www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoeveel Palestijns-Arabische vluchtelingen waren er?

door Efraim Karsh

April 2011

Het aantal Palestijnse Arabieren dat op de vlucht sloeg tijdens de oorlog van 1948 heeft een van de meest hardnekkige beweringen in het Arabisch-Israëlische conflict, niet in het minst omdat de Palestijnen hebben aangedrongen op het “recht op terugkeer” van deze mensen en hun nakomelingen naar een gebied dat al lang deel uit maakt van de staat Israël.

Meer dan een halve eeuw later, zijn deze cijfers aanvankelijk nog verder overdreven en gezwollen: vanaf juni 2000, volgens UNRWA, was totaal bijna opgeklommen naar drie en driekwart miljoen, hoewel het gemakkelijk toegeeft dat de statistieken grotendeels zijn opgeblazen. Op haar beurt heeft de PLO een nog hoger cijfer neer gezet van 5 miljoen vluchtelingen, terwijl Israël officieuze schatte heeft dat het huidige aantal vluchtelingen en hun gezinnen dichter bij de 2 miljoen ligt

Met behulp van een schat aan vrijgegeven Arabische, Israëlische en Britse documenten, streeft dit artikel naar een zo volledig en nauwkeurig mogelijke inschatting van het werkelijke aantal vluchtelingen in de nasleep van de oorlog van 1948.

Aan het einde van de oorlog, stelde de Israëlische regering het aantal Palestijnse vluchtelingen op 550,000 tot 600,000, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken boog zich over van deze schatting. Maar binnen een jaar, als grote massa’s mensen zochten om te profiteren van de ongekende toestroom van internationale fondsen naar het gebied, was er een aantal van 962.000 vermeende vluchtelingen geregistreerd met de nieuw-opgerichte VN-hulpverlening (UNRWA).

Een buitengewone uitkomst van de oorlog van 1948, de geboorte van het Palestijnse vluchtelingenprobleem tijdens de vijf-en-een-halve maand van gevechten, van de partitie resolutie van 29 november 1947, tot het uitroepen van de staat Israël op 14 mei, 1948, is vrijwel onopgemerkt voorbij gegaan aan de internationale gemeenschap. Ook wat dat betreft hebben de Arabische staten, belast als ze waren met een niet aflatende stroom van vluchtelingen, of zelfs de Palestijnse leiders zelf, geen duidelijk idee van de volledige verspreiding van de omvang, zoals blijkt uit de midden-juni 1948 schatting van de prominente Palestijnse leider, Emile Ghouri, over het aantal vluchtelingen van 200.000: minder dan twee derde van het actuele cijfer. Een paar weken later, nadat duizenden meer Arabieren vluchtelingen waren geworden, sprak een Bagdad radio commentator nog steeds van 300.000 evacues “die gedwongen werden om de joden te ontvluchten als de Fransen werden gedwongen om te vluchten voor de nazi’s.” Het nemen van hun keuze uit deze aanspraken, W. de St. Aubin, afgevaardigde van de Liga van Rode Kruisverenigingen in het Midden-Oosten, stelde het aantal Arabische vluchtelingen (eind juli) op ​​ongeveer 300.000, terwijl Sir Raphael Cilento, directeur van het VN-Ramp Relief Project (DRP) in Palestina, het aantal op 300,000-350,000 stelde (begin augustus). [1]

Paradoxaal genoeg waren het de Israëli die in eerste instantie met de hoogste en de meest nauwkeurige, schattingen kwamen. Begin juni werd premier David Ben-Gurion verteld door Yossef Weitz van het Joods Nationaal Fonds (JNF) dat "zo’n 123.000 Arabieren 155 dorpen het grondgebied van de joodse staat hadden verlaten, een andere 22.000 verlieten 35 dorpen buiten de Joodse staat: een totaal van 145.000 evacues uit 190 dorpen. Zevenenzeventig duizend Arabieren verlieten uit vijf steden het grondgebied van de joodse staat (Haifa, Beisan, Tiberias, Safad, Samakh). Nog eens 73.000 verlieten twee steden [ontworpen om te blijven] buiten de staat (Jaffa en Akko). Veertig duizend Arabieren verlieten Jeruzalem: een totaal van 190.000 uit acht steden. Al met al, 335.000 Arabieren vluchtten (waaronder 200.000 van de VN toegeschreven aan Joodse grondgebied). [2]

Een uitgebreid verslag door inlichtingen van de Hagana dienst, inclusief een dorp-naar-dorp afbraak door de uittocht, stelt het aantal Palestijns-Arabische evacues in de periode van zes maanden tussen 01 december 1947 en 1 juni 1948, op 391.000: 239.000 door de VN-toegeschreven uit joodse staat, 122.000 uit het grondgebied van de toekomstige Arabische staat, en 30.000 uit Jeruzalem. Een andere Israëlische uitputtend onderzoek stelt het aantal vluchtelingen (eind oktober) op 460.000, bijna gelijk verdeeld tussen de landelijke en stedelijke sectoren. [3]

Deze schatting was aanzienlijk hoger dan het getal van 360.000 in het rapport van de VN-bemiddelaar, graaf Folke Bernadotte, voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 16 september, of de herziene raming van Cilento van 400.300 een paar weken later, en was vrijwel identiek aan het aanvullend verslag ingediend op 18 oktober door de opvolger van Bernadotte, Ralph Bunche, waardoor het aantal vluchtelingen vastgesteld werd op 472.000 en de verwachte aantallen tot een maximum van iets meer dan 500.000 in de nabije toekomst. [4]

Doordat echter, de Arabieren dramatisch de lat hoger gelegd hebben. In een memorandum verzonden naar de hoofden van de Arabische staten en de Arabische Liga de secretaris-generaal Abdel Rahman Azzam medio augustus, het Palestijnse Bureau in Amman, een organisatie, onder auspiciën van de Transjordanië overheid, schatte het totaal aantal vluchtelingen op 700.000, van wie er 500.000 in Palestina waren en de rest in de omliggende Arabische staten. De memo raakte een gevoelige snaar, want in oktober heeft de Arabische Liga het aantal vluchtelingen op 631.967 gesteld, en aan het eind van de maand varieerden de officiële Arabische schattingen tussen de 740.000 en 780.000. Als de nieuwe opgerichte hulpverlening van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen (UNRPR) die begon in december 1948, vonden die 962.643 vluchtelingen in hun boeken. [5]

In gesprekken met Britse diplomaten (begin oktober) beschreef Cilento de aantallen van de Arabische autoriteiten als onbetrouwbaar, te beweren dat zij van week tot week stegen op alle gebieden, ongeacht de bewegingen van de vluchtelingen van plaats tot plaats te kennen. Een groot aantal vluchtelingen was, bijvoorbeeld, verhuisd van het Nablus gebied naar Hauran in Syrië, terwijl anderen van Jericho, Jeruzalem en Transjordanië waren verhuisd naar de Gaza. Ook waren op zijn minst 2.000 vluchtelingen onlangs verhuisden van de Egyptische havenstad Kantara, aan het Suez-kanaal, naar de Gaza. Toch is het aantal vluchtelingen in de gebieden van waaruit deze bewegingen hadden plaatsgevonden in alle gevallen gemeld als steeds meer toenemend in plaats van afnemend. Soortgelijke overdrijvingen werden gedaan in Syrië, waar volgens Bunche in het oktober verslag de autoriteiten een aanwezigheid van 30.000 vluchtelingen beweerden terwijl het werkelijke aantal was niet meer dan de helft was van die grootte.

Cilento verwachte maar liefst 400.000 Arabieren om een beroep te doen voor de VN-hulp in de komende winter met een top van de 360,000-390,000 geregistreerde vluchtelingen, ondanks dat deze geen echte vluchtelingen waren in die zin dat ze leefden in hun eigen huis en niet "ontheemd" waren. Dit echter, weerhield hem er niet, toen de voorspelling uit kwamen voor het einde van het jaar, het aantal vluchtelingen tot 750.000 te verhogen. St. Aubin, die in september 1948de DRP directeur van de veld operaties werd, ging nog een stap verder door het plaatsen van de aantallen (in juli 1949) op "ongeveer een miljoen."

