www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Grote Piramide van Giza

Jack Kelley - 19-2-11

Opmerking. Het is een gecompliceerd stuk om te vertalen omdat ik geen studie heb gemaakt van de materie en de zinnen zo goed als mogelijk vertaal. Maar ik vindt de gegevens dermate interessant dat ik toch een poging heb gedaan. Men kan altijd nog het origineel lezen. Een link daarvoor aan de onderzijde.

De bouwer van de Grote Piramide kende alle afmetingen van de Aarde en had wetenschap van constructie, astronomie en wiskunde, dat zelfs vandaag indrukwekkend zou zijn. Als deze man niet zelf over bovennatuurlijke vermogens beschikte, dan is hij zeker geholpen door iemand die dat wel had. (Noot: Voor het eerst is dit artikel geplaatst op 23 jan 2005. Ik bied het nu opnieuw aan als follow-up van het hoofdartikel getiteld What’s To Become Of Egypt.)


“Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan. Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden.” (Jesaja 19:19-20)

Tijdens een groepsdiscussie over het Nieuwe Jeruzalem, kwam er een vraag over de configuratie van de hoogte. Openbaring 21 zegt alleen dat het 2260 kilometer in het vierkant is en 2260 kilometer hoog, wat een beeld oproept van een kubus. Maar sommigen zien het als een piramide, en als je erover nadenkt, Johannes kon dat ook gewoon hebben beschreven. Het ene kwam voort uit het andere en al snel belande het onderwerp bij de Grote Piramide van Giza in Egypte. Iemand vroeg me om er eens onderzoek naar te doen op en ik kwam dat overeen. Hierbij dus.

De Grote Piramide

De Grote Piramide werd waarschijnlijk gebouwd in de 22e eeuw voor Christus. De bouw vereiste 10 jaren van planning en voorbereiding en vervolgens hadden 100.000 mannen, 20 jaar nodig om het te voltooien.

Deze is anders dan alle andere piramides in Egypte. Allereerst is het gemaakt van graniet, geen bakstenen, en is de enige die niet afgesloten is. Er is een reeks van gangen met binnenin verschillende kamers. Alle andere ongeveer 80 piramiden kwamen pas later en zijn schromelijk inferieure exemplaren, en in tegenstelling tot de Grote Piramide werden ze gebruikt als gigantische grafstenen voor de graven van de farao’s. (De Grote Piramide heeft nooit als een graf gediend.)

Omdat het zowel ligt op de grens tussen Boven-en Beneden-Egypte (Giza betekent grens in het Arabisch) als in het hart van de twee Egypten, lijkt de Grote Piramide te verwijzen naar de Jesaja-passage hierboven. En aangezien de context van deze Jesaja-passage in het Einde der Tijden ligt, lijkt de verbinding met het Nieuwe Jeruzalem niet zo ver gezocht na alles onderzocht te hebben.

(De van oorsprong twee afzonderlijke koninkrijken, Opper-Egypte en Beneden-Egypte zijn samengevoegd tot een geheel. Opper-Egypte ligt in het zuiden en is meer bergachtig, Neder-Egypte in het noorden bestond voornamelijk uit de Nijldelta en de aangrenzende vlaktes. De Bijbelse naam voor Egypte is Mitsraïm en betekent letterlijk 2 Egypten omdat het de dubbele vorm is van de wortel, Matzor. Misraïm was een zoon van Cham wiens afstammelingen zich het eerst vestigde in Egypte.)

Sommige fascinerende details

De Grote Piramide is gebouwd op een 13-hectare grote basis. 254.851.620 kubieke meter aan granieten blokken werden gebruikt in de bouw. Tot op de dag van vandaag kunnen ingenieurs niet uitleggen hoe de arbeiders erin zijn geslaagd om deze enorme blokken op elkaar te laten passen zo zorgvuldig in een gebouw als een monument van bijna 152 meter hoog. Sommige van de grotere stenen woog bijna 80 ton.
Opmerking: aangezien de lengte's een paar keer zijn geconverteerd zijn het geen exacte afmetingen.
Het zag er oorspronkelijk uit als gepolijste witte kalksteen, bestaande uit 115.000 stenen afgewerkt aan alle zes zijden binnen de afwijking van 2,5 mm en kaarsrecht. Gesneden op een schuine kant, pasten ze tesamen met naden van minder dan 5 mm. Ze werden dan samen gemetseld en gepolijst met een hoge glans. Het is gezegd dat de piramide scheen alsof hij gemaakt was van het licht zelf en kon worden gezien van meer dan honderd mijl afstand.

