www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 4): Achter de schermen, de spelers en een plan

2 juni 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

In een fantastisch liberaal artikel van Kerry Bolton voor Foreign Policy Journal, getiteld "US Recognition of Jerusalem as Israel's Capital: A Travesty of History," wordt de schoonzoon van de president, Jared Kushner, afgeschilderd als een aartszionistische Jood die, samen met Donald Trump en zijn evangelische adviseurs, de VS en Israël als synoniem ziet in termen van beleidsdoelstellingen en profetische bestemming.[i]

Bolton's steeds meer bekende animositeit jegens evangelicals en hun bijbelse mandaat om een zegen te zijn voor Israël resulteert in zijn klaagzang dat "de zionistische droom voor Palestina is gebaseerd op drie primaire doelen die van messiaanse strekking zijn: (1) Groot-Israël van de rivieren Nijl tot de Eufraat, (2) Herbouw van de Tempel van Salomo op de plaats van de huidige al-Aqsa moskee, (3) Jeruzalem niet alleen als de hoofdstad van Israël, maar als de centrale zetel van het universele recht. "Hij citeert vervolgens de website van de gelovigen van de Tempelberg, die bevestigt:

Het wijden van de Tempelberg aan de Naam van G-d, zodat het het morele en spirituele centrum van Israël, van het Joodse volk, en van de hele wereld kan worden, volgens de woorden van alle Hebreeuwse profeten. Het is de bedoeling dat de wijding van de Tempelberg en de Tempel zich op Israël zelf zal richten:

(a) het vervullen van de visie en de missie die Israël bij de berg Sinaï werd gegeven om een uitverkoren volk te zijn, apart van G-d, een heilige natie en een natie van priesters (Exodus 19:6), en

(b) een licht te worden voor alle volken (Jesaja 42:6), zodat de Naam van G-d door alle volken kan worden geëerd en de Bijbelse manier van leven over de hele wereld kan worden verbreid.[iii]

Bolton concludeert: "Ongeacht wat welke Israëlische regering ook verklaart, dit zijn de uiteindelijke doelstellingen waarvan messiaanse zionisten geloven dat ze door hun God toe zijn verordend. Zij zullen nooit worden opgegeven." De eerste premier van Israël, David Ben Gurion, een "gematigde", en socialist, die door Look werd gevraagd zijn visie op de toekomst te beschrijven, zinspeelde hier bijvoorbeeld op:

In Jeruzalem zullen de Verenigde Naties (een echte Verenigde Naties) een heiligdom van de profeten bouwen ten dienste van de gefedereerde unie van alle continenten; dit zal de zetel zijn van het Hooggerechtshof van de Mensheid, om alle controverses tussen de gefedereerde continenten te beslechten, zoals voorspeld door Jesaja.[iv]

Andere seculiere schrijvers lijken op vergelijkbare wijze te vermoeden dat Trump met de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en de verhuizing van de Amerikaanse ambassade daarheen, zijn conservatieve christelijke basis van de eindtijd "berichtgeving" uitbreidt, wat niet onopgemerkt is gebleven bij de juiste leden van zijn publiek. Gebruikmakend van de welbekende kunst van "daden in plaats van woorden", werd de president gezien alsof hij zijn landgenoten in Armageddon-plannen aanmoedigde om onder de oppervlakte van zijn daden door te dringen, waar hij, sotto voce ("onder stem"), hen vertelde dat hij hun eschatologische wereldbeeld begrijpt en ermee sympathiseert en dat hij, wanneer de tijd rijp is, zijn volle stem zal laten horen ter ondersteuning van de Derde Tempel.

Nancy LeTourneau van de Washington Monthly vermoedde het ook, en schreef: "Het meest voor de hand liggende gebaar dat hij heeft gemaakt ten opzichte van Israël sinds hij president is geworden, was het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Dat was gericht op zijn basis van steun onder blanke evangelischen, en dat is niet omdat zij zoveel genegenheid hebben voor Joden." LeTourneau haalde aan wat Diana Butler Bass, een theologe, schreef:

"Decennia lang hebben conservatieve evangelicals naar deze erkenning verlangd. Zij geloven dat het nodig is om de controle over de Tempelberg terug te krijgen. Dat is belangrijk omdat de herbouw van de Tempel de gebeurtenis is die de gebeurtenissen van het Boek Openbaring en de Eindtijd zal ontketenen .... Ze hebben hierop gewacht, hiervoor gebeden. Ze willen oorlog in het Midden-Oosten. De slag van Armageddon, wanneer Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde en al Gods vijanden zal verslaan. Voor sommige evangelisten is dit het hoogtepunt van de geschiedenis. En Trump brengt hen daarheen. Naar het beloofde oordeel, naar hun zekere overwinning. De rechtvaardigen zullen naar de hemel worden geleid; de verdoemden zullen naar het hellevuur worden verbannen."

