www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 3): MEER OVER DE TWEEDE KOMST VAN DONALD TRUMP EN HET GEHEIME PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN

31 mei 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Niet lang geleden gaf het Sanhedrin toestemming voor het slaan van twee munten - de "Halve Shekel Cyrus Trump Tempelmunt," en kort daarna, de "70 Jaar Israël Verlossing Tempelmunt," die beide, Donald Trump en de oude Perzische koning Cyrus (die de bouw van de Tweede Tempel machtigde), op de voorzijde afbeelden met de Derde Tempel op de achterzijde.

In een artikel voor Breaking Israel News, werden de redenen voor de herdenkingsmunten specifiek gekoppeld aan de Trump regering als de katalysator voor de bouw van de Derde Tempel. In feite gingen rabbijnen die hieraan verbonden waren zo ver om te zeggen dat het succes van Trump's presidentschap en zijn volgende mogelijke verkiezing afhangt van zijn inspanningen om de bouw van het nieuwe Salomo-achtige godshuis te initiëren.

"Als dank aan de Amerikaanse president Donald Trump voor het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Jeruzalem, slaan het ontluikende Sanhedrin en het Mikdash (Tempel) Educatief Centrum een replica van de zilveren halve shekel die bijbels gezien door iedere Joodse man aan de Tempel moet worden gedoneerd," aldus het rapport, alvorens eraan toe te voegen: "Rabbi Weiss benadrukte dat Trump's [Amerikaanse regering] doelen alleen tot bloei zullen komen als ze gericht zijn op de herbouw van de Joodse Tempel" (cursief toegevoegd).

"Cyrus en Balfour, niet-joden die een enorm belangrijke rol speelden in de Joodse geschiedenis schoten tekort en hun politieke succes leed daaronder," zei Rabbi Weiss.

"De politieke agenda van Trump kan alleen slagen als deze gericht is op het bouwen van de Derde Tempel op de plaats die God heeft uitgekozen: de Tempelberg. Hij mag geen tweestatenoplossing naar voren schuiven, anders zal dit tot zijn ondergang leiden."[i]

Om de rol die de rabbijnen Trump goddelijk aangesteld zien om uit te voeren verder te bepalen, is de volgende verbazingwekkende verklaring gepubliceerd binnenin de officiële Sanhedrin gesanctioneerde "70 Jaar Israël" Redemption Coin brochure:

President Trump bevordert een profetisch proces dat de herbouw van de Derde Tempel zal inluiden - wanneer de tijd daar is. Het is alsof hij in de voetsporen treedt van koning Cyrus die, na 70 jaar Joodse ballingschap, uitsprak: Hashem, de Heer van de wereld, heeft mij opgedragen een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem. (vet toegevoegd)

Dit alles brengt me bij een ander belangrijk punt waarbij messiaanse profetieën, politieke spelers, voorzienigheid, het exacte jaar van Trump's eerste verkiezing (2016), en de profetische vertakkingen van waar we mogelijk naar toe gaan, een rol spelen.

Werd Zenith 2016 Vervuld?

In 2009 bracht ik het boek, Apollyon Rising, dat later werd bijgewerkt en opnieuw uitgebracht als Zenith 2016 als gevolg van belangrijke informatie die ik tegenkwam na de eerste publicatie van de eerste versie, die velen beschouwen als mijn baanbrekende werk en magnum opus. Ik hoop met de release van deze serie soortgelijke lofbetuigingen te vinden, omdat ik echt geloof dat dit het belangrijkste en meest actuele onderzoek is dat ik sindsdien heb uitgebracht.

