hij misleid was en zocht naar een manier om Daniël te redden. Hoewel hij koning was, had hij niet de autoriteit om zijn eigen decreet ongedaan te maken. Zonder gezag om de wet te veranderen, was hij gedwongen Daniël in de leeuwenkuil te werpen.

Satan / Enlil pochte tegen Jezus dat hij zijn autoriteit kon geven "aan wie ik wil" (Lucas 4:6), en hij gaat het Beest zijn "macht, troon en zijn grote autoriteit" geven (Openb. 13:2). In het oude Soemerië was het gezag van Enlil belichaamd in iets dat de Tablet der Bestemmingen heette; de houder bezat de macht om het lot te bepalen. Amar Annus legt uit:

De Tablet der Bestemmingen was een van de kosmische "banden" die de verschillende delen van de Mesopotamische kosmos, zoals sommige van de Mesopotamische tempels en steden. Het wordt "de band van de opperste macht" ... Het bezit van de kosmische banden (markasu) was een privilege dat absolute controle gaf over het 196 universum aan zijn hoeder.

De trieste werkelijkheid is dat Satan Adam met succes van zijn heerschappij heeft beroofd. In plaats van een trouwe rentmeester te zijn van het erfdeel dat God aan Adam had gegeven, stal Satan het voor zichzelf. Vervolgens gaf Satan dit gezag aan Nimrod / Ninurta, die de bewaarder werd van de Tablet der Bestemmingen.

"Ninurta, ensigal van Enlil" is gedrukt op een verkoopdocument ... belangrijke documenten kunnen worden gezien als de aardse tegenhangers van de Tablet der Bestemmingen ... Ninurta, als zegeldrager van Enlil in Nippur, was waarschijnlijk gemachtigd te handelen met het gezag van Enlil en bekrachtigde de decreten uitgevaardigd door de goddelijke raad. Ninurta ... de goddelijke beschermheer van de schriftkunsten en wordt vaak aangeroepen als de "Drager van de Tabletten van de Bestemmingen van de Goden." 197 (nadruk mijnerzijds).

"In Enuma eliš wordt het Tablet der Bestemmingen geassocieerd met de krachten van Anu." 198 Herinner je: Anu is de scheppergod in het Mesopotamische traditie. Enlil (Satan) beroemt zich erop dat hij de Schepper de macht over de Aarde heeft ontnomen. Het gezag dat Enlil zich heeft toegeëigend wordt in de oude teksten geprezen door de dood van Anu na te spelen tijdens een jaarlijks feest.

AKITU: EEN GODSLASTERLIJK HERUITVOERING VAN HET DODEN VAN DE SCHEPPER

Satan pronkte met zijn overwinning en zijn onbetwistbare autoriteit in de antieke wereld in het Akitu-festival door de dood van de schepper (Anu)199 en zijn diefstal van de heerschappij die God aan Adam had gegeven, na te spelen. Het ceremonieel doden van Anu de schepper en het afnemen van zijn gezag illustreert de minachting die Enlil (Satan) had voor God; dezelfde minachting die in Openbaring wordt geopenbaard door het Beest met godslasterlijke namen:

En ik zag een beest opkomen uit de zee. Het had tien horens en zeven koppen. Op zijn horens zaten tien diademen, en op zijn koppen stonden godslasterlijke namen (Openb. 13:1).

In de Akitu-heropvoering zijn de koning en Marduk (Enlil / Satan) 200 Toen de aardse koning optrad in de heropvoeringen van het verslaan van de Schepper, en de viering van de:

"dag (van) toorn is de dag dat de koning Anu versloeg, de dag dat koning Marduk Anu versloeg. ... Het huis waar hij Anu doodde ... wanneer de koning een kroon draagt, is (wanneer) Bel [...] Anu's nek doorsneed; na het koningschap te hebben aanvaard, 201

Nogmaals, hoewel we Anu niet noodzakelijkerwijs gelijkstellen aan de God van Abraham, is het toch veelzeggend dat er een gebeurtenis zou zijn waarin het doden van de schepper tot in detail werd nagespeeld. We mogen ook niet missen dat de gebeurtenis, de dag van de toorn, de dag is waarop Anu wordt verslagen. In de Bijbel is de dag des Heren de dag waarop God zal uiteindelijk Satan en zijn strijdkrachten verslaat. Tenslotte herinnert het aantrekken van het koninklijke gewaad ons aan het verlangen van de gevallene naar kleding (bedekking) die verloren ging toen God Satan en zijn volgelingen van hun gloed beroofde.

De heruitvoering is vol van een Satan die God belastert. Hij neemt de "anutu" aan, dat wil zeggen, het gezag van de schepper (het Anu-schap). Nabû (een syncretisering van Ninurta / Nimrod) wordt oppergod omdat hij de "anutu" bezit in de onderstaande tekst:

"Nabû ... is gekleed in het gewaad (passend bij) zijn rang als oppergod (anutu)." Hij gaat naar de tempel van zijn geliefde Nanaya ... en op de 7e dag gaat Nabû de tuin van Anu binnen bij zijn tempel Eanna in Uruk, neemt Anu's zetel in, neemt zijn koningschap aan en draagt Anu's kroon.202

Satan lijkt het laatste graantje mee te pikken door de Akitu-heropvoering. Hij maakt God belachelijk door middel van drama en uit zijn woede over Hem.

