www.wimjongman.nl

(homepagina)

Romeinen 13: Recht verstaan

Er is absoluut geen twijfel in mijn gedachten dat de grootste reden waarom het in Amerika een rotzooi is vandaag de dag, dat dit direct te wijten is aan de apathie en de onverschilligheid van de Amerikaanse preekstoel. Ik moet denken aan wat Charles Finney zei, de beroemde 19e eeuwse opwekkingsprediker: "Als er een verval in het geweten is, de preekstoel is daar verantwoordelijk voor. Als de publieke pers het morele onderscheidingsvermogen mist, de preekstoel is er verantwoordelijk voor. Als de kerk degenereert en werelds wordt, de kansel is daar verantwoordelijk voor. Als de wereld haar interesse verliest in het christendom, de preekstoel is daar verantwoordelijk voor. Als Satan regels gelden in onze zalen van de wetgeving, de preekstoel is daar verantwoordelijk voor. Als onze politiek zo corrupt is dat de fundamenten van onze regering op het punt staan om te vallen, de preekstoel is daar verantwoordelijk voor."

Onze tweede president, John Adams, zet het op deze manier: "Het is de plicht van de geestelijken om hun preken te passen aan de tijden, om te prediken tegen de zonden die het meest voorkomen, en de deugden te gelasten die gewenst zijn. Bijvoorbeeld, als een exorbitante ambitie en omkoopbaarheid zou overheersen, zouden ze dan niet hun toehoorders niet moeten waarschuwen tegen die ondeugden? Als de publieke geest zoekende is, mogen ze dan niet de grote deugden inprenten? Indien de rechten en plichten van de christelijke magistraten het onderwerp van twist wordt, mogen dit dan ze niet uitleggen, en het karakter daarvan aantonen, met hun beperkingen en restricties?

Martin Luther, de grote protestantse hervormer, was nog directer. Hij zei: "Als ik met de luidste stem en helderste uiteenzetting elk deel van de waarheid van God predikte, behalve precies dat punt dat de wereld en de duivel op dat moment aanvallen, heb ik Christus niet beleden, alhoewel ik Christus krachtig kan belijden. Waar de strijd woedt, wordt de loyaliteit van de soldaat bewezen. Om staande te blijven op alle punten naast de strijd, terwijl hij schandelijk vlucht en faalt op dat punt."

Voor ten minste de laatste halve eeuw hebben de christelijke predikanten en kerken zich allemaal laten afsnijden. Over het geheel genomen hebben ze Christus vermaning genegeerd om het "zout der aarde" te zijn, en als een gevolg daarvan, er niet in geslaagd om veel te doen aan de vrijheid van een Bijbels Natuurlijk Wet principes om die te behouden in dit grote land. In feite is de gemiddelde kerk zo suikerzoet, dat het ronduit misselijkmakend is!

En de twee belangrijkste redenen voor dit plichtsverzuim door de Amerikaanse voorgangers en kerken zijn de belastingvrije status, die de kerk van de Heer veranderde in een afdeling van de regering, en de verkeerde, bedrieglijke uitleg van Romeinen 13, welke leert dat christenen verplicht zijn om zich te onderwerpen aan de overheid, ongeacht of de overheid handelt binnen de grenzen en de jurisdictie van de wet van God of niet. In werkelijkheid, is de Amerikaanse kerk van vandaag, over het algemeen, niet eens een kerk meer. Het is een regeringsbedrijf wiens loyaliteit als eerst wordt aangeboden aan de keizer, niet aan Christus, en waarvan de boodschap is om eerst politiek correct te zijn voordat het Bijbels correct is.

Het is meer dan interessant dat zo'n 95% van de 14.000 evangelische kerken die het Duitse landschap sierden tijdens de opkomst van Hitler om aan de macht te komen de identieke verkeerde interpretatie hadden van Romeinen 13 en nu door de overgrote meerderheid is aangenomen (waarschijnlijk ten minste 95%) van de 300.000 evangelische kerken in het Amerikaanse landschap.

Bijvoorbeeld, een Duitse pastor in 1933 gooide eruit, "Christus is tot ons gekomen door Hitler. 'Op dezelfde manier, preken vele pastors vandaag de dwaasheid dat God ons leidt door onze president (wie hij ook is), of ons Hoge Gerechtshof, of vrijwel elke andere overheidsinstelling. En het preken van deze smadelijke verliefdheid voor de overheid in het Nazi-tijdperk door Duitse geestelijken, daarover schreef Erwin Lutzer, in zijn briljante boek, 'Hitler's Cross': "De swastika betekende meer voor sommige dominees meer dan het kruis." En er is absoluut geen vraag dat veel pastors in Amerika vandaag de dag veel meer waarde hechten aan de Amerikaanse vlag (symboliseert voor hen de kracht en het gezag van de staat) dan het kruis van Christus of de leer en het gezag van de Heilige Schrift dat doen.

Zonder twijfel, tirannen van alle soorten geven hun liefde om de stompzinnige houding te benutten van deze schaapachtige, slaafse predikers die de staat verheerlijken! Lutzer citeerde Hitler die zei: "De dominees zullen hun eigen graf graven. Zij zullen hun God verraden voor ons. Ze zullen alles verraden voor het belang van hun eigen miserabele banen en inkomens "En dat is precies wat vele voorgangers, diakenen, ouderlingen, en geestelijken doen vandaag. Omwille van hun salaris, premies en pensioenuitkeringen, ze zijn in staat om het wettige gezag van Christus te verraden voor het tirannieke gezag van de staat. En de verbasterd leer van Romeinen 13 is een van de belangrijkste instrumenten waarmee dit wordt gedaan.

Daarom, voordat we een significante terugkeer zien naar een legitieme constitutionele regering in dit land, het denken en de filosofie van de christenen en kerken over Romeinen 13 moet veranderen. Dit is absoluut een verplichting!

Chuck Baldwin Live | Fighting for Constitutional Government in America