www.wimjongman.nl

(homepagina)


ZOALS HET WAS IN DE DAGEN VAN NOACH: WELKOM IN HET HYBRIDE TIJDPERK - DEEL ÉÉN

20 februari 2022 - door SkyWatch Editor Tom Horn

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Krantenkoppen kondigen de intrede van de mensheid in het hybride tijdperk aan, met de nieuwste vooruitgang in menselijke verbetering. Recente voorbeelden zijn: "Chinese wetenschappers creëren een AI nanny om voor baby's te zorgen die in kunstmatige baarmoeders worden grootgebracht. Voor het eerst hebben chirurgen een varkensnier aan een mens bevestigd, en het werkte. Elon Musk's bedrijf Neuralink, dat hersenchips maakt en is bezig met klinische tests op mensen.

De bovenstaande krantenkoppen illustreren hoe, zonder het medeweten van de meesten, hoe stilletjes zich een technologische revolutie aan het ontwikkelen is waarin de mensheid ofwel binnenkort een utopische fysieke en spirituele transformatie zal meemaken, ofwel een dystopische nachtmerrie die resulteert in een Armageddon.

Dit is geen "predikerspraat", en ik (Tom Horn) zal de belangrijkste updates geven over deze ontwikkelingen en hun verband met de eindtijd profetie op de Defender 2022 Lente Virtuele Conferentie die begint op 13 mei en 90 dagen lang gestreamd wordt (meer info binnenkort) en waaraan ook Rabbi Jonathan Cahn, Dr. Judd Burton, Dr. Jonathan Brentner, Tyler Gilreath, David Heavener, Derek & Sharon Gilbert, Dr. Ken Johnson, Dr. Michael Lake, LTC Robert Maginnis, Doug Petrovich, Ryan Pitterson, Doug Woodward en vele anderen.

We organiseren dit ongekende evenement omdat de feiten zijn, dat de hoogste regerings- en sociale denktanks in de wereld zich momenteel richten op het tijdsbestek van "2025 en verder" als een event horizon, waarin de eerste baby-stappen in wat bekend is geworden als de "Human Enhancement Revolution" op serieuze wijze zullen beginnen (waarachter ik een demonische geest zie in de vorm van een technocratische god en godin [d.w.z., het acroniem voor "Human Enhancement Revolution" is "HER"]), wat snel zal resulteren in een technologische, culturele en metafysische verschuiving die gedomineerd wordt door een nieuwe soort onherkenbaar superieure mensen - mensen geboren uit HER.

De term "transhumanisme" is gegeven om uit te leggen hoe de opkomende wetenschapsgebieden van HER, waaronder genetica, robotica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en synthetische biologie, onze geest, ons geheugen, onze fysiologie, onze nakomelingen, ons fysieke uiterlijk en misschien zelfs - zoals Joel Garreau in zijn bestseller Radicale Evolutie beweert - onze ziel zelf radicaal zullen herontwerpen.

Hoe dichtbij is HER visie?

In hun vrijgegeven rapport van december, "The $100 Genome: Implications for the DoD," instrueerde de JASON - een elitegroep wetenschappers die de regering van de V.S. adviseert op het gebied van wetenschap en technologie - het Ministerie van Defensie (DoD) om zelfs geen vierentwintig maanden te wachten alvorens de hoogste prioriteit te geven aan verbeterd menselijk onderzoek, dat volgens hen zou kunnen resulteren in komende genotype- en fenotypeveranderingen (denk goed na over die laatste bewering). Genotype is de klasse waartoe een organisme behoort op basis van het DNA dat het van zijn ouders heeft meegekregen - zijn INNERLIJKE samenstelling - terwijl fenotype verwijst naar zijn fysieke verschijning en gedragskenmerken zoals grootte, vorm en bewegingspatroon - zijn UITERLIJKE samenstelling. De aanbeveling van de JASON's om voorrang te geven aan onderzoek naar verbetering dat gericht is op het veranderen van de genetische opmaak van de mens, met inbegrip van de manier waarop wij eruit zien en ons gedragen, kan, althans voor niet-geïnformeerden, als ongeloofwaardig voor de nabije toekomst overkomen. De JASON's begrijpen echter dat naarmate HER-technologieën zich in een exponentiële curve ontwikkelen, parallel aan deze vooruitgang het steeds meer gesofisticeerde argument zal ontstaan dat samenlevingen controle moeten krijgen over de menselijke biologische beperkingen en de soort - of tenminste een aantal van haar leden - naar nieuwe vormen van bestaan moeten bewegen. Volgens de JASON's zullen de Verenigde Staten en hun militairen een "onoverbrugbare achterstand oplopen in de race om persoonlijke genomica-informatie en -toepassingen" als ze tot na 2025 wachten om dit proces in gang te zetten.