Toegeven aan het hebben van "wat moeite in het scheiden van de echte vluchtelingen van de rest, en in het verklaren van de redenen daarvoor door de Arabische autoriteiten," schreef Cilento dat deze chaotische situatie een aantal redenen had:

Vluchtelingen werden geregistreerd bij aankomst en gevoed, maar hun namen werden niet van de lijst geschrapt als ze weg gingen of overleden;

Vluchtelingen van het ene gebied naar het andere zouden zich inchecken en gevoed worden op verschillende punten onderweg en bij elke plek werden ze toegevoegd aan de lijst van de vluchtelingen in het gebied, op deze manier is het aantal op papier toegenomen in ontruimde gebieden, alsook op de uiteindelijke bestemming;

Plaatselijke behoeftigen personen werden opgenomen in de aantallen, hoewel ze geen vluchtelingen waren;

Fraude en misleiding door ambtenaren en anderen met de gedane leveringen, etc.;

Er waren mensen die hun huis verlieten als gevolg van verstoorde omstandigheden, maar kort daarna terug keerden, maar werden geregistreerd als vluchteling en bleven staan de annalen. [6]

Sir John Troutbeck, hoofd van de Britse Midden-Oosten kantoor in Cairo, kreeg een eerste impressie van deze doordringende inflatie aan vluchtelingen aantallen tijdens een fact-finding missie naar Gaza in juni 1949. "De Quakers hebben bijna 250.000 vluchtelingen in hun boeken, 'meldde hij naar Londen.

Zij erkennen echter dat de cijfers onbetrouwbaar zijn, omdat het onmogelijk is om alle fraude te stoppen in het verkrijgen van rendement. Sterfgevallen zijn bijvoorbeeld nooit geregistreerd, noch zijn de namen geschrapt uit de boeken van degenen die de wijk clandestien hebben verlaten. Sommige namen ook zijn waarschijnlijk meer dan een keer ingeschreven voor de extra rantsoenen. Maar de Quakers verzekerden mij dat ze serieuze pogingen zouden doen tot een ​​volkstelling en geloven dat ze meer informatie hebben in dat opzicht dan de Rode Kruis organisaties die daar werkzaam zijn en in andere gebieden. Hun cijfers zijn inclusief bedoeïenen die ze voeden en verzorgen, net als de andere vluchtelingen. Ze leken er een beetje twijfelachtig over of dit een juiste beslissing was, maar toen ze het eenmaal hadden genomen, kon het niet worden teruggedraaid, en in ieder geval, hoewel de bedoeïenen minder verstoken daarvan waren dan de meeste van de vluchtelingen, gedacht werd dat ze een groot deel van hun bezittingen hebben verloren. Zij en de andere vluchtelingen wonen in aparte kampen en in een staat van wederzijdse antipathie. [7]

Dit was nauwelijks een nieuw verschijnsel. Bevolkingscijfers van de Palestijnse Arabische samenleving, in het bijzonder die van de landelijke moslimgemeenschappen, waren notoir onbetrouwbaar, gebaseerd als ze waren op overdreven informatie die door dorpshoofden wer gegeven om meer steun van de overheid te krijgen. Zoals uiteengezet in het voorwoord van het mandaat voor de overheid; Dorpen Statistieken van 1945, een "zeer gedetailleerd werk" geïnvesteerd in dit uitgebreide compendium van het landelijke Palestina, de ramingen "kan niet anders ... worden beschouwd als ruwe schattingen, die in sommige gevallen uiteindelijk zelfs aanzienlijk verschillen van de werkelijke cijfers." [8]

De aanvullende deel van de regering; Survey van Palestina (1946), opgesteld in juni 1947 voor informatie naar het speciale VN-Comite voor Palestina (UNSCOP), waarin is uitgewerkt het problematische karakter van de officiële demografische statistieken:

Voor de jaren 1943-1946 heeft een recent uitgevoerd onderzoek door het Departement voor de Statistiek uitgewezen dat veel sterfgevallen, vooral in de landelijke gebieden, niet zijn gemeld. Deze omissies (die hoofdzakelijk het gevolg is van een poging om voedselrantsoenen van overleden personen te verkrijgen) doet ernstig afbreuk aan de betrouwbaarheid van de sterftecijfers (met name de kindersterfte) en de snelheid van de natuurlijke aanwas. Aan de andere kant, ze zijn niet van een dergelijke omvang dat ze een ernstig effect hebben op de schattingen van de totale bevolking [9]

Dit mag dan heel goed het geval zijn geweest. Maar dan, met de aanvaarding van het Supplement over de schatting van 1,3 miljoen Palestijnse Arabieren aan het einde van 1946 (het werkelijke aantal is waarschijnlijk 5% -6% lager) van het aantal vluchtelingen kon er geen enkele rek zijn voor de verbeelding van een aanpassing van een miljoen om de eenvoudige reden dat sommige 550,000-600,00 Arabieren die leefde in de verplichte districten van Samaria, Jeruzalem en Gaza (dat vervolgens de Westelijke Jordaanoever werd en de Gazastrook na de bezetting door Trans-Jordanië en Egypte) daar bleven, terwijl een andere 160.000 Arabieren daar bleven, of terug gingen naar Israël. Dit op zijn beurt, zet het aantal vluchtelingen weer op 540,000-590,000. Ook volgens een extrapolatie van de Village Statistics 1945, de niet-joodse bevolking uit het gebied dat naar Israëlisch grondgebied ging aan het einde van de oorlog, bedroeg in april 1948, zo’n 696,000-726,800. Na aftrek van de 160.000 man sterke naoorlogse Israël Arabische bevolking laat dit cijfer een 536,000-566,800 zien van vluchtelingen buiten de grenzen van Israël. [10]

Zoals hieronder te zien is, volgens mijn eigen berekeningen, gebaseerd op Britse, joodse, en in mindere mate de Arabische, de aantallen van de bevolking allen geïdentificeerde die landelijke en stedelijke plaatsen achterlieten tijdens de oorlog, bedraagt ​​583,000-609,000 vluchtelingen.

De Palestijnse Arabische Exodus 1947-1948

STEDEN [11]

Acre -. 13.510 (3885 bleef) [12]

Beersheba - 6490.

Beisan - 5540.

Haifa -. 70.910 (5000 bleef) [13]

Jaffa -. 70.730 (4,000-5,000 gebleven) [14]

Jeruzalem -. 65.010 (zo'n 30.000 vluchten) [15]

Lydda en Ramle -. 35.078 (2500 bleef) [16]

Majdal - 10900.

Safad - 10210.

Tiberias - 5770.

Totaal: 247,403-248,403

DORPEN [17]

GALILEA DISTRICT

Acre Sub-District

Amqa -. 1.240, 09 juli 1948 [18]

Arabische Samniya - 200,

Bassa -. 2,950-3,140 (inclusief Ma'sub), 14 mei 1948 [19]

Birwa -. 1460, 11 juni 1948 [20]

Damun -. 1.310, 14-18 juli 1948 [21]

Deir Qasi -. 1190 (inclusief Mansura), 30 oktober 1948 [22]

Ghabisiya -. 690-740, 22 mei 1948 [23]

Iqrit - 490 tot 520, 26 april-okt. 30, 1948. [24]

Kabri -. 1,530-1,640, 5-22 mei 1948 [25]

Kafr Inan -. 360, 30 oktober 1948 [26]

Khirbat Iribbin - 360 (inclusief Jurdeih & Khirbat Idmith),

Khirbat Jiddin - geen mensen op basis van de Village Statistics

Kuweikat -. 1.050, 09 juli 1948 [27]

Manshiya -. 810-1,140, ​​17 mei 1948 [28]

Mansura - zie Deir Qasi.

Mi'ar -. 770, 30 oktober 1948 [29]

Nabi Rubin - zie Tarbikha.

Nahr -. 610, 22 mei 1948 [30]

Ruweis -. 330, 18 juli 1948 [31]

Suhmata -. 1.130, oktober 29/30, 1948 [32]

Sumeiriya -. 760-820, 14 mei 1948 [33]

Suruh - zie Tarbikha.

Vertellen -. 14 mei 1948 [34]

Tarbikha -. 1000 (met inbegrip van Nabi Rubin & Suruh), 30 oktober 1948 [35]

Umm Faraj -. 800, 22 mei 1948 [36]

Zib (inclusief Manawat) -. 1,910-2,050, 14 mei 1948 [37]

Beisan Sub-District

Arida - 150, 20 mei 1948.

Ashrafiya - 230, 12 mei 1948.

Bawati - 520 tot 700, 30 maart 1948.

Bira -. 220-500, 16 mei 1948 [38]

Danna - 160-400, 16-28 mei 1948.

Farawna - 330 tot 350, 11 mei 1948.

Ghazawiya - 1020, eind mei 1948.

Hamidiya - 220 tot 300, 6 april-12 mei 1948. [39]

Hamra, 730, 1 mei, 1948.

Jabbul -. 250-370, 01 tot 18 mei 1948 [40]

Kafra -. 400-700, 16 mei 1948 [41]

Kaukab Hawa -. 30-600, 14 mei 1948 [42]

Khuneizir - 260 tot 400, 20 mei 1948.

Masil Jizl - 100, medio mei 1948.

Murassas - 460 tot 600, 16 mei, 1948.

Qumiya -. 320-440, 30 maart 1948 [43]

Safa - 650, 20 mei 1948.

Sakhina - 200 tot 530, 16 mei, 1948.

Samiriya - 250 tot 500, 27 mei 1948.

Sirin -. 600-820, 24 april 1948 [44]

Vertel Shauk - 120, waarschijnlijk medio mei 1948.

Tira -. 120-150, 15 april 1948 [45]

Zab'a -. 170, 12 mei 1948 [46]

Yubla -. 150-250, 16 mei 1948 [47]

Zir'in -. 1300, de 01 mei 1948 [48]

Nazareth Sub-District

Indur - 620 24 mei 1948.

Ma'lul -. 690, 15-18 juli 1948 [49]

Mujeidil -. 1,600-1,900, 15-18 juli 1948 [50]

Saffuriyya -. 4,320-4,330, 15-16 juli 1948 [51]

Safad Sub-District

Abil Qamh -. 230-330, 10 mei 1948 [52]

Abisiya -. 830-1,220, 25 mei 1948 [53]

Akbara - 390 tot 410, 10 mei 1948.

Alma -. 950, 30 oktober 1948 [54]

Ammuqa Tahta & Fawqa - 140, 24 mei, 1948.

Arabische Shamalina - zie Buteiha.

Arabische Zubeid - 20 april 1948.

Azaziyat - 390, 30 april-1 mei 1948.

Beisamun - 20, 25 mei, 1948.

Biriya - 240, 02 mei 1948.

Buteiha -. 650 (inclusief de Arabische Shamalina), 04 mei 1948 [55]

Buweiziya -. 510-540, 11 mei 1948 [56]

Dahariya - 350, 10 mei 1948.

Dallata -. 360, 30 oktober 1948 [57]

Darbashiya - 310, begin mei 1948.

Dawwara - 700, 25 mei, 1948.

Deishum - 590, 09 mei 1948-okt. 30, 1948. [58]

Dirdara -. 9-10 juli 1948 [59]

Ein Zeitun - 620 tot 820, 2 mei 1948.

Fara - 820, Oct, 30, 1948. [60]

Farradiya - 670, 30 oktober-november 6, 1948. [61]

Fir'im -. 740, 02 tot 26 mei 1948 [62]

Ghabbatiya - 60, waarschijnlijk in eind oktober 1948.

Ghuraba - 220, 01 tot 28 mei 1948.

Hamra - 1 mei 1948.

Harrawi - 25 mei 1948.

Hunin -. 1.620, 3 tot 5 mei 1948 [63]

Husseiniya - 340 (inclusief Tuleil), 21 april 1948.

Jahula - 420, niet bekend.

Jauna - 1150, 9 mei 1948.

Jubb Yusuf - 170, begin mei 1948.

Kafr Bir'im -. 710, 30 oktober 1948 [64]

Khalisa - 1840, 11 mei 1948.

Khirbat Muntar -. Na, 07 mei 1948 [65]

Khisas -. 470-530, 26 maart-24 mei 1948 [66]

Khiyam Walid - 210 tot 280, 29 maart-01 mei 1948.

Kirad Baqqara - 360, 22 april 1948.

Kirad Ghanama - 350, 22 april 1948.

Lazzaza - 230, 21 mei 1948.

Madahil -. 410, 07 tot 30 april 1948 [67]

Malikiya - 360, 15 mei-okt. 30, 1948. [68]

Mallaha - 890, 25 mei, 1948.

Mansura-360, 25 mei, 1948.

Mansurat Kheit - 200 tot 900, 18 januari 1948.

Marus - 80, 26 mei, 1948.

Meirun - 290, 29 mei-okt. 29, 1948. [69]

Mughr Kheit - 490, 18 januari 1948.

Muftakhira - 350 - 01 tot 16 mei 1948.

Nabi Yusha - 70, 16-17 mei 1948.

Naima - 1,240-1,310, 14 mei 1948.

Qabba'a -. 460, 02 mei 1948 [70]

Qadas - 320-390 28 mei 1948.

Qaddita - 240, 11 mei 1948.

Qeitiya - 940, 02-19 mei 1948.

Qudeiriya - 390, 04 mei 1948.

Ras Ahmar -. 620, 30 oktober 1948 [71]

Sabalan - 70, blijkbaar eind oktober 1948.

Safsaf -. 910, 29 oktober 1948 [72]

Saliha -. 1.070, 30 oktober 1948 [73]

Salihiya - 1520, 25 mei, 1948.

Sammui - 310, 12 mei-okt. 30, 1948. [74]

Sanbariya - 130, niet bekend.

Sa'sa -. 1130, 29-30 oktober 1948 [75]

Shauka Tahta - 200, 2 februari-14 mei 1948.

Shuna - 170, niet bekend.

Teitaba -. 530, 30 oktober 1948 [76]

Tuleil - zie Husseiniya.

Ulmaniya - 260, 25 februari-april 20, 1948.

Weiziya - niet bekend.

Yarda -. ​​10 juli 1948 [77]

Zanghariya - 840, 04 mei 1948.

Zaawija - 760 24 mei 1948.

Zuk Fauqani & Zuk Tahtani - 1050, 11-21 mei 1948.

Tiberias Sub-District

Dalhamiya - 410, vermoedelijk eind april.

Ghuweir Abu Shusha - 1240, 21-28 april 1948.

Hadatha - 520 tot 550, 30 maart-12 mei 1948. [78]

Hittin -. 1.190, 17 juli 1948 [79]

Kafr Sabt - 480, 22 april 1948.

Khirbat Qadish -. 410, 19-20 april 1948 [80]

Khirbat Wa'ra Sauda - 1870 (Mawasi & Wuheib), niet bekend.

Lubiya -. 2.350, 17 juli 1948 [81]

Ma'dhar -. 480-510, Apr.16-12 mei 1948 [82]

Majdal - 240 tot 360, 22 april 1948.

Manara - 490, 10 april 1948. [83]

Mansura - 360, 25 mei 1948

Nasr al-Din - 90 -. 12 april 1948 [84]

Nimrin -. 320, 17 tot 18 juli [85]

Nuqeib (inclusief Samra) -. 290-320, 23-24 april 1948 [86]

Samakh -. 3,460-3,660, 29 april 1948 [87]

Samakiya - 380, 04 mei 1948.

Samra - zie Nuqeib.

Shajara, 720-770, 21 april-6 mei 1948.

Tabigha - 330, 1 mei, 1948.

Ubeidiya - 870 tot 920, 05 maart-april 21, 1948. [88]

Ulam - 720 -. 30 maart-12 mei 1948 [89]

Yaquq -. 210, 18 juli 1948 [90]

Haifa District

Haifa Sub-District

Abu Shusha - 720, 09 tot 12 april. [91]

Abu Zueriq -. 550, 12 april 1948 [92]

Arabische Fuqara -. 310-340, 10 april 1948 [93]

Arabische Nufeiat - 820 tot 910, 30 maart-april 10, 1948.

Atlit - 150, niet bekend.

Balad Sheikh - 4,120-4,500, 07 januari-april 25, 1948.

Bureika - 290, 06 maart-april 26, 1948. [94]

Buteimat - 110, 12 april-13 mei 1948. [95]

Daliyat Ruha -. 280-310, 12 april 1948 [96]

Dumeira - 620, niet bekend.

Ein Ghazal -. 2,170-2,410, 25 april-26 juli 1948 [97]

Ein Haud -. 650, 17 juli 1948 [98]

Ghubaiyat, 1,130-1,260 (inclusief Naghnagiya), 09-13 april 1948. [99]

Hawsha -. Na, 04 tot 19 april 1948 [100]

Ijzim - 2970, 25 april-26 juli 1948.

Jaba -. 1.140, 25 juli 1948 [101]

Jalama -. Na, 1 juni 1948 [102]

Kabara -120, blijkbaar eind april-begin mei 1948.

Kafr Lam - 340 tot 380, 13 mei-15-juli 16, 1948. [103]

Kafrin - 920;. 12 april 1948 [104]

Khirbat Damum - 340; eind april 1948.

Khirbat Kasayir - 27 april 1948.

Khirbat Deksel -. 640, half april tot half mei, 1948 [105]

Khubbeiza - 290, blijkbaar in half mei 1948.

Mansi -. 1.200, 12 tot 15 april 1948 [106]

Mazar -. 210, 17 mei 1948 [107]

Mazra'a - 460, 06 februari 1948.

Naghnagiya - zie Ghubaiyat.

Qannir -. 750, 05 tot 25 april 1948 [108]

Qisariya - 930-1,240, 12 januari-februari 15, 1948. [109]

Rihaniya -. 240-340, 12 april 1948 [110]

Sabbarin - 1,700-1,880, 14 mei 1948.

Sarafand - 290, begin mei 1948-juli 17, 1948. [111]

Sarkas - 15-26 april 1948.

Sindiyana - 1,250-1,390, 02 tot 14 mei 1948.

Tantura - 1,490-1,650, 06-21 mei 1948.

Tira - 5270, 22 april-juli 16, 1948. [112]

Umm Shauf - 480 14 mei, 1948.