De hele structuur berust op 4 hoekstenen die passen vattingen uitgesneden in de rotsbodem. Deze stenen zijn zo ontworpen dat ze de afwijkingen in temperatuur konden compenseren. Ze houden de piramide vierkant en op niveau te allen tijde, en in feite is het vierkant op elke richting.

Hij is gericht naar het Noorden nauwkeuriger dan we gebouwen vandaag kunnen positioneren, zodat elke zijde de kardinale punten van een kompas wordt zijn. Zijn schaduw voorspelde lente, herfst en zonnewendes.

Oorspronkelijk was het om zelf een massief gouden sluitstuk als een schaalmodel van de piramide. Het is nooit uitgevoerd, omdat de bouwers het verwierpen. Alleen op een piramide kan een sluitstuk ook het hoofd van de hoeksteen zijn. (Psalm 118:22 en Matt.21: 42)

Een enkele ingang aan de noordzijde leidt naar een gang die naar beneden gaat met een helling van circa 46 meter naar de basis, waar hij in voet nog eens ongeveer 60 meter afdaalt in het gesteente op een vlakke lijn die niet meer afwijkt dan 6 mm naar binnen over een lengte van meer dan circa 106 meter. De gang loopt naar verschillende kamers en alle luchtopeningen werden vooraf in de stenen gemaakt voordat ze werden geplaatst en verschenen in hun afgewerkte vorm als stenen die in elkaar passen.

Op een dag kijkt de hoek van deze doorgang van afde bodem rechtstreeks naar de Poolster. Als je een rechte lijn omhoog zou kunnen trekken van de piramide naar de hemel op die dag zou u het exacte centrum hebben doorkruist van ons melkwegstelsel. Die dag was het de lentetijd in 2141 v.Chr. Een dergelijke lijn kan zich slechts voordien eens in de 26.000 jaar. Zoals we hieronder zullen zien, wisten de bouwers blijkbaar dit van te voren en planden hun constructie dienovereenkomstig.

De Grote Piramide was ook precies gebouwd in het centrum van het landmassa van de aarde. Gelijke hoeveelheden van het land zijn opgenomen in elk van de kwadranten genomen van de 4 hoeken. Zijn hoogte is hetzelfde als de gemiddelde hoogte van al het land op aarde boven de zeespiegel.

De zijkanten zijn gebogen aan de onderkant. Hun kromming is in overeenstemming met de kromming aan de oppervlakte van de aarde, dus als je een cirkel zou kunnen trekken verlengd van de twee aan elkaar grenzende hoeken zou de Equator gelijk zijn aan de omtrek van de aarde op de.

De Heilige el is de maateenheid die gebruikt werd in de bouw van de Grote Piramide. In tegenstelling tot de standaard en koninklijke ellen waarnaar verwezen wordt in de Bijbel, en is 25 piramide lengtes, welke ongeveer hetzelfde als de inch die vandaag in de VS wordt gebruikt van 25,4 mm. Deze maateenheden werden uitgehouwen in de muur, en dienden om de afmetingen van de piramide te decoderen. Bijvoorbeeld, met het vermenigvuldiging van de heilige el maal met 10 miljoen, evenaart de polaire radius van de aarde. Vermenigvuldiging met het totale gewicht van de piramide met 1000 biljoen is gelijk aan het gewicht van de planeet Aarde.

In het Hebreeuws heeft iedere letter een getalswaarde. De Piramide de hoogte is in maateenheden gelijk aan de som van alle letters in de Hebreeuwse tekst van Jesaja 19:19-20 (5449). Luchtschachten houden de temperatuur binnen op exact 20 graden, net als de gemiddelde temperatuur van de Aarde. Als je kon lopen over de zijkant van de piramide zou je 2.7 meter stijgen in verticale richting voor elke 3 meter die je zou afleggen.

Het bevat een stuk meubilair, een doos van hetzelfde formaat als de Ark van het Verbond. Het ligt in de Koningskamer, een kamer met dezelfde kubieke volume als de bronzen wasbekken in de Tempel van Salomo. Het is nog net te groot om door de gang te kunnen, dus moest het geplaatst zijn als de pyramide werd gebouwd, meer dan 1000 jaar voordat God Mozes de afmetingen van de Ark gaf.

()

Meubilair

De belangrijkste doorgang naar beneden (waar men rechtop kan lopen) is een hoek van 26 graden 18 minuten en 9 seconden. Dit noemt men de Christus hoek omdat de lijn van de piramide naar Bethlehem, 26 graden 18 minuten en 9 seconden is van het ware noorden. Aan de onderkant van de vermelde doorgang is een ruwe uitgehouwen kamer genaamd de bodemloze put. Samen symboliseren de gang en de kamer de val van de mens na de zonde van Adam, een geleidelijke afdaling recht naar de hel.

