www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Kalifaat versus het Koninkrijk van God

Geplaatst: 22/6/2010 op WorldNetDaily

Door Joel Richardson
© 2010

In het lopende en zich ontvouwende wereldwijde botsing van beschavingen, is de meest voorkomende paradigma gebruikt door analisten die van de democratie en vrijheid versus een islamitisch kalifaat. Maar begrippen als democratie en vrijheid, kan uiteindelijk niet de de visie van de islam verslaan.

Laat me duidelijk zijn, ik ben een die-hard supporter van de Amerikaanse revival die momenteel zich overal in het land voordoen. Het is duidelijk dat de beginselen die door de Founding Fathers van Amerika zijn vastgelegd, veruit superieur zijn aan de beginselen die door Mohammed zijn opgelegd. Echter, alleen de democratie of zelfs een concept van vrijheid heeft gewoon niet genoeg kracht om het grote mega-verhaal die de islamitische visie met zich meebrengt, tegen te gaan. Hoe verleidelijk en aantrekkelijk, deze begrippen ook zijn, het is bijna onmogelijk om zo te concurreren met het uitgebreide wereldbeeld van de islam, waarvan de aanhangers geloven die volledig rechtstreeks van God te hebben ontvangen.

Als wij toestaan dat onze verbeelding wordt meegenomen door de aantrekkelijke aanprijzingen die zullen worden gedaan tijdens de komende pro-kalifaat Hizb ut-Tahrir-conferentie even buiten Chicago, zullen we moeten toegeven dat het een krachtige visie is. Stelt u zich een vorm van regering voor die belooft een einde te maken aan alle onderdrukking, waar de rechter altijd de overhand heeft en waar de goddelozen worden onderworpen, waar moslims samen wonen in vrede en eenheid, en waar Gods zegeningen verblijven. Alhoewel het een feit is dat daar waar de islamitische regering is geprobeerd, het ook bewezen is dat het tegendeel waar blijkt te zijn.

De geschiedenis toont aan dat een islamitisch bewind altijd heeft geleid tot de onderdrukking van vrouwen, kinderen, niet-moslims, minderheden en alle moslims met onvoldoende vroomheid. Maar net als hun broeders, de collectivistische communisten, weigeren ook de islamitische visionairs om de feiten onder ogen te zien inplaats van hun utopische visie. Deze ware gelovigen vertellen zichzelf dat ze het beter moeten doen, indien zij het slechts een beetje harder proberen, het dan uiteindelijk allemaal zal gaan werken zoals gepland. Zo kunnen we er zeker van zijn dat deze fanatiekelingen niet zullen stoppen.

Maar de macht van de islamitische visie en haar wereldwijd groeiende populariteit is niet de conclusie van dit verhaal. Er zijn een paar andere relevante elementen in deze vergelijking dat een krachtige sprank van hoop laat zien.

Het eerste element is het de omkeer die heeft plaatsgevonden binnen de wereld van de christelijke-islamitische interactie. Als u het vraagt aan iedere christen die is opgegroeid in een door moslim-gedomineerde natie, zullen ze allemaal hetzelfde verhaal vertellen. In de aanloop naar de jaren 1980, was er een gevoel onder de Arabische christenen dat de islam het christendom had gebonden. Christenen hielden vaak hun hoofd naar beneden en probeerde de publiek confrontaties met moslims te voorkomen. Maar aan het einde de vorige eeuw kwam de kracht en de beschikbaarheid van het internet en de daaruit voortvloeiende informatie-explosie, deze dynamiek heeft een radicale wending gegeven ten gunste van het christendom.

