www.wimjongman.nl

(homepagina)

ISIS is de ware Islam

door Shoebat Stichting - 19 augustus 2014

Het lezen van de kranten is het lezen van auteurs in verwarring. Ze zeggen: "De Saudische hoge geestelijke verklaart al-Qaeda en ISIS tot 'Vijand nr. 1' van de islam" in een verklaring, afgegeven in Riyad.

"De ideeën van dit radicalisme, extremisme en terrorisme... hebben niets te maken met de islam en (hun voorstanders) zijn vijand nummer één van de islam," zei deze hoogste geestelijke in het koninkrijk.

Hij citeerde Jihad-strijders van de Islamitische Staat, die een "kalifaat" uitriepen in de grensoverschrijdende delen van Irak en Syrië, en het wereldwijde terreurnetwerk al-Qaeda. Werkelijk? ISIS en al-Qaeda representeren niet islam? ISIS IS ISlam en de ISlam is ISIS.

Moslims zeggen vaak dat wij, als critici van de islam "niets over de islam weten". Ze matten ons meedogenloos af met de verklaring dat ISIS-terroristen de ware islam niet begrijpen.

Ik ga eindelijk hiervoor capituleren.

Ze hebben gelijk. Want de waarheid is dat niemand echt weet wat de ware islam is, noch moslimgeleerden, noch de moslims in het algemeen begrijpen het. Zelfs de beste van de seculiere critici begrijpen het niet. De enige die volledig de islam begrijpt zal de duivel zelf zijn.

Zelfs kalief Al-Baghdadi, hoofd van de ISIS, begrijpt niet de ware islam, want hij is niet op de hoogte dat hij de duivel in de vermomming van God aanbidt. We noemen onszelf 'deskundigen' en we betogen over de "Jihad" en haar vele betekenissen. Dan praten we over de sluipende Jihad en Sharia. Dan hebben we het over de hervorming van de islam, dus halen we goed geklede en geprepareerde moslims naar voren om deze nieuwe vorm van een hervormde islam te promoten.

De islamitische wereld kijkt naar ons en lacht erom en zegt dat we nog steeds niet de ware islam begrijpen, ongeacht dat we wijzen op de extremisten of de gematigden. Sjeik Yusuf al-Qaradawi, de meest prominente soennitische moslimgeleerde (hij moet zeker de ware islam begrijpen) kijkt naar ons en zegt spottend:

"Zij spreken niet van de ene islam zoals geopenbaard door Allah, maar van vervaardigde "islams", meervoud, verscheidene en verschillende islams, waarvan zij wensen deel uit te maken. Ze verdelen soms zelfs de islam in regio's. Er is de Aziatische verscheidenheid van islam; dan hebben we de Afrikaanse islam. Soms is er door de tijden heen een profetisch tijdperk van de islam, Rashidi Islam, Umayyad Islam, Abbasid Islam, Ottomaanse Islam en de moderne Islam. Soms, volgens het ras, is er een Arabische Islam, Indiase Islam, Turkse Islam en een Maleisische Islam... Enzovoort, enzovoort. Soms, volgens de doctrine, is er Sunni Islam en een sjiitische Islam. Ze verdelen dan zelfs de soennieten en de sjiieten in groepen. Ook zijn nieuwe scheidingen gemaakt. Er is revolutionaire Islam, reactionaire Islam, radicale Islam, klassieke Islam, rechtse Islam, linkse Islam, orthodoxe Islam, moderne Islam en tot slot, een politieke Islam, spirituele Islam en een theologische Islam. Waarom hebben ze een dergelijke verdelingen verzonnen, die worden verworpen in de islam? De waarheid is dat deze verdelingen allen onaanvaardbaar zijn in de ogen van een moslim. Er is slechts één Islam, die heeft geen partners, die de andere niet herkent; het eerste is het islam, de Islam van de Quran en Sunnah." (Islam Beschuldigen met politiek door Dr. Yusuf Qaradawi, 10/28/2011) 8

Inderdaad, zelfs Qaradawi, die zelf ook islam niet begrijpt, had dit bij het juiste eind: er is slechts één ware islam. Waar hij echter verkeerd zit is dat de islam niet van God komt, maar van de duivel is. Punt.

En aangezien geen mens volledig de duivel begrijpt, hebben ze het allemaal mis; zij begrijpen de islam niet. Geen moslim begrijpt de islam. Om de islam te begrijpen, wij allemaal, arm en rijk, lammen en stommen, maken een kopie van dat groen gekleurde boek; waarvan de omslag werd verlicht met een mooie Arabische gouden tekst.

