www.wimjongman.nl

(homepagina)

Byzantijnse tekst ontdekt van: Efraïm, de Syriër

Juni 1995 | door Chuck Missler

In de afgelopen jaren hebben veel tegenstanders van de 'opname vóór de verdrukking'-visie dogmatische beweringen gedaan dat deze visie nooit geleerd werd voor 1820 [1]

Er zijn pogingen geweest om de oorsprong van deze visie toe te schrijven aan John N. Darby.

Grant Jeffrey heeft een oude citaat gevonden uit een preek die wordt toegeschreven aan Ephraem van Nisibin (306 tot 373), die duidelijk leert dat gelovigen opgenomen zullen worden en meegenomen naar de hemel, voordat de verdrukking aanvangt. [2]

Ephraem van Nisibin was de belangrijkste en meest productieve van de Syrische kerkvaders en een getuige van het vroege christendom in het laatste gedeelte van het Romeinse rijk in de late vierde eeuw.

Hij was bekend om zijn poëzie, exegetische en theologische geschriften, en veel van de hymnen van de vroeg-Byzantijnse kerk. Zo populair waren zijn werken in de vijfde en zesde eeuw, dat hij door een aantal christelijke gemeenschappen werd aangenomen als hun geestelijk leider en voorbeeldfunctie.

Deze preek wordt geacht een van de meest interessante apocalyptische teksten te zijn uit de vroege middeleeuwen. De vertaling van de preek bevat het volgende segment: [3]

"Voor alle heiligen en uitverkorenen Gods die worden verzameld, voorafgaand aan de verdrukking die komen gaat, en worden opgenomen naar de Heer gezien de verwarring die de wereld zal overweldigen vanwege onze zonden."

Deze tekst was oorspronkelijk een preek die "De laatste tijden, de Antichrist, en het einde van de wereld" genoemd werd. Er bestaand vier Latijnse manuscripten (de Parisinus, de Augiensis, de Barberini, en de St. Gallen) die werden toegeschreven aan deze St. Ephraem, of aan St. Isidorus. Sommige geleerden geloven dat deze tekst werd geschreven door een onbekende schrijver in de zesde eeuw en is afgeleid van de oorspronkelijke schrijver Ephraem. [4]

De preek beschrijft de gebeurtenissen van de laatste dagen, te beginnen met de opname, de 3 1/2 jaar durende Grote Verdrukking onder het bewind van de Antichrist, gevolgd door de tweede komst van Christus. In het boek "Het Boek van de Grot van Treasures", geschreven ongeveer 370 na Christus, sprak Ephraem zijn overtuiging uit dat de 69ste week van Daniël werd afgesloten met de afwijzing en kruisiging van Jezus de Messias. [5]

Dit bewijst natuurlijk niet dat de pre-verