www.wimjongman.nl

(homepagina)

Jesaja 9:9: Amerika onder het oordeel?

Er is een niet zo bekend vers in de Bijbel wat lijkt te spreken over Amerika vandaag de dag zoals het sprak over het oude Israël - kort voordat de natie werd geoordeeld, werd aangevallen en verspreid.

Het was door het werk van een messiaanse rabbijn in New Jersey, dat er opvallende parallellen zijn tussen wat er in Israël gebeurde en nu in de VS aan de hand is - en het draait om Jesaja 9:9.

Jonathan Cahn heeft een nieuw boek geschreven over dit onderwerp “The Harbinger (waarschuwing).”

Dit verhaal begint ongeveer 3000 jaar geleden. U kunt erover lezen in 1 Koningen. Salomo bouwt de tempel volgens de instructies van zijn vader. De tempel is gewijd aan de Heer in een ceremonie die dagenlang duurt. Vervolgens in hoofdstuk 9, verschijnt de Heer aan Salomo. En hier is wat Hij zegt in 1 Koningen 9:3-9:

“De HEERE zei tegen hem: Ik heb uw gebed en uw smeekbede gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn.”

“ En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat Ik u geboden heb, en u Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal Ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen, zoals Ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb: Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël.”

“ Maar als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, dan zal Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn Naam geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden.”

“En dit huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen: Waarom heeft de HEERE zo gedaan met dit land en met dit huis?”

“Dan zal men zeggen: Omdat zij de HEERE, hun God, hebben verlaten, Die hun vaderen uit het land Egypte had geleid. Zij klampten zich vast aan andere goden en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft de HEERE al dit kwaad over hen gebracht.”

Hier zien we wat we vaker zien in de Bijbel - een belofte van zegen voor gehoorzaamheid en een vloek van wie zich afkeren van de Heer.

En wij allen weten de uitkomst, dus ik geef hier geen nieuws. Lang voor de dood van Salomo, keerden de kinderen van Israël zich af van de geboden en gingen de andere goden aanbidden. Zelfs Salomo deed mee aan dit soort van geestelijk overspel - wat leidde tot een verdeeld koninkrijk in de volgende generatie.

Maar de verdeling van het koninkrijk was nog slechts maar een waarschuwing, een voorbode, een beperkt oordeel. God schudde zijn volk en probeerde om hun aandacht te krijgen en zodat ze zouden terug keren naar het verbond.

Hij zond hen profeten als Jesaja om hen te bestraffen en te corrigeren. Maar ze wilden niet luisteren. Ze stelden hun geloof niet in God, maar in diverse militaire allianties en hun eigen vindingrijkheid - zowel in Israël als in Juda. Zoals je wellicht misschien kunt herinneren uit je bijbelstudies, had het noordelijke koninkrijk van Israël, zich zelfs verbonden met Syrië tegen het zuidelijke koninkrijk van Juda.

Zoals we leren in hoofdstuk 9 van Jesaja, gebruikte God een van de zwaarste vijanden van zowel Juda als van Israël, de Assyriërs, tegen het land van Zebulon en het land van Naftali om het noordelijke koninkrijk aan te vallen. Dit was weer een van die beperkte oordelen die door de Heer werd gebruikt om de mensen zich te laten afkeren van hun zonde.

Heeft het gewerkt?

We krijgen het antwoord begint in Jesaja 9:7 - helemaal tot aan het einde van hoofdstuk 9. Je moet de tijd nemen om het zorgvuldig te lezen. Maar voor nu, wil ik me alleen richten op de sleutel tot het begrijpen van deze boodschap voor vandaag: Jesaja 9:7-11 (Herziene statenvertaling): “De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israël.”

“En heel dit volk zal het weten, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en in trots zeggen:”

Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen. Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten.

“Want de HEERE zal de tegenstanders van Rezin tegen hem opzetten en Hij zal zijn vijanden ophitsen:
de Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen, zodat zij Israël verslinden met heel hun mond. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.”

Het belangrijkste vers in deze presentatie is het gemarkeerde deel die je ziet in - Jesaja 9:10. “Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen.
Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten.” Wat hier gebeurt is dat God het volk geoordeeld heeft, maar de mensen zijn opstandig - en uiten hun verzet. In plaats van zich tot God te bekeren na deze aanval van de Syriërs, ze zijn trots en arrogant in het uiten van hun geloof in zichzelf. God, U hebt mogelijk onze stenen neergehaald, maar we zullen het gewoon weer opbouwen met gehouwen steen (zoals de soort die werden gebruikt om de Tempel op te bouwen). Je kunt onze kleine platanen (shiqmah = sycamore) neergehaald hebben, maar we zullen de grotere ceders herplanten op hun plaats.