Laat me even de tijd nemen om LeTourneau en Bass tegen te spreken, want ik sta al vijf decennia in het centrum van het mainstream evangelische christendom en ik heb het geluk gehad om veel vooraanstaande profetie-geleerden en theologen persoonlijk te kennen en ik heb er nog geen ontmoet die "oorlog in het Midden-Oosten wil, de slag van Armageddon, waarbij Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde en al Gods vijanden zal verslaan". Wij geloven eenvoudig wat Jezus leerde, dat "wanneer deze dingen beginnen te geschieden, ziet dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij gekomen" (Lucas 21:28). Beweging in de richting van de bouw van een Derde Tempel zou een teken kunnen zijn van de spoedige wederkomst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, en dat is wat wij "willen". Hoewel de hierboven door de antagonisten opgesomde doelstellingen enkele van de door veel joden en christenen verwachte resultaten weerspiegelen, is dat niet om de redenen die zij insinueren, omdat zij kennelijk de "gezegende hoop" niet begrijpen die christenen koesteren voor de wederkomst van Jezus, die een derde tempel zou kunnen inluiden, of die de joden koesteren voor hun uiteindelijke verlossing en Messiaanse tijdperk.

Dit gezegd zijnde, zal elke succesvolle poging om steun te verwerven voor een herbouwde Tempel in Jeruzalem inderdaad voldoende multiculturele en internationale steun vereisen. Dus, vooroordelen van Bolton en de andere hierboven geciteerde schrijvers daargelaten, hun gevoelens over besprekingen en deals achter de schermen die getuige zouden kunnen zijn van de materialisatie van een Derde Tempel zijn gerechtvaardigd, en, naar de mening van deze schrijver, zouden zij zeker achterdochtig moeten zijn dat er een plan in beraad is waarin internationale spelers stilletjes clandestien schaakstukken verplaatsen in de richting van een eerder-dan-later te realiseren herbouwde Tempel.

In de woorden van Sherlock Holmes, het spel is begonnen!

Wie zouden sommige van deze machtige spelers kunnen zijn? Mijn onderzoek leidt naar onder andere:

  • Trump, natuurlijk, en zijn Joodse schoonzoon Jared Kushner, die achter de schermen werkte aan aspecten van een vredesakkoord voor het Midden-Oosten.
  • Invloedrijke rabbijnen in Israël, van wie sommigen Trump al hebben erkend als een bron van inspiratie voor de Derde Tempel.
  • En dan zijn er nog rechtse Knessetleden, de Yeraeh-organisatie, loyalisten aan de Tempelberg, en andere belangengroepen.
  • Het is schokkend dat zelfs sommige moslimgeleerden geloven dat de Derde Tempel nu een samenwerkingsverband tussen hen en de Joden kan worden. Hiertoe behoort Zia H Shah MD, hoofdredacteur van de Muslim Times.[vi] Yehuda Glick, een prominente Joodse voorstander van de Derde Tempel, is zelfs actief bezig met het koesteren van een dergelijke interreligieuze dialoog, en recente berichten beweren dat er vooruitgang in die richting is geboekt met moslimautoriteiten.
  • Sommigen geloven dat de recente verkiezing van Jair Bolsonar in Brazilië - die ongegeneerd het christendom omarmt en Israël steunt - het begin zou kunnen zijn van de Derde Tempel, "die volgens sommigen in Zuid-Amerika zal worden geïnitieerd in een proces dat al is begonnen."[vii] Evangelische stemgerechtigden in Brazilië en Latijns-Amerika steken niet onder stoelen of banken dat zij geloven dat "Joden hun bijbelse tempel in Jeruzalem moeten herbouwen, wat een belangrijke stap is in een reeks gebeurtenissen die zal leiden tot een tweede komst van Jezus Christus op aarde."[viii]
  • Het machtige Joodse Sanhedrin heeft onlangs ook zijn hand laten zien door de burgemeesterskandidaten van Jeruzalem te adviseren "om in hun plannen voor deze stad de herbouw van de derde tempel op te nemen."[ix]

