www.wimjongman.nl

(homepagina)


Beschadigde beeltenis 2

Bijlage 3: Inanna, godin van Travestie, Transgenderisme, Homoseksualiteit

Inanna, de verleidelijke vrouw die het Beest berijdt, was ook de godin van travestie, transgenderisme en homoseksualiteit. In de Akkadische hymne "De Enheduanna", de hogepriesteres van de maan in de Soemerische stad Ur - Van de hartstochtelijke Inanna, ca. 23e eeuw v. Chr., wordt Ishtar beschreven als iemand die mannen in vrouwen verandert.477 Er werd gezegd dat deze godin kon:

"een man in een vrouw kon veranderen, en een vrouw in een man." [... een bekende tekst uit de oudheid ... beschrijft een religieus festival ter ere van Inanna. "Het volk van Sumer paradeert voor u. ... De mannelijke prostituees kammen hun haar voor u. ... De vrouwen versieren hun rechterzijde met mannenkleding ... De mannen versieren hun linkerzijde met vrouwenkleding "vrouwenkleding "478

Stel je deze scène voor: Halfnaakte gelovigen dansen in dronkenschap rond het overdekte standbeeld dat door de straat wordt gedragen op de uitzinnige muziek van trommels, cimbalen en castagnetten. Het is een feestdag voor de cultus van de godin. Verwijfde mannen giechelen en dansen in extatische, onhandige bewegingen, waarbij ze hun ledematen overmatig strekken, maar geen pijn of vermoeidheid ervaren. Het flamboyante carnaval trekt door de stad en over het platteland. Op het hoogtepunt van het uitzinnige dansen castreert een man zichzelf ter ere van de godin, terwijl andere mannen een klein dier verscheuren en zich tegoed doen aan het feestmaal van rauw vlees. In een boomgaard gaat de menigte liggen, maar het koortsachtige ritme van de muziek gaat door met toevoeging van pijpen en fluiten.Vrouwen delen fallisch gevormd brood uit om samen met wijn te nuttigen. Bedwelmd door de alcohol en het ritmische gezang, nemen de vrouwen de identiteit van de godin aan. De versmelting van seksualiteit en spiritualiteit maakt het mogelijk dat de energie van het verlangen remmingen wegneemt en de groep verenigt in seksuele hartstochtelijke impulsen. Homoseksualiteit en lesbianisme zijn goddelijke daden; het doorbreken van genderbeperkingen is een religieuze rite. De bloederige, met wijn doordrenkte losbandigheid volgt met overgave om elke verwennerij in te vullen. De orgie zet aan tot lust en ongebreidelde hartstochten voor homoseksualiteit, bestialiteit en aderlating als een geschenk van de godin. Als de menigte uitgeput raakt,vullen de priesters en priesteressen de wijn bij en gaan voorop in het heffen van een glas op de godin en het eenstemmig zingen. De gewijden beginnen dan aan de menigte de geheimen van de Mysteriën te onthullen.

Dit tafereel van een mysteriecultus zou op vele plaatsen in de oudheid kunnen hebben plaatsgevonden, zoals Rome, Griekenland, Egypte of Kanaän. Sommige van deze riten vonden plaats toen Israël boog voor het gouden kalf. Aanhangers van de mysteriescholen voerden deze rituelen uit als agrarische magie voor vruchtbaarheid, om verlichting en macht te zoeken, of misschien met een doel om boven het mens-zijn uit te stijgen. Mysterie Babylon is een draad die door onze geschiedenis is geweven, en die ons ook nu nog verstrikt. De moderne eisen om veranderingen in seksuele geaardheid en geslacht te accepteren vinden hun oorsprong in de oude godsdienst - dezelfde godsdienst waarmee Abraham geconfronteerd werd en die Paulus tijdens zijn reizen aan de kaak stelde. Het lijkt moeilijk te ontkennen dat onze samenleving Inanna aanbidt,de vrouw die het Beest berijdt, omdat de hele wereld dronken is van haar perversies en hoererijen. DDDB wijst op de paradoxale kwaliteiten van Inanna die tot strijd leiden:

Er is gesuggereerd dat de godin de belichaming is van kwaliteiten of levensstijlen die tegenstrijdig en paradoxaal lijken en de categorieën of waarden van de samenleving in twijfel trekken en zo hun bestaan bevestigen; een belichaming dus van figuren die marginaal zijn (b.v. een prostituee), bi-seksueel, of afwijkend (b.v. een vrouw uit de respectabele bovenklasse die echter machtig, vrij en ongetemd is). Als alternatief is gesuggereerd dat zij de belichaming is van strijd.479 (Zie Bijlage 4 Pasen).

TRANSGENDERISME VANDAAG

Inanna's invloed heeft zich vandaag de dag duidelijk gemanifesteerd via de transgender-beweging. Vandaag de dag zijn er mensen die als man geboren zijn en vrouw willen zijn en omgekeerd. Omdat dit een gevoelig en persoonlijk onderwerp is, wil ik verklaren dat ik niet tegen transseksuelen ben. Ik verlang ernaar om de liefde van Jezus te tonen aan mensen die zich als transgender identificeren. Jammer genoeg is er een fundamenteel misverstand van hun kant, en onze maatschappij heeft veel verwarring gezaaid over deze kwestie. In werkelijkheid is de persoon die beweert transgender te zijn meer dan waarschijnlijk een slachtoffer, niet een dader.

