www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET STILLE PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 2): De Rabbijnen en de gruwel der verwoesting

29 mei 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Hoewel ik geen profeet ben, doe ik in deze serie een aantal ongelooflijke voorspellingen, en ik kan net zo goed de grootste in het begin uit de weg ruimen, zodat ik daarna in de loop van dit boek kan gaan uitleggen waarom ik overtuigd ben van iets zeer buitengewoons.

Het is niet sinds ik en mijn overleden onderzoekspartner Cris Putnam het aftreden van Paus Benedictus XVI een jaar van tevoren nauwkeurig voorspelden (door precies de maand en het jaar te noemen waarin hij zou aftreden terwijl ik de bestseller Petrus Romanus [Artikel-serie hier] schreef) dat ik zo'n krachtig "onderbuikgevoel" heb gehad over iets dat in het verschiet ligt.

Deze keer echter, zijn de gebeurtenissen die (spoedig, naar mijn bestudeerde mening) zullen plaatsvinden veel groter dan de Profetie van de Pausen.

Ze zijn in feite wereldschokkend, en zullen niets minder dan de loop van de geschiedenis veranderen. Wat zich nu gaat ontvouwen zal de komst van de Antichrist en Armageddon in gang zetten, gevolgd door de wederkomst van Jezus Christus.

Tijdens deze studie zult u leren waarom ik dit zeg en van een geheim plan om dit in gang te zetten door de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem dat werd uitgebroed tijdens de Trump regering. Het gebeurt op dit moment achter de schermen in clandestiene onderhandelingen tussen wereldmachten en religieuze leiders. Deze verbazingwekkende beweringen, hoe ongelooflijk ze ook mogen lijken, zullen in de loop van dit werk worden onthuld.

Verbonden met dit alles, zal ik uiteindelijk het krachtige argument naar voren brengen dat, als hij in 2024 wordt gekozen, de Amerikaanse president Donald Trump, zoals de rabbijnen in Israël stellen, een sleutelrol zal spelen door zich uit te spreken voor de bouw van de Derde Tempel. Wanneer dat gebeurt, zal dat de belangrijkste en meest profetische gebeurtenis in ons leven ontketenen. Helaas zal de uitbundige vreugde over de herbouw van de Tempel van korte duur zijn en uiteindelijk in terreur ontaarden.

In deze volgorde - wist u dit:

  • De bouwplannen voor de Derde Tempel zijn al begonnen?
  • Het Sanhedrin - een tribunaal in wording dat zichzelf heeft voorgesteld als de Joodse rechtbank uit het Tweede-Tempel-tijdperk - heeft onlangs Jeruzalemse burgemeesterskandidaten opgedragen de bouw van de Derde Tempel in hun plannen op te nemen?
  • Eind 2018 nodigde het Sanhedrin ook zeventig naties uit om het altaar voor de Derde Tempel in te wijden:[iii]
  • Evangelische christenen en Joden kwamen eind 2018 in Jeruzalem bijeen voor een interreligieuze conferentie met als doel de inspanningen te bundelen om de Derde Tempel te bouwen voor de inwijding van het "Messiaanse Tijdperk"?[iv]
  • Vrijmetselaars in de VS en Israël zijn al tientallen jaren in het geheim plannen aan het maken om de Derde Tempel te bouwen?
  • Joden eisen steeds meer toegang tot de Tempelberg met visioenen over de bouw van de Derde Tempel?
  • In september 2018 werd een pasgeboren rode vaars gecertificeerd door een raad van rabbijnen om te voldoen aan alle bijbelse vereisten voor een Tempeldienst, een voorwaarde voor "het bijbels gemandateerde proces van rituele zuivering voor onreinheid die het gevolg is van nabijheid van of contact met een dood lichaam. Omdat de elementen die nodig zijn voor deze ceremonie sinds de verwoesting van de Tweede Tempel ontbreken, worden alle Joden tegenwoordig als ritueel onrein beschouwd, waardoor de terugkeer van de Tempeldienst wordt verhinderd"?[v] Dat wil zeggen, tot nu.
  • Een aantal rabbijnen in Israël zien Donald Trump als een Cyrus-achtige figuur, die door de God van Israël is opgevoerd om het "Messiaanse tijdperk" en de bouw van de Derde Tempel te initiëren. Zou zijn herverkiezing in 2024 de overeenkomst bevestigen?[vi]
  • Saoedi-Arabië, Joodse religieuze leiders en Donald Trump onderhandelden achter de schermen over de overdracht van de controle over Israëls heilige plaatsen - waaronder de Tempelberg - aan de Saoedi's, ter voltooiing van een "vredesverbond" dat onder meer zou kunnen leiden tot de bouw van de Derde Tempel (waarover later meer).
  • Zelfs sommige moslimgeleerden zijn tot de overtuiging gekomen dat de tijd is aangebroken om de Derde Joodse Tempel te bouwen?[vii]

