www.wimjongman.nl

(homepagina)

Geluid uit de hemel?

Door Gary Stearman op 1 juni 2012

()

Onder de vele vreemde verschijnselen waar we momenteel naar kijken, is een nieuwe ontwikkeling ontstaan. Een mysterie is op handen. Over de hele wereld, zijn er mensen die vreemde geluiden horen ... ijzingwekkend en onverklaarbare, echo’s, resonerende, harmonische, crashende en krijsend metaal is te horen. Het heeft vele mensen gedwongen om opnieuw na te denken over de komende apocalyps.

Over de hele wereld, zijn er mensen die vreemde muziek horen en lawaai vanuit de aarde en in het uitspansel. Soms, net of het uit de hemel komt als dreunende trompetten met geluid in het lagere tot aan het midden register, maar toch muzikaal in de grond van de zaak. Steevast, blazen ze met een sombere geluid, en het raakt de mensen emotioneel. Sommige zeggen dat het hen aan het denken zet over het einde van de wereld ... een Dag des Oordeels! Anderen vertellen over de verschillende luisteraars die een naar voorgevoel krijgen.

Dat is niet alles. Er komen steeds meer rapporten over geluiden van een geheel ander type. Dit zijn explosies die komen zonder enige waarschuwing, en worden voor een paar dagen lang gehoord, en dan weer zwijgen. Soms, lijken ze uit de grond te komen. Vaak lijkt het of ze net buiten een woon-of slaapkamer muur te horen zijn ... maar ook het geluid dat klinkt als een frontale botsing van twee locomotieven op volle snelheid is te horen. Ze komen met een dermate hoog volume dat zij moeten zijn gehoord over grote afstanden. Dit is echter niet altijd het geval. Bovendien, ook al is het ongelooflijk hard voor de directe toehoorders, zelden of nooit zijn er sporen geregistreerd met de lokale seismografen.

Stel je een knal voor, een gebrul, het gerammel van metaal, ongelooflijk hard. De bewoners haasten zich buiten, maar ontdekken niets bijzonders, helemaal niets.

Dit is een opkomende mysterie. Maar het is veel meer dan een simpel mysterie, het voorspelt een soort bedreiging. Trompetgeluid doen denken aan niets minder dan aan het geluid van oorlog. De trompet is immers al lange tijd het geluid dat legers aanzet tot de strijd. De sjofar is de bijbelse oproep voor een ​​oordeel elk jaar op Rosj Hasjana. En verwoestende explosies is natuurlijk de essentie van de strijd.

Alle mysterieuze geluiden hebben een ding gemeen: Vroeg of laat melden de luisteraars dat zij bij zichzelf overwegen of deze dingen bovennatuurlijk zijn.

Dit is niet de eerste keer dat dergelijke geluiden worden gehoord. Vooral in de laatste drie decennia van de negentiende eeuw werden er vreemde geluiden gemeld in de hemel, variërend van explosies tot rinkelend metaal en zelfs “harpachtige” geluiden.

In de huidige golf, hebben sommige scherpzinnigen gemeld dat het klinkt als verwarde stemmen en muziek van een ver weg staande radio-of televisie. Tot op heden theoretiseren de wetenschappers over deze “verre geluiden,” dat het op een of andere manier zou kunnen worden vervoerd naar verre locaties als gevolg van ongewone meteorologische omstandigheden.

Maar hoe zit het met de harpen in de lucht... of de continue brommende trompetten? Deze uiteraard vinden plaats onder omstandigheden die niet bekend zijn. Er is ook geen onderbouwing voor de seismische gebeurtenissen, explosies of frontale botsingen. De geluiden lijken uit het niets te komen.

Trompettenkoor van Kiev

De trompetten kreeg voor het eerst aandacht op 11 augustus 2011, toen een video vanuit een appartementen wijk in Kiev, in de Oekraïne, werd geüpload naar de populaire website, YouTube. Het was een home video van 11 minuten en 28 seconden lang, met een stad en de hemel. Terwijl de camera tevergeefs zocht naar een bron, een griezelig trompet ensemble kreunde en blies een ondoorgrondelijke bericht. De noten variërenden van bariton naar bas, herhaald in een zuchtend koor. Het weerklonk in het landschap op een manier die suggereerde dat het ​​hoog boven het aardoppervlak onstond. Absoluut niets werd waargenomen op welk moment dan ook als de bron van de bizarre geluiden. Zoals te verwachten, kreeg het al snel een publieke verbeelding. Zinnen als “einde van de wereld”, “Oordeelsdag” en “de Apocalyps” werden al snel gehoord. Velen herinnerden aan de zeven bazuinen van de Openbaring, en zeggen dat ze nog nooit zo bang waren geweest in hun leven.