Het militante pushen van de transgender agenda en het normaliseren van het absurde is het probleem. Het is waarschijnlijk een van de stapstenen die de mensheid zullen leiden tot het aanvaarden van het Merkteken van het Beest en het aanbidden van het beeld van het Beest, wat we in detail zullen onderzoeken in het volgende boek. Transgenderisme is in de kern een afwijzing van Gods rechtmatige heerschappij en een afwijzing van Zijn beeld; het is een schaamteloze verklaring dat we niet naar Gods beeld willen zijn, maar naar het beeld van onze eigen makelij.

Wij redeneren dat, aangezien wij tot dit punt geëvolueerd zijn, waarom zouden wij onze toekomstige evolutie niet in eigen hand nemen? Als er geen God is, zoals Darwin en Nietzsche beweren, en wij het product van de evolutie zijn (van de brij tot de dierentuin tot aan u), dan zijn wij vrij om onze eigen evolutie te sturen. Als we alle aspecten kunnen kiezen van wie we zullen zijn, dan kunnen we ons eigen geslacht bepalen. De Britse Telegraph meldde onlangs dat Facebook eenenzeventig genderopties480 beschikbaar heeft, zodat je kunt kiezen wat je wilt zijn. Je kunt ervoor kiezen om mens te zijn of om van man naar vrouw te veranderen, of je kunt je identificeren als dier, huisdier, pop of zelfs demon. Het is aan jou.

Terwijl het moderne humanisme verkondigt dat je alles kunt zijn, moet je onthouden dat God je schiep om Zijn beeld te dragen, wat het meest ontzagwekkende beeld is dat je zou kunnen bereiken. Inherent, projecteer je Gods waardigheid en kracht. Alle veranderingen resulteren in een inferieure persoonlijkheid. God maakte slechts twee geslachten: man en vrouw.

Elke man en vrouw is gemaakt naar het beeld van God. De vijand van de mensheid, Satan, is degene die dat beeld heeft willen ontsieren - degene die geobsedeerd is om het beeld te corrumperen. Zijn kwade krachten drijven de mensen ertoe hun eigen beeltenis te haten en hun lichaam te verminken. Gods volmaakte plan kent slechts twee geslachten, een binaire constructie - A of B - die door de Schepper is toegewezen en zo veel eenvoudiger is: mannelijk of vrouwelijk.

Dr. Paul R. McHugh, de voormalige hoofdpsychiater van het Johns Hopkins Ziekenhuis, zegt dat transgenderisme een "geestelijke stoornis" is die behandeld moet worden, en dat een geslachtsverandering "biologisch onmogelijk" is. Hij stelt:

"Dit intens gevoelde gevoel transseksueel te zijn, vormt in twee opzichten een geestelijke stoornis. Het eerste is dat het idee van een geslachtsverandering gewoon verkeerd is - het komt niet overeen met de fysieke werkelijkheid. Het tweede is dat het kan leiden tot grimmige psychologische uitkomsten ... De stoornis van de transgender ligt in de "veronderstelling" van de persoon dat hij anders is dan de fysieke werkelijkheid van zijn lichaam, zijn mannelijkheid of vrouwelijkheid, zoals door de natuur toegewezen. Het is een stoornis vergelijkbaar met een "gevaarlijk dun" persoon die lijdt aan anorexia en die in de spiegel kijkt en denkt dat hij "te zwaar" is. Deze veronderstelling, dat iemands geslacht alleen in de geest zit, ongeacht de anatomische werkelijkheid,heeft sommige transseksuelen ertoe gebracht aan te dringen op sociale aanvaarding en bevestiging van hun eigen subjectieve "persoonlijke waarheid".

Dr. McHugh wijst erop dat:

Studies tonen aan dat tussen 70% en 80% van de kinderen die transgender gevoelens uiten "deze gevoelens spontaan verliezen" na verloop van tijd. Van degenen die een operatie voor geslachtsverandering ondergingen, zeiden de meesten dat ze "tevreden" waren met de operatie "maar dat hun psychosociale aanpassingen daarna niet beter waren dan bij degenen die de operatie niet ondergingen."

Vanwege deze studies, rapporteerde McHugh: "In Hopkins zijn we gestopt met geslachtsveranderende operaties, omdat het produceren van een 'tevreden' maar nog steeds problematische patiënt een ontoereikende reden leek voor het chirurgisch amputeren van normale organen."

