www.wimjongman.nl

(homepagina)

De leugen van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde

16 juli 2019 door Geri Ungurean

Een zuster in de Heer die mijn artikelen leest, stuurde me een nieuw stuk over de gefabriceerde leugen van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Wetende dat ik hier in 2015 uitgebreid over geschreven had, stuurde ik dat artikel naar mijn vriendin. Het was pas toen dat ik me realiseerde dat de bronnen en video's die ik in dat stuk gebruikte van het internet waren geveegd. Interessant.......................................

Dus bedankte ik mijn vriend voor het sturen van een actueel artikel over de leugen van de door de mens veroorzaakte Global Warming. God had haar gebruikt om me te waarschuwen dat mijn vorige artikel was ontdaan van de bronnen van mijn vorige artikel.

Nu kan ik de lezer actuele bronnen en het bewijs bieden dat deze hele "Global Warming" mantra NWO-afval is.

Gesprek met de scepticus Anthony Watts Bron: bekijk de video hier

Mensen zullen alles geloven als het vaak genoeg gezegd wordt.

Van Zero Hedge

Opzienbarend: wetenschappers vinden "Door de mens veroorzaakte klimaatverandering bestaat in de praktijk niet."

Een nieuwe wetenschappelijke studie zou de fundamentele veronderstellingen openbreken die ten grondslag liggen aan controversiële klimaatwetgeving en initiatieven zoals de Green New Deal, namelijk de mate waarin 'klimaatverandering' wordt aangedreven door natuurlijke fenomenen versus door de mens veroorzaakte problemen, gemeten als de koolstofvoetafdruk. Wetenschappers in Finland vonden "vrijwel geen antropogene [door de mens veroorzaakte] klimaatverandering" na een reeks studies.

"In de afgelopen honderd jaar is de temperatuur met ongeveer 0,1°C gestegen als gevolg van kooldioxide. De menselijke bijdrage was ongeveer 0,01°C", stellen de Finse onderzoekers ronduit in een van de reeksen rapporten.

Dit is mede mogelijk gemaakt door een team van de Kobe Universiteit in Japan, dat de theorie van de Finse onderzoekers heeft bevorderd: "Nieuw bewijs suggereert dat hoogenergetische deeltjes uit de ruimte die bekend staan als galactische kosmische stralen het klimaat van de aarde beïnvloeden door de bewolking te vergroten, wat een 'paraplu achtig effect' veroorzaakt", zo blijkt uit de zojuist gepubliceerde studie, waarvan een samenvatting is gepubliceerd in het tijdschrift Science Daily. De bevindingen zijn enorm significant gezien dit 'paraplu-effect' - een volledig natuurlijk verschijnsel - de belangrijkste oorzaak van de opwarming van het klimaat zou kunnen zijn, en niet de door de mens veroorzaakte factoren.

De wetenschappers die betrokken zijn bij het onderzoek maken zich het meest zorgen over het feit dat de huidige klimaatmodellen de politieke kant van het debat aansturen, met name de klimaatgevoeligheidsschaal van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zonder deze cruciale en potentieel centrale variabele van een grotere bewolking mee te nemen.

"Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft de impact van de bewolking op het klimaat besproken in zijn evaluaties, maar dit fenomeen is nooit in aanmerking genomen in de klimaatvoorspellingen, omdat het niet voldoende fysiek wordt begrepen", aldus professor Hyodo in Science Daily. "Deze studie biedt een gelegenheid om de impact van wolken op het klimaat te heroverwegen. Wanneer galactische kosmische stralen toenemen, doen lage wolken dat ook, en wanneer kosmische stralen afnemen, doen wolken dat ook, zodat de opwarming van het klimaat kan worden veroorzaakt door een tegengesteld paraplu effect."

In hun verwante artikel, met de toepasselijke titel "Geen experimenteel bewijs voor de significante antropogene [door de mens veroorzaakte] klimaatverandering", stellen de Finse wetenschappers vast dat een lage bewolking "praktisch" de mondiale temperaturen beheerst, maar dat "slechts een klein deel" van de verhoogde kooldioxideconcentratie antropogene, of door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt.

Het volgende is een belangrijk onderdeel van een van de studies van het Finse team van de Universiteit van Turku:

We hebben bewezen dat de GCM-modellen die in het IPCC-rapport AR5 worden gebruikt, de natuurlijke component in de waargenomen mondiale temperatuur niet correct kunnen berekenen. De reden is dat de modellen er niet in slagen om de invloeden af te leiden van de lage bewolkingsfractie op de mondiale temperatuur. Een te kleine natuurlijke component resulteert in een te groot deel voor de bijdrage van de broeikasgassen zoals kooldioxide. Daarom vertegenwoordigt 6 J. KAUPPINEN EN P. MALMI IPCC de klimaatgevoeligheid meer dan één orde van grootte groter dan onze gevoeligheid van 0,24°C. Omdat het antropogene aandeel in de verhoogde CO2-uitstoot minder dan 10% bedraagt, hebben we vrijwel geen antropogene klimaatverandering. De lage wolken beheersen voornamelijk de globale temperatuur.

