www.wimjongman.nl

(homepagina)

NASA verklaart dat kooldioxide de aarde groen maakt...
en onthult hoe de 'Green New Deal' een Doodscultus is die de wereldwijde ecologie zal laten instorten.

Door Mike Adams - 26 april 2019

In directe tegenstelling tot de paniekverhalen over kooldioxide, zoals die voortdurend worden gebracht door de klimaatveranderingsalarmen, blijkt uit een wetenschappelijke studie die gepubliceerd is in Nature Climate Change, en die benadrukt wordt door NASA, dat de stijgende kooldioxideconcentraties een enorm positief effect hebben op het opnieuw vergroenen van de planeet aarde in de afgelopen drie decennia, waarbij sommige regio's meer dan 50% meer aan flora en fauna hebben gekregen.

De studie, getiteld "Vergroening van de aarde en zijn aandrijving", gebruikte satellietgegevens om de uitbreiding van de groei van groene planten over de hele wereld in kaart te brengen en te volgen tussen 1982 en 2015. Deze studie, die in 2016 werd gepubliceerd, toont aan dat de stijgende kooldioxide in de atmosfeer de "bemesting" van het plantenleven veroorzaakt, wat resulteert in een opmerkelijke versnelling van de "vergroening" van elk continent op aarde. Het onderzoeksrapport legt eenvoudig uit:

We tonen een aanhoudende en wijdverspreide toename aan van het aantal LAI's (vergroening) in het groeiseizoen, meer dan 25% tot 50% in het wereldwijde vegetatiegebied... Universitaire simulaties met meerdere wereldwijde ecosysteemmodellen suggereren dat CO2-bemestingseffecten 70% van de waargenomen vergroeningstendens verklaart...

Met andere woorden, de planeet wordt steeds groener en dat hebben we te danken aan de stijging van de CO2-niveaus, aangezien de toename van de CO2-uitstoot volgens wetenschappers verantwoordelijk is voor ongeveer 70 procent van de toename van de vergroening van de planeet als geheel. Hoe meer CO2 we in de atmosfeer uitstoten, hoe meer voedingsstoffen er beschikbaar zijn voor planten en hoe sneller de aarde opnieuw wordt vergroend.

De volgende compilatiekaart laat zien welke landmassa's sinds 1982 een vergroening hebben ondergaan. Zoals de legenda uitlegt, zijn de lichtgroene gebieden 25% meer groen en de donkergroene gebieden 50% of meer groen:

( )

Fotobron: Boston University / R. Myeneni

De lezers van Nature News kunnen opmerken dat dit precies is wat we al meer dan tien jaar rapporteren. Het is natuurlijk basiswetenschap, aangezien planten kooldioxide gebruiken om te gedijen. Meer CO2 betekent een groenere aarde, omdat CO2 de belangrijkste molecule is voor het in stand houden van het plantenleven over de hele wereld. Het is niet verwonderlijk dat de hele klimaatveranderingscultus de basiswetenschap van de plantkunde en de fotosynthese ontkent.

Lees mijn artikel (Engelstalig) uit 2017 dat dit alles behandelt: Alle grote leugens over de klimaatverandering en de opwarming van de aarde ontmaskerd in een verbazingwekkend interview.

NASA bevestigt deze bevindingen en publiceert zelfs een video over de toename van de wereldwijde vergroening als gevolg van de toenemende CO2-uitstoot.

Tot grote schrik van veel klimaatveranderingsalarmeerders hebben zelfs NASA-wetenschappers bevestigd dat kooldioxide de planeet "vergroent". Zoals vermeld op de NASA.gov website in een artikel met de titel "Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study finds":

Van een kwart tot de helft van de begroeide grond op aarde is er de afgelopen 35 jaar een aanzienlijke vergroening geweest, grotendeels als gevolg van de stijgende niveaus van atmosferische kooldioxide, zo blijkt uit een nieuwe studie die op 25 april in het tijdschrift Nature Climate Change is gepubliceerd.

Een internationaal team van 32 auteurs uit 24 instellingen in acht landen leidde het onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van satellietgegevens van NASA's Midden Resolutie Beeldvormende Spectrometer en de Nationale Oceaan en Atmosfeer Beheer van Geavanceerde zeer Hoge Resolutie Radiometer instrumenten om de bladoppervlakte-index, of de hoeveelheid bladbedekking, over de vegetatiegebieden van de planeet te helpen bepalen. De vergroening betekent een toename van het aantal bladeren aan planten en bomen welke in oppervlakte gelijk is aan twee keer het continent van de Verenigde Staten.

NASA legt bijna precies uit wat ik de laatste jaren heb uitgelegd: dat kooldioxide een noodzakelijk onderdeel is van de fotosynthese, het biochemische proces waarbij planten metabolische energie produceren. NASA:

Groene bladeren gebruiken energie uit zonlicht door middel van fotosynthese om kooldioxide uit de lucht chemisch te combineren met water en voedingsstoffen die uit de grond worden gehaald om suikers te produceren, die de belangrijkste bron van voedsel en vezels zijn en brandstof voor het leven op aarde. Studies hebben aangetoond dat verhoogde concentraties kooldioxide de fotosynthese verhogen en de groei van planten stimuleren.