De lijst hierboven zou nog wel even door kunnen gaan, maar ons onderzoek naar de kwestie suggereert dat de zaken veel dieper gaan dan deze krantenkoppen suggereren en in feite veel intrigerender zijn, inclusief daadwerkelijke spionage en uitvluchten door twee van de entiteiten die juist een herbouwde Tempel zouden kunnen laten gebeuren: 1) de Verenigde Staten, met onderhandelingen via achterkanalen die oorspronkelijk waren gestart tussen de regering Trump en Saoedi-Arabië en die ertoe zouden kunnen leiden dat Riyad het Jordaanse Waqf-beheer van de Tempelberg vervangt; en 2) het Vaticaan. De islamitische Waqf is de religieuze trust die de huidige islamitische bouwwerken op en rond de Tempelberg, waaronder de Al-Aqsa Moskee en de Rotskoepel, controleert en beheert. De koning van Jordanië zorgt voor de financiering van de werkzaamheden van de Waqf, en in de een of andere vorm hebben zij de toegang tot de plaatsen geregeld sinds de islamitische herovering van het koninkrijk Jeruzalem in 1187.[x] Spanningen tussen Joden en Moslims over de toegang tot de berg waar eens Israëls Tempel stond, vloeien vaak over omdat, zoals eerder gezegd, het Joodse gebed op de Tempelberg volledig verboden is. "Joden mogen alleen naar binnen om de plaats te bezoeken, en alleen op beperkte tijden. Moslims zijn vrij om op de Tempelberg te bidden, christenen en joden mogen de plaats echter alleen als toerist bezoeken. Het is hen verboden te zingen, te bidden of enige vorm van religieuze vertoning te maken."[xi] Waarom bestaat er zo'n overheersend toezicht op de Tempelberg? Waarom zulke beperkingen voor Joden en Christenen? Nadat hij in zijn boeken The Great Inception en The Last Clash of the Titans verschillende hoofdstukken heeft besteed aan het uiteenzetten waarom de Tempelberg het bijbelse Sion is en precies de plaats waar Armageddon zal worden ingeluid, legt Derek Gilbert uit wat er werkelijk achter de oude-en toekomstige-strijd over dit heilige stuk land zit. Dit is waar de hoofdstad van Gods koninkrijk op aarde zal zijn - Jeruzalem en de Tempelberg - en daarom zijn de energieën van het kwaad er op gericht! Zoals Derek opmerkt:

Het geloof van Abraham, de dynastie van David, en de goddelijkheid van Jezus werden daar gevestigd. In het hart van dit plateau bevindt zich de heuvel waarop Jahweh, de Schepper van het universum, Zijn "berg der samenkomst" vestigde. De tempels van Salomo en Zerubbabel werden daar gebouwd, en een geprofeteerde Derde Tempel zal ooit die plaats innemen.[xii] De lange oorlog van de Gevallenen tegen hun Schepper gaat uiteindelijk om de controle over Gods berg van samenkomst, Sion. Dat is Zijn prijsjuweel, en daarom wil de vijand het hebben: "Want de Here heeft Sion uitverkoren, Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats: 'Dit is mijn rustplaats voor altijd; hier zal ik wonen, want ik heb het begeerd' (Psalm 132:13-14, ESV). Er zijn genoeg andere verzen die dit idee ondersteunen, maar je snapt het punt. Gods heilige berg, Zijn berg van samenkomst, is Sion - de Tempelberg in Jeruzalem.[xiii]

FLASHBACK! GARY STEARMAN INTERVIEWT DR. THOMAS HORN OVER HET GEHEIME PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN!