Het uitvoeren van een operatie kan het loodgieterswerk in een deel van het lichaam veranderen, maar het verandert een man niet in een vrouw. In ons DNA, in onze genen, hebben we ofwel een XY-chromosoom, wat mannelijk betekent, of we hebben een XX-chromosoom, wat vrouwelijk betekent. Het amputeren van lichaamsdelen verandert iemands genen niet. Het is biologisch onmogelijk om je geslacht te veranderen, omdat het op genetisch niveau bestaat. Je kunt veranderen hoe je er aan de buitenkant uitziet, maar je kunt niet veranderen wie je werkelijk bent. De cultus van Inanna heeft zich echter diep in onze samenleving geworteld en er zijn misleide artsen die dit propageren, zelfs tot het punt waarop ze kinderen "puberteit vertragende hormonen geven om latere geslachtsveranderende operaties minder bezwaarlijk te maken - ook al belemmeren de medicijnen de groei van de kinderen en dragen ze een risico van onvruchtbaarheid in zich". Dr. McHugh vergelijkt een dergelijke actie met "kindermishandeling" waarbij hij opmerkt dat bijna 80% van deze kinderen "hun verwarring zullen opgeven en op een natuurlijke manier volwassen zullen worden als ze niet behandeld worden". Dr. McHugh heeft officieel gezegd:

"Geslachtsverandering' is biologisch onmogelijk. Mensen die een geslachtsveranderende operatie ondergaan, veranderen niet van man in vrouw of omgekeerd. Integendeel, zij worden vervrouwelijkte mannen of vermannelijkte vrouwen. Beweren dat dit een kwestie van burgerrechten is en het aanmoedigen van chirurgische ingrepen is in werkelijkheid het meewerken aan en bevorderen van een geestelijke stoornis."481

We hebben dus goed aangeschreven specialisten die verklaren dat de fixatie op en het verlangen naar een geslachtsverandering een geestelijke stoornis is. We weten waar het vandaan komt en dat het idee van een geslachtsverandering niets nieuws is; het is een perversie die teruggaat tot Inanna. Van deze godin, het mysterie van Babylon, werd gezegd dat zij over legendarische krachten beschikte, die haar in staat stelden een geslachtsverandering te ondergaan. Het was toen echter onmogelijk, en het is nu nog steeds onmogelijk.

Mensen zijn vrij om Inanna te volgen, maar het zal leiden tot lijden. Als iemand op die weg voortgaat, heeft dat ernstige gevolgen. "En gelijk zij God niet wilden behouden in hun kennis, heeft God hen overgegeven aan een verdorven geest, om dingen te doen, die niet betamelijk zijn" (Rom 1:28). God staat ons toe het kwade te kiezen als wij dat willen. Hij heeft leven en dood voor ons neergelegd. Hij wil dat wij het leven kiezen, omdat Hij de gevolgen van onze keuze kent. God schiep de mens; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Hij schiep ons gelijk. Mannen zijn niet beter dan vrouwen; vrouwen zijn niet inferieur aan mannen. We hebben gewoon verschillende rollen. God gaf de man een rol; Hij gaf de vrouw een rol. Geen van beiden is beter dan de ander. Ze zijn allebei gelijk, maar het zijn verschillende rollen. Ik zeg, laten we onze rollen omarmen. Als je een man bent, wees een man. Wees de leider. Wees moedig. God heeft je testosteron gegeven voor een reden. Sta op en heb een ruggengraat. Heb een mening. Wees sterk, maar sla de vrouw niet in elkaar. Wees geen eikel. Als je een vrouw bent, wees een vrouw. Geniet van de rol. Als de man het hoofd is, dan is de vrouw de nek die het hoofd draait. We moeten allemaal het geslacht omarmen dat God ons heeft gegeven en niet rebelleren en Zijn wegen afwijzen.

Want zij hebben de kennis gehaat, en de vreze des HEEREN niet verkoren; zij hebben niets van Mijn raad willen weten; zij hebben al Mijn bestraffing veracht. Daarom zullen zij eten van de vrucht hunner eigen weg, en vervuld worden met hun eigen plannen (Ps 1:29-31 KJV).

Veel mensen zoeken hun eigen weg, en het kan zijn dat zij de vrucht van hun beslissing moeten eten. Geslachtsverandering, één van de "krachten" van Inanna, bereidt de mensheid voor op het Merkteken van het Beest. Geslachtsverwarring doet ons twijfelen aan de meest fundamentele veronderstellingen over wie ieder van ons in de kern is: man of vrouw. Jezelf arrogant omvormen tot een beeld van je eigen keuze is 100% tegenstrijdig met Gods ontwerp toen Hij de mens schiep, mannelijk en vrouwelijk. Als we het er als samenleving over eens zijn dat het geslacht een optie is die veranderd kan worden, dan is de volgende logische uitbreiding dat mensen zichzelf genetisch veranderen, en dan ligt onze menselijkheid misschien wel voor het oprapen.

Voetnoten

477 Roscoe, Will; Murray, Stephen O. (1997), Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature, New York City, New York: New York University Press, ISBN 978-0-8147-7467-0. Pg. 66.
478 http://notchesblog.com/2017/05/02/evidence-for-trans-lives-in-sumer/
479 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking en Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999).Pg. 454
480 https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html
481 https://cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/johns-hopkins- psychiatrist-transgender-mental-disorder-sex-change

Bron: DouglasHamp.com: