www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het onuitgesproken gevaar van CO2: Het maakt dat mensen absoluut gek worden

door Lawrence Solomon - 8 februari 2019

Wanneer de gedetineerden het asiel regelen, zal het fluisteren van de 'omstandigheden' alles uitleggen.

Kooldioxide, een kleurloos, reukloos en smaakloos gas, vormt vandaag de dag de ernstigste bedreiging voor de burgers van de ontwikkelde wereld. Geen enkele andere stof die de mens kent, maakt ons zo gek.

"De wereld zal over 12 jaar ophouden te bestaan als we de klimaatverandering niet aanpakken" en bestrijdt CO2, verklaarde Alexandria Ocasio-Cortez twee weken geleden. Zij legt haar opvattingen, en die van "millennials en Gen Z en al deze mensen die na ons komen", uit. Een paar dagen later werd de Doomsday Clock - het aftellen naar de totale nucleaire vernietiging, zoals vastgesteld door het Bulletin of the Atomic Scientists tijdens de Koude Oorlog - strakker dan ooit opgewonden door CO2 toe te voegen aan de kernwapens, als een existentiële bedreiging. "Vandaag zet men de Doomsday Clock op twee minuten voor middernacht - de dichtstbijzijnde apocalyps ooit," zo kondigde de organisatie aan in een persbericht.

Volgens een fantasierijke studie die deze week in The New York Times verscheen, eindigde de wereld zoals we die kenden vanwege kooldioxide, iets als een soort van ontdekking vergelijkbaar met de Nieuwe Wereld door Christopher Columbus. Na de onderdrukking van de blanke man "was 90 procent van de inheemse bevolking in Amerika weggevaagd, oftewel ongeveer 55 miljoen mensen... waarna (de aarde) het land heeft teruggewonnen dat deze bevolkingsgroepen achterlieten. De nieuwe vegetatie trok kooldioxide uit de atmosfeer naar het land en droeg bij aan wat wetenschappers de 'Kleine IJstijd' noemen. Het toeschrijven van klimaatverandering aan Columbus op basis van speculatie zou in normale tijden verstandig worden afgedaan als het geluid van ophitsing. Wanneer de gevangenen het asiel runnen, en gefluister van de "omstandigheden" alles uitlegt, overwint enkel de fantasie, waartegen geen serieus onderzoek bestand is.

Al 30 jaar lang is Al Gore een onheilsprofeet, keer op keer waarschuwend voor een catastrofe als we ons niet bekeren - keer op keer blijkt het holle retoriek te zijn. Zijn film An Inconvenient Truth uit 2006 waarschuwde voor verwoesting door de stijgende zeespiegel - animaties vertoonden Manhattan onder water, samen met San Francisco, Beijing, Shanghai, Nederland en veel van Florida. Keer op keer voorspelde Gore het smelten van de poolkappen, in 2008 kondigde hij aan dat "de hele noordelijke poolijskappen over 5 jaar misschien wel helemaal verdwenen zijn". Dat is nooit gebeurd. Vandaag de dag is er meer zee-ijs in het Noordpoolgebied dan in de afgelopen jaren op dit moment.

In feite heeft geen van de voorspelde door de mens veroorzaakte klimaatveranderingsrampen zich voorgedaan, behalve in de extrapolaties van de ware gelovigen. Alle weersomstandigheden zijn in overeenstemming met historische normen, waaronder orkanen, bosbranden, droogteperiodes en ook gletsjers, waarvan sommige vandaag de dag teruglopen, terwijl andere vandaag de dag vermeerderen. Studies tonen aan dat ijsberen floreren. Zo is het ook met de wereldwijde flora en fauna - zoals blijkt uit satellietgegevens; de planeet is groener dan ooit, een gevolg van hogere niveaus van kooldioxide, ook wel "de meststof van de natuur" genoemd. De hongerdood is ook minder welig tierend - er wordt zoveel voedsel geproduceerd dat obesitas een belangrijk gezondheidsprobleem is geworden in een groot deel van de Derde Wereld.

Wat welig tiert is de snelle toename van beweringen die de klimaatverandering de schuld geven van alles wat ons kwelt, nog afgezien van directe milieurampen. Sommigen beschuldigen de klimaatverandering van oorlogen in het Midden-Oosten, anderen van terrorisme in eigen land. Google maar op "klimaatverandering" en het boosmakende bericht van uw keuze komt op en u kunt waarschijnlijk een wetenschapper vinden, ergens, met een link naar twee anderen. De American Psychological Association speculeert dat de klimaatverandering zou kunnen leiden tot "hogere niveaus van zelfmoord, drugsmisbruik, depressie, angst, geweld, agressie, interpersoonlijke moeilijkheden en werkgerelateerde problemen" samen met "verlies van persoonlijke en professionele identiteit, verlies van sociale structuren, verlies van een gevoel van controle en autonomie en andere geestelijke gezondheidseffecten zoals gevoelens van hulpeloosheid, angst en fatalisme".

Het 'Bulletin van de Atoom Wetenschappers' noemt de wereld van vandaag het "nieuwe abnormale". Maar voor de wetenschappers van het Bulletin is het normaal om jaar na jaar doemscenario's te voorspellen - dat doen ze nu al meer dan 70 jaar. Sinds 30 jaar voorspellen door de VN goedgekeurde klimaatwetenschappers ook steeds weer doem, en altijd met dezelfde resultaten.

"De definitie van krankzinnigheid is: men doet steeds weer hetzelfde en verwacht verschillende resultaten." In lijn met dit citaat, toegeschreven aan Einstein, moeten de klimaatdoomende wetenschappers van vandaag certificeerbaar krankzinnig worden verklaard, en ook schuldig worden verklaard voor het feit dat ze zoveel anderen gek hebben gemaakt. De enige wetenschappers die zich nog ergens mee bezig houden zijn de psychologen.

Lawrence Solomon uitvoerend directeur van de in Toronto gevestigde Energy Probe. LawrenceSolomon@nextcity.com

Bron: Lawrence Solomon: The unspoken danger of CO2: It makes people go absolutely nutty | Financial Post