Merkpunten zijn uitgehakt in de muur die van tevoren zijn gecodeerd als het lentepunt in 2141 v.Chr, de enige dag in de geschiedenis wanneer de sterren op een lijn staan met de piramide zoals hierboven beschreven. Wie heeft snijwerk heeft gedaan wist van tevoren dat dit zou gebeuren en ontwierp de lengtes van de verschillende doorgangen om te dienen als de tijdslijnen om de gebeurtenissen te voorspellen van een grote toekomst. Bijvoorbeeld de afstand van het start-merkpunt naar de plek waar deze doorgang wordt doorsneden met een andere gang steil omhoog met een lage doorgang, (die men diep gebogen moet afleggen, wat heel erg vermoeiend is) naar de Koningskamer, voorspelt de datum waarop de wet werd gegeven op de berg Sinaï. Het symboliseert de opening van een ander pad voor de mens, deze keer met een moeilijke klim die hem terug te leiden naar God. Onderweg naar de Koningskamer een andere korte doorgang die leidt naar een andere kamer die de Koninginnen-kamer heet. De afstand tot die doorgang komt overeen met het jaar dat Jezus werd gekruisigd en symboliseert de verlichting op de moeilijke weg van de wet die werd voldaan aan het kruis.

()

Begin lage ingang

Dus het lijkt erop dat de Koninginnen Kamer de Kerk vertegenwoordigt. De Grote Galerij net voor de Koningskamer bestaat uit 7 niveaus van gepolijst roze graniet en symboliseert de Millenniums. De Koningskamer vertegenwoordigt de eeuwigheid. De Piramide paden voorzien vele andere belangrijke data in het christendom voorzegd in de lengtes van de verschillende gangen en kamers, maar tot nu toe is de datum van de Tweede komst ons ontgaan.

Wie bouwde de Grote Piramide?

De identiteit van de architect is onbekend, maar drie kandidaten staan aan de top van de meeste lijsten:

1. Eusibius citeert een Egyptische historicus genaamd Manetheo die de bouw toeschrijft aan de Hyksos of Shepherd Koningen die uit Arabië kwam, Egypte zonder slag of stoot veroverde, hun heidense tempels vernietigd en Egypte omgezette naar het monotheïsme. Ze bouwden de Grote Piramide en vertrok daarna naar Judea. Job, naar wie een boek in de Bijbel is vernoemd, zou deel hebben uitgemaakt van deze groep. Een generatie later waren de Egyptenaren weer terug bij het heidendom.

2. Sommigen zeggen dat Henoch, de piramide bouwde als een zondvloed monument, zoals de nabijgelegen Sphinx. Als u een kant zou meten van hoek tot hoek in de heilige ellen is die gelijk aan 365.242, het aantal dagen in ons jaar en Henoch’s leeftijd, toen hij werd opgenomen. (Vanwege hun holle natuur zijn er drie manieren om de zijde te meten. Een manier is gelijk aan het zonnejaar, zoals hierboven. De tweede manier is gelijk aan het siderische jaar, en iets langer dan 365.256, en de derde is gelijk aan de anomalistische jaar van 365.259 dagen. De laatste twee worden vooral gebruikt in de sterrenkunde. Als dat al niet verwonderlijk genoeg voor u is, moet men in gedachten te houden dat geen van deze metingen van toepassing zouden zijn 1300 jaar later, toen de lengte van de baan van de aarde werd verhoogd met 5,25 dagen.

3. De meest populaire is Sem, de zoon van Noach. Hoewel geboren vóór de zondvloed, overleefde Sem acht van de eerste negen generaties die daarop volgden, hij overleefd zelfs Abraham. Sommigen geloven dat Sem de priester was genaamd Melchizedek in Genesis 14.

Maakt niet uit welke van deze opties u aanspreken, de feiten blijven dat de bouwer alle dimensies van de aarde kende en wetenschap van engineering, astronomie en wiskunde, wat indrukwekkend was, zelfs vandaag. Denk eraan. Deze man kende het gewicht en de kromming van de aarde, de onregelmatigheid van deze kromming op de polen, de locatie en de grootte van elk land massa en hoogte boven zeeniveau, de gemiddelde temperatuur van de aarde, de lengte-en breedtegraad schaal, de exacte richting van het ware noorden, de locaties van de sterren, en het feit dat 1300 jaar later de aardbaan zou veranderen, met een stijging van 5,24 dagen.