Vandaag de dag, in de hele islamitische wereld zijn er duizenden christelijke evangelisten die niet alleen moedige en onverschrokken, maar ook goed uitgerust zijn om een moslim debat aan te gaan. Veel van deze christenen zijn zelf ex-moslims. In de afgelopen jaren, een christelijke Arabische tv-show genaamd "Truth Talk" heeft miljoenen kijkers onder de moslim getrokken om te kijken naar de gastheer Zakariah Boutros die de islam ontmanteld en de superioriteit aantoont van het christendom. Moslims bekeren zich geregeld in de show tot het christendom live uitgezonden. Door heel het Midden-Oosten, is er nu een groeiend gevoel onder zowel de christelijke gemeenschappen als onder de moslims, dat de islam intellectueel, moreel en theologisch, failliet is. En als gevolg, zien christelijke missionarissen steeds meer moslims zich bekeren tot het christendom meer dan op enig ander moment in de geschiedenis.

De tweede relevante factor bij deze vergelijking is dat, door het onvermogen van de democratie om de visie van de islam volledig te neutraliseren, er nog een oude en sterkere uitgebreide visie is die kan en zal de islamitische visie van het kalifaat verslaan. Het heet het Koninkrijk van God. Sommigen noemen dit het "Messiaanse tijdperk," anderen het "Millennium," maar het is de centrale boodschap die is verklaard door alle profeten en apostelen. In het Nieuwe Testament, wordt de boodschap genoemd "het goede nieuws" of "het evangelie." Onder verwijzing naar de boodschap die Jezus verkondigde, wordt gezegd dat hij het "goede nieuws van het koninkrijk van God predikte."

Deze boodschap is simpel: Het koninkrijk van God is een letterlijk koninkrijk dat we hier te zien krijgen op de aarde. Vanaf het begin, heeft de kerk altijd verkondigd dat Jezus "weer zal komen, om te oordelen de levenden en de doden." Uiteraard is dit nog niet gebeurd.

En in tegenstelling tot de loutere democratie, is dit bericht krachtig genoeg om de visie van het Kalifaat te overwinnen.

Ik ben een vriend van de Christelijke bediening genaamd Exodus Cry. Deze groep werkt om vrouwen te redden uit de wereldwijde sex-slavenhandel. Weinigen zijn er zich van bewust dat er nu meer slaven zijn in de wereld dan op enig ander moment in de geschiedenis. De meerderheid van deze slaven zijn jonge vrouwen die niets liever willen dan om uit deze hel te komen. Ze zitten gevangen. Wanneer we spreken over "het goede nieuws" is het juist dit soort dingen waarover we praten als een beslissend einde. Maar de islamitische wet laat verschillende vormen van prostitutie toe. In Iran, zijn religieus gesanctioneerde "tijdelijke huwelijken" gebruikelijk.

Voor diegenen die hunkeren naar rechtvaardigheid, is er alleen het Koninkrijk van God die deze sleutel heeft. De Islamitische wet is moreel failliet.

Wanneer we spreken over "het goede nieuws van het koninkrijk van God", spreken we over het einde van alle dingen die ons benauwen van dag tot dag, als wij ons verlangen naar rechtvaardigheid laten prevaleren, voor de stemlozen en waar de rechtvaardigheid wordt onderdrukt. In mijn laatste DVD set, "Kennis van de Tijd," bespreek ik deze dingen tot in detail. Dit is de boodschap waarnaar de hele Bijbel wijst. De islamitische kalifaat heeft bijna 1.400 jaar de tijd gehad aan haar goddelijke oorsprong te bewijzen. Maar het is altijd mislukt.

Over de hele aarde van vandaag, zijn er verschillende strategen en denkers die streven naar een manier om de religieuze, militaristische, imperialistische en totalitaire visie van het islamisme een nederlaag te bezorgen. Democratie en vrijheid en prachtige alternatieven om een nieuw leven in te blazen voor het kalifaat, maar veel te vaak, wanneer men de keuze krijgt tussen een met nieuw leven ingeblazen kalifaat en een Amerikaanse vorm van overheid, zullen heel veel moslims kiezen voor het kalifaat. Op het einde, is er uiteindelijk maar één boodschap, één visie die in feite de visie van de islam kan overwinnen.
Het is het goede nieuws over het Koninkrijk van God.

Joel Richardson is de auteur van "islamitische Antichrist ', gepubliceerd door WND boeken en is co-auteur met Walid Shoebat van "God's War on Terror." Zijn blog is www.Joelstrumpet.com .