Deze implicaties en angsten rond de bouw van een Derde Tempel in Sion zijn niet verloren voor fervente profetie-studenten. Zij weten dat de strijd om dit gewijde stuk land een diepere malaise weerspiegelt, die niet oppervlakkig kan worden waargenomen. Vorsten en machten manipuleren de aardse regeringen, en het aanstaande bouwproject bevindt zich in het midden van een eindtijdklok die, eenmaal in gang gezet, snel zal aftellen naar de komst van de Antichrist, Armageddon, en de wederkomst van Jezus Christus. Dat is de werkelijke reden waarom geheime bijeenkomsten over de controle over de Tempelberg buiten het zicht van het publiek plaatsvinden. Maar voor de oplettende mensen - degenen "met ogen om te zien en oren om te horen," zoals de Bijbel het zegt - begrijpen we duidelijk wat er achter de Palestijnse en Moslim nieuwsagentschappen zit die zich zorgen maken over het feit dat "Saudi-Arabië momenteel achter de schermen veel moeite doet om Jordanië de voogdij over de heilige plaatsen van Jeruzalem te ontnemen," vertelde een hoge ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit (PA) aan Al-Monitor op voorwaarde van anonimiteit. De druk lijkt verband te houden met de vriendschappelijke betrekkingen van de Saoedi's met de Verenigde Staten, en met de wens van president Donald Trump om Arabische steun te winnen voor zijn vredesplan voor het Midden-Oosten, dat Jordanië niet heeft gesteund."[xiv]

Tot de moord op journalist Jamal Khashogg - die zich openlijk verzette tegen het beleid van de nieuwe erfgenaam van Saoedi-Arabië, kroonprins Mohamed Bin Salman - had de Saoedische prins ijverig een relatie gecultiveerd met Donald Trump en diens schoonzoon Jared Kushner (die tientallen uren doorbracht in telefoongesprekken en privévergaderingen met de kroonprins om een persoonlijke relatie met hem te cementeren[xv]) om de achtervolgingen van zijn regering en de Arabische belangen in het Amerikaanse Congres en over de hele wereld te bewaken. In ruil voor - of als onderdeel van - deze diplomatie, sprak de prins in het openbaar zijn steun uit voor Israël dat recht heeft op hun eigen land,[xvi] en hij had in 2018 zelfs een ontmoeting met Amerikaanse evangelische christenen "aangezien het ultraconservatieve moslimkoninkrijk zich meer wil openstellen voor de wereld en een imago van religieuze intolerantie wil herstellen."[xvii] Nu de CIA van mening is dat de Saoedische prins mogelijk een rol heeft gespeeld bij de moord op Khashoggi, is het onduidelijk welk effect dit kan hebben op de toekomstige betrekkingen met de VS.

Hoe dan ook, mij is verteld en ik geloof dat door het beheer van de Tempelberg in handen te leggen van Saoedi's en progressieve of "seculiere" moslims en de Amerikaanse regering, de wereld opzettelijk in de richting wordt geduwd van een aspect van Donald Trump's "Deal van de Eeuw" voor vrede in het Midden-Oosten (hoewel de onderhandelingen over de Derde Tempel deel zouden kunnen uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst) die nog niet kan worden uitgesproken en waarbij compromissen worden gesloten die uiteindelijk de bouw van de Derde Tempel mogelijk zouden kunnen maken. Zelfs de secretaris-generaal van de Moslim Wereld Liga nam onlangs "de ongekende en mogelijk controversiële stap om er bij moslims op aan te dringen een delegatie te vormen naast christenen en joodse religieuze leiders om Jeruzalem te bezoeken als een stap in de richting van vrede."[xviii]

Naast de moslimautoriteiten, de Verenigde Staten en de Saoedi's, zal een andere machtige speler die belangstelling heeft getoond voor de controle over de Tempelberg, zeker een rol spelen in de eschatologie die er omheen hangt. Laten we eens kijken naar deze macht uit Rome.

Het Vaticaan, de Derde Tempel, en de Lastige Steen

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een lastige steen voor alle mensen; allen die zich daarmee belasten, zullen in stukken gehakt worden, al zijn alle volken der aarde tegen haar samengekomen. (Zacharia 12:3)

Zoals onderzocht door mijzelf en Cris Putnam in onze bestseller Petrus Romanus, is er voldoende bewijs om te suggereren dat het Vaticaan al lange tijd geïnteresseerd is in het beheersen van Jeruzalem en, in het verlengde daarvan, de Tempelberg - met mogelijk het doel van een Derde Tempel.