Dit roept dringende vragen en centrale tegenstrijdigheden op met betrekking tot de huidige modellen die politici en milieugroeperingen over de hele wereld gebruiken om radicale economische veranderingen op de bevolking van hun land aan te drijven.

Conclusies uit zowel de Japanse als de Finse studies suggereren bijvoorbeeld sterk dat de "drastische maatregelen van Rep. Alexandria Ocasio-Cortez om de koolstofuitstoot te verminderen", die uiteindelijk radicale wetswijzigingen in het "opnieuw instellen van de U.S. economie" zouden vereisen, niet alleen potentieel iedereen failliet zouden doen gaan, maar eenvoudigweg niet eens zou werken, althans volgens de nieuwe bevindingen van de Finse onderzoeksgroep.

Om de "drastische maatregelen" van het AOC in perspectief te plaatsen - volledig gebaseerd op de fundamentele veronderstelling van de monumentale en rampzalige impact van menselijke activiteiten op het klimaat - bekijk de volgende conclusies uit de Finse studies:

"In de afgelopen honderd jaar is de temperatuur met ongeveer 0,1°C gestegen als gevolg van kooldioxide. De menselijke bijdrage was ongeveer 0,01°C.".

Dat brengt de wetenschappers ertoe om dit verder te verklaren:

"Omdat het antropogene aandeel in de verhoogde kooldioxide minder dan 10 procent bedraagt, hebben we vrijwel geen antropogene klimaatverandering", concludeerden de onderzoekers.

En het team in Japan heeft opgeroepen tot een totale herwaardering van de huidige klimaatmodellen, die nog steeds gevaarlijk gebrekkig zijn omdat ze een cruciale variabele afwijzen:

Deze studie biedt een kans om de impact van wolken op het klimaat te heroverwegen. Wanneer galactische kosmische stralen toenemen, doen lage wolken dat ook, en wanneer kosmische stralen afnemen, doen wolken dat ook, zodat de opwarming van het klimaat kan worden veroorzaakt door een tegengesteld paraplu effect. Het paraplu effect van galactische kosmische stralen is belangrijk bij het nadenken over de huidige opwarming van de aarde en de warme periode van de middeleeuwen.

Als we hier geen rekening mee houden, resulteert dit in het volgende, volgens deze ene in de reeks van studies: "De IPCC-klimaatgevoeligheid is ongeveer een orde van grootte te hoog, omdat een sterke negatieve terugkoppeling van de wolken in de klimaatmodellen ontbreekt.

"Als we er rekening mee houden dat slechts een klein deel van de verhoogde CO2-concentratie antropogeen is, moeten we erkennen dat de antropogene klimaatverandering in de praktijk niet bestaat", concluderen de onderzoekers.

Hoewel we betwijfelen of de ideologen die momenteel aandringen op een radicale herschepping van de Amerikaanse economie door middel van een voorstel van 93 biljoen dollar (volgens een studie) - inclusief de oproep van het AOC om een hoogste belastingtarief van 70% te hanteren - zorgvuldig onderzoek zullen doen naar deze nieuwe wetenschappelijke bevestiging van deze bom die in het nieuwe onderzoek wordt gepresenteerd, we hopen in ieder geval dat de Amerikaanse wetenschappelijke gemeenschap er aandacht aan besteedt voordat het te laat is voor nauwkeurige en authentieke wetenschap die een onherstelbare economische ramp zou voorkomen die zich ongetwijfeld over de hele wereld zal verbreiden en de ellende voor mens en milieu zou verergeren.

En "te laat", dat wil zeggen niet voor sommige mythische op handen zijnde of bijna-toekomstige "opwarming van de aarde Armageddon", zoals momenteel in de mode is bij sterk gepolitiseerde "wetenschap" van activisten en congresleden. bron.

De waarheid over de opwarming van de aarde met Mark Levin Bron: bekijk de video hier

Broeders en zusters, ik ben zeer dankbaar dat ik dit artikel heb kunnen bijwerken en dat de Heer wilde dat ik zag wat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde met mijn vorige artikel had gedaan.

Ik zal regelmatig terugkomen om er zeker van te zijn dat dit stuk intact blijft.

Het komt erop neer dat de V.N. heeft geprobeerd deze schandalige leugen te gebruiken om de economieën van de landen van de wereld te reguleren. Dit wordt gedaan ter voorbereiding van de komende One-World Government.

We weten dat dit uiteindelijk zal gebeuren omdat de Heer ons dit in Zijn Woord vertelt.

Maar zolang ik nog adem in mij heb, zal ik de waarheid aan mijn lezers schrijven.

Shalom b'Yeshua,

MARANATHA!

grandmageri422@gmail.com

Bron: The Lie of Man-Made Global Warming :: By Geri Ungurean - Rapture Ready