De resultaten toonden aan dat de kooldioxide-bemesting voor 70 percent de oorzaak is van het vergroenende effect, zo verklaarde de bovengenoemde medeauteur, Ranga Myneni, een professor van de Afdeling Aarde en Milieu bij de Universiteit van Boston.

NASA gaf zelfs een video op YouTube vrij die bijna exact het bericht weergeeft dat 'Natural News' al jarenlang heeft bepleit. De video heeft de titel "Stijging CO2-nieveaus vergroenen de aarde":

Waarom de 'Green New Deal' de vergroening van de aarde zal DODEN

In directe tegenspraak met de echte wetenschap over de vergroenende voordelen van kooldioxide, beweren de Democraten routinematig en gedachteloos dat kooldioxide een "giftige vervuilende stof" is die de wereld zal vernietigen. Deze anti-kennis van de gekke Democraten toont de extreme gevaren aan van degenen die wetenschappelijk analfabeet zijn, maar toch "wetenschap" spuien ter rechtvaardiging van hun eisen van radicale interventies in de atmosferische chemie.

In werkelijkheid zal het stijgende niveau van kooldioxide de volgende gunstige effecten hebben op de aarde:

Er zijn vrijwel geen Democraten die erkennen dat kooldioxide de "wondermolecule" is voor het plantenleven. "Green New Deal"-voorstanders zoals Alexandria Ocasio-Cortez - die wetenschappelijk en economisch analfabeet is - denken dat de kooldioxide moet worden geëlimineerd om de planeet te redden. In feite waarschuwt zij dat de aarde nog maar 12 jaar te gaan heeft voordat al het leven ophoudt te bestaan, tenzij de mens stopt met het verbranden van fossiele brandstoffen.

Niet verrassend, ze heeft het helemaal verkeerd: het is de verbranding van fossiele brandstoffen die het nuttige CO2 vrijgeeft in de atmosfeer, waardoor de wereldwijde vergroening tot stand komt die NASA al heeft bevestigd (zie hierboven). Als de mens stopt met het verbranden van fossiele brandstoffen, zou het resultaat zijn dat de CO2-uitstoot in de atmosfeer afneemt, met als gevolg dat planten verhongeren door een gebrek aan CO2.

Dit zou natuurlijk leiden tot het massaal afsterven van bomen, graslanden, voedselgewassen en regenwouden in de wereld. De "Green New Deal" zou met andere woorden in feite resulteren in het massaal doden van het plantenleven op de hele planeet. Als de wereld de eisen van Ocasio-Cortez zou volgen, zouden de ecosystemen van de wereld instorten, wat zou leiden tot de massale dood van planten, dieren en mensen.

()

De Green New Deal is een "Doodscultus".

Het blijkt dat deze alarmisten tegen klimaatverandering, door CO2 zwart te maken, acties eisen die de planeet minder groen zullen maken door overal planten te doden. In plaats van een warme, natte planeet met overvloedige regenval en regenwouden, lijken de Democraten een koude, dode wereld te willen die verstoken is van plantenleven.

Zoals elke bekwame wetenschapper openlijk zal toegeven, zal de eliminatie van CO2 uit de atmosfeer het wereldwijde ecosysteem laten instorten, wat zal leiden tot de volledige vernietiging van bijna alle planten, dieren en mensen. Degenen die oproepen tot de eliminatie van CO2 zijn, zoals ik al eerder heb gewaarschuwd, eigenlijk voorstander van atmosfeerverandering van de planeet aarde in een post-menselijk, post-leven status die de menselijke beschaving zou doen instorten en bijna alle voedselketens over de hele wereld zou vernietigen.

Zoals gerapporteerd door Natural News, probeert AOC's "Green New Deal" de molecuul te elimineren die de planeet groen maakt: Kooldioxide, de molecuul van het leven.

Mensen zoals Alexandria Ocasio-Cortez zijn niet de redders van de planeet, zo blijkt: Zij zijn de kooplieden van de dood die al het leven zoals wij dat kennen, dreigen te vernietigen. Kooldioxide is geen bedreiging voor de planeet aarde, maar mensen zoals Ocasio-Cortez zijn dat zeker wel. Als er iets uit de atmosfeer moet worden geëlimineerd, dan is het wel de hete lucht uit de mond van de klimaatalarmisten die hun doodscultus-kwakzalverij uitspuwen, die onze planeet zou verwoesten als ze worden ingezet.

Als je de planeet echt wilt "vergroenen", stop dan de klimaatveranderingsgekken af zoals Ocasio-Cortez, die met hun voorstellen letterlijk bijna al het leven op de planeet Aarde zouden vermoorden.

Simpel gezegd:

Meer kooldioxide = meer groene planten

Daarom wordt CO2 een 'broeikasgas' genoemd. Het verandert de planeet in een weelderige, met planten gevulde kas die warmer, natter en overvloediger is voor het hele plantenleven. Waarom willen Democraten en Linksisten niet dat de aarde groener wordt?

Bron: NASA declares carbon dioxide is GREENING the Earth… reveals how Green New Death is a DEATH cult that would collapse global ecology