Dit zijn slechts enkele van de onthullingen die wij in de loop van de bladzijden van deze baanbrekende inspanning zullen onderzoeken, maar het volstaat te zeggen dat de Tempelbeweging sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gestaag en serieus bezig is geweest met het verzamelen en voorbereiden van de kritieke elementen en zelfs met het opleiden van het priesterschap dat dienst zal doen in dit nieuwe religieuze complex dat in Jeruzalem gevestigd is. Het belang van deze inspanningen voor delen van de orthodox-joodse gemeenschap en de machinaties van wereldwijde politieke belangen zal duidelijker worden als we de rol van de Tempel onthullen in iets waarvan de rabbijnen geloven dat het al begonnen is - de eerste fase van het messiaanse proces (Moshiach Ben Yosef, of "Messias uit het huis van Jozef"), die wordt beschreven als de praktische en sociale voorloper van de tweede fase van de verschijning van de Messias als Moshiach Ben David ("Messias uit het huis van David"), die de herinvoering van Tempeldiensten omvat voor het derde en laatste heiligdom onder een Davidische dynastie.

Maar, zult u zeggen, de Moslim Koepel staat boven op de Tempelberg op de (oude) plaats waar Jehova's Heilige der Heiligen heeft gestaan, en dus kan er geen Joodse Tempel worden gebouwd, omdat het een wereldoorlog zou ontketenen als iemand zou proberen de Al Aqsa Moskee, die aan de uiterste zuidkant van de berg staat, tegenover Mekka, en/of de Rotskoepel, die momenteel in het midden staat waar vroeger de Heilige Tempel van de Joden stond, te verwijderen en te vervangen.

En toch zijn er manieren waarop dit aanzienlijke obstakel binnenkort kan worden overwonnen.

Een breuklijn in de buurt van Jeruzalem is bijvoorbeeld de oorzaak geweest van een half dozijn grote aardbevingen in de afgelopen duizend jaar en kan strategisch gelegen zijn om de islamitische heiligdommen op elk moment te vernietigen. Zacharia 14:3-4 luidt:

Dan zal de Heer uittrekken en tegen die volken strijden, zoals Hij strijdt op de dag van de strijd.

Op die dag zullen zijn voeten op de Olijfberg staan, ten oosten van Jeruzalem, en de Olijfberg zal van oost naar west in tweeën worden gespleten en een groot dal vormen, waarbij de helft van de berg naar het noorden en de andere helft naar het zuiden zal opschuiven.

Een dergelijke catastrofale gebeurtenis zou het moslimcomplex kunnen wegvagen en een katalysator kunnen zijn voor de herbouw van Salomo's Tempel (of een versie daarvan als een wereldwijd centrum voor alle godsdiensten) onder internationale (misschien zelfs Verenigde Naties) inspanningen. Recente aardbevingen in het Heilige Land [viii] wijzen erop dat seismische activiteit zou kunnen leiden tot een profetische gebeurtenis. Rapporten van de afgelopen jaren bevatten ook wetenschappelijke bewijzen en geologische onderzoeken die waarschuwen dat gebouwen in het gebied van de Tempelberg door een aardbeving ernstig beschadigd of zelfs afgebroken zouden kunnen worden. Associated Press meldde in een bijzonder profetisch bericht: "Het grootste risico lopen ... de Oude Stad en het elf hectare grote verhoogde plein waar twee belangrijke moskeeën staan, waaronder de met goud bedekte Rotskoepel. De plaats is bij moslims bekend als de Al Aqsa Moskee en bij joden als de Tempelberg - ooit de thuisbasis van de bijbelse tempels."[ix]