Alleen al in de laatste tien jaar zijn er heimelijke onderhandelingen gevoerd met Netanyahu die het graf van David aan het Vaticaan wilde geven,[xix] beweringen dat het Vaticaan schatten van de Tweede Tempel oppot totdat de geopolitiek een herbouwde Tempel onder hun controle toelaat,[xx] en zelfs pogingen van de Verenigde Staten via minister van Buitenlandse Zaken John Kerry met plannen "voor oostelijk Jeruzalem dat oproept tot een internationaal administratief mandaat om de heilige plaatsen in het gebied te controleren", waaronder de Tempelberg. Kerry's plan beval een coalitie aan onder toezicht van het Vaticaan met moslimlanden als Turkije en Saoedi-Arabië.[xxi]

De mogelijke Vaticaanse connectie met een herbouwde Tempel is intrigerend als men Peter Goodgame's overtuigende argument in overweging neemt dat de Romeinse vorst die gezien wordt in Daniël 9:27 en die de Gruwel der Woestenij opricht, de Valse Profeet is en niet de Antichrist. [xxii] Hij haalt Openbaring 13:14 aan, waarin de Valse Profeet "hen, die op de aarde wonen, bedriegt door de wonderen, die hij machtig was te doen voor de ogen van het beest; zeggende tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld zouden maken voor het beest, dat de wond door een zwaard had, en leefde" (cursief toegevoegd), en Daniël 11: 31, waarin wordt geprofeteerd: "En de wapenen zullen op zijn deel staan, en zij zullen het heiligdom der sterkte verontreinigen, en zij zullen het dagelijks offer wegnemen, en zij zullen de gruwel plaatsen, die verwoesting geeft" (vet gedrukt; cursivering toegevoegd). Deze passages laten duidelijk zien dat het de samenzweerders van de Antichrist zijn die het verwoestende beeld oprichten, verbonden met een herbouwde Tempel. Goodgame betoogt ook dat, omdat Daniël naar de Antichrist verwijst als een koning (Hebreeuws melek) in 7:24, 8:23, en 11:21-35, het onwaarschijnlijk lijkt dat hij hem een vorst (Hebreeuws nagiyd) zou noemen in 9:26-27. We kunnen veilig aannemen dat hij een Romein is door de zinsnede: "En het volk van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten" (v. 26; vetgedrukt toegevoegd), die noodzakelijkerwijs verwijst naar de Romeinse plundering van Jeruzalem in AD 70. Goodgame's exegese en redenering zijn gezond en overtuigend.

In overeenstemming met Daniël 9:27's voorspelling van een verbond voor één week, betoogt Goodgame dat dit impliceert dat een paus in een overeenkomst over Jeruzalem zal bemiddelen.

Deze laatste periode van zeven jaar zal beginnen wanneer de toekomstige Romeinse vorst "een verbond bevestigt" dat betrekking zal hebben op de natie Israël en de stad Jeruzalem, hetgeen veel evangelische geleerden in verband brengen met een "deal" die zal resulteren in de bouw van de Derde Tempel. Dit heeft geleid tot de overtuiging dat deze toekomstige Romeinse prins de Valse Profeet zal zijn van de Bijbelse profetie, en dat hij inderdaad een leider kan zijn van de Rooms Katholieke Kerk. Het is duidelijk uit de Schrift dat de Valse Profeet een machtig en gerespecteerd mondiaal geestelijk leider zal zijn, en er is niemand machtiger of meer gerespecteerd in religieuze zaken dan de Rooms-Katholieke Paus.[xxiii]

Zelfs sommige katholieke geleerden hebben de huidige Paus Franciscus in verband gebracht met de opkomst van de Valse Profeet en de Antichrist. [xxiv]

Voor sommigen kan dit lijken op een scenario dat rechtstreeks uit de Left Behind romans is gelicht, maar het sluit mooi aan bij de afrondende beweringen van Malachi Martin over de rol die het Vaticaan zal spelen in het bijstaan van de Antichrist. Wat Jeruzalem en de komende Derde Tempel betreft, zijn er formeel geheime memo's van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken verschenen waarin wordt gesuggereerd dat "religieuze figuren, niet-gouvernementele mensen" de leiding zouden moeten krijgen over de Heilige Stad.[xxv]

VOLGENDE: Waarom het Vaticaan zijn handen op Jeruzalem wil leggen

Eindnoten:

[i] Kerry R. Bolton, “US Recognition of Jerusalem’s Capital: A Travesty of History,” Foreign Policy Journal , May 24, 2018, https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/05/24/us-recognition-of-jerusalem-as-israels-capital-a-travesty-of-history/.

[ii] Ibid.

[iii] “Objectives of the Temple Mount Faithful,” http://www.templemountfaithful.org/objectives.php.