Naast het feit dat ik in 2009 een volledig jaar had om te reizen, interviews af te nemen en onderzoek te doen naar gerelateerde onderwerpen, alsmede de sabbatical te nemen die ik nodig had voor het eigenlijke schrijven, was wat Zenith ongewoon maakte de grote vraag over waarom zoveel ouden - sommigen van honderden jaren geleden en sommigen van veel verder terug - het jaar 2016 specifiek zagen als de datum waarop de Messias, of, als alternatief, de Antichrist, zich op aarde zou manifesteren, waarbij de meesten geloofden dat "zijn" aanwezigheid in 2016 bekend zou worden bij een selecte enkeling, maar onherkenbaar zou blijven voor bredere bevolkingsgroepen totdat "hij" langzaam geopenbaard zou worden voor wie en wat hij werkelijk is op het juiste moment in de onmiddellijke jaren daarna. Zelfs een grote soennitische website heeft deze data jaren voor de verkiezing van Trump vastgesteld na bestudering van de oude Koran en Hadith, en zegt: "Gebaseerd op onze numerieke analyse... zal het officiële begin van het Einde der Tijden en de komst van de Imam Mahdi [hun messias, maar voor anderen zoals Joel Richardson, de antichrist] hoogstwaarschijnlijk in... 2016 zijn en zal Jezus Christus in 2022 uit de Hemel op Aarde neerdalen."[ii]

FLASHBACK! GARY STEARMAN INTERVIEWT DR. THOMAS HORN OVER HET GEHEIME PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN!

Van de meest oude prognostici die mij in Zenith intrigeerden voor wie het jaar 2016 en de komende Derde Tempel profetisch significant leken, waren de volgende:

Profetie uit de Zohar over de komst van de Messias

De Zohar, die algemeen beschouwd wordt als het belangrijkste werk van de Joodse Kabbalah, is een verzameling boeken die meer dan zevenhonderd jaar geleden in middeleeuws Aramees zijn geschreven en mystieke commentaren bevatten op de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes, de Torah). Naast het interpreteren van de Schrift, bevat het Vaera gedeelte (deel 3, sectie 34), "De tekenen die de Mashiach aankondigen," of, "De komst van de Messias." De fascinerende datum voor "zijn" geheime presentatie aan de rabbijnen in Israël werd in de Zohar vastgesteld voor 2012-2013 [gezien de verwerping van Jezus door orthodoxe Joden als Messias, evangelisten zouden zeggen dat deze zevenhonderd jaar oude voorspelling aangeeft dat de Antichrist rond 2012-2013 zou kunnen zijn gearriveerd].

En, zeker genoeg, na die datum begonnen sommige van Israëls meest vooraanstaande rabbijnen zich te gedragen alsof zij iets weten wat de rest van de wereld niet weet, namelijk de komst van "de Messias". Naast degenen die ik eerder in deze serie citeerde en die geloven dat het Messiaanse tijdperk is begonnen, heeft Chaim Kanievsky, een van Israëls meest prominente rabbijnen en een leider van de Haredi-tak van het Jodendom en een erkende autoriteit op het gebied van de Joodse wet, onlangs zijn studenten gewaarschuwd om het Heilige Land niet te verlaten, omdat: "De Messias is al hier. Hij zal zich zeer spoedig openbaren.... Ga niet op reis."[iii]

Deze zelfde rabbijnen gebruikten vanaf 2016 "messiaanse" en "Derde Tempel"-taal rond de verkiezing van Donald Trump.

De achthonderd jaar oude profetie van Rabbi Judah Ben Samuel

Zullen de direct komende jaren profetisch belangrijk zijn voor Israël en de wereld? Volgens een achthonderd jaar oude profetie zou dat zeker kunnen. Voordat hij stierf aan kanker, analyseerde J. R. Church de oude voorspellingen van Rabbi Judah Ben Samuel en stelde vast:

Ludwig Schneider, die schreef voor Israel Today (maart 2008), zei: "Ongeveer 800 jaar geleden in Duitsland, was Rabbi Judah Ben Samuel een top Talmoedisch geleerde met een neiging tot het mystieke. Voordat hij stierf in het jaar 1217, profeteerde hij dat de Ottomaanse Turken Jeruzalem zouden veroveren en over de Heilige Stad zouden heersen gedurende 'acht Jubeljaren.'" Een bijbels Jubeljaar bestaat uit 50 jaar. Vijftig vermenigvuldigd met acht is gelijk aan 400 jaar.