Het is ook heel goed mogelijk dat een gebeurtenis als een aardbeving niet nodig zou zijn om de droom van een nieuwe Tempel in Jeruzalem te verwezenlijken. Het Midden-Oosten is een kruitvat, en een oorlog met zijn raketten en bommen zou de Islamitische heiligdommen in één uur kunnen wegvagen. Sommigen beweren dat de islamitische bouwwerken tijdens een conflict zelfs opzettelijk als doelwit kunnen dienen om de bouw van een nieuwe Tempel te vergemakkelijken. Interessant is dat in de film Mission: Impossible (Fallout) een afvallige wapenhandelaar toont genaamd John Lark die samenwerkt met een wereldwijde bende misdadigers genaamd "The Apostles" die in het bezit zijn van drie containers plutonium, die zij van plan zijn te gebruiken om het scenario te vervullen dat voor het eerst werd geschetst in mijn best-selling boeken Petrus Romans en The Final Roman Emperor door het bombarderen van het Vaticaan, de Tempelberg in Jeruzalem, en Mekka. In een artikel in de Jerusalem Post beschuldigde de Palestijnse president Mahmoud Abbas Israël ervan in het geheim van plan te zijn om dat te laten gebeuren: "om de Al-Aqsa Moskee te vernietigen om de Derde Tempel te herbouwen."[x]

En dan is er nog een derde mogelijkheid met betrekking tot hoe de Derde Tempel gebouwd zou kunnen worden. Op 18 juni 2009 werd in Jeruzalem als resultaat van theologisch onderzoek aangekondigd dat "een profetische rabbi" een uitbreiding van de Tempelberg mogelijk zou kunnen maken, waarop de derde Joodse Tempel zou kunnen worden gebouwd. In een artikel getiteld "Een nieuwe visie voor Gods Heilige Berg," schreef Ohr Margalit, professor in rabbinale studies aan de Bar-Ilan Universiteit in Israël, dat "het scenario van een heilige openbaring gegeven aan een authentieke profeet dat de tempel herbouwd moet worden op de huidige of een verlengde Tempelberg in vreedzame nabijheid van de Koepel, Al Aqsa Moskee, en nabijgelegen Christelijke heiligdommen" alles is wat nodig zou zijn om een dergelijk plan goed te keuren.

Volgens de Joodse wet... zou zo'n profetisch mandaat dan bindend zijn. Het zou ook in overeenstemming zijn met de woorden van de twaalfde-eeuwse Joodse wijsgeer Maimonides dat het Christendom en de Islam deel uitmaken van Gods uiteindelijke plan "om de hele wereld ertoe te brengen God gezamenlijk te aanbidden". Interessant is dat Theodore Herzl, de seculiere zionist bij uitstek, dezelfde visie heeft uitgewerkt voor een herbouwde tempel in vreedzame nabijheid van islamitische en christelijke heiligdommen op wat hij noemde "het heilige gebied van de mensheid."[xi]

Zoals in de opsomming hierboven is aangegeven, bestaat er vanwege de occulte waarde of heiligheid van de talrijke elementen rond de vrijmetselaarsversies van Salomo's Tempel (waarop alle vrijmetselaarsloges en ceremoniële rituelen zijn gebaseerd) al enige tijd het idee dat groepen onder de vrijmetselaars en verlichte broederschappen van plan zijn een glorieuze nieuwe Tempel in Jeruzalem te herbouwen, naar het voorbeeld van de Tempel die door Salomo werd gebouwd, of aan de herbouw van een dergelijke Tempel willen deelnemen. Dit is nu en dan bij het publiek bekend geworden. In de Illustrated London News van 28 augustus 1909 stond een spectaculaire bijlage waarin dit doel werd beschreven. Het artikel was getiteld: "Het plan van de vrijmetselaars om Salomo's tempel in Jeruzalem te herbouwen." Drie jaar later, op 22 september 1912, publiceerde de New York Times een plan van vrijmetselaren om de Tempel te herbouwen onder de titel: "Solomon's Temple: Plan van Vrijmetselaars en Meningen van Joden over Herbouw." Tegen 1914 waren sommige uitgevers begonnen met het toevoegen van ongekende details, waaronder een verslag dat het land waarop de Rotskoepel nu staat in het geheim was aangekocht en dat er al plannen werden ontworpen voor de bouw van de derde en laatste Tempel. Onderzoekers hebben sindsdien inlichtingen geproduceerd dat een heimelijke samenwerking stevig op zijn plaats is, slechts tegengehouden tot de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wanneer hoge Vrijmetselaren en hun medewerkers met haast zullen overgaan tot de wederopbouw van een nieuwe Tempel, waarna hun messias door de gouden Vrijmetselaars-portalen van de Tempel zal passeren en aan de wereld zal aankondigen dat de universele verlosser van de mensheid is gekomen (de vleesgeworden Apollo, de Antichrist).

