(homepagina)

Door Gary Stearman - 30 maart 2013

De donkere kant van de Bijbelse Profetie

Mensen vragen vaak waarom we zoveel tijd besteden in de discussie over bizarre onderwerpen, zoals UFO's en hybride reuzen. Ze vragen zich af waarom de profetiestudies elke keer rare onderwerpen behandelen als mysterieuze lichten in de lucht, trompetten en explosies, "buitenaardse implantaten" en "de reuzen". Ze vragen zich af waarom sommigen kiezen voor profetische sensatiezucht, in plaats van zich te richten op het evangelie, of de heiligen laten opgroeien in het Woord van God door gewone studie van de Bijbel.

Dergelijke vragen zijn niet echt nieuw. Traditioneel heeft de hoofdstroom van de institutionele kerk christenen altijd bekritiseerd op punten van de profetiestudie als zijnde irrelevant en speculatief. Ze hebben het standpunt ingenomen dat deze tijd op de een of andere manier zal eindigen, maar de details zijn zo moeilijk te verstaan dat niemand precies kan zeggen hoe. Ze gaan er van uit dat de elementen van de bijbelse profetieën zo verwarrend zijn dat niemand ze kan begrijpen. In plaats van onenigheid te krijgen, zeggen ze, laten we het hele onderwerp maar vermijden. Laten we onze tijd besteden met het aanleren van de dagelijkse wandeling in Christus. Het opgroeien van de heiligen is het echte werk van de kerk.

Maar de Bijbelse profetie laat nu licht schijnen op plaatsen waar we nog nooit eerder zijn geweest. Het podium is gevestigd in het Midden-Oosten. Israël in de Laatste Dagen is daar gepositioneerd om de vele profetieën, neergelegd in het Oude Testament, te vervullen. Samen met Egypte, Iran, Turkije, Syrië, Jordanië en andere revolutionaire krachten in het dagelijkse nieuws.

In aanvulling daarop wordt het geprofeteerde een-wereld regeringssysteem samengesmeed in een herkenbare vorm, na de twee wereldoorlogen en de groeiende voorraden aan superwapens. De schimmige contouren van het vierde dier uit het imperium van Daniel kan nu worden herkend. Het zal voortkomen uit een reeks van oorlogen en economische rampen. Al deze dingen liggen klaar voor de uiteindelijke vervulling.

Al meer dan een halve eeuw hebben Bijbelgeleerden deze en andere internationale ontwikkelingen gedetailleerd. Hun boeken en opgenomen lezingen zijn overal verspreid. Ze hebben hun waarschuwingen laten klinken naar iedereen die wilde luisteren. Sommigen hebben hun woorden gevolgd, de meesten niet. Het belangrijkste punt hier is dat, ongeacht de vele meningsverschillen, profetische Bijbelstudie nu min of meer is geaccepteerd als normaal. Er zijn verschillende methoden van interpretatie, maar de algemene overtuiging is dat we leven in de eindtijd.

Dit is een belangrijke factor voor veel christenen. In de populaire cultuur is het goed genoeg bekend, zodat de niet-christenen er de spot mee drijven. Maar zelfs zij erkennen met tegenzin de primaire beweringen. Bijvoorbeeld, zo wordt de Opname vaak gehekeld in televisie komedie. Zelfs de wederkomst van Jezus wordt nu geparodieerd als een soort lachwekkende fantasie.

Er is iets nieuws aan toegevoegd

De tijd is gekomen. Er is een ander aspect in de Bijbelse profetie dat in de laatste paar decennia nog steeds rustig op de achtergrond is gebleven. Het groeit nu uit naar de bijbelse uitspraak dat de laatste dagen getuige zou zijn van een ware explosie van donkere en vreemde machten. De realiteit van deze ontwikkeling wordt steeds meer vanzelfsprekend.

Boeken, televisie, films en videogames zijn vol met thema's van kwaadaardige wezens, die opstaan uit de diepten van Hades, en neerdalen uit de hemel. Of ze nu buiten-aardse vreemdelingen, gevallen engelen of duivels zijn, ontsnapt uit de kerkers van de diepte, ze creëren een werkelijkheid die de geest van de moderne mens achtervolgt. De sluier die hen scheidde van de mensheid wordt steeds dunner. Onder jonge mensen, is er een populaire fascinatie voor het menselijke "fictieve" - weerwolven, vampiers, zombies en dergelijke - die zijn opgekomen om hun eigen werkelijkheid te creëren. Een generatie geleden werd men verliefd op de schattige ET, het buitenaardse wezen. Creaturen als hij, zowel goed als slecht, zijn nu aangekomen bij honderden. De fictie wemelt van zijn soortgenoten.