Door heel Oost-Europa, begon men vergelijkbare geluiden te horen. Daarna een week of wat later, begon het westelijk halfrond deel te nemen aan het refrein. Op 12 januari 2012, werden de geluiden opgenomen in het centrum van Chili. Ze leken variaties te spelen op de oproep van de eerste trompetten.

Op 19 januari in Olive Branch, Mississippi, de krantenbezorger een man, William Wilson Smith, hoorde wat hij noemde een “koor van trompetten”, die van alle kanten leek te komen en te bestaan ​​uit “6 of 7 frequenties.” Als een part-time audio engineer, verwonderde hij zich over hun bovennatuurlijke kwaliteit. Net als vele anderen, kon hij zich niet aan de indruk onttrekken dat de Dag des Oordeels was aangebroken, of dat Gabriel op zijn legendarische trompet blies, ook al is er geen nauwkeurige expressie te vinden daarvoor in de Schrift. Hij merkte op dat de geluiden hem zijn eigen levensstijl deden nazien.

Dan, op zondagavond, 22 januari als er nog een video opduikt op YouTube, weer met de mysterieuze onheilspellende, dreunende trompetten, dit keer in de stad Mönchengladbach, Duitsland. Als een jong stel video’s opnamen maakt van hun hond in hun woonkamer, hoorden ze de geluiden en uiteindelijk volgden ze het naar buiten, als eerste te geloven dat de leidingen in de muren trilden. De trompetten waren echter allebei zo luid en volledig anders dan het gewone. Het belangrijkste is dat de video alle tekenen vertoonde om absoluut authentiek te zijn.

Dit is zeer belangrijk, want wanneer er een fenomeen op YouTube komt, worden er direct imitatie hoaxes gelanceerd door attente zoekers. Zoals te verwachten was werden deze ook al snel gelanceerd met tientallen tegelijk. Legitieme opnames van de trompetten werden gesynchroniseerd in een vervalste scenario’s door de would-be video-sterren, gebruik makende van de natuurlijke nieuwsgierigheid die uitgaat naar vreemde fenomenen. Maar serieuze waarnemers kunnen de authentieke originelen wel onderscheiden.

Toen leek het fenomeen zich naar het westen te verplaatsen in verschillende delen van Canada en de noordwestelijke Verenigde Staten. Canadese houthakkers en stedelijke inwoners van Vancouver hebben het vernomen, net als de burgers in Washington en Oregon.

Toch bleven er authentieke opnames komen uit Tsjecho-Slowakije, Hongarije en andere Europese bestemmingen, inclusief Engeland. Ze waren allen variaties van de oorspronkelijke vreemde trompetten. Dit laatste punt is belangrijk, want voor een tijd lang, leek het aantal nep-opnamen groter dan het aantal originelen. Dan, hebben normale alledaagse burgers die op verschillende locaties leefden een aantal extra koren van trompetten opgenomen, die elk een iets andere muzikale patroon verspreiden. Ze woonden in een groot aantal verschillende bestemmingen, zoals Topeka, Kansas en Los Angeles, Californië.

Maar dat was slechts het begin. De trompet koren begonnen zich te mengen met andere vreemde geluiden, waaronder een aantal meldingen van gesprekken door elkaar en metalen geluiden, iets dat lijkt op televisietoestellen op een hoog volume, maar op grote afstand. Stemmen en muziek zijn te horen, maar niet duidelijk te onderscheiden.

Luide knallen overal

Ten slotte, verder begon als we dit schrijven, er een nieuwe reeks spectaculaire geluiden te ontstaan. Het bestaat uit een hoop knallen, gebrom en explosies. Sommige zijn doffe klappen, sommige met trommelvlies resonanties, andere die klinken als metaal crashes beschreven alsof twee auto’s of vrachtwagens en zelfs treinen die frontaal op elkaar botsen.

Op 6 maart, in het zuidoosten van Georgië en Birmingham, Alabama horen bewoners deze geluiden. Geen oorzaak werd er gevonden. 15 maart zijn er getuigen van een andere reeks van harde, crashgeluiden. Daarna worden ze gehoord in Montello, Wicsonsin.

Op 18 maart, in de stad van Clintonville, Wisconsin maakte het nationale nieuws bekend dat een serie geluiden als gebrom met metalen rinkelende boventonen gehoord werden door het grootste deel van de bevolking. De hele stad was boos, als de gemeentelijke werknemers het water, riool-en gassystemen afspeurden. Alles bleek in perfecte staat te zijn. Experts waren verbaasd, daarna gefrustreerd omdat al hun onderzoeken aantoonden dat er niets buiten de orde was, ondanks de extreme intensiteit van het geluid.