Umm Zinat -. 1470, 26 april-15 mei 1948 [113]

Wadi Ara - 260, 27 februari 1948

Yajur - 610 - 18 februari-april 25, 1948.

SAMARIA DISTRICT

Jenin Sub-District

Ein Mansi - 90, niet bekend.

Kufeir - 140, 27 april 1948.

Lajjun -. 600, 16 april-30 mei 1948 [114]

Mazar -. 270-350, 30 mei 1948 [115]

Nuris -. 570-700, 30 mei 1948 [116]

Zir'in - 1,300-1,420 28 mei 1948.

Tulkarm Sub-District

Arabische Balawina, 31 december 1947.

Arabische Huweitat - 15 maart 1948.

Arabische Zubeidat (Kafr Zibad) - 1590, 16 april 1948.

Kafr Saba - 1,270-1,370, 15 mei 1948.

Khirbat Azzun (Tabsur) - 50, 21 december 1947-april 3, 1948.

Khirbat Beit Deksel - 460 tot 500, 20 maart-april 5, 1948.

Khirbat Jalama -. Zeventig, begin februari 1948 [117]

Khirbat Manshiya - 260 tot 280, 15 april 1948.

Khirbat Zalafa - 210 tot 370, 15 april 1948.

Miska - 650-880 - 15 april 1948.

Qaqun -. 1970, 4 mei en 04 juni 1948 [118]

Umm Khalid - 970-1050, 20 maart 1948.

Wadi Hawarith - 1,330-1,440, 15 maart 1948.

JERUZALEM DISTRICT

Hebron Sub-District

Ajjur -. 3.720 (inclusief Khirbat Ammuriya), 22-24 oktober 1948 [119]

Barqusiya -. 330, 9-10 juli 1948 [120]

Beit Jibrin - 2430, 13 tot 14 juli-okt. 27, 1948. [121]

Beit Nattif -. 2.150, 22 oktober 1948 [122]

Dawayima -. 3.710, 29 oktober 1948 [123]

Deir Dubban -. 730, 22-23 oktober 1948 [124]

Deir Nakh-Khas -. 600, 29 oktober 1948 [125]

Kidna -. 450, 22-24 oktober 1948 [126]

Mughallis -. 540, 16 juli 1948 [127]

Qubeiba -. 1.060, 28 oktober 1948 [128]

Ra'na -. 190, 22-23 oktober 1948 [129]

Vertel het Safi -. 1.290, 09 juli 1948 [130]

Zakariya - 1180, 22 tot 23 juli-okt. 22-24, 1948. [131]

Zeita -. 330, 9-18 juli 1948 [132]

Zikrin -. 330-960, 22-24 oktober 1948 [133]

Jerusalem Sub-District

Allar -. 440, 22 oktober 1948 [134]

Aqqur -. 40, 13 juli 1948 [135]

Artuf -. 350, 17-18 juli 1948 [136]

Beit ITAB -. 540, 21 oktober 1948 [137]

Beit Mahsir -. 2400, 10 mei 1948 [138]

Beit Naqquba -. 240, 08 juli 1948 [139]

Beit Thul - 260, niet bekend.

Beit Umm Meis -. 70, 15 juli 1948 [140]

Buerij -. 720, 15-16 juli 1948 [141]

Deir Aban -. 19 oktober 1948 [142]

Deir Amr -. 10, 14 juli 1948 [143]

Deir Hawa -. 60, 19 oktober 1948 [144]

Deir Rafat -. 430, 17-18 juli 1948 [145]

Deir-Sheikh -. 220, 21 oktober 1948 [146]

Deir Yasin - 610-650, 9-10 april 1948.

Ein Karim -. 3,180-3,390, 10-21 april en 10-17 juli 1948 [147]

Ishwa -. 620, 10-18 juli 1948 [148]

Islin -. 260, 10 juli 1948 [149]

Jarash -. 190, 21 oktober 1948 [150]

Jura -. 420, late juli 1948 [151]

Kasla -. 280, 14 juli 1948 [152]

Khirbat Ismallah - 20, niet bekend.

Khirbat Lauz -. 450, 13-14 juli 1948 [153]

Khirbat Umur -. 270, 21 oktober 1948 [154]

Lifta - 2,550-2,730, 31 december 1947-begin januari 1948.

Maliha - 1,940-2,070, 21 april-06 mei 1948 en 14 juli 1948. [155]

Nataf -. 40, 15 april 1948 [156]

Qabu -. 260, 21 oktober 1948 [157]

Qaluniya - 910 tot 970, 10 april-03 mei 1948.

Qastel - 90-100 -. Eind maart 1948 03 mei 1948 [158]

Ras Abu Ammar -. 620, 21 oktober 1948 [159]

Sar'a -. 340, 10-14 juli 1948 [160]

Saris -. 560-600, 16 april-03 mei 1948 [161]

Sataf -. 540, 13-14 juli 1948 [162]

Suba -. 620, juli 12/13, 1948 [163]

Sufla -. 60, 21 oktober 1948 [164]

Walaja -. 1.650, 21 oktober 1948 [165]

Lydda DISTRICT

Jaffa Sub-District

Abbasiya - zie Yahudiya.

Abu Kishk - 1900 - 30 maart 1948.

Beit Dajan - 3840, 25 april-01 mei 1948. [166]

Biyar Adas - 300, 12 april 1948.

Fajja -. 1200-1,570, 17 maart-15 mei 1948 [167]

Haram - zie Saiduna Ali.

Jalil - 600-1,020, 23 maart-april 3, 1948. [168]

Jammasin - 1,810-2,050, 07 januari-Mar. 17, 1948.

Jarisha - 190, blijkbaar medio mei 1948.

Kafr Ana - 2,000-3,020, 17-25 april 1948.

Kheiriya - 1,420-1,600, 25 april 1948.

Mas'udiya - 850, 25 december 1947.

MIRR - 170-190, 3-15 februari 1948.

Muweilih -. 360, 9 juli 1948 [169]

Rantiya - 590, 28 april-13 mei 1948. [170]

Safiriya - 3070, blijkbaar eind april 1948.

Saiduna Ali-520-880, 03 februari 1948. [171]

Salama - 6,730-7,610, 25 april 1948.

Saqiya - 1,100-1,240, 25 april 1948.

Sawalima - 800, 20 april 1948.

Sheik Muwannis - 1,930-2,000, 01 december 1947-Mar. 30, 1948.

Sumeil - zie Mas'udiya.

Yahudiya - 5,650-6,560 4 mei-juli 10, 1948. [172]

Yazur - 4030, 1 mei, 1948.

Ramle Sub-District

Abu Fadl (Sautariya) - 510, 7 april-9 mei 1948.

Abu Shusha - 870 tot 950, 14 tot 20 mei 1948.

Aqir -. 2,480-2,710, 4-06 mei 1948 [173]

Barfiliya -. 730, 15-17 juli 1948 [174]

Barriya - 510, 1 mei-juli 10-11, 1948. [175]

Bashshit -. 510-1,770, 12-13 mei 1948 [176]

Beit Jiz - 550 tot 600, 20 april 1948.

Beit Nabala - 630-2,310, 13 mei, 1948.

Beit Shanna - 210, niet bekend.

Beit Susin - 210, 20 april 1948.

Bir Ma'in -. 510, 15-16 juli 1948 [177]

Bir Salim - 410 tot 950, 9 mei 1948.

Burj -. 480, 15-16 juli 1948 [178]

Daniyal - 410, 09-10 juli 1948.

Deir Abu Salama -. 60, 13 juli 1948 [179]

Deir Aiyub -. 320, 16 mei 1948 [180]

Deir Muheisin 460-500, 07-20 april 1948. [181]

Deir Tarif -. 1.750, 9-11 juli 1948 [182]

Haditha -. 760, 10-12 juli 1948 [183]

Idnibba -. 490, 9-16 juli 1948 [184]

Innaba -. 1.420, 10-16 juli 1948 [185]

Jilya -. 330, 16 juli 1948 [186]

Jimzu -. 1.510, 10 juli 1948 [187]

Kharruba -. 170, 11 juli 1948 [188]

Kheima -. 190, 16 juli 1948 [189]

Khirbat Beit Far - 300, niet bekend.

Khirbat Buweira - 190, niet bekend.

Khirbat Dhuheiriya -. 100, 10-11 juli 1948 [190]

Khirbat Zakariya - niet bekend.

Khulda -. ​​260-300, 07-21 april 1948 [191]

Latrun -. 190, 16 mei 1948 [192]

Majdal Yaba -. 1.520, 12 juli 1948 [193]

Mansura - 90-100, 22-29 december 1947-april 20, 1948. [194]

Mughar -. 1,740-1,900, 15-18 mei 1948 [195]

Mukheizin -. 200-310, 29 december 1947 [196]

Muzeiri'a -. 1.160, 16 tot 18 juli 1948 [197]

Na'ana - 1,470-2,270, 14 mei-juni 12, 1948. [198]

Nabi Rubin -. 1420, 1 juni 1948 [199]

Qatra - 1,210-1,320, 17 mei, 1948.