Deze "denkbeeldige" wezens hebben allen hun eigen realiteit gecreëerd Maar vreemd genoeg lijken ze op bijbelse beschrijvingen van de myriaden van verdoemden. Echter, zoals vermeld in de Schrift, zijn ze allesbehalve denkbeeldig. Hun aanwezigheid zal geen verrassing zijn voor de Bijbelgelovige christenen. Zoals donkere wolken zich uitbreiden over het landschap, verduisteren ze ons eens zo gezegende land.

In reactie daarop zijn studenten in de Bijbelse profetie beginnen te spreken en te schrijven over onderwerpen die niet blijven binnen de grenzen van de christelijke traditie.

Eigenlijk wordt het grootste deel van onze tijd besteed aan Bijbelse exegese over bijbelse profetie en de relevantie ervan door de huidige gebeurtenissen in de wereld. En daar worden we opnieuw geconfronteerd met de fundamentele vraag: Als het bovennatuurlijke zich manifesteert op een wereldwijde basis, moeten we het dan negeren? Natuurlijk niet! Het Woord van God geeft altijd de beste verklaring voor elk evenement in ons dagelijks leven, hoe bizar of onverwacht ook.

Eens, nog niet zo lang geleden, werd de bestudering van de Bijbelse profetie beperkt tot bepaalde klassieke benaderingen. Geleerden behandelden de profetieën over het Millennium, de zeventig weken van Daniel, de eerste en tweede komst van Christus, het lot van de Kerk, de opkomst van de Antichrist, de aard en de tijd van de Oordelen, de Dispensationele problemen, en ga zo maar door. Maar iets in de wereld is radicaal aan het veranderen. Na twee wereldoorlogen en de ontwikkeling van computers, lasers, particle-beam wapens, high-tech surveillance systemen en de opkomst van de controle door de overheid, is ons zicht op de toekomst uitgegroeid tot een gruwelijke melange van s.f.-terreur, satellietspionage en het spook van de genetische manipulatie. DARPA, het Defense Advanced Research Projects Agency, heeft haar voornemen te kennen gegeven tot de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde super-soldaten, en super-intellectuelen met ingebedde microchips. Eenmaal aan de gang, zal er geen einde komen aan een dergelijk duivels knutselen.

In het laatste geval wordt genen-verweving nu toegepast in de moderne geneeskunde. Dieren kunnen worden gebruikt om menselijke onderdelen te laten groeien. Maar is zo'n dier dan geen chimera? En de Wet van Mozes spreekt Gods ongenoegen uit over dergelijke mislukte creaties. Het verbiedt ook het kruisen van soorten, en de huidige experimenten zijn veel ernstiger dan dat.

Nu ontdekken we dat zelfs het klassieke fysisch en biologisch onderzoek, wat in opkomst is, de voorhoede is in de huidige uitbarsting van sinistere fenomenen. Deze wereld is al lang voortgedreven door duistere entiteiten die op de loer liggen achter de schermen. Nu komen ze naar voren in het zicht.

Degenen die de moeite doen om de literatuur te bestuderen zullen snel ontdekken dat elke wereldregering sterk gefinancierde programma's heeft die te maken hebben met het paranormale: Top-geheime organisaties (reeds goed ingeburgerd op het moment van de regering Eisenhower) hebben zwarte budgetten voor het onderzoek en de exploitatie van vreemde buitenaardse activiteiten. Hun overvloedige gegevens laten zien dat ze denken dat ze te maken krijgen met buitenaardse wezens van andere planeten. Zoals we al hebben opgemerkt door de jaren heen, heeft elke grote regering in de wereld middelen gewijd aan het werken met deze entiteiten. Natuurlijk, wij zien ze als demonisch.

()

Een zichtbaar voorbeeld hiervan is de Britse militaire preoccupatie met de mysterieuze graancirkels. Debunkers proberen om de complexe wiskundige modellen uit te leggen als producten van fantasierijke hoaxers. Maar duizenden getuigen in Engeland kunnen de plotselinge verschijning documenteren van militaire helikopters en vliegtuigen die laag over het pas opgekomen gewas vliegen en de designs die verschijnen in de velden nabij Silbury Hill en Stonehenge. Vreemd genoeg zijn dit de sites van oude heidense religies... de "hoge plaatsen" van boze offers. Wie maakt die exotische ontwerpen? Niemand minder dan de oude demonische machten!