Deze trotse geest van verzet leidde tot het verwijderen van God Zijn bescherming over de natie en tot nog veel meer beslissingen - allemaal nog slechts bedoeld om de mensen te brengen tot berouw en gehoorzaamheid en terug naar het verbond. Zoals je ziet aan het einde van vers 11, heeft God nog steeds zijn hand uitgestoken naar de mensen: “Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.”

Maar we weten allemaal wat er uiteindelijk volgt voor Zijn volk en deze twee naties. Eerst wordt de noordelijke koninkrijk weggevaagd door de indringers. En later, werd het zuidelijke koninkrijk weggevoerd in gevangenschap voor 70 jaar.

Maar wat heeft dit te maken met de Verenigde Staten van Amerika - in het bijzonder van wat we ervaren op 9/11 en daarna?

Het is echt een verbazingwekkend verhaal.

Maar laten we eerst eens beginnen met een beetje de vergeten Amerikaanse geschiedenis op te halen, omdat er parallellen zitten tussen het fundament van Amerika en de stichting van Israël, die heel opvallend zijn.

Op 30 april 1789, is een belangrijke datum in de Amerikaanse geschiedenis met een vergelijk tot de inwijding door Salomo van de tempel. Het vertegenwoordigt in feite de echte geboorte van de Verenigde Staten van Amerika. Sommigen van jullie krabben zich waarschijnlijk achter de oren en vragen zich af waarom deze datum dan onbekend is aan u. U denkt waarschijnlijk dat de land werd gesticht op 4 juli 1776, met de Verklaring van Onafhankelijkheid. Maar dat was alleen maar de datum waarop de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. We was niet echt een goed functionerend land op dat punt. Er waren nog jaren van oorlog die daarop volgden. En het was niet eerder dan 30 april 1789, dat George Washington, de eerste president, zijn inaugurele rede hield, na de ratificatie van de grondwet, en er een goed functionerende federale regering was voor de eerste keer.

Washington zijn proclamaties op die dag, had een opvallende gelijkenis met wat Salomo zei bij de inwijding van de Tempel - dat God het volk zou zegenen als het gehoorzaam bleef, maar hij de natie zou oordelen als deze niet gehoorzaamde.

De locatie van die toespraak is ook opmerkelijk. Het vond plaats in de eerste hoofdstad van Amerika - New York. Onmiddellijk na de inauguratie in de Federal Hall, leidde George Washington de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in een processie door de straten van de hoofdstad van het land naar de plaats die was aangewezen voor het gebed, de Kapel St. Paul een paar straten verderop.

Rabbi Jonathan Cahn stelt dat het oordeel naar Amerika kwam op 11 september 2001, met de precieze locatie van de geestelijke inzet voor het land - net als bij de tempel van Salomo, de locatie van de geestelijke inzet van het land Israël.

De stichting va het land in de Federal Hall is eigenlijk vernietigd met de explosies van 9/11. En deze St. Paul Kapel werd bekend als de “wonder kerk”, die de aanval overleefde.

Ik denk dat heel weinig mensen de 9/11 aanval en de vernietiging van de Twin Towers, zullen associëren met de locatie van de spirituele inwijding van Amerika. Maar er zijn veel meer parallellen met het oude Israël.

De dag na de aanval op 12 september 2001, werd de de meerderheidsleider in de Senaat Tom Daschle uitgekozen om de natie toe te spreken vanuit het Capitool. Je zult je waarschijnlijk deze toespraak niet herinneren. Ik zeker niet. Maar dit is de sleutel in het spreken met het Jesaja 9:10 effect en het samenbrengt met de 9/11 aanval. Omdat het, net als de leiders van Juda en Israël terug in de tijd van Jesaja, ons begint met te laten zien dat we de boodschap die God gaf toen hij onze vijanden stuurde om ons aan te vallen hebben gemist. Dit is de toespraak die u moet zien, en niet alleen lezen:

Ik wil dat u opmerkt dat Daschle geen idee heeft van wat hij hier aan het doen is. Maar hij omarmde de geestelijk uitdagende en arrogante woorden van de kinderen van Israël, de leiders van dat land, en uitte deze als woorden van troost. Hij realiseerde zich niet de context van die boodschap - dit zijn woorden die tot meer oordeel uitnodigen. Het is vermeldenswaard dat Daschle, een van de machtigste mannen in de natie was, toen hij die woorden uitsprak, maar even later in ongenade viel - tot het punt waar hij zelfs niet eens kon dienen in kabinet van Barack Obama. Ik bedoel, dat is zeker een grote schande, want Obama zijn kabinet zit vol met schurken. Maar Daschle zijn benoeming moest worden ingetrokken.