Op 19 maart werden reddingsploeg weer opgeroepen als een nieuwe ronde van percussieve geluiden de stad plaagde. De luide, kletterende geluiden vonden plaats in de vroege ochtenduren, vervolgens dit bij het ochtendgloren ophield, waardoor iedereen verbaasd was. Het mysterie van deze geluiden verdiepte zich verder, toen werd ontdekt dat de seismische metingen normaal waren gebleven in het gebied. Nationale media vermelden hun ervaringen op het avondnieuws. Gedurende twee weken werd het kleine stadje verscheurd door de geluiden. Elke professionele beoordeling werd op staande voet afgewezen wegens gebrek aan bewijs. Aardbevingen werden geëlimineerd als oorzaak.

Een ding is zeker, er is een uniform geloof onder diegenen die de ervaring hadden van het vreemde brommen, de koren en ontploffingen, dat deze een aantal grote rampen voorspellen wat er ongeveer met hen zal gebeuren. Is er een precedent voor zulke vreemde gebeurtenissen? Zijn de mensen juist in de verwachting dat deze geluiden een boodschap bevatten?

Hemelse strijd

Meer to the point, kunnen we hemelse klanken verwachten van diverse soorten als we de dag verwachten dat de Heer deze wereld zal oordelen? Het antwoord in de Schrift wordt geleverd in een opmerkelijke reeks beslissende historische gebeurtenissen. Een goed voorbeeld is te vinden in de belangrijke overwinning van David op de Filistijnen:

“ Daarna verspreidden de Filistijnen zich opnieuw in dat dal. David vroeg God weer om raad en God zei tegen hem: U moet niet achter hen aan optrekken; maak een omtrekkende beweging van boven hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen. En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u dan uittrekt ten strijde, want dan is God vóór u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed zoals God hem geboden had en zij versloegen het leger van de Filistijnen van Gibeon af tot Gezer toe.” (I Kron. 14:13-16.).

Eigenlijk, zowel de Schrift en de geschiedenis zijn vol met voorbeelden van de stem van de Heer die wordt geassocieerd met een oordeel. De profeet Jeremia sprak over een klassieke “Dag van de Heer” profetie. Hier, in niet mis te verstane termen, vinden we bovennatuurlijke geluiden in de hoogte die in verband staan met een oordeel van de Heer:

“ Want zie, in de stad waarover Mijn Naam is uitgeroepen, begin Ik met onheil aan te richten en zou u dan in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden? U zult niet voor onschuldig worden gehouden, want Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de HEERE van de legermachten. En ú moet tegen hen al deze woorden profeteren, en tegen hen zeggen: De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit Zijn heilige woning Zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats, Hij zal een vreugderoep als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde, want de HEERE heeft een rechtszaak met de volken; Híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft Hij overgegeven aan het zwaard, spreekt de HEERE. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, onheil gaat uit van volk tot volk. Een zware storm wordt opgewekt van de uithoeken van de aarde. De door de HEERE dodelijk gewonden zullen op die dag van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven worden, zij zullen niet verzameld en niet begraven worden: tot mest op de aardbodem zullen zij zijn.” (Jer. 25:29-33).

Gelet op het voorbeeld van deze verzen, hebben degenen die onlangs zijn gedreven tot een angst om zelfonderzoek te doen hadden dan ook alle reden om dat te doen. Als God beweegt in het oordeel, zijn er blijkbaar akoestische evenement van angstige proporties.

De wet en de tempel

En zo is ook in de verleden tijd. Bij het geven van de wet, kwam de Heer neer op de top van de berg Horeb. De ernst van de gebeurtenis is voor altijd opgenomen, en kenmerkte de stem van de Heer als een gigantische trompet:

“Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zíj de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk, en hij liet het volk zich heiligen, en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk: Wees over drie dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem.” (Ex. 19:13-19).

Veertien honderd jaar later, in de eerste eeuw, schreef de historicus Flavius ​​Josephus over de vele bovennatuurlijke ongeregeldheden die plaatsvonden rond de tijd dat de legioenen de Tweede Tempel in het jaar 70 verwoesten. Een “ster die lijkt op een zwaard” werd gezien over heel Jeruzalem. Het bleef in de lucht hangen voor een heel jaar.