Van vampiers tot graancirkels en verder, met de spookachtige en mystieke verschijningen in het zicht in het openbaar doordrenkt met de alomtegenwoordige achtergrond van donkere bovennatuurlijke literatuur, films, video games, en demonische aanbidding. In het geval dat je het nog niet gemerkt hebt, deze zijn continue beschikbaar in de uitgaanscentra en woonkamers over de hele wereld.

Om deze nieuwe ervaringen te verklaren, moeten we ons wenden tot de Schrift. Immers, de Bijbel is de hoogste autoriteit op elk aspect van het leven. Meer dan ooit is het nodig dat we terugkeren naar haar pagina's in een opwekkende poging om deze nieuwe ervaringen te begrijpen. In de laatste paar decennia waren we steeds nieuwsgierig naar UFO's en buitenaardse ontvoeringen. Tegelijkertijd werden we ons meer bewust van het feit dat de Schrift spreekt van vreemdelingen en hun ongeoorloofde relaties met mensen. Het vertelt ons over de gevallen engelen en de reuzen die op de aarde liepen in oude dagen, en hun succes in kruising met mensen.

Schrift spreekt over het onuitspreekbare: Vaak waren de oude goden van Mesopotamië, Kanaän en Egypte mens/dier hybriden, "chimera's" genaamd. Terwijl dit is geschreven, zijn ze een wetenschappelijke realiteit. De codering van de Gods genetische ontwerpen is ontcijferd, zodat wetenschappers genetische monsters kunnen maken in naam van de verbetering. De genezing van ziekte en gebreken door middel van creatieve genetica is mogelijk, maar tegen welke prijs? De oude wereld van Noach is juist vernietigd wegens dergelijke genetische manipulatie.

De Schrift vertelt ons dat er niets nieuws is betreffende deze dingen, hoe vreemd ze ook lijken. De Bijbel wordt steeds meer dan een leidraad voor de dagelijkse gebeden; het is een handleiding die de enige hoop biedt voor het overleven van de komende maalstroom.

Terug naar Daniel

Om dit uitgangspunt te illustreren, moeten we er rekening mee houden dat zelfs de "profetische klassiekers', zoals het boek Daniël, zich onlangs op een onverwachte wijze hebben geopend wat nieuw licht werpt op de duistere kant van de Bijbelse profetie. Een perfect voorbeeld hiervan is Daniel's interpretatie van de droom van Nebukadnezar:

“U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.”(Dan. 2:31-34).

De traditionele interpretatie van dit monsterlijke beeld is dat de vier metalen delen de vier grote wereldrijken, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome vertegenwoordigen. De laatste dagen van het herleefde Romeinse Rijk is te zien in het ijzer van het standbeeld en zijn benen en de voeten van ijzer en leem. IJzer is het metaal van onderneming en een industriële revolutie. IJzer smelten in het Romeinse Rijk en de westerse wereld heeft legers en de machines voor de oorlog voortgebracht, later opgestegen in de kracht van zijn ontwikkeling met de scheepvaart tot spoorwegen, wolkenkrabbers en bruggen, om enkele van zijn attributen te noemen.

Gezond verstand en eenvoudige observatie zal iedereen vertellen, dat wanneer een poging wordt gedaan om ijzer en broze klei te mengen, het resultaat structureel ondeugdelijk is. Deze profetie suggereert dat het ijzeren imperium uiteindelijk zal instorten vanwege de verzwakte fundering. Maar dit roept een belangrijke vraag op. Namelijk: wat vertegenwoordigt de klei? IJzer, dat kunnen we begrijpen. Maar klei... is dat een infiltratie van tegengestelde principes? Of is het een invasie door andere landen?

Tot voor kort werd toegegeven dat dit een menselijke plan was dat dit rijk van ijzer zou omverwerpen. Een populaire opvatting was dat er sprake zou zijn van politieke huwelijken. Anderen hebben andere betekenissen geopperd over deze vreemde profetie, maar het antwoord bleef duister.

Gelukkig, dankzij het raamwerk van het huidige tijdperk, weten we nu precies wat het betekent. De verzen die volgen noemen een groep indringers, die proberen om zichzelf te injecteren in het menselijk ras:

“En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.” (Dan. 2:42,43).

Hier vinden we dat een mysterieuze groep in de laatste dagen zich zal inspannen om het eigen genetische materiaal te mengen met het "zaad van de mensen". Deze uitdrukking spreekt duidelijk over het menselijk genoom. Het zaad van de mens is zijn genetische handtekening. En van het begin tot het eind is de Bijbel bezig met het idee dat dit zaad centraal staat in de redding. Uit het zaad van Adam en Eva kwam het zaad van Abraham en de twaalf stammen. Van de stam van Juda kwam het zaad van de vrouw. Van daaruit kwam de maagdelijk-geboren Messias, Yeshua.