()

We werden geacht om het te lezen, terwijl wij onze rug keren naar de uit steen gehouwen kolommen die gedecoreerde bogen dragen. We horen gebiologeerd onze innerlijke zielen de onbegrijpelijk abstracte gedachten en gefragmenteerd verzen reciteren terwijl we met onze op en neergaande hoofden zitten onder melancholieke koepelvormige heiligdommen met de prachtige exemplaren van Perzische tapijten hoffelijk gedoneerd door rijke Arabische prinsen.

()

Het was nogal een eigenaardig ratjetoe, waarvan ze allemaal zeiden dat het heilig was. Duizenden jaren lang was het een bestseller in het Oosten en nog steeds is dat zo. Iedereen had een externe eerbied, op elk moment als ze de recitatie hoorden in de oude klassieke Arabische taal, zij dan worden gehypnotiseerd door een externe dwang zichzelf te vernederen, klaar om de heilige aanwijzingen uit te voeren in het doden van ongelovigen als onder de ban van de meester-hypnotiseur.

()

Geen geweldenaar zou zelfs maar durven dit boek een 'fictie' te noemen uit respect voor haar gretige lezers die geloven dat het was verzonden aan hen vanuit de zevende hemel - gedicteerd door een kleurrijke engel van het licht - aan een nederige analfabetische dienaar van God. Mijn levensreis voor het begrip van islam was gevuld met doornen en belemmeringen, waar ik eindelijk in ben geslaagd die uit mijn dolende ziel weg te nemen. De prikkelende doornen in mijn zijde door wat er was achtergelaten door het schrijven van een vreemdeling met de naam Mohammed, die eens beweerde dat een heldere engel van het licht hem heeft bezocht, terwijl hij in een mysterieuze grot, Ghar Hira genoemd, verbleef in Arabië.

()

Daar werd hem gedicteerd - zo beweerde hij - het woord van een god met de naam Maliki-Rab-ul-A'lameen, "De Koning-Heer van de Wereld", welke de god van deze wereld en de god van de onderwereld is. De vreemdeling die beweerde een profeet te zijn, wilde vervolgens opstijgen naar de hemel, naar de allerhoogste. Dus beweerde hij dat op één nacht hij in een oogwenk werd vervoerd ver weg tot aan de hemelen rijdend op de rug van een ander wezen, een hybride als een gevleugelde paard, deels een vrouw, deels een pauw, die hij Buraq noemde.

()

Maar de tijd dat ik iets over de islam begon te begrijpen was de dag dat ik een Bijbel opende, toen ik nog steeds moslim was, in 1993. Ik begon onvermijdelijk de pagina's om te slaan. Zoals later bleek, sprak het over dergelijke verhalen als deze Buraq, wat genoemd is in de Quran, zelfs met het voorspellen van het verhaal een millennium daarvóór, over een opstandige prachtige schitterende engel van het licht: "Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u." *(Ezechiël 28:13)* Dan steeg hij op om de wereldlijke toonaangevende stichter te zijn, een "Antichrist die Vader en Zoon ontkent" (1 Johannes 2:22) en beweerde te zijn Al-Isra' Wal-Mi'raj, "opgevaren naar de hemel" (Jesaja 14:13) en de zevende hemel te bereiken, zoals het wordt gezegd in Jesaja 14:13: "En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren" en te beweren God te ontmoeten die hem beval om te heersen over alles van de mensheid, engelen en de hele menigte van demonen.

()

Dan lees ik Gods voorzeggingen betreffende de Woestijn die God "Babylon" noemt, "Dumah", "Kedar" en zelfs "Arabië" met een proclamatie die zegt: "Babylon is gevallen, is gevallen" (Jesaja 21:9, Openbaring 18:1-2). Dit is allemaal in het land van de vreemdeling, de man met het paard Buraq en waar de stad staat van die maagdelijke bruid gehuld in zwarte zijde, bedekt met zilver en goud.

()

En vanwege mijn voorliefde voor het lezen van dit boek (de Bijbel) boven de andere (Quran), zeiden de geweldenaars dat ze mijn hoofd zouden afslaan, zoals ze met de hoofden van duizenden en duizenden voor mij hebben gedaan. Maar zelfs dit gevaar was reeds voorspeld in het boek, dat ze ons verboden om te lezen. Dan, en weer veel later, toen ik er negatief over durfde te spreken, waren de media-geweldenaars die zelf wel wisten dat het boek een hypnotische fictie was, waren bedroefd en beweerden dat ik weinig over de heilige tekst wist. Uitgevers vermeden mij uit vrees voor de waanzin van de menigte, dezelfde menigte die als een rivier eens per jaar wervelt rond het idool dat ze lang geleden in het midden van dit Babel hebben opgericht, om me vertellen dat de islam vreedzaam is.

Was islam vreedzaam toen Omar bin Al-Khattab het christelijke Byzantijnse grondgebied veroverde? Was de islam vreedzaam en heeft het zich niet gedragen zoals ISIS deed, en zoals de moslims deden tijdens de beslissende slag bij Yarmouk in augustus 636, toen de christelijke keizer Heraclius werd verslagen door de islamitische hordes?