( )

Afbeelding van de Illustrated London News, 28 augustus 1909, 'Het plan van de vrijmetselaars om Salomo's Tempel in Jeruzalem te herbouwen'.

Naast occultisten zijn groepen als de Gelovigen van de Tempelberg en het Tempelinstituut in Jeruzalem bezig met het restaureren en construeren van de heilige vaten en gewaden die gebruikt zullen worden voor de dienst in de nieuwe Tempel bij de komst van hun "Messias" (zie http://www.templeinstitute.org). Leerlingen van de Bijbelprofetie erkennen het belang van dergelijke plannen als een teken van de komst van de Antichrist. Geschriften uit het Oude en Nieuwe Testament leggen uit dat een valse Joodse messias zal verschijnen, die zichzelf als God in de Tempel in Jeruzalem zal oprichten, maar daarna zal hij de heilige plaats verontreinigen door een heiligschennend voorwerp - misschien een beeld van hemzelf - in de Tempel op te stellen en te bevelen dat de offers en offergaven worden stopgezet (zie Daniël 9:27; 2 Tessalonicenzen 2:3-4). Om dit alles te laten gebeuren moet de Tempel herbouwd worden, waardoor beweringen van vrijmetselaars of andere groepen die deze monumentale taak willen volbrengen, zeer verdacht zijn met betrekking tot de gebeurtenissen die zich in de eindtijd afspelen.

Of de omstandigheden nu wel of niet voldoende zullen zijn om de nieuwe Tempel te bouwen voordat Amerika zijn volgende president kiest in 2024, wat de rabbijnen in Israël geloven dat Donald Trump in 2016 is begonnen, zou wel eens het fundament kunnen hebben gelegd waarop deze Man van de Zonde zal regeren.

Dit roept een paar ernstige vragen op.

Heeft God, die alle dingen meewerkt ten goede (zie Romeinen 8:28), de verkiezing van Donald Trump verordend voor een specifiek doel en missie met betrekking tot de Derde Tempel?

Zo ja, had het jaar van zijn verkiezing - 2016 - een specifieke profetische betekenis? Is er iets begonnen in 2016 als een klok die afloopt naar deze gedenkwaardige gebeurtenis(sen)?

"Die leden van de geestelijkheid die Trump de handen oplegden en baden in het New Spirit Revival Center in Cleveland Heights, 21 september 2016, moeten dat gedacht hebben," schreef ik in mijn boek Saboteurs (artikelen-serie hier!), "net als andere prominente christelijke leiders tijdens de campagne en de meeste geestelijken die invocaties aanboden bij zijn onvergetelijke inauguratie. Sommige van deze christenen vertrouwen op Trump's geloofsverklaring, terwijl anderen hem simpelweg zien als onvolmaakt maar door God uitverkoren."

FLASHBACK! GARY STEARMAN INTERVIEWT DR. THOMAS HORN OVER HET GEHEIME PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN!