Dat gezegd zijnde, blijkt uit deze profetie dat er een andere, hedendaagse poging zal zijn, door een mysterieus "zij" om het genoom van de mensheid te infiltreren. Ze weten dat als het menselijk zaad kan worden beschadigd, dit Gods plan van verlossing nietig kan maken.

()

Wanneer is dit gebeurd voor het eerst, en wie heeft het gedaan? Een duidelijk antwoord wordt gegeven in Genesis, hoofdstuk zes, in het verslag van de gevallen engelen die hun zaad vermengen met het zaad van de mens, wat resulteert in een maatschappelijk gedrocht, waardoor God werd gedwongen om het te vernietigen in de zondvloed van Noach. Er groeit een historisch bewijs dat de hele schepping - mens en dier - werden besmet.

Daniëls profetie vertelt ons, dat vlak voor de ijzeren poten van het standbeeld van de reus verkruimelen (in de tijd van de Grote Verdrukking), de gevallen engelen weer openlijk zullen neerdalen naar de aarde. Dan zullen zij hun boze werken herhalen. Jezus' eigen verklaring geeft geloof aan dit idee, zoals opgetekend in Lucas 17:26:

"En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen."

Leven wij nu in deze dagen? Het antwoord is: "Ja, zeker." En hoe weten we dat? Omdat mensen met ogen om te zien begrijpen dat een vreemde kracht zich nu in het menselijk ras infiltreert, met het uitdrukkelijke doel van het creëren van menselijk-buitenaardse hybriden, waarvan sommige niet zijn te onderscheiden van pure menselijke wezens. In andere artikelen hebben we een verslag gedaan over het fenomeen van ontvoering in expliciete details.

En waarom zouden ze dit doen? Om een ras van wezens te creëren waaruit de Antichrist zal ontstaan. In Openbaring wordt hij het "beest" genoemd. Een beest is geen mens.

We zijn aangekomen in het hart van dit 'taboe'-onderwerp: mens/alien hybridisatie. Zoals het in de Bijbel staat, zien we de eerste tekenen hiervan in de dagelijkse observatie, dus moeten we het bespreken.

In Daniël, in hoofdstuk elf, geeft de profeet ons zijn visie op het "beest". Het is geformuleerd in termen die wij "het bovennatuurlijke" zouden noemen, maar nogmaals, we moeten ermee omgaan als een realiteit:

“Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.”(Dan. 11:36-39 ).

Hier zien we Daniel's visie op de Antichrist. Zijn beschrijving is perfect in overeenstemming met die zoals we zien in Openbaring, als een persoon met mystieke en paranormale zaken. Hij verschijnt als bovenmenselijk, boven de aardse verleidingen van het vlees, minachting voor relaties met vrouwen en als een concurrerende "god". Hij ziet zichzelf als uniek, zelfs ontembaar. Zijn verschijning doet vermoeden dat hij iets anders is dan een normaal mens. In feite wordt er sterk gesuggereerd dat hij wordt gecontroleerd door een duistere macht, die zijn geest bezet en begeleidt. Hij zou niet de eerste despoot zijn om in deze categorie te passen, maar hij zal daar het meest krachtige voorbeeld van zijn. Voor de gewone mensen zal hij een superieur wezen lijken, in staat om de krachten van de hemelen op te roepen.

Kortom, hij wordt gezien als goddelijk, in het maken van prachtige proclamaties in zijn vrijwel goddelijke natuur, tijdens de Verdrukking.

Hij heeft geen eer aan de God van Abraham, Isaak en Jakob. Maar hij zetelt zich in Jeruzalem, blijkbaar in een gebouw gebouwd op de Tempelberg. Wie is hij?

Gezien in de context hierboven, moet hij iets anders zijn dan menselijk... een semi-menselijk schepsel, voortgebracht door de mysterieuze "zij" uit een eerder visioen van Daniël.

We leven in de alarmerende nabijheid van de vervulling van deze profetie. Op dit moment zitten we in de overgang naar een tijd waarin het bovennatuurlijke het natuurlijke zal zijn.

We hebben het moment bereikt dat de Bijbelse profetie zeer ernstig is geworden. De donkere kant wordt snel zichtbaar. Als dit het geval is, moet het einde van de Gemeente wel heel erg dicht in de buurt zijn.

Bron: The Dark Side of Bible Prophecy | Prophecy In The News

printen??? spaar papier en inkt.