[iv] Bolton, “US Recognition,” https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/05/24/us-recognition-of-jerusalem-as-israels-capital-a-travesty-of-history/.

[v] Nancy LeTourneau, “Trump’s Support for Israel Doesn’t Negate His Anti-Semitic Dog Whistling,” Washington Monthly , October 29, 2018, https://washingtonmonthly.com/2018/10/29/trumps-support-for-israel-doesnt-negate-his-anti-semitic-dog-whistling/.

[vi] Ziah H. Shah, “How Can We Build the Third Temple Together?” Muslim Times , April 20, 2017, https://themuslimtimes.info/2017/04/20/how-can-we-build-the-third-temple-together/.

[vii] Adam Eliyahu Berkowitz, “Will Brazil’s New President Call to Build the Third Temple?” Breaking Israel News , October 29, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/116040/brazils-election-signal-first-stage-temple/.

[viii] Tupac Pointu, “Evangelicals Wield Voting Power across Latin America, Including Brazil,” Times of Israel , October 6, 2018, https://www.timesofisrael.com/evangelicals-wield-voting-power-across-latin-america-including-brazil/.

[ix] “Armageddon Predicted as Jews Call for Third Temple to Be Built,” Sputnik News , November 11, 2018, https://sputniknews.com/middleeast/201811111069715673-armageddon-jews-jerusalem-temple/.

[x] “Jerusalem Islamic Waqf,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Islamic_Waqf .

[xi] “Temple Mount Entry Restrictions,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount_entry_restrictions

[xii] Derek Gilbert, The Great Inception (Crane, MO: Defender Publishing, 2017) 241.

[xiii] Derek Gilbert, Last Clash of the Titans (Crane, MO: Defender Publishing, 2018) 179, 180.

[xiv] Rasha Abou Jalal, “Is Ryadh Really Pushing for Control of Jerusalem Holy Sites?” July 2, 2018, Al-Monitor , https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/saudi-arabia-holy-sites-jordan-jerusalem-pa-guardianship.html.

[xv] David A. Andelman, “One Man’s Disappearance Risks Bringing Down the Saudi Crown Prince,” Channel News Asia , October 18, 2018, https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/jamal-khashoggi-journalist-saudi-arabia-crown-prince-mbs-10835902.

[xvi] Ben Hubbard, “Saudi Prince Says Israelis Have Right to ‘Their Own Land,’” New York Times , April 3, 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/03/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-salman-israel.html

[xvii] “Saudi Arabia Hosts Rare Visit of US Evangelical Christian Figures,” Reuters, November 1, 2018, https://www.reuters.com/article/us-saudi-christians/saudi-arabia-hosts-rare-visit-of-u-s-evangelical-christian-figures-idUSKCN1N6675

[xviii] Holly McKay, “Islamic Group Chief Calls for Muslims to Join Christians, Jews in Jerusalem Meeting,” Fox News, October 5, 2018, https://www.foxnews.com/world/islamic-group-chief-calls-for-muslims-to-join-christians-jews-in-jerusalem-meeting.

[xix] Hezki Baruk, Gil Ronen, “Netanyahu Seeking to Give David’s Tomb to Vatican?” Israel National News , January 5, 2014, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180149.

[xx] Shimon Cohen, “Claim: Vatican Hoarding Second Temple Vessels,” Israel National News, May 28, 2014, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/181146.

[xxi] Aaron Klein, “US Plan Gives Jerusalem Holy Sites to Vatican,” WND, December 15, 2013, https://www.wnd.com/2013/12/u-s-plan-gives-jerusalem-holy-sites-to-vatican/.

[xxii] Peter Goodgame, “The Biblical False Prophet,” RedMoonRising , last accessed November 11, 2011, http://www.redmoonrising.com/21Defense/biblicalFP.htm .

[xxiii] Ibid.

[xxiv] Hannah Roberts, “‘Heretic’ in the Vatican,” Politico , May 28, 2018, https://www.politico.eu/article/pope-francis-heretic-vatican-liberal-conservative-war/ .

[xxv] “Minutes from Bilateral and Trilateral US-PAL-ISR Sessions Post Annapolis, Tuesday, 29th July 2008,” viewable here: Al Jazeera , last accessed February 7, 2012, http://www.aljazeera.com/palestinepapers/ .

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 4): Behind the Scenes, Players and a Plan » SkyWatchTV