Qazaza - 940, 17 april-juli 16, 1948. [200]

Qubab - 1,980-2,160, april 20-juni 4, 1948. [201]

Qubeiba - 1,720-1,870 27 mei-juli 9-10, 1948. [202]

Qula -. 1.010, 11 tot 18 juli 1948 [203]

Sajad -. 370, 9-10 juli 1948 [204]

Salbit -. 510, 16-17 juli 1948 [205]

Sarafand Amar - 1950, waarschijnlijk medio mei 1948.

Sarafand Kharab -. 1,040-1,130, 20 april 1948 [206]

Seidun -. 210-230, 1 januari 1948 [207]

Shahma - 280-310 14 mei, 1948.

Shilta -. 100, 17-18 juli 1948 [208]

Tina -. 750, 9-10 juli 1948 [209]

Tira -. 1.290, 10 juli 1948 [210]

Umm Kalkha - 60, niet bekend.

Wadi Hunein - 1,620-1,770, 05 januari-april 17, 1948. [211]

Yibna -. 5,400-5,920, 4-5 juni 1948 [212]

Zarnuqa -. 2,380-2,600, 27 mei 1948 [213]

GAZA DISTRICT

Gaza Sub-District

Arabische Sukreir - 390 tot 430, 25 januari 1948.

Barbara -. 2.410, 30 november 1948 [214]

Barqa - 890 tot 980, 13 mei, 1948.

Batani Sharqi -. 650-710, 11-13 mei 1948 [215]

Batani Gharbi -. 980, 10-11 juni 1948 [216]

Beit Affa - 700, 23 mei-november 10, 1948. [217]

Beit Daras - 2,750-3,010, 11-12 mei 1948.

Beit Jirja -. 940, 05 november 1948 [218]

Beit Tima -. 1.060, 29 tot 31 mei 1948 [219]

Bi'lin -. 180, 9-10 juli 1948 [220]

Bureir - 2,740-4,000, 12 mei 1948.

Deir Suneid - 730, eind oktober-begin november 1948.

Dimra - 520, eind oktober-begin november 1948.

Faluja -. 4.670, 16 oktober 1948 [221]

Hamama - 5000, 09 juni-november 30, 1948. [222]

Hatta -. 970, 17-18 juli 1948 [223]

Hirbiya -. 2.240, 05 tot 30 november 1948 [224]

Huj - 800-810 28 mei 1948.

Huleiqat - 420, 12 mei-okt. 29, 1948. [225]

Ibdis -. 540, 23 mei 1948 [226]

Iraq Manshiya -. 2.010, 16 tot 17 oktober 1948 [227]

Irak Suweidan - 660, 09 juli-november 10, 1948. [228]

Isdud – 4,620, Nov. 30, 1948. [229]

Jaladiya – 360, May 23-Jul. 9-10, 1948. [230]

Jiya – 1,230, Nov. 5-30, 1948. [231]

Julis – 1,030-1,130, May 23-Jun. 10-11, 1948. [232]

Jura – 2,420, Nov. 5, 1948. [233]

Juseir – 1,180, late May or early June 1948. [234]

Karatiya, 1,370, May 23, 1948. [235]

Kaufakha – 500, Aug. 16-Sept. 24, 1948. [236]

Kaukaba – 680, May 12-Oct. 18, 1948. [237]

Khirbat Khisas – 150, Nov. 30, 1948. [238]

Masmiya Kabira – 2,520, Jul. 9-10, 1948. [239]

Masmiya Saghira – 530, Jul. 9-10, 1948.

Muharraqa – 580-1,100, May 25-28, 1948. [240]

Najd – 600-620, May 12, 1948.

Ni'ilya – 1,310, Nov. 5-30, 1948. [241]

Qastina – 890, Jul. 9-10, 1948. [242]

Sawafir Gharbiya – 1,000-1,030, May 15-18, 1948. [243]

Sawafir Shamaliya, 680, May 11-18, 1948. [244]

Sawafir Sharqiyya – 970, May 15-18, 1948.

Sumsum – 1,200-1,360, May 12, 1948.

Summeil – 950, Jul. 9-10, 1948. [245]

Tell Turmus – 760, Jul. 9, 1948. [246]

Yasur – 1,070, Jun. 10-11, 1948. [247]

Beersheba Sub-District

Bir Asluj – Jun. 11, 1948. [248]

Jammama – 150, May 22, 1948. [249]

GALILEE DISTRICT

Acre Sub-District 20,950-21,860

Beisan Sub-District 9,960-13,640

Nazareth Sub-District 7,230-7,540

Safad Sub-District 34,320-36,030

Tiberias Sub-District 17,430-17,940

HAIFA DISTRICT

Haifa Sub-District 35,290-37,120

SAMARIA DISTRICT

Jenin Sub-District 2,970-3,300

Tulkarm Sub-District 8,830-9,570

JERUSALEM DISTRICT

Hebron Sub-District 19,040-19,670

Jerusalem-Sub-District 22,260-22,930

Lydda DISTRICT

Jaffa Sub-District 39,060-43,670

Ramle Sub-District 47,940-54,410

GAZA DISTRICT

Gaza Sub-District 58,850-61,400

Berseba Sub-District 150

Dorpen Totaal 324,280-349,230

Steden Totaal 247,403-248,403

Negev Bedoeïenen 30.510 [250]

Vluchtelingen Gevestigd in Israëlische Gemeenten andere dan hun oorspronkelijke Sites 19.072 [251]

Palestina Totaal 583,121-609,071

Opmerkingen

[1] Aser Goren (Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël het Midden-Oosten Department), 'De Palestijns-Arabische vluchtelingen probleem', 27 september 1948, blz. 2, CZA A457/113, "Vluchtelingen Strain Arabische steden," New York Times, 26 juli 1948; "Official Puts Arabische vluchtelingen op 300.000," ibid, 24 juli 1948;. "Ziekte bedreigt Vluchtelingen," ibid. , 03 augustus 1948,.

[2] David Ben-Gurion, Yoman Hamilhama Tashah-Tashat (Tel Aviv: Ministerie van Defensie Publishing House, 1983), Vol. 2, p. 487 (dagboek voor 05 juni 1948).

[3] Tène, "Migratie van de Palestijnse Arabieren in de periode 1.12.47-1.6.48," 30 juni 1948, p. 1-2, IDFA, 1957/100001/781, Y. Weitz, E. Danin & Z. Lifshitz, "Memorandum over de beslechting van de Arabische vluchtelingen. Onderworpen aan de minister-president van de Voorlopige Regering," 31 oktober 1948, blz. 4, HA 80/58/13.

[4] VN-Algemene Vergadering, "Progress Report van de Verenigde Naties over Palestina Middelaar Onderworpen aan de secretaris-generaal voor Toezending aan de leden van de Verenigde Naties op grond van Paragraaf 2, deel II, van Resolutie 186 (S-2) van de the General Assembly of 14 May 1948" (General Assembly Official Records: Third Session Supplement No. 11; A/648, Sept. 16, 1948)," p. 78; Beirut to Foreign Office, Oct. 1, 1948, FO 371 /68679; "Plight of 472,000 Arab Refugees," Times , Oct. 21, 1948.

[5] "Refugees Put at 700,000," New York Times , Aug. 17, 1948; Rony E. Gabbay, A Political Study of the Arab-Jewish Conflict. The Arab Refugee Problem (A Case Study) (Geneva: Librairie E. Droz, 1959), pp. 167-68.

[6] Beirut to Foreign Office, Oct. 1, 3, 1948, FO 371/68679; "The Number of Arab Refugees (Revised Version)," Israel State Archives (ISA), FM 347/2 (apparently written in august/September 1949); W. de St. Aubin, "Peace and Refugees in the Middle East," Middle East Journal , Vol. 3, No. 3 (Jul. 1949), p. 249.

[7] Sir J. Troutbeck, "Samenvatting van de algemene indrukken opgedaan tijdens week-end bezoek aan de Gaza District," 16 juni 1949, VOOR 371/75342/E7816.

[8] Palestijnse Bureau voor de Statistiek, Village Statistics 1945 (Jeruzalem, 1945), "Explanatory Note ', p. 2 (A5).

[9] regering voor Palestina, Toevoeging Survey van Palestina: Notes samengesteld voor de informatie van de speciale VN-comite van Palestina, (Londen: HMSO, juni 1947; herdrukt in volle toestemming van het Instituut voor Palestina studies, Washington DC), p. 14.

