www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waar is Magog, Mesech en Tubal?

Ik was niet helemaal verrast om te zien dat een van mijn meest recente artikelen, “Beschrijft Psalm 83 de Nieuwe Midden-Oosten Oorlog?” heeft geleid tot heel wat controverse op een profetie blog Het lijkt alsof de kern van het meningsverschil draait om twee dingen: (1) Een kaart die ik heb opgenomen in mijn artikel van de binnenvallende volkeren uit Ezechiël 38 & 39, vaak genoemd als de Slag van Gog van Magog, waarin ik Magog lokaliseerde, met Mesech, Tubal, Gomer en Togarma als allen in Klein-Azië of het huidige Turkije, en (2) mijn identificatie van het land bestuurd door de Assyrië tijdens de regering van koning David, en de bediening van Asaf. Het lijkt erop dat deze twee punten de woede hebben opgewekt van een aantal medestudenten in de Bijbel. Zo, heel kort dus, wil ik deze twee problemen aanpakken.

Ten eerste, is direct hieronder mijn kaart met de landen die genoemd worden in Ezechiël 38 & 39 in betrekking net de voorzegde Slag van Gog van Magog:

Verder een gedeeltelijke collectie aan kaarten uit verschillende Bijbel Atlassen, evenals andere wetenschappelijke naslagwerken waar ik mijn conclusies uit trek. De Atlassen, die de meeste up-to-date wetenschap vertegenwoordigen zijn de eersten en de iets oudere Atlassen volgen daarna. Merk op dat de auteur van de kritische blog hierboven, genoemde plaatsen Magog, Mesech en Tubal alle in Rusland of Georgië positioneert, allemaal buiten en ten noorden van het moderne Turkije.

()

1.) IVP Atlas van de Bijbelse Geschiedenis

()

2.) The New Moody Atlas van de Bijbel

()

3.) De Holman Bijbel Atlas

()

4.) Zondervan Atlas van de Bijbel

()

5.) Harper Collins Atlas of Bible History

()

6.) ESV Bible Atlas

()

7.) Baker's Bible Atlas

()

8.) De Macmillan Bible Atlas

()

9.) IVP New Bible Atlas

10.). The Oxford Bible Atlas zegt van Mesech en Tubal dat ze, ‘regio’s zijn in Klein-Azië [Turkije].’

11.) De Oude Testament scholar Daniel van I. Block, in het nieuwe internationale commentaar op Ezechiël, zegt: “Het lijkt te zijn als de best interpretatie, om Magog als een samentrekking te zien van een originele mät Gūgi, ‘land van Gog,’ en te zien als een verwijzing naar het grondgebied van Lydia in het westen van Anatolië [Turkije].”

12.) De Zondervan Illustrated Bible Dictionary stelt: “Magog, mogelijk als de betekenis van ‘het land van Gog,’ ligt zonder twijfel in Klein-Azië [Turkije] en kan verwijzen naar Lydia.”

13.) Het IVP Bible Background Commentary geeft Magog, Mesech, Tubal, en Togarma aan als “delen of volkeren in Klein-Azië,” [Turkije].

14). The New Unger’s Bible Dictionary, heeft de vermelding voor ‘Magog,’: “Het is duidelijk dat Lydia [Turkije] wordt bedoeld, en dat we met ‘Magog,’ dit moeten verstaan als, ‘het land van Gog’.”

15.) De Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary plaatst Magog in Anatolië, of het hedendaagse Turkije.

16.) De Katholieke Encyclopedie zegt: “Het lijkt waarschijnlijker dat. . . Magog moet worden geïdentificeerd met Lydia [Turkije]. Aan de andere kant, als Mesech en Tubal landen waren die behoren tot Klein-Azië, lijkt het uit de tekst van Ezechiël dat Magog ook moet komen uit dat deel van de wereld. Tot slot, anderen zoals Josephus identificeren Magog met Scythia, maar in de oudheid werd deze naam werd gebruikt om globaal elke noordelijke bevolking aan te wijzen.”

