www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wees sterk en moedig

door Rabbi Dov Begon - Nov 22, 2004 / 9 Kislev 5765

Onze profeten en verhalen leren, dat als we de voetstappen van de Messias horen in de eindtijd, die begint met de verzameling door verdrijving en het arriveren van miljoenen Joden in het Land Erezt Israël en dat het zal bloeiend en voortbrengen de vruchten voor het Joodse volk - Precies dan zal er een vreselijke crisis komen in Israël van binnenuit en buitenaf
(Sanhedrin 98)

Van binnenuit zal de schaamteloosheid groeien; de regering zal de grensbewoners hun erfgoed ontnemen, b.v., de settlers die zichzelf opofferden voor het Joodse volk, en zij zullen van stad tot stad dwalen en geen genade vinden. Het morele gehalte zal dalen, de Tora wijsheid zal worden verlaten, en er is geen afkeuring daarvoor. G’dvrezenheid zal worden veracht en de waarheid zal verdwijnen.

Mensen zullen elkaar geen respect meer betonen. De jeugd zal hun ouders beledigen en het gezin zal in staat van crisis zijn. Zonen zullen hun vaders niet meer respecteren, dochters opstaan tegen hun moeders en schoondochters tegen hun schoon moeders. Een man zijn gezin, zal zijn vijand worden.
(Sotah 49)

Van buitenaf zullen de naties druk uitoefenen en plannen maken om ons te verdrijven uit het land en uit Jeruzelem het hart van de natie. Zoals koning David zei, “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de vorsten spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.” Ps 2:1-2

Ze willen de hergeboorte van Israël niet toestaan en het licht doven, net zoals ze dit werd gedaan toen de staat werd gevestigd. Zoals de profeet Ezechieël en Zacharia dit beschreven over de oorlogen van Gog en Magog.

Vandaag de dag zien we met onze eigen ogen hoe de woorden van de profeten en verhalen waarheid worden. We zien hoe de crisis in sociale en morele waarden zich ontwikkelen van binnenuit en hoe de naties zich verzamelen, speciaal de U.S. en Europa die ons pressen om terug te keren naar de grenzen van 1967. “De Auschwitz grenzen” (zo noemde een Israëlisch staatman die kort geleden nog zo). Deze naties willen dit bereiken door de Arabische moordenaars in het hart van Eretz Israël.

Onder die omstandigheden moeten we meer ons vertrouwen stellen op G’ds woord zoals gesproken tegen Jozua bin Nun: “wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.” Jozua 1:6 We moeten vechten om Eretz Iraël te behouden. We moeten elk stuk land nemen en houden in het besef dat G’d ons dit land zou geven aan ons en onze kinderen.

We moeten sterker worden door de Tora: ”wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet of naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Jozua 1:7,8 We moeten de Tora leren aan het Joodse volk. Bijbelstudie sterkt onze hart en ziel zodat door ons wordt vervult het einde van. “Dan zult gij uw doel bereiken en voorspoedig zijn.”

Als onze vijanden ons verdrukken, vraagt G’d heb Ik niet bevolen: Weest sterk en moedig. Wees niet bang of ontmoedigd, want de Here uw G’d is met u, overal waar u gaat.

Vers9
Door deze bemoediging laten we dan voortgaan in geloof en vertrouwen, op het ingeslagen pad naar een complete verlossing van ons land. Amen.