Ik heb toen in Saboteurs de punten verbonden tussen het jaar 2016 in het bijzonder en wat profeten en zieners door de tijd heen voorzagen in verband met die datum in het bijzonder:

Dr. Lance Wallnau verwijst bijvoorbeeld naar Trump als Gods "chaos" president, een zin die hij leende van Jeb Bush die de uitdrukking had bedacht om Trump te beschrijven tijdens het laatste Republikeinse debat. Wallnau trekt een vergelijking tussen Trump en Cyrus "de Grote", de heidense Perzische koning die Jesaja 200 jaar van te voren bij naam voorspelde (Jes. 44:28), en zegt dat hij Babylon zou veroveren (gebeurde in 539 v.Chr.), het water van de Eufraat zou "opdrogen" om plaats te maken voor het leger, de poorten van de stad zouden "niet gesloten worden," en daardoor zouden de Joden bevrijd worden en terugkeren naar Jeruzalem waar zij de tempel zouden herbouwen, wat allemaal gebeurde precies zoals de profeet vele jaren van te voren voorzag. Volgens Wallnau werd Trump door God uitverkoren om Amerika op dezelfde manier te redden van haar catastrofale alternatief (Hillary) [en om de bouw van de Derde Tempel te initiëren]....

Merkwaardig genoeg is Cyrus niet het enige voorbeeld van een heidense leider die door God werd gebruikt om de oude Joodse natie op een voorzienige manier te beïnvloeden. Nebukadnessar werd ook "de Knecht van de Allerhoogste God" genoemd en ik begrijp waarom veel moderne gelovigen liever niet aan dat voorbeeld denken. In tegenstelling tot Cyrus, de verlosser, was Nebukadnessar het instrument van Gods kastijding tegen Juda, die tot gevolg had dat het grootste deel van het volk (ongeveer zeventigduizend) in gevangenschap werd gebracht met verwoesting over hun land. Ook dit was de voorzienigheid van God, omdat zij niet naar zijn woorden wilden luisteren (Jeremia 25:8 e.v.). De profeet Habakuk klaagde erover dat God zo'n heiden gebruikte om zijn eigen kinderen te slaan, maar God zei hem dat het noodzakelijk was en dat later met Nebukadnezar zou worden afgerekend (Habakuk 1:5-11; vgl. Jeremia 25:12 e.v.).

Assyrië en Babylonië zijn nog twee voorbeelden van heidense entiteiten die door God werden gebruikt om Zijn volk te corrigeren nadat het in afvalligheid was vervallen. De Assyriërs trokken ten strijde tegen Israël onder Tiglath-Pileser (2 Koningen 15:29, 16:7-9), en opnieuw onder Sjalmaneser en Sargon, allemaal omdat zij niet gehoorzaamden "aan de stem van Jehovah, hun God" (2 Koningen 18:9-12).

Deze contrasterende illustraties roepen een ernstige vraag op. Als God, in voorzienigheid, Trump koos om de president van Amerika te worden, is hij dan onze Cyrus (verlosser) of Nebukadnezar (agent van het oordeel)? Ik wil geloven dat Trump Gods manier was om Zijn voet te plaatsen op de socialistisch-globalistische op hol geslagen agenda om een adempauze mogelijk te maken en gelegenheid voor geestelijk ontwaken in dit land. Maar wat als ik het mis heb?

Nu we het toch over Nebukadnezar hebben, zijn voorbeeld illustreert ook hoe God in het verleden soms heidenen gebruikte om goddelijke inzichten te verkondigen. Een verbazingwekkend voorbeeld hiervan is toen God ervoor koos om een profetie die zich uitstrekte van 605 voor Christus tot de wederkomst van Christus te openbaren aan de arrogante, narcistische, afgoden-aanbiddende Nebukadnezar. Natuurlijk was er Gods heilige dienaar, Daniël, voor nodig om de droom uit te leggen. Evenzo gebruikte God Bileam, een tovenaar die was ingehuurd door Balak, een Moabietische koning, die buitengewoon bevreesd was voor de oprukkende schare Israëlieten. Daarom liet de koning Bileam komen, een duistere tovenaar die nu in profetische schande leeft (2 Petrus 2:15; Judas 11; Openbaring 2:14). Ondanks Bileams onverbeterlijke status gebruikte God hem om te profeteren: "Ik zal hem zien, maar nu nog niet: Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij; er zal een Ster komen uit Jakob, en een Scepter zal opgaan uit Israël" (Numeri 24:17). Ronald Allen, professor in de Hebreeuwse Schrift aan het Western Baptist Seminary, schrijft: "In overeenstemming met velen in de vroege kerk en in het vroege Jodendom, geloven wij dat deze tekst onmiskenbaar spreekt over de komst van de Messias. Dat deze profetie afkomstig is van iemand die het niet waard was, maakt het des te dramatischer en opzienbarender." Zo zien we dat God de meest onwaarschijnlijke personen en situaties gebruikt om Zijn boodschap over te brengen en Zijn werk te doen. Deze profetie van Pethorius was meer dan duizend jaar voor de geboorte van Christus en van een vijandige bron, maar toch is het waarschijnlijk wat de magiërs [wijzen] naar Bethlehem leidde.