()

Gedroeg de islam zich niet als ISIS toen Sophronius, de Arabische christen uit Bethlehem die op dat moment Patriarch van Jeruzalem was, die in zijn preek op de dag van de Driekoningen in 636 A.D. jammerde over de vernietiging van kerken en kloosters, hoe de steden werden geplunderd, de velden verwoest, de dorpen platgebrand door de moslim-nomaden die het land binnenkwamen, en dan later Jeruzalem zelf binnenvielen en het onder Umar bin Al-Khattab bezetten.

()

Hebben Saoedi-Arabië en Qatar zich niet gedragen als ISIS toen zij Syrië binnenvielen, als de replica's van dezelfde oude barbaren met de onthoofding van christenen, verkrachten, verbranden en vernietigen van alles wat er te zien was; de Amerikaanse christen was eerst niet op de hoogte, ondanks onze waarschuwingen, zodat hij aan de kant van dergelijke barbaren ging staan met de volledige ondersteuning van het zogenaamde Vrije Syrische leger, en dan de moslims van verschillende naties naar Syrië gingen om de belangen van de Hoer Saoedi-Arabië uit te voeren.

De Amerikanen hebben niets geleerd van de lessen uit de geschiedenis over wat Arabië heeft gedaan toen ze de christelijke wereld begonnen te veroveren, het christelijke Syrië in 637, de verovering van het christelijke Armenië in 639, met het latere bloedbad van 1.2 miljoen Armeense christenen in 1915.

()

Hebben we enig verschil gezien tussen de islam van ISIS en de islam van de Ottomanen?

En dan hadden we nog de verovering van christelijk Egypte in 639 A.D., waardoor de bevolking van de christelijke Kopten geleidelijk aan van negen miljoen daalde 700.000 in de vroege jaren 1900.

En Egypte is een belangrijke zaak met betrekking tot de vreedzame islam. Het is een feit in de geschiedenis dat de Egyptenaren de moslims toegestaan hebben hun land in te komen. Toen de Egyptische bevolking hoorde dat de moslims waren aankomen, accepteerden zij hen met open armen, hen niet ziende als bedriegende ketters, maar als mensen die alleen maar in de ene waarachtige God geloven. Hun open gedachten zouden applaus van de moderne mensen hebben ontvangen, maar het eindresultaat was de consequentie van alle geweldige gelijkheid en tolerantie: geweld.
Decennia lang zwierf ik door de wereld van lafaards, politici, media-reuzen en zelfs conservatieven die beweerden te geloven in de pure waarheden, alleen om uit te vinden dat ze zijn doortrokken met een onwetendheid die werd geboren uit hun innerlijke angsten. Ze zouden ook niet de duivel een "duivel" durven noemen. Maar ik stond daar, geconfronteerd met de tovenaars, deze goliaths die stonden met het zwaard in één hand en dat fictieve boek voor zich als een schild in de andere om hen te vertellen dat hun overwinningen met het zwaard zal duren totdat allen buigen voor hun beeld, maar zolang er een paar zijn die kiezen voor het kromzwaard en weigeren neer te knielen in onderwerping aan tirannie, die overwinning is voor deze gedoden die weigeren te zwichten voor de duivel.

()

De Bijbel geeft waarschuwingen aan de naïeve menigte en voorzegt dat zelfs deze reuzen, degenen met de kromzwaarden, komen naar de stadspoorten met het verkondigen dat de islam is 'vrede', 'vrede', 'vrede'. Decennia lang begon ik om van de daken te schreeuwen: 'De reuzen komen'. 'Met hun Trojaanse paarden zijn ze naar de stadspoorten gekomen', 'zij brengen verlokkers, tovenaars en sterrenkijkers', 'zij misleiden met vrede' -- om alleen te ontdekken dat ik slechts een eenzame roepende ben in de woestijn; een wachter op de muren, die een trompet blaast naar de naïeve westerse menigte, die verblind door deze verlokkers en sterrenkijkers, wiens roep er een is van een 'leugenaar' een 'bedrieger' een 'mier die nooit de reuzen zag', die zegt: 'er zijn geen Trojaanse paarden voor de stadspoorten, terwijl de naïeven hen lasteren met een scherpe tong en die zeggen dat mijn verklaringen 'fictie' waren, dat ik buiten de stadsmuren moet worden gebracht en de verbannen moet worden.

()

Dus stuurden ze de reuzen om me ten val te brengen, maar hun inspanningen waren allemaal tevergeefs. Hoor hierin het geluid van mijn trompet, maar hoor je het niet, je bloed kleeft aan je eigen handen.

Bron: ISIS IS True Islam | Walid ShoebatWalid Shoebat