Daarna, aldus Ben Samuel, zouden de Ottomanen verdreven worden uit Jeruzalem, dat één Jubeljaar lang een niemandsland zou blijven. In het tiende Jubeljaar [2017] ... zou de Messiaanse eindtijd beginnen...

Terugkijkend op Ben Samuels voorspelling moeten we opmerken dat het Ottomaanse Rijk Jeruzalem inderdaad veroverde in 1517, precies 300 jaar na de dood van de rabbi, en 400 jaar later werd verslagen in 1917.

In Israel Today vervolgt Ludwig Schneider: "Dit gebeurde 300 jaar na de dood van Ben Samuel. Hij kon deze profetie niet hebben gebaseerd op gebeurtenissen die konden worden voorzien, maar alleen op de resultaten van zijn studie van de Bijbel.

"Volgens Leviticus 25 wordt de natie herenigd met haar land in het Jubeljaar. Daarom speelt het Jubeljaar een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. In dit geval begon het Jubeljaar met de nederlaag en verovering van de Mamelukken in Jeruzalem door het Ottomaanse Koninkrijk in 1517. De Turken heersten over Jeruzalem tot de Britse generaal Edmund Allenby hen precies acht Jubeljaren later in 1917 versloeg.

"De profetie van Ben Samuel werd precies vervuld omdat 1517 tot 1917 precies 400 jaar is. Daarna was Jeruzalem 50 jaar lang een niemandsland gedurende de tijd van het Britse Mandaat (1917-1967) en de tijd van de Jordaanse overheersing (1947-1967), nog een Jubeljaar. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël Jeruzalem op Jordanië en keerde de stad na bijna twee millennia ballingschap terug naar het Joodse volk. Daarna begon het aftellen voor het Messiaanse tijdperk."

Schneider gaat ervan uit dat aangezien de voorspelling van Rabbi Judah Ben Samuel tot op heden in vervulling lijkt te gaan, 2017 het begin van het Messiaanse tijdperk moet inluiden.[iv]

Protestantse Hervormers en wat zij geloofden dat in 2016 zou beginnen

Onder de protestantse hervormers van rond de eeuwwisseling geloofde een verbazingwekkend aantal theologen dat de Valse Profeet en de Antichrist in 2016 plaatsen van gezag zouden innemen en kort daarna het wereldtoneel zouden bestijgen. De beroemde prediker Jonathan Edwards was overtuigd van deze mogelijkheid en hield er een postmillenniale visie op na, gebaseerd op de 1260 dagen die de vrouw in de woestijn is in Openbaring 12:6. Hij interpreteerde die dagen als de jaren dat de ware Kerk onderdrukt zou worden door de pausgezinden. Clarence Goen schrijft hierover: "Edwards was van mening dat de meest waarschijnlijke tijd voor de...heerschappij van de Antichrist 1260 jaar na AD 756 was (het toetreden van de wereldlijke macht aan de paus),"[v] wat het (begin) van de macht van de Antichrist vierkant in 2016 zou plaatsen. Toen wij onderzoek deden voor het boek, Petrus Romanus: The Final Pope Is Here, hoorden wij van deze overtuiging van Edwards en trachtten die te verifiëren door een verzameling van zijn persoonlijke volumineuze geschriften te onderzoeken. Wij vonden bevestiging in een serie van zijn preken, gehouden in Northampton, Massachusetts, in 1739, over hoe geschiedenis en profetie samenvallen.