Wat ook interessant is aan Trump en de onwaarschijnlijke agenten die de wijzen naar Bethlehem leidden, is de mysterieuze en metafysische logica die sommigen momenteel aanhangen over de mogelijke voorzienigheid van God in de komst van Trump als een "verlosser"-figuur. Nergens is deze taal meer uitgesproken dan in het Heilige Land zelf, waar verschillende gerespecteerde rabbijnen en kabbalisten hebben geïnsinueerd dat Amerika's nieuwe president een voorbode is van de Messias en de uiteindelijke verlossing.

"Donald Trump (424) is de Gematria van 'Messias voor het Huis van David' (משיח בן דוד)," schreef Adam Eliyahu Berkowitz voor Breaking Israel News op 16 mei 2016. "Dat wil niet zeggen dat Donald Trump de Messias is, maar dat zijn presidentschap het Messiaanse tijdperk zal inluiden."[xii]

Anderen, waaronder Rabbi Matityahu Glazerson, die de overwinning van Trump vóór de verkiezingen nauwkeurig voorspelde met behulp van Bijbelcodes,[xiii] hebben zich hierbij aangesloten. Glazerson vond verschillende connecties tussen Trump en moshiach ("messias") in de codes, wat in het Hebreeuws "gezalfde" betekent, en dat leidde Glazerson tot de conclusie dat zijn verkiezing verbonden is met de komst van de Messias.

Rabbi Hillel Weiss is ook een Trump-Messias-connectie-gelovige, en hij ziet in de president ook de agent van Gods gunst voor de bouw van de Derde Tempel, een andere Cyrus-link.[xiv]

Dan is er nog het Sanhedrin in Israël, het ontluikende tribunaal dat zichzelf heeft gevormd naar de Joodse rechtbank uit het Tweede Tempel-tijdperk, dat brieven heeft gestuurd naar Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin met het verzoek hun krachten te bundelen om de Derde Tempel voor de Messias te bouwen.

Professor Weiss is een woordvoerder van het Sanhedrin en merkt op hoe Donald Trump in 2016 steun voor Israël en erkenning van Jeruzalem als hun hoofdstad onderdeel heeft gemaakt van het publieke gesprek. De combinatie daarvan met Poetin's uitgesproken mening dat de Derde Tempel nu gebouwd zou moeten worden, bracht hem ertoe te zeggen dat beide mannen zouden moeten doen wat koning Cyrus 2500 jaar geleden deed en het religieuze complex bouwen ten behoeve van alle Joden en de wereld. "We zijn klaar om de Tempel te herbouwen," zei Weiss, en "de leiders van Rusland en Amerika kunnen de naties van de wereld naar wereldvrede leiden door de Tempel te bouwen, de bron van vrede."[xv]

Rabbijn Yosef Berger, die toezicht houdt op de graftombe van Koning David in Jeruzalem, gaat nog een stap verder. Hij gelooft dat Trump feitelijk de verkiezingen van 2016 won door "de kracht van Moshiach [Messias], die hem de boost gaf die hij nodig had" en "verbonden is met het Messiaanse proces dat op dit moment plaatsvindt."[xvi],[xvii]

Als Berger gelijk heeft, zal de tweede komst van Donald Trump dan een massaal belangrijk segment van de eindtijdprofetie van energie voorzien?