Ongeveer een week voor Pasen, scheen een schitterend licht neer op de Tempelberg, waardoor het zo helder was als de dag. De Tempel met de enorme innerlijke oostelijke poort, zo zwaar dat het twintig mannen koste om deze te verplaatsen, opende zich uit eigen beweging. Na het Pascha, werd deze volgende gebeurtenis opgemerkt:

“Naast deze, een paar dagen na het feest, op de een-en-twintigste dag van de maand Artemisius [Ijar], een bepaald wonderbaarlijk en ongelooflijk fenomeen verschijnt er dan; Ik neem aan dat het lijkt een fabel te zijn, ware het niet verteld door degenen die het zag, en waren het niet de gebeurtenissen die daarop volgden die van zo een aanzienlijke aard waren dat ze dergelijke signalen verdienen, want voordat de zon opging, werden strijdwagens en troepen soldaten in hun harnas gezien, rennende tussen de wolken, en de omgeving van de steden. Bovendien, op het feest die we het Pinksterfeest noemen, gingen de priesters zoals gewoonlijk ‘s nachts in de binnenste voorhof van de tempel zoals hun gewoonte was, om hun heilige bedieningen uit te voeren, ze zeiden, dat ze in de eerste plaats, zij een beving voelden en een groot geluid hoorden, vervolgens hoorden ze een geluid als van een grote schare, zeggende: “Laten we hen dus verwijderen.” [Josephus, Wars of the Jews boek VI., v., 2]

(Editor) Lukas 21:20; Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.

In dit citaat van de beroemde passage, vermelde Josephus iets wat we zouden interpreteren als een engelachtige activiteit die plaatsvindt voor de verwoesting van de Tempel. Merk op dat deze vreemde gebeurtenissen als een onbekende ster en soldaten lopende voor de strijdwagens zijn gezien. Men kan alleen maar denken aan de geluiden die moeten zijn gepaard gegaan met een strijd in de hemelen. Naarmate de dag naderde voor het einde van de Tempel van de vernietiging, hoorden de priesters iets. Ons is niet precies verteld wat het was, maar het was hard, en vergezeld van stemmen met waarschuwing.

We weten dat er een voortdurende oorlog is in de hemel. Misschien wel op kritieke momenten in de geschiedenis, een strijd die overloopt in onze dimensie.

De Barisal Guns

Met het naderen van het moderne tijdperk in de geschiedenis, bevinden we dat er verschillende periodes van geluiden zijn die uit de hemel komen. Een van deze heette “The Barisal Guns.” In India, ligt Barisal een kleine zeehaven aan de monding van de rivier de Ganges, op de noordelijke oever van de Golf van Bengalen. In het decennium van de jaren 1870, was er een lange tijd, dat de bewoners geluiden hoorden van wat ze omschreven als het afvuren van verre kanonnen. Geen enkele kanon werden afgevuurd.

Over een lange periode in de tijd, klonken deze explosies in de hemel met enige regelmaat, en de bewoners raakte ervan overtuigd dat zij zeker niet geassocieerd konden worden met gewone, aardse kanonvuur. Soms waren ze hard, en op andere momenten, gedempt en afstandelijk. Maar voortgezet gedurende dat jaar.

En deze geluiden waren niet de enige negentiende-eeuwse rapporten. Anderen kwamen uit Ierland, de Florida Keys en Australië. Alle rapporten lijken te klinken als verre kanonnen of om onweer te suggereren.

Maar de huidige golf van incidenten, die velen hebben opgenomen en weergegeven, zijn iets heel anders. Ze zijn beschreven als oorverdovende knallen op slechts een paar meter afstand. Het zijn ook geen eenvoudig explosies. Ze worden omschreven als complexe metalen gekletter en botsingen, ze klinkt precies zoals een verpletterende verwoesting van glas en metaal.

Maar wie kan uitleggen over de trompetten in de lucht? Het enige precedent voor deze geluiden is te vinden in de Bijbel, waar de opklimmende evenementen worden begeleid door trompet geluiden die gretig worden opgewacht door veel christenen. De opstanding van de rechtvaardige doden wordt gesignaleerd met de roep van een trompet:

“in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (I Kor 15:52.).

En dit is geen gewone trompet. Het is letterlijk de stem van God, zoals te zien is van een andere beschrijving van de opname, ook geschreven door Paul:

“ Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.”
(I Thess 4:16.).

()

Overal zien bijbelgetrouwe christenen reikhalzend uit naar het geluid van die trompet. Anderen zeggen te weten dat het geluid van de bazuin Gods oordeel voorspelt. Beide opvattingen zijn waar. Na het vertrek van de Gemeente, zal het oordeel zeker komen ... vergezeld onder andere door het geluid van trompetten. Zeven engelen zullen die laten klinken uit de hemel.

Misschien dat we nu een voorspel horen van het refrein ... de repetitie voor de grote dag. Men kan alleen maar hopen dat dit het geval is!

(Editor) Ik zie dat meer als onderdeel van de tekenen in de lucht waarover de Here spreekt als het einde nadert in Lukas 21:11; er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Verder in vers 25; en er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
De opname is niet te vergelijken met de verschijning van de Heer op de berg Horeb. Dat waren geen verloste mensen, maar zondig en onrein. Dan wil je jezelf ook alleen maar verbergen. Maar niet een kind dat thuis wordt gehaald, die komt hard aanhollen.

Bron: Sounds Out of Heaven? | Prophecy In The News