Zoals wij in Petrus Romanus trachtten aan te tonen, begon de opkomst van de paus tot de wereldlijke macht toen Paus Stefanus rond 751 Pepijn het hof begon te maken en werd vervolgens in 756 een feit met de verdrijving van de Longobarden. We schreven hoe 756 het doel ergens in 2016 plaatste. Rond diezelfde tijd tijdens ons onderzoek, kwamen we op het spoor van een prekenbundel uit de jaren 1800, getiteld, "Lectures on the Revelation," door de Eerwaarde William J. Reid, pastoor van First United Presbyterian Church in Pittsburgh, Pennsylvania, die werden gegeven over een periode die eindigde in maart 1876. Net als Jonathan Edwards meer dan honderd jaar eerder had gedaan, leidde Reid af dat de Valse Profeet en de Antichrist ergens rond 2016 zouden komen. Spoedig ontdekten wij talrijke andere oude voorbeelden waarin het jaar 2016 specifiek werd voorzien als het jaar waarin de Valse Profeet en de Antichrist op aarde zouden zijn, gevolgd door de vernietiging van Rome. Deze omvatten:

 • De Theological Dictionary of Princeton University (1830)
 • Critical Commentary and Paraphrase on the Old and New Testament door Lowth en Lowman (1822)
 • De American Biblical Repository (1840)
 • Notes on the Revelation of St. John door Lowman (1773)
 • De Christian Spectator, "Het Maandblad" (1885)
 • Abridgement of Ecclesiastical History (1776)
 • De Works of the Rev. P. Doddridge, DD (1804)
 • De International Sunday School Lessons Pub (1878)
 • Character and Prospects on the Church of Rome in Two Discourses door ds. William Mackray (1829)
 • De Panoplist and Missionary Magazine (1809)
 • Lectures on Romanism door Joseph F. Berg (1840)
 • Het Congregational Magazine for the Year (1834)
 • Het Presbyterian Magazine (1858)

De complete lijst van ouden die geloofden dat 2016 wees op het jaar waarin de Antichrist zich op het wereldtoneel bekend zou gaan maken en een proces in gang zou zetten dat uiteindelijk zou leiden tot de bouw van de Derde Tempel alsmede de Grote Verdrukkingsperiode is te vinden in het boek Zenith 2016. (zie de serie Zenith 2016)

Of dit in verband zal blijken te staan met Donald Trump en de opvatting van de rabbijnen over hem als een moderne Cyrus wiens komst het Messiaanse tijdperk inluidt waarin de Tempel zal worden gebouwd, wordt steeds overtuigender, zoals de volgende artikelen hopelijk zullen overbrengen.

VOLGENDE: Achter de schermen, spelers en een plan

Eindnoten:

[i] Adam Eliyahu Berkowitz, “Sanhedrin Mints Silver Half-Shekel with Images of Trump and Cyrus,” Breaking Israel News , February 15, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/102784/sanhedrin-temple-movement-issue-silver-half-shekel-images-trump-cyrus/

[ii] “Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed By Jesus? Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed by Jesus?” Israel, Islam and the End Times, May 19, 2015, http://www.israelislamandendtimes.com/islamic-messiah-al-mahdi-to-return-by-2016-followed-by-jesus/ . Accessed January 3, 2016.

[iii] MCD Admin, “Prominent Rabbi Warns Friends Not to Leave Israel; ‘Messiah Is Here with Us Already,’” My Christian Daily , http://mychristiandaily.com/mcd/prominent-rabbi-warns-friends-not-to-leave-israel-messiah-is-here-with-us-already/.

[iv] J. R. Church, “The 800-Year-Old Prophecy of Rabbi Judah Ben Samuel,” Prophecy in the News, February 2010, 14.

[v] Clarence Goen, “Jonathan Edwards: A New Departure in Eschatology,” Church History 28 , March 1, 1959, 29, 25–40.

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 3): MORE ON THE SECOND COMING OF DONALD TRUMP AND THE SECRET SCHEME TO BUILD THE THIRD TEMPLE » SkyWatchTV