Hij wist hoe men dingen absoluut vlak, recht en vierkant kon maken, en hoe te pre-fabriceren en positioneren de gigantische stukken steen zodat wanneer op de plaats kwamen ze zo perfect passende een cursus van niveau zelfs vandaag de dag. Hij wist hoe de contractie te berekenen van de coëfficiënten van de uitzettingen en deze te compenseren. De lijst gaat maar door. Als deze man niet over bovennatuurlijke vermogens beschikte, is hij zeker geholpen door iemand die dat wel had.

Geloof door bewijzen

Net als Noach’s Ark, de Sfinx en anderen, kan de Grote Piramide een aanwijzing geven voor toekomstige generaties zelf nog in de toekomst na ons. Het is duidelijk een bovennatuurlijk ontwerp en de bouw maakt het tot een unieke getuige van de Glorie van God.

In oudtestamentische tijden mensen kregen en onderhielden hun geloof in God door middel van het bewijs van Zijn bestaan. God veroorzaakte aardbevingen, opgedroogde rivieren en zeeën, stadsmuren die naar beneden vallen, en het sturen van vuur en hagel op Zijn vijanden. En iedereen kon naar Jeruzalem gekomen om getuige te zijn van de aanwezigheid uit eerste hand. Vuur uit de hemel verbruikte de offers op het altaar. Ongeacht uit welke richting of met welke snelheid de wind woei, de rook van het altaar ging altijd recht omhoog naar de hemel.

Volgens de joodse traditie, elk najaar op Yom Kippoer werd de zondebok werd bij de Hoge Priester gebracht en de zonden van de natie werden overgedragen op de bok. Terwijl de mensen keken, een scharlaken rode lint werd vastgebonden vanaf een van de hoorns aan de deur van de tempel. Als de geit in de woestijn werd geleid dit lint werd doorgeknipt waardoor er een stuk was opgeknoopt aan de deur en een deel aan de hoorn van de geit. Op een aangewezen plaats werd de geit van een klif geduwd wat de dood veroorzaakte. Op het moment van de dood het stukje lint op de Tempel deur veranderde van kleur van scharlakenrood naar wit als in Jesaja 1:18. “Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw;” Al deze dingen waren duidelijk zichtbaar, en een onweerlegbaar bewijs van de aanwezigheid van God.

Geloof door geloof

Toen de Heere Jezus kwam, is dat alles veranderd. Geen grote en angstige gebeurtenissen meer om het bestaan van God te bewijzen. De grootste van alle gebeurtenissen was dat Hij is gekomen om te wonen onder ons. Na zijn dood is lint nooit meer van kleur veranderd.

Op paaszondag stond Hij op uit het graf nadat de zonde en dood was overwonnen. Die avond verscheen Hij aan Zijn discipelen in de bovenzaal. Thomas was afwezig en weigerde te geloven dat de anderen Hem gezien hadden. De volgende zondag verscheen hij weer en deze keer was Thomas er wel
“ Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.” (Johannes 20:26-29)
Commentaar: Eerder in de tekst staat En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Hier zie je een foute gedachte die ik steeds weer hoor. Eerst wordt gezegd dat op paaszondag de Heer verscheen (correct) en na acht dagen opnieuw en velen maken daar dan weer een zondag van. Bij mijn weten bestaat en week uit zeven dagen.

Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Hij sprak van Zijn Kerk en de ongelooflijke zegen dat zou ontstaan in ons voordeel. De tijd van alleen geloof door geloof was aangekomen.

Binnenkort zal de kerk zal verdwijnen en de Heer vertelde ons dat als het einde nadert, de mensen op Aarde weer veel bewijs zullen zien van Zijn bestaan. Het zal net zo zijn als in de oudtestamentische tijd. Voor de hand liggende wonderen, grote natuurrampen, oncontroleerbaar weer, totdat uiteindelijk de hemel zich zal openen en als een bliksem die zichtbaar is vanaf het Oosten naar het Westen, elk oog zal aanschouwen Zijn heerlijke verschijning.

Tijdens de aanloop naar Zijn wederkomst, denk ik dat de Ark van Noach opnieuw zal verschijnen, en de ware oorsprong van monumenten zoals Stonehenge, Paaseiland en anderen bekend zal worden als bewijs van het bestaan van God. En op een dag zal de Grote Piramide worden hersteld en opnieuwin Egypte staan als het monument en getuige van de Heer, dat Jesaja profeteerde, waardoor er redding is voor de mensen daar.
“Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden.” (Jesaja 19:20)

“Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!” (Jesaja 19:23-25)


Bron: Jack Kelly