17.) Herodotus, die niet een keer Magog noemt, maar wel discussieerde over de Scythische volken. Na het bespreken van de verschillende theorieën voor hun afkomst, spreekt hij zijn voorkeur uit om te geloven dat ze afkomstig zijn uit Turkije: “Er is ook een ander ander verhaal, dat nu in verband worden gebracht, en waarin ik meer geneigd ben om op te vertrouwen dan in enig ander. Het is dat de zwervende Scythen ooit eens woonden in Azië [De Grieken van deze tijd gewoonlijk verwijzende naar Klein-Azië simpelweg als ‘Azië’ dus het huidige Turkije].”

18.) Hippolytus van Rome, een van de belangrijkste christelijke theologen van de derde eeuw, in zijn Chronicon, verbond Magog aan de Galaten in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije.

19.) Plinius de Oudere een eerste-eeuwse Romeinse militaire bevelhebber, auteur, naturalist, en filosoof plaatset Magog op de grens van Syrië en het huidige Turkije.

20.) Maimonides, ook bekend als Rambam, de gerespecteerde joodse wijsgeer, in Hichot Terumot, heeft ook Magog geïdentificeerd als op de grens van het hedendaagse Turkije.

21.) Pastor auteur en bekende profetie leraar Mark Hitchcock plaatsen Mesech en Tubal in het hedendaagse Turkije.

22.) Auteur Joel C. Rosenberg plaatst ook zowel Mesech als Tubal in het hedendaagse Turkije.

23.) Ook dr. Thomas Ice, directeur van het Pre-Trib Research Center zegt: “Sommige bijbel leraren in het verleden hebben geleerd dat Mesech een verwijzing is naar Moskou en dus verwijst naar Rusland. Dit is de mening van de Scofield Reference Bible, Harry Rimmer en Hal Lindsey ... De identificatie van Mesech met Moskou is slechts gebaseerd op een overeenkomst van geluid. Er is geen echte historische basis om een ​​dergelijke zienswijze te ondersteunen en daarom moet worden afgewezen “Ice dus is het eens met Hitchcock en plaatst Mesech en Tubal in Turkije:”. Het historische verslag, zoals het geval was met Mesech, is dat Tubal en zijn nakomelingen emigreerden naar het gebied ten zuidoosten van de Zwarte Zee, in wat nu het huidige Turkije is. Mesech en Tubal waren duidelijk de eerste bevolking in het land, nu bekend als Turkije.”

Nu ben ik er vrij zeker van dat, ondanks de talrijke verwijzingen hier gegeven, sommigen die lang hebben vastgehouden aan het idee dat Magog Rusland vertegenwoordigt al deze verwijzingen negeren en gewoon andere werken en geleerden citeren die beweren of hebben beweerd dat Gog/Magog overeenkomt met Russisch. Natuurlijk, dit debat is niet nieuw. Al in 1706, erkende Matthew Henry, in zijn klassieke Bijbel commentaar, dit is precies het verschil van mening onder de collega-wetenschappers en gelovigen:

“Sommigen denken dat ze [Gog en Magog] kunnen vinden in het verre Scythia, Tartarije, en Rusland. Anderen denken dat ze te vinden zijn dichter bij het land van Israël, in Syrië, Azië en als laatste [Turkije].”

Natuurlijk, mijn doel is niet om te proberen hier het debat in te vullen in dit korte blog artikel. In mijn komende boek het Midden-Oosten Beest: staan de schriftuurlijke argumenten voor een islamitische Antichrist, en neem ik veel moeite om grondig in te gaan op de verschillende argumenten die deze passages omringen, waardoor studenten van de Schrift op de hoogte zijn van het moderne bijbelse onderwijs.

Nu naar de vraag welke landen de Assyriërs bezetten tijdens het bewind van koning David en de bediening van Asaf in de tijd dat Psalm 83 is geschreven. In de eerder genoemde blogpost, was de auteur het oneens met mijn stelling dat het Assyrië uit deze periode een groot deel van het huidige Turkije bevatte. De auteur publiceerde een enkele kaart van het internet, die beweert dat die het Assyrië laat zien in 900 voor Christus. Het probleem is natuurlijk dat dit een periode is ten minste 65 jaar jaar later nadat Psalm 83 is geschreven. Koning David regeerde, en Asaf diende van ongeveer 1020-1005 voor Christus tot 980-965 voor Christus, zoals in elk bijbel commentaar is na te gaan. Omdat ik probeerde om Psalm 83 te interpreteren met de “historisch-grammaticale” methode die wordt beoefend door alle conservatieve exegeten, identificeerde ik het Assyrië in de dagen van Asaf, en niet het Assyrië van 70 jaar later, enz.