Was dat het einde van de Jesaja 9:10 als aansluiting op de gebeurtenissen van 9/11? Niet als we verder kijken. Het was slechts een begin. Op de derde verjaardag van deze 11 september gebeurtenis, in 2004, was er een ander krachtige senator van de VS, die toen ging voor het vice-presidentschap, hij gaf een toespraak bij de Congressional Black Caucus. Wat zei hij?

Net als Daschle, dacht Edwards dat hij inspirerende en troostende woorden uit de Bijbel haalde, maar eigenlijk nodigde hij uit tot het oordeel over Amerika. Hij herhaalde de woorden die God vertoornd maakte op het punt waarop hij besloot om vuur te zaaien in Israël. Ook Edwards verdween kort daarna van het toneel. Ze haalden de woorden aan van de Israëlieten die zeiden; Heer we komen niet terug op onze wegen en we zullen ons versterken tegen U.

En Daschle en Edwards waren niet enige onder Amerikaanse leiders. Het begon de dag na 9/11 en gaat door tot op vandaag.

Want wat deden de leiders van Amerika. Ze haalden een groot rotsblok uit de bergen en brachten die naar de plek waar de Twin Towers hebben gestaan. Met een ceremonie werd deze geplaatst en op de rots staat te lezen.

Ter ere en herinnering van hen die hun leven verloren op september 11 2001 als een eerbetoon aan de VOORTDURENDE GEEST VAN VRIJHEID.

(rotsblok)

De gouverneur van NewYork zei het volgende; vandaag zijn we de erfgenamen van een revolutionaire geest van verzet, we leggen deze hoeksteen als een onmiskenbaar signaal naar de wereld van de niet aflatende kracht van dit volk, en onze vastberadenheid om te vechten voor onze vrijheid. Gouverneur George Pataki legde deze hoeksteen voor de Freedom Tower, op 4 juli 2004.

Een vrijheid los van God en in eigen kracht, zo spreken de leiders van Amerika.

Maar daar bleef het niet bij, er is meer.

(boom)

Ook de enige boom een plataan in die omgeving die getroffen werd door het geweld en afgehakt tot op de grond. Maar in november 2003 werd er een andere boom geplaatst.

()

Men heeft echter geen notie van wat men aan het doen is. Er is een oordeel over een natie die uitgesproken heeft dat; als men niet gehoorzaam zou zijn de zegen zou worden weg genomen. Men heeft dir onderschreven getekend onder dezelfde boom die nu is getroffen is op 9/11.

() ()

Men plaatste zelfs een bronzen beeld als beeld van een boom die nooit meer zal vergaan op Wall Street, op de plaats van de financiële macht van Amerika en wat gebeurde en vervolgens? De financiële debacle de financiële wereld raakte in moeilijkheden. Een dood beeld dat de dood bracht aan de financiële wereld.

Wat in het oude Israël gebeurde voltrekt zich vandaag in Amerika. Men denkt troostende woorden te spreken zonder dat men beseft een oordeel uit te spreken.

Dezelfde patronen worden gevolgd van Jes. 9:10.

Maar een zaak zal vast staan op de getuigenis van twee of drie getuigen. Deze derde getuige, na Tom Daschle en John Edwards komt als de president van Amerika, Obama zelf met de volgende verklaring in het congres; “Elke Amerikaan moet weten dat we zullen herbouwen, we zullen herstellen. En de Verenigde Staten van Amerika zullen sterker zijn dan voorheen.” Wat dezelfde woorden zijn als uit Jesaja. Alle kranten in de wereld herhalen deze drie woorden “We Will Rebuild”

Dan komt een zevende jaar in 2008 een jaar waarop in Israël moet worden gerust van alle arbeid en alle schulden moeten worden kwijt gescholden op de laatste dag van het jaar en waar Israël door niet gehoorzaam te zijn aan dit gebod uit het land werd verdreven, de 10 stammen voor altijd en Juda tijdelijk.

En dit kan volgens Jonathan worden gelinkt met Amerika vanwege de voorwaarden waar onder de natie is gesticht. In het zevende jaar na 9/11 op dezelfde datum de 29ste van Elul de Hebreeuwse maand was de dag van de grootste beursval in de historie.

Cahn is de rabbi van een Messiaans belijdende gemeente. Zijn toekomstige vrouw, Renata, zou in het World Trade Center zijn voor een afspraak, maar haar plannen veranderden op het laatste moment, net als de andere leden van zijn gemeente die daar werkten. Twee van hen die in de Twin Towers waren ontsnapten aan de ineenstorting.

Zie ook het artikel van Jack Kelley met gedeeltelijke kritiek op de visie van pastor Cahn.
Lees verder.

Bron: WND

Bron: Warning to America: ‘We are at crossroads’

Video Jonathan Cahn bij Sir Roth.


Printen??? Spaar papier en inkt.