VOLGENDE: MEER OVER DE TWEEDE KOMST VAN DONALD TRUMP EN HET GEHEIME PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN

Eindnoten:

[i] Arutz Sheva staff, “Plans for Third Temple Have Begun,” Israel National News , July 26, 2015, https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/198621.

[ii] Adam Eliyahu Berkowitz, “Sanhedrin Urges Candidates for Jerusalem Mayor to Prepare for Third Temple,” Breaking Israel News , November 8, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/116619/sanhedrin-jerusalem-mayor-temple/.

[iii] “Sanhedrin Invites 70 Nations to Dedicate Altar for Third Temple,” Charisma News , December 7, 2018, https://www.charismanews.com/opinion/standing-with-israel/74307-sanhedrin-invites-70-nations-to-dedicate-altar-for-third-temple.

[iv] Marissa Newman, “Rare Interfaith Temple Mount Confab Highlights a Christian Awakening,” Times of Israel , December 5, 2018, https://www.timesofisrael.com/rare-interfaith-temple-mount-confab-highlights-a-christian-awakening/.

[v] Adam Eliyahu Berkowitz, “Harbinger to Messiah: Red Heifer is Born,” Breaking Israel News , September 5, 2018, https://www.breakingisraelnews.com/113476/temple-institute-certifies-red-heifer/.

[vi] Christina Maza, “Will Trump Hasten the Arrival of the Messiah? Jews and Evangelicals Think So,” Newsweek , December 11, 2017, https://www.newsweek.com/jews-trump-persian-king-babylonian-exile-third-temple-judaism-744698/

[vii] Zia H Shah, “How Can We Build the Third Temple Together?” Muslim Times , December 6, 2017, https://themuslimtimes.info/2017/04/20/how-can-we-build-the-third-temple-together/.

[viii] Zafrir Rinat, “Earthquakes in Israel: Tenth Tremor in a Week Shakes North,” Haaretz , July 8, 2018, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-earthquakes-in-israel-tenth-tremor-in-a-week-shakes-north-1.6248542.

[ix] Jason Keyser, “Jerusalem’s Old City at Risk in Earthquake,” Associated Press, updated January 19, 2004, http://www.msnbc.msn.com/id/3980139/.

[x] Khaled Abu Toameh, “Abba’s Fatah: Israel Planning to Destroy Al-Aqsa Mosque,” Jerusalem Post , July 26, 2018, https://www.jpost.com/Israel-News/Abbass-Fatah-Israel-planning-to-destroy-Al-Aqsa-Mosque-563525.

[xi] Ohr Margalit, “A New Vision for God’s Holy Mountain,” http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/guestvoices/2009/06/a_new_vision_for_gods_holy_mountain.html.

[xii] Adam Eliyahu Berkowits, “Biblical Numerology Predicts Trump Will Usher in Messiah,” Breaking Israel News , May 16 2016, https://www.breakingisraelnews.com/67748/biblical-numerology-predicts-trump-will-usher-messiah/#YpPoq8q60l05J0SD.97.

[xiii] Bob Eschliman, “Rabbi Predicts Trump Will Win and Usher in the Second Coming,” Charisma News , November 4, 2016, http://www.charismanews.com/politics/elections/61031-rabbi-predicts-trump-will-win-and-usher-in-the-second-coming.

[xiv] Sam Kestenbaum, “Jewish Mystics Hope Trump’s Israel Visit Might ‘Raise the Temple,’” Israel Forward , May 22, 2017, http://forward.com/news/372256/for-jewish-mystics-trumps-israel-visit-part-of-messianic-process/.

[xv] Hillel Fendel, “Sanhedrin to Trump-Putin: Fulfill Cyrus-like Role in Jerusalem,” November 15, 2016, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/220289.

[xvi] Sam Kestenbaum, “Why These Jewish Mystics Think God Helped Trump Win,” Israel Forward , November 15, 2016, http://forward.com/news/354530/why-these-jewish-mystics-think-god-helped-trump-win/.

[xvii] Thomas Horn, Saboteurs (Crane, MO: Defender Publishing, 2017) 80–84.

Bron: ON THE QUIET PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 2): The Rabbis and the Abomination of Desolation » SkyWatchTV