[10] Supplement bij enquête over Palestina, p. 10-11; Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Midden-Oosten, "het Palestijnse vluchtelingenprobleem (rapport nr. ​​3)," 2 februari 1949, ISA FM 347/23, idem, "Opmerkingen over de Arabische vluchtelingen, de grenzen van Israël en Jeruzalem," 22 augustus 1949, ibid;. "Het aantal van de Arabische vluchtelingen (Revised Version)"; Militaire Overheid HQ, "Tables van de Arabische bevolking Gecategoriseerd door schikkingen en Religies, 15 februari 1950, 'IDFA 1960/28/29, 9 mei 1959, Walter Pinner, Hoeveel Arabische vluchtelingen? Een kritische studie van de UNRWA statistieken en rapporten (Londen: MacGibbon & Kee, 1959), deel III.

In its report, submitted to the General Assembly on Dec. 28, 1949, the United Nations Conciliation Commission for Palestine estimated the number of arab refugees outside Israel's territory at 726,000, of whom 627,000 were eligible for relief from the United Nations. See: "Final Report of the United Nations Economic Survey Mission for the Middle East: An Approach for economic development in the Middle East" (Lake Success: United Nations, Dec. 28, 1949), A/AC.25/6, pp. 18, 22-24.

[11] Urban population figures are taken from Supplement to Survey of Palestine , pp.12-13.

[12] Ministry of Minorities Affairs & Central Bureau of Statistics, "List of City Residents," Sept. 26, 1948, FM 2564/22.

[13] "Survey of the Arab Situation in Haifa," Sept. 22, 1948, IDFA 1954/219/240.

[14] "Protocol of a Meeting to Discuss the Problems in the Occupied Cities of Jaffa, Lydda, and Ramle," Aug. 16, 1948, IDFA 1949/1331/54; Ministry of Minorities Affairs & Central Bureau of Statistics, "List of City Residents," Sept. 26, 1948, FM 2564/22.

[15] Tene, "Migration of the Palestinian Arabs in the Period 1.12.47-1.6.48. Annex 1: Vacated Arab Villages," June 30, 1948, IDFA, 1957/100001/781, p. 2.

[16] "Protocol of a Meeting to Discuss the Problems in the Occupied Cities of Jaffa, Lydda, and Ramle."

[17] Unless otherwise indicated, rural population figures are based on the Village Statistics 1945 & Tene, "Migration of the Palestinian Arabs," Annex 1: Vacated Arab Villages. Departure dates are based on the latter study, unless indicated otherwise.

[18] Tzadok Eshel, Hativat Carmeli Bemilhemet Haqomemiut (Tel Aviv: Maarachot, 1973), p. 291.

[19] Hagana Operational Directorate, "Logbook of the War of Independence, 3.1.48-14.5.48," IDFA, 1954/464/2, p. 291.

[20] Intercepted communications from the ALA forces in north Palestine & the residents of Birwa, Jun. 14, 1948, HA 105/92b, p. 91; Hiram to Tene, "The Battle for Birwa According to Acre Residents," Jul. 4, 1948, ibid. , p. 159.

[21] Seventh Brigade/Intelligence, "News Logbook 8," Jul. 14, 1948 & 7 th Brigade/Operational HQ, "Dekel Operational Order ," Jul. 18, 1948, IDFA 1952/273/5.

[22] Front A, "Hiram Operational Report, No. 4: 300800-302000," IDFA 1992/164/1.

[23] Eshel, Hativat Carmeli , p. 290.

[24] "Operatie Hiram - Intelligence Report, 28-31 oktober 1948, 'IDFA 1992/164/1.

[25] Agam/Matkal, "Hanes Hagadol (General Staff's operational logbook), May 22, IDFA 1975/922/1175, p. 48.

[26] "Hiram Operational Report, No. 4."

[27] Eshel, Hativat Carmeli , p. 291.

[28] Ibid. , p. 290.

[29] "Hiram Operational Report, No. 4."

[30] Eshel, Hativat Carmeli , p. 290.

[31] Ibid. , p. 292.

[32] Front A, "Hiram Operational Report, No. 3: 292000-300600," IDFA 1992/164/1.

[33] "Logbook of the War of Independence, 3.1.48-14.5.48," p. 291.

[34] Ibid.

[35] "Hiram Operational Report, No. 4."

[36] Eshel, Hativat Carmeli , p. 290.

[37] "Logbook of the War of Independence, 3.1.48-14.5.48," p. 291.

[38] Beisan National Committee (mid-March 1948), IDFA 1975/922/648.

[39] Tzefa to Tene, "Evacuation of Arab Villages," Apr. 6, 1948, HA 105/257, p. 24.

[40] Beisan National Committee; Tene, "Migration."

[41] Beisan National Committee.

[42] "Carmeli Brigade: News Summary No. 6 for May 25, 1948," IDFA 1949/6127/117.

[43] Beisan National Committee.

[44] Ibid. ; Golani/Intellgence, "List of the Arab Villages in Our Hands. Captured by the 12 th Battalion," Jun. 25, 1948, IDFA 1951/84/128.

[45] Beisan National Committee.

[46] Golani/Intellgence, "List of the Arab Villages in Our Hands. Captured by the 12 th Battalion," June 25, 1948, IDFA 1951/84/128.

[47] Ibid.

[48] Tene, "Migration."

[49] Galilee Front, "List of Villages (and Cities) that Fell to Our Hands on Jul. 15-18, 1948," IDFA 1949/7249/119.

[50] Ibid.

[51] "First Brigade: Operational Logbook," May 16, 1948, IDFA 1951/665/1; Eshel, Hativat Carmeli , p. 291.

[52] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum."

[53] Ibid.; "Logbook of the War of Independence," p. 265.

[54] "Operation Hiram - Intelligence Report, Oct. 28-31, 1948.

[55] "Logbook of the War of Independence," p. 283.

[56] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum."

[57] "Hiram Operational Report, No. 4."

[58] Front A, "Hiram Operational Report, No. 5: 302000-310000," IDFA 1992/164/1.

[59] IDF History Branch, Toldot Milhemet Haqomemiut (Tel Aviv: Maarachot, 1975; first published 1959), pp. 243-44.

[60] "Operation Hiram - Intelligence Report, Oct. 28-31, 1948.

[61] Golani-Intelligence, "Daily Summary," Nov. 6, 1948, IDFA 1951/128/84; "Hiram Operational Report, No. 4."

[62] Bulgarim to Matkal, "Daily Report," May 2, 1948, 1975/922/1044, p. 313; Tene, "Migration."

[63] "Logbook of the War of Independence."

[64] "Hiram Operational Report, No. 4."

[65] "Logbook of the War of Independence," p. 285.

[66] "Tene News," Apr. 24 & 28, 1948, HA 105/98, pp. 89, 93; Tene, "Migration." Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum."

[67] Tene, "Migration."

[68] "Hiram Operational Report, No. 5."

[69] Bulgarim to Matkal, "Daily Report," May 29, 1948, IDFA 1975/922/1214; "Operation Hiram - Intelligence Report, Oct. 28-31, 1948.

[70] Bulgarim to Matkal, "Daily Report," May 2, 1948, IDFA, 1975/922/1044, p. 313; Tene, "Migration."

[71] "Hiram Operational Report, No. 4."

[72] "Operation Hiram - Intelligence Report, Oct. 28-31, 1948."

[73] "Hiram Operational Report, No. 4."

[74] Ibid.

[75] Front A, "Hiram Operational Report, No. 3: 292000-300600," IDFA 1992/164/1.

[76] "Hiram Operational Report, No. 4."

[77] Eshel, Hativat Carmeli , p. 291.

[78] Tzefa to Tene, "Evacuation of Arab Villages," Apr. 6, 1948, HA 105/257, p. 24; Golani/Intellgence, "List of the Arab Villages in Our Hands. Captured by the 12 th Battalion," June 25, 1948, IDFA 1951/84/128; "Logbook of the War of Independence," p. 280.

[79] Golani/Intelligence, "Daily Summary," Jul. 17, 1948, IDFA 1951/128/84.

[80] "Tene News," Apr. 24, 1948, HA 105/98, p. 89; "List of the Arab Villages in Our Hands. Captured by the 12 th Battalion."

[81] Golani/Intelligence, "Daily Summary," Jul. 17, 1948, IDFA 1951/128/84.

[82] Tzefa to Tene, "Evacuation of Arab Villages." "List of the Arab Villages in Our Hands"; "Logbook of the War of Independence," p. 280.

[83] "List of Arab Villages in Our Hands. Captured by the 12 th Battalion."

[84] Ibid.

[85] Golani/Intelligence, "Daily Summary," Jul. 18, 1948, IDFA 1951/128/84.

[86] "List of the Arab Villages in Our Hands."

[87] Ibid.

[88] Tzuri to Tene, Ubeidiya Arabs Vacated their Village and Moved to Transjordan," Apr. 21, 1948, HA 105/257, p. 3.

[89] Tzefa to Tene, "Evacuation of Arab Villages"; "List of the Arab Villages in Our Hands"; "Logbook of the War of Independence," p. 291.

[90] Galilee Front, "List of Villages (and Cities) that Fell to Our Hands on Jul. 15-18, 1948," IDFA 1949/7249/119.