KIJK! SUPERSOLDATEN, HYBRIDEN EN CYBORGS ZIJN DICHTERBIJ REALITEIT DAN JE DENKT... EN BRENGEN PROFETIEVERVULLING MET ZICH MEE!!!

De meest invloedrijke, meest geciteerde en meest vertrouwde denktank in de wereld, The Brookings Institution (http://www.brookings.edu/) in Washington, DC is het daar klaarblijkelijk mee eens, en documenten over de "Toekomst van de Grondwet" als het gaat om verbeterde en genetisch gemanipuleerde mensen worden nu opgesteld voor de juridische analyse om de grondwettelijke bescherming uit te breiden naar mens-niet-mens. Dit omvat schriftelijke argumenten die bestaan uit een verscheidenheid van dwingende en consensuele regels met betrekking tot "menselijke" rechten en burgerlijke vrijheden, zoals beschreven in paper, "Endowed by Their Creator?: The Future of Constitutional Personhood,"[iv] en "Neuroscience and the Future of Personhood and Responsibility."[v]

Als gevolg van deze en aanverwante ontwikkelingen heeft een overleggroep van de American Academy of Religion een oproep gedaan voor papers over aspecten van "Transhumanisme en Religie", met inbegrip van eschatologie, of de studie van gebeurtenissen aan het einde der tijden. De AAR is 's werelds grootste vereniging van geleerden op het gebied van godsdienstwetenschappen, en misschien omdat ik een van de meest (zo niet de meest) openlijk erkende christelijke critici van het transhumanisme met een geloof in profetie ben, ontving ik een e-mail van AAR-chef Calvin Mercer, hoogleraar godsdienst en directeur van het programma voor multidisciplinaire studies aan de East Carolina University, waarin hij mij uitnodigde een verhandeling over het onderwerp transhumanisme in te dienen waarin hij kort enkele van mijn zorgen belichtte.

Ik heb nog niet gehoord of de AAR mij zal vragen mijn paper te presenteren, maar om een breder publiek de basiskwesties te laten begrijpen, heb ik een deel van het materiaal dat in deze beperkte tijdreeks wordt behandeld, opgenomen als opmaat voor mijn komende Defender Lente Virtuele Conferentie presentatie.

In de afgelopen jaren hebben verbazingwekkende technologische ontwikkelingen de grenzen van de mensheid verlegd naar een verreikende morfologische transformatie die, in de zeer nabije toekomst, belooft te herdefiniëren wat het betekent om mens te zijn. Een internationale, intellectuele en snel groeiende culturele beweging die bekend staat als "transhumanisme" en waarvan de visie wordt gesteund door een groeiende lijst van Amerikaanse militaire adviseurs, bio-ethici, hoogleraren in de rechten en academici, is van plan genetica, robotica, kunstmatige intelligentie en nanotechnologie (GRIN) te gebruiken om een toekomst te scheppen die wordt gedomineerd door een nieuwe soort van onherkenbaar superieure mensen. Toepassingen (die nu worden bestudeerd) die zouden kunnen helpen deze droom werkelijkheid te laten worden, worden gefinancierd door duizenden overheids- en particuliere onderzoekfaciliteiten over de hele wereld. De kwesties die door dergelijke mens-transformerende wetenschappen aan de orde worden gesteld, hebben de bezorgdheid bereikt van conservatieve christelijke leiders, met inbegrip van degenen die geneigd zijn tot geloofskwesties van eschatologische betekenis met betrekking tot de eindtijd.