In een andere tekst op Ninurta's Akitu-feest brengt Ninurta (zoon van Enlil) de overwonnen goden, met Anu; en gaat dan zelfs naar de kosmologische berg, precies zoals Satan in Jesaja beweerde dat hij zou doen! "Ninurta bracht de overwonnen goden voor Enlil," en "Enlil verheugde zich over hem (Ninurta) en zond een boodschap van welbehagen (bussurat šulmi)."203 Ironisch genoeg loopt de boodschap van welbehagen "bussurat šulmi" die Enlil ontvangt over de dood van zijn vijanden (waartoe ook de schepper behoort) parallel met het Hebreeuwse besurah (evangelie) en shalom (vrede)! Als het toppunt van godslastering, verheugt Enlil (Satan) zich in het ontvangen van het "evangelie van vrede" bericht van de dood van de Schepper. Dergelijke daden zijn echter geheel in overeenstemming met Satan de lasteraar.

De vermelding van "de koning van de heilige heuvel," in de kalendertekst impliceert dat Ninurta, nadat hij zijn overwonnen vijanden aan Enlil presenteerde, dan gaat naar de kosmologische ... "Berg. Olympus" van de goden in de middelste hemelen die de plaats van samenkomst was.204

Het Akitu-feest is duidelijk als Satan die een vinger opstak naar God en Hem herinnerde aan zijn grootspraak: "Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God [אלַׁ֖ ֵEl] (Jes. 14:13); ik zal zijn als de Allerhoogste" (Jes. 14:14). Hij verheugde zich over het feit dat hij er mee weg kwam, en God hield hem niet tegen. Satan is duidelijk zo vol van zichzelf dat hij ervan overtuigd is dat zijn wijsheid gelijk is aan die van God. De Ancient History Encyclopedia vat zijn onbeschaamde houding samen als volgt:

"Enlil als de rebel die de wetten van de goden trotseert om om zijn eigen verlangens na te jagen, verandert in andere mythen in de autoriteit die de macht van de goddelijke wet hanteert en wiens oordeel niet betwist kan worden 205

Is dat niet precies wat Satan / Heilel in Jesaja opschepte? Het was bijna alsof hij gezegd zou hebben: "Ja, de Schepper God is daarginds, andere dingen aan het doen. Maar als jullie mensen iets gedaan willen krijgen, moeten jullie naar mij komen. Ik ben degene met alle autoriteit."

Hoewel het Akitu-feest niet de manier was waarop Satan en Nimrod samensmolten, het is een feit dat Satan zijn macht, troon en grote autoriteit aan Ninurta geeft, (het Beest dat was) het bewijs dat er een samensmelting plaatsvond; Hetgeen sterk suggereert dat zij een en dezelfde persoon zijn. Bovendien toont het aan dat voor Satan om alles wat hij heeft aan deze persoon te geven, betekent dat de persoon zou ophouden onafhankelijk van Satan te handelen. De persoon wordt zo volledig beheerst en eigendom van Satan dat hij ophoudt te zijn wie hij was. Dus toen Nimrod een gibbor werd, gaf hij onbewust zijn rechten opgaf om zichzelf te zijn. Zijn lust naar macht, roem en een lang leven eindigde in het uitdoven van zijn essentie. Net zoals Nimrod een gibbor werd, zo werd Satan ook Nimrod. Zij werden één en dezelfde, zolang het lichaam van de man bleef leven. wiens oordelen niet in twijfel getrokken kunnen worden.

Voetnoten:

185 Annus merkt ook de heldentitel van Ninurta / Ningirsu op: "In het Pre-Sargonische Lagaš was het populairste goddelijke epitheton dat van Ningirsu, die zeer vaak ur-sag-dEn-líl-(lá) werd genoemd, "de held van Enlil"." Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief van Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 138
186 BDAG
187 http://jewishencyclopedia.com/articles/11548-nimrod; vgl. Pes. 94b; comp.
Targ. van pseudo-Jonathan en Targ. Yer. naar Gen. x. 9., en Midrash Haggadah.
188 The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel On the Pentateuch With The Fragments of the Jerusalem Targum From the Chaldee By J. W. Etheridge, M.A. First Published 1862
189 De plaatsnaam "Tophet" en de valse god "Molech" hebben beide de klinkers van "boshet" dat "schandelijk" betekent.
190 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief van Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 106 191 Ibid.
192 Ibid.
193 David Rohl, zegt hij: Het Verloren Testament: From Eden to Exile the Five-Thousand- Year History of the People of The Bible - 17 okt. 2002.
194 De Joodse Encyclopedie merkt op: "De moeilijkheid om de Bijbelse Nimrod, de zoon van Cush, te verzoenen met Marduk, de zoon van Ea, kan overwonnen worden door de Bijbelse woorden zo te interpreteren dat Nimrod een afstammeling van Cush was." http://jewishencyclopedia.com/articles/11548-nimrod
195 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 122 196 Ibid. Pg. 83-pg 88
197 Ibid.
198 Ibid. Pg. 14.
199 Hoewel Heilel in Jesaja 14 ongetwijfeld de Soemerische Enlil is, moet een absolute identificatie van Anu met de bijbelse schepper met enige voorzichtigheid gebeuren.
200 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief van Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 59 201 Ibid. Pg. 67
202 Ibid.
203 OECT 11 69+70, Cf. Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 78
204 Ibid.
205 https://www.ancient.eu/Enlil/Mark,Joshua J. "Enlil." Encyclopedie van de Oude Geschiedenis. Laatst gewijzigd op 24 januari 2017. https://www.ancient.eu/Enlil/.

Bron: Nimrod the Rebel, Ninurta Lord of the Earth, Satan’s Anti-Hero? | DouglasHamp.com