[91] Golani/Intelligence, "List of Arab Villages Captured by the 14 th Battalion," Jun. 25, 1948, IDFA, 1951/128/84; "Logbook of the War of Independence," p. 251.

[92] "List of Arab Villages Captured by the 14 th Battalion."

[93] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum."

[94] Tiroshi to Tene, "Evacuation of Bureika," Apr. 26, 1948, HA 105/257, p. 11; "Tene News," Apr. 24, 1948, HA 105/98, p. 89.

[95] "Hanes Hagadol,", p. 9; "Tene News," Apr. 24, 1948, HA 105/98, p. 89; "List of the Arab Villages Captured by the 14 th Battalion."

[96] "Logbook of the War of Independence," p. 255.

[97] Alexandroni Report, Jul. 25, 1948, IDFA 1975/922/1176.

[98] Eshel, Hativat Carmeli , p. 291.

[99] "List of Arab Villages Captured by the 14 th Battalion"; "Logbook of the War of Independence," pp. 248, 255, 257.

[100] "Logbook of the War of Independence," p. 296.

[101] Alexandroni Report, Jul. 25, 1948, IDFA 1975/922/1176.

[102] Golani/Intelligence, "List of Arab Villages Captured by the 13 th Battalion," Jun. 25, 1948, IDFA, 1951/128/84.

[103] "Tene News," May 13, 1948, HA 105/98, p. 107; "Hanes Hagadol," May 17, 1948, p. 26; IDF, Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 252.

[104] "Logbook of the War of Independence," pp. 253-54.

[105] Golani to Matkal, May 15, 1948, IDFA 1954/464/1.

[106] "List of Arab Villages Captured by the 14 th Battalion"; "Logbook of the War of Independence," p. 257.

[107] "Hanes Hagadol," May 17, 1948, p. 26.

[108] Tiroshi to Tene, "Qannir," Apr. 26, 1948, HA 105/257, p. 16; "Tene News," Apr. 29, 1948, HA 105/98, p. 95.

[109] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum."

[110] "Logbook of the War of Independence," p. 255.

[111] "Tene News," May 13, 1948, HA 105/98, p. 107; Eshel, Hativat Carmeli , p. 291.

[112] "Hashmonai Bulletin No. 68," Jul. 17, 1948, IDFA 1949/2504/9.

[113] Tirsohi to Tene, "Evacuation of Umm Zinat," Apr. 26, 1948, HA 105/257, p. 16; "List of Arab Villages Captured by the 14 th Battalion."

[114] Tene, "Migration"; "List of Arab Villages Captured by the 14 th Battalion"; Bulgarim to Matkal, "Daily Report," Apr. 16, 1948, 1975/922/1044, p. 317.

[115] "List of Arab Villages Captured by the 13 th Battalion."

[116] "Hanes Hagadol," p. 93.

[117] 01132 to Tene, "The Evacuation of Jalama," Feb. 8, 1948, HA 105/215, p. 44.

[118] "Qaqun in the Triangle and Arab Yibna in the South Captured by Our Armies," Haaretz , Jun. 6, 1948.

[119] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations," Oct. 24, 1948, IDFA 1975/922/900; Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 15-Dec. 9," ibid .

[120] Avraham Ayalon, Hativat Givati Mul Hapolesh Hamitsri (Tel Aviv: Maarachot, 1963), p. 254.

[121] "Hashmonai Bulletin No. 65," Jul. 13, 1948, IDFA 1949/2504/9; Ayalon, Hativat Givati , pp. 557-58; Ben-Gurion, Yoman Hamilhama , Vol. 3, p. 779 (diary entry for Oct. 27, 1948).

[122] Netanel Lorch, The Edge of the Sword. Israel's War of Independence 1947-1949 (Jerusalem: Massada, 1961), p. 431.

[123] Ayalon, Hativat Givati , p. 558.

[124] Ibid. , p. 550.

[125] Ibid. , p. 558.

[126] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 22/23, 1948," IDFA 1975/922/900; Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 15-Dec. 9," ibid .

[127] Agam to Givati, Jul. 16, 1948, IDFA 1975/922/1226.

[128] Ayalon, Hativat Givati , p. 558.

[129] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 22/23, 1948" & "Summary of Operations, Oct. 15-Dec. 9."

[130] Ayalon, Hativat Givati , p. 254.

[131] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 22/23, 1948."

[132] Ayalon, Hativat Givati , p. 254; "Hanes Hagadol," p. 48.

[133] Weitz, Danin, & Lifshitz, "Memorandum"; Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 22/23, 1948," IDFA 1975/922/900; Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 15-Dec. 9," ibid .

[134] Salim Tamari (ed.), Jerusalem 1948. The Arab Neighborhoods and their Fate in the War (Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies, 1999), p. 86.

[135] Ibid.

[136] "Arab News Bulletin," Jul. 18, 1948, IDFA 1949/5254/75.

[137] Tamari, Jerusalem 1948 , p. 86.

[138] "Logbook of the War of Independence," p. 289.

[139] "Arab News Bulletin," Jul. 8, 1948, IDFA 1949/5254/75.

[140] Elhannan Orren, Baderekh el Hair: Mivtsa Danny (Tel Aviv: IDF Publishing House, 1976), p. 133.

[141] Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 260.

[142] Ben-Gurion, Yoman Hamilhama , Vol. 3, p. 753 (diary entry for oct. 19, 1948).

[143] Yeruham, "Weekly Report of Jerusalem District Departments," Jul. 14-20, 1948, IDFA 1949/2504/7.

[144] Ben-Gurion, Yoman Hamilhama , Vol. 3, p. 753 (diary entry for oct. 19, 1948).

[145] IDF History Branch, Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 263.

[146] Tamari, Jerusalem 1948 , p. 86.

[147] "Hashmonai Bulletin No. 65," Jul. 13, 1948, IDFA 1949/2504/9; Ben-Gurion, Yoman Hamilhama , Vol. 2, p. 589 (entry for Jul. 15, 1948); Yeruham, "Weekly Report of Jerusalem District Departments," Jul. 14-20, 1948, IDFA 1949/2504/7.

[148] Harel to General Staff, Jul. 10, 1948, IDFA 1975/922/1237; I Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 263.

[149] Harel to General Staff, Jul. 10, 1948, IDFA 1975/922/1237.

[150] Tamari, Jerusalem 1948 , p. 86.

[151] "Hashmonai Bulletin No. 76," Jul. 26, 1948, IDFA 1949/5254/49.

[152] "Arab News Bulletin," Jul. 14, 1948, IDFA 1949/5254/75.

[153] Orren, Baderekh , p. 133.

[154] Tamari, Jerusalem 1948 , p. 86.

[155] "Hashmonai Bulletin No. 65," Jul. 13, 1948, IDFA 1949/2504/9; Ben-Gurion, Yoman Hamilhama , Vol. 2, p. 589 (entry for Jul. 15, 1948); Yeruham, "Weekly Report of Jerusalem District Departments," Jul. 14-20, 1948, IDFA 1949/2504/7.

[156] Tamari, Jerusalem 1948 , p. 86.

[157] Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 311.

[158] "Evacuation of the Qastel," Mar. 25, 1948, IDFA 1948/500/28; Tene, "Migration."

[159] Tamari, Jerusalem 1948 , p. 86.

[160] Harel to General Staff, Jul. 10, 1948, IDFA 1975/922/1237; "Hashmonai Bulletin No. 65," Jul. 13, 1948, IDFA 1949/2504/9.

[161] "Logbook of the War of Independence," p. 258; Tene, "Migration."

[162] Orren, Baderekh , p. 133.

[163] Intercepted Arab military communications, Jul. 13, 1948, HA 105/92a, p. 58; "Hashmonai Bulletin No. 63," Jul. 13, 1948, IDFA 1949/5254/75.

[164] Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 311.

[165] Lorch, The Edge , p. 432.

[166] "Tene News," May 9, 1948, HA 105/98, p. 102.

[167] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum."

[168] Ibid. ; Tiroshi to Tene, "Vacation of Jalil," Mar. 23, 1948, HA 105/257.

[169] Gershon Rivlin & Zvi Sinai (eds.), Hativat Alexandroni Bemilhemet Haqomemiut (Tel Aviv: Maarachot, 1964), p. 285.

[170] Tiroshi to Tene, "The Rantiya Villagers on the Move," Apr. 28, 1948, HA 105/257, p. 64; "Tene News," May 14, 1948, HA 105/98, p. 110.

[171] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum."

[172] Ibid. ; "Arab News Bulletin," Jul. 10, 1948, IDFA 1949/5254/75.

[173] "Flight from Aqir," May 5, 1948, HA 105/92a, p. 244.

[174] "Hashmonai Bulletin No. 68," Jul. 17, 1948, IDFA 1949/2504/9; Agam report, Jul. 15, 1948, IDFA 1975/922/1226.

[175] Yiftach to General Staff, May 1, 1948, IDFA 1975/922/1226; Yiftach HQ, "Daily Report," Jul. 11, 1948, IDFA 1975/922/1237.

[176] Tene, May 12, 1948 HA 105/92a, p. 252.

[177] "Hashmonai Bulletin No. 68," Jul. 17, 1948, IDFA 1949/2504/9; Danny HQ to General Staff, Jul. 16, 1948, IDFA 1975/922/1176, p. 42.

[178] Ibid. ; Danny HQ to General Staff, Jul. 16, 1948, IDFA 1975/922/1176, p. 42.

[179] Yiftach/Intelligence, "Daily Report," Jul. 13, 1948, IDFA 1975/922/1237.

[180] Harel to Matkal, May 16, 1948, IDFA 1954/464/1.

[181] Naim to Tene, "Operation Nahshon," Apr. 7, 1948, HA 105/92a, p. 181; "Tene News," Apr. 22, 1948, HA 105/98, p. 87.

[182] "Arab News," Jul. 11, 1948, HA 105/92b, p. 141.

[183] Rivlin & Sinai, Hativat Alexandroni , p. 280; Allon to General Staff, Jul. 13, 1948, 1975/922/1176; "More Villages Captured," Palestine Post , Jul. 14, 1948.

[184] Givati to General Staff, Jul. 16, 1948, 1975/922/1176, p. 43; Ayalon, Hativat Givati , p. 254.

[185] "Arab News Bulletin," Jul. 10, 1948, IDFA 1949/5254/75; Givati Operational Logbook, Jul. 16, 1948, IDFA 1975/922/1226.

[186] Givati Operational Logbook, Jul. 16, 1948.

[187] Debriefing of a Jimzu resident, Jul. 13, 1948, HA 105/92b, p. 77.

[188] Yiftach/Intelligence, "Daily Report," Jul. 11, 1948, IDFA 1975/922/1237.

[189] Givati Operational Logbook, Jul. 16, 1948.

[190] Orren, Baderekh , p. 147.

[191] Naim to Tene, "Operation Nahshon," Apr. 7, 1948, HA 105/92a, p. 181; "Summary of Conquests in the Southern Sector up to Jun. 11, 1948," HA 105/92b, p. 149.

[192] "Hanes Hagadol," p. 18.

[193] Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 258.

[194] Tene, "Migration from December to the End of February," HA 105/102, p. 14; Village Files, HA 105/134, p. 76; "Summary of Conquests in the Southern Sector up to Jun. 11, 1948," HA 105/92b, p. 149.

[195] Ibid. ; Givati to Matkal, May 15, 1948, IDFA 1954/464/1.

[196] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum"; Tene, "Migration from December to the End of February," p. 14.

[197] Orren, Baderekh , pp. 178-83.

[198] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum"; Agam/Hashmonai, "Hashmonai Bulletin No. 17," Jun. 14, 1948, IDFA 1949/2504/6.

[199] "Summary of Conquests in the Southern Sector," p. 149.

[200] Doron to Tene, "Qazaza Evacuation," HA 105/257, p. 10; Ayalon, Hativat Givati , p. 254.

[201] Village Files, HA 105/134, p. 208; "The Qubab Village is Captured," Haaretz , Jun. 4, 1948.

[202] Doron to Tene, "Report on the Qubeiba Operation," May 30, 1948, HA 105/92a, p. 55; Ayalon, Hativat Givati , p. 254.

[203] Rivlin & Sinai, Hativat Alexandroni , pp. 288, 291-99.

[204] Ayalon, Hativat Givati , p. 254.

[205] "Hashmonai Bulletin No. 68," Jul. 17, 1948, IDFA 1949/2504/9.

[206] "Summary of Conquests in the Southern Sector," p. 149.

[207] Ibid.

[208] Toldot Milhemet Haqomemiut , p. 262.

[209] Ayalon, Hativat Givati , p. 263.

[210] Rivlin & Sinai, Hativat Alexandroni , p. 288.

[211] 02117 to Tene, "In Wadi Hunein," Jan. 5, 1948, HA 105/148, p. 195; "Summary of Conquests in the Southern Sector," p. 149.

[212] "Qaqun in the 'Triangle' and Arab Yibna in the South Captured by Our Armies," Haaretz , Jun. 6, 1948.

[213] Doron to Tene, "The Zarnuqa Village," May 30, 1948, HA 105/92a, p. 225.

[214] Operational Headquarters to General Staff/operations, "Evacuation of the Coastal Plain," Dec. 2, 1948, IDFA 1975/922/1025.

[215] Doron to Tene, "Batani Sharqi," May 13, 1948 HA 105/92a, p. 47; "Tene News," May 12, 1948, HA 105/98, p. 106.

[216] "Capture of Villages," Jun. 14, 1948, HA 105/92b, p. 91.

[217] "Tene News," May 23, 1948, HA 105/98, p. 121; Arif al-Arif, al-Nakba: Nakbat Bait al-Maqdis wa-l-Firdaws al-Mafqud (Beirut: al-Maktaba al-Asriya, 1956), Vol. 3, p. 720.

[218] "Evacuation of the Coastal Plain"; Front D to General Staff, Nov. 5, 1948, IDFA 1975/922/1176, p. 136; Ayalon, Hativat Givati , p. 571.

[219] "Hanes Hagadol," p. 95.

[220] Ayalon, Hativat Givati , p. 254.

[221] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations," Oct. 18, 1948, IDFA 1975/922/900.

[222] Doron to Tene, "An Attack on Hamama," Jun. 9, 1948, HA 105/92a, p. 193; "Evacuation of the Coastal Plain."

[223] Ayalon, Hativat Givati , p. 324.

[224] Ibid. , p. 571; "Evacuation of the Coastal Plain."

[225] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 15-Dec. 9," IDFA 1975/922/900; Benjamin Magen to General Staff, Oct. 20, 1948, IDFA 1975/922/1176, p. 118.

[226] "Tene News," May 23, 1948, HA 105/98, p. 121.

[227] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations," Oct. 16-17, 1948, IDFA 1975/922/900.

[228] Ibid. , Nov. 10, 1948; Arif Arif, al-Nakba , Vol. 3, p. 718.

[229] "Evacuation of the Coastal Plain."

[230] "Tene News," May 23, 1948, HA 105/98, p. 121; Ayalon, Hativat Givati , p. 263.

[231] Ayalon, Hativat Givati , p. 571; "Evacuation of the Coastal Plain."

[232] Weitz, Danin, and Lifshitz, "Memorandum"; "Capture of Villages," Jun. 14, 1948, HA 105/92b, p. 91; "Tene News," May 23, 1948, HA 105/98, p. 121.

[233] Ayalon, Hativat Givati , p. 571.

[234] "Interrogation of Khalil Hajj Ahmad Muslih," Jun. 21, 1948, HA 105/92b, p. 102.

[235] "Tene News," May 23, 1948, HA 105/98, p. 121.

[236] Sergei to General Staff, Aug. 16, 1948, IDFA 1975/922/1176; Yiftah/Intelligence to General Staff, Sept. 24, 1948, IDFA 1975/922/1214.

[237] Fifth Brigade/Intelligence, "Summary of Operations, Oct. 15-Dec. 9," IDFA 1975/922/900.

[238] "Evacuation of the Coastal Plain."

[239] Ayalon, Hativat Givati , p. 263.

[240] Sergei to Matkal, May 28, 1948, IDFA 1954/464/1.

[241] Ayalon, Hativat Givati , p. 571; "Evacuation of the Coastal Plain."

[242] Ayalon, Hativat Givati , p. 262.

[243] "Summary of Conquests in the Southern Sector," p. 149; Doron to Tene, "Capture of the Sawafirs," May 19, 1948, HA 105/92a, p. 14.

[244] Doron to Tene, "Capture of the Sawafirs"; Doron to Tene, "The Capture of Beit Daras," May 13, 1948, ibid. , p. 46; Village Files, HA 105/143, pp. 39, 46; "Summary of Conquests in the Southern Sector," p. 149.

[245] Ayalon, Hativat Givati , p. 254.

[246] Ibid. , p. 263.

[247] "Capture of Villages," Jun. 14, 1948, HA 105/92b, p. 91.

[248] Bulgarim to Matkal, "Daily Report," Jun. 12, 1948, IDFA, 1975/922/1214.

[249] Tene, "Migration."

[250] The Village Statistics set the number of the Negev Bedouins on 47,980; 17,470 of these, according to Israeli figures, remained in situ. See: Military Administration HQ, "Table of the Arab Population by Settlements and Religions, Feb. 15, 1950," IDFA 1960/28/29.

[251] Ibid.

Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , History , Palestinians | Efraim Karsh

receive the latest by email: subscribe to the free mef mailing list

This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete information provided about its author, date, place of publication, and original URL.

Bron: How Many Palestinian Arab Refugees Were There? :: Middle East Forum

Printen??? Spaar papier en inkt.