ESCHATOLOGISCHE INSTRUMENTEN VAN TRANSFORMATIE

Brent Waters, directeur van het Jerre L. and Mary Joy Stead Center for Ethics and Values schreef: "Als christenen de hedendaagse cultuur willen helpen vormgeven - vooral in een omgeving waarin ik vrees dat de posthumane boodschap aantrekkelijk, zo niet verleidelijk zal blijken te zijn - dan moeten zij een alternatieve en overtuigende visie bieden; een tegen-theologisch discours om zo te zeggen."[vi]

Hoewel het Vaticaan in 2008 een beperkte reeks instructies over bio-ethiek heeft uitgevaardigd, die voornamelijk betrekking hebben op in-vitrofertilisatie en stamcelonderzoek (Dignitas Personae of "de Waardigheid van de Persoon")[vii] en een handvol christelijke wetenschappers, beleidsmakers en conservatieve academici in openbare commentaren hebben gezinspeeld op de noodzaak van een breder, manifest-achtig document over dit onderwerp, heeft de kerk als instituut meestal gefaald in een gezamenlijke poging om zich te richten op de genetische revolutie, de belangstelling van de regering voor menselijke verbetering, de virale transhumanistische filosofie in hogescholen en populaire media, en de belangrijke morele en ethische vraagstukken die deze trends oproepen. Hoewel de Dignitas Personae van het Vaticaan niet inging op het grotere vraagstuk van biologische verbetering, gaf het document wel een belangrijke kijk in vogelvlucht op de botsing die zich nu ontwikkelt tussen traditionele moraliteit en wat door conservatieven wordt gezien als de tegenstrijdige overname van transhumanistische filosofie door sommige christelijke apologeten, die zich ook zijn gaan afvragen wat het betekent om mens te zijn en wiens concurrerende morele visie uiteindelijk de toekomst van de samenleving zou kunnen bepalen.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging die transhumanisme vormt voor de mensheid

Onmiddellijk na het verschijnen van Dignitas Personae reflecteerde de katholieke wetenschapper William B. Neaves in een essay voor de National Catholic Reporter de nieuwe bijbelse exegese, waardoor verslaggever Rod Dreher het beschreef als een duidelijke illustratie van "het type christendom dat staat te popelen om de oude moraal overboord te gooien en de nieuwe te omarmen". Subtiliteiten achter Neaves' opmerkingen waren:

Een alternatief standpunt voor dat van het Vaticaan, dat door veel christenen wordt omarmd, is dat de persoonlijkheid optreedt na een geslaagde innesteling in de baarmoeder van de moeder, wanneer de individuele ontologische identiteit definitief is vastgesteld... Als men het standpunt aanvaardt dat de persoonlijkheid begint na de innesteling, ziet het morele kader dat de ontwikkeling en de toepassing van medische technologie op de menselijke voortplanting en de behandeling van ziekten leidt er heel anders uit dan het kader dat in Dignitas Personae wordt beschreven.

In het alternatieve morele kader is het nemen van een pil om te voorkomen dat de producten van de bevruchting zich in een baarmoeder innestelen moreel aanvaardbaar. Het gebruik van ivf [in vitro fertilisatie] om de familiekring te vervolledigen van paren die anders geen kinderen zouden kunnen krijgen, is een onvervreemdbaar goed. Het aanmoedigen van onvruchtbare paren met defecte geslachtscellen om reeds geproduceerde ivf-embryo's te adopteren die anders zouden worden weggegooid, is een prijzenswaardig doel. En het gebruik van embryonale stamcellen om genezing te zoeken wordt een waardig middel om het bijbelse mandaat om zieken te genezen te vervullen.[viii]

Hoewel de discussie van Neaves zich beperkte tot het standpunt van het Vaticaan over embryo's, betekent zijn introductie van memes over "persoonlijkheid" en "ensoulment" voor sommige conservatieve christenen een zorgwekkende theologische verstrengeling met transhumanistische filosofie, die uiteindelijk zou kunnen leiden tot een angstaanjagende transhumanistische visie op de toekomst, zoals werd voorspeld door theoloog en christelijk apologeet C.S. Lewis, in The Abolition of Man. Lewis voorzag de dag waarop transhumanistische en wetenschappelijke redeneringen zouden zegevieren, waardoor de mensheid voorgoed ongedaan zou worden gemaakt door de soort te veranderen, waardoor de Homo sapiens uiteindelijk zou worden gereduceerd tot utilitaire producten. Hier is een deel van wat hij zei:

Om volledig te begrijpen wat de macht van de mens over de natuur, en dus de macht van sommige mensen over andere mensen, werkelijk betekent, moeten we ons het ras in de tijd voorstellen vanaf de datum van zijn ontstaan tot aan die van zijn uitsterven. Elke generatie oefent macht uit over haar opvolgers; en elke generatie, voor zover zij het haar nagelaten milieu wijzigt en in opstand komt tegen de traditie, verzet zich tegen en beperkt de macht van haar voorgangers. Dit wijzigt het beeld dat soms wordt geschetst van een geleidelijke emancipatie van de traditie en een geleidelijke beheersing van de natuurlijke processen, resulterend in een voortdurende toename van de menselijke macht. In werkelijkheid, natuurlijk, als een tijdperk werkelijk, door eugenetica en wetenschappelijke opvoeding, de macht bereikt om van zijn nakomelingen te maken wat hij wil [transhumaan/posthumaan], zijn alle mensen die daarna leven de patiënten van die macht. Zij zijn zwakker, niet sterker: want hoewel wij prachtige machines in hun handen hebben gelegd, hebben wij van tevoren bepaald hoe zij die moeten gebruiken. En als, zoals bijna zeker is, het tijdperk dat op deze manier de maximale macht over het nageslacht heeft bereikt ook het tijdperk zou zijn dat het meest geëmancipeerd is van traditie, dan zou het bezig zijn de macht van zijn voorgangers bijna net zo drastisch te verminderen als die van zijn opvolgers... De laatste mensen, verre van de erfgenamen van de macht te zijn, zullen van alle mensen het meest onderworpen zijn aan de dode hand van de grote planners en conditioneerders en zullen zelf de minste macht uitoefenen op de toekomst... Het laatste stadium [zal] zijn aangebroken wanneer de mens door eugenetica, door prenatale conditionering, en door een opvoeding en propaganda gebaseerd op een perfecte toegepaste psychologie... "de levensdraad uit de hand van Clotho" [een van de Drie Lots-godinnen in de mythologie die verantwoordelijk zijn voor het spinnen van de levensdraad van de mens] zal hebben genomen en voortaan vrij zal zijn om van onze soort te maken wat we willen dat het wordt. De strijd zal inderdaad gewonnen zijn. Maar wie, precies, zal dan gewonnen hebben?

VOLGENDE: Het enge "Hybride Tijdperk", voorspeld door C.S. Lewis

Eindnoten:

[i] https://www.scmp.com/news/china/science/article/3165325/chinese-scientists-create-ai-nanny-look-after-babies-artificial

[ii] https://www.nytimes.com/2021/10/19/health/kidney-transplant-pig-human.html

[iii] https://www.theguardian.com/technology/2022/jan/20/elon-musk-brain-chip-firm-neuralink-lines-up-clinical-trials-in-humans

[iv] James Boyle and William Neal Reynolds, “Endowed by Their Creator?: The Future of Constitutional Personhood,” The Future of the Constitution Series, Number 10 , The Brookings Institution Online, March 09, 2011, http://www.brookings.edu/papers/2011/0309_personhood_boyle.aspx.

[v] Stephen J. Morse and Ferdinand Wakeman Hubbell, “Neuroscience and the Future of Personhood and Responsibility,” The Future of the Constitution Series, Number 9 , The Brookings Institution Online, February 3, 2011, http://www.brookings.edu/papers/2011/0203_neuroscience_morse.aspx.

[vi] Brent Waters, “The Future of the Human Species (Part 1),” The Center for Bioethics & Human Dignity , February 26, 2010, http://cbhd.org/content/future-human-species.

[vii] http://www.usccb.org/comm/Dignitaspersonae/.

[viii] Rod Dreher, “Vatican Bioethics Document and Competing Moral Visions,” BeliefNet , December 12, 2008, http://blog.beliefnet.com/crunchycon/2008/12/vatican-bioethics-document-and.html (site discontinued, see alternatively: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1141/is_5_45/ai_n31187244/).

[ix] C. S. Lewis, The Abolition of Man (London: William Collins Sons & Co. Ltd., 1946). See also: http://www.columbia.edu/cu/augustine/arch/lewis/abolition3.htm.

Bron: AS IT WAS IN THE DAYS OF NOAH: WELCOME TO THE HYBRID AGE -- PART ONE » SkyWatchTV