Als zodanig is de kaart die heb ik opgenomen in mijn artikel nauwkeuriger dan de kaart die wordt gebruikt door mijn criticus, wellke niet relevant is. Het grondgebied van Assyrië tijdens het bewind van koning David omvatte een groot deel van het huidige Turkije. In feite, was er een groter deel van Turkije in de regio die onder Assyrische vazalliteit stond dan Syrië. Voor een korte periode rond 900 voor Christus werd het Assyrische grondgebied verminderd, maar zeer spoedig weer tot aan de Middellandse Zee uitgebreid en uitsluitend westwaarts. Elke poging om de natie van Turkije uit te sluiten van de lijst van landen in Psalm 83 is gewoon niet in overeenstemming met de historische feiten. Zie de onderstaande kaart van de uitbreiding van het Assyrische Rijk. De zwarte lijn geeft de geografische grens van de moderne natie van Turkije.

()

De nieuwe Moody Atlas van de Bijbel

Voor degenen die proberen om de kwestie van Psalm 83 nader te bestuderen, zou ik hen het nieuwste boek van Mark Hitchcock aanraden, ‘Midden-Oosten Burning ’evenals dr. Thomas Ice’s zijn serie artikelen hieronder.

(Let op:. Met de uitdaging van mijn kritiek om de populaire Psalm 83-oorlog theorie, de blogger waar hierboven naar wordt gerefereerd zorg ervoor dat hij niet Dr. Ice of Hitchcock noemt. Ice neemt een veel grotere aanstoot aan de theorie dan ik doe en heeft een veel grondigere kritiek dan ikzelf. Ik ben echter twijfelachtig of enig aanpak van Ice zijn artikelen hieronder zal worden ingediend.)

(Opmerking 2: Het is belangrijk te vermelden dat mijn kritiek op de populaire, multiple-oorlog, Psalm 83 theorie niet persoonlijk is gericht tegen de auteur Bill Salus, die het belangrijkste instrument is om deze theorie te populariseren. Bill is een gentleman, een goede broeder, en heeft altijd Christus goed vertegenwoordigd in al mijn persoonlijke interacties met hem.)


Bron: Dr Ice: Consistente Bijbelse futurisme (deel 10)

Mijn boek zal beschikbaar zijn op deze site in april. Zoals altijd, alles wat ik vraag is dat liefhebbers van de Schrift eenvoudigweg zijn als de mensen te Berea, en de tijd nemen om de verschillende argumenten te overwegen en te komen tot hun conclusies door hun liefde voor de waarheid en de Heilige Schrift, in plaats van op basis van wat hun specifieke ‘team’ altijd traditioneel hebben onderwezen. Ik ben ervan overtuigd dat te veel leden in het Lichaam van Christus zijn vergeten dat we allemaal in hetzelfde team zitten. Met betrekking tot de eindtijd, kijken we allemaal nog door een donkere spiegelruit en wanneer als alles is gezegd en gedaan, we ongetwijfeld allemaal verkeerd zullen zitten op sommige punten, maar Jezus beloofde om de waarheid te openbaren aan hen die er nederig naar zoeken. Nadat de Messias is gekomen, zullen we het allemaal eens zijn over alle dingen. Voor nu, willen we trouw zijn aan mannen en vrouwen die waken en bidden, als we samen verlangen naar de onthulling van onze grote Koning en Verlosser Jezus Christus:

Het einde van alle dingen is nabij, daarom gebruik het gezonde verstand en wees nuchter in geest als het doel van het gebed. Boven alles, wees vurig in je liefde voor elkaar, want liefde bedekt tal van zonden. -1 Peter 4:7-8

Bron: Joels Trumpet » Blog Archive » Where is Magog, Meshech and Tubal?


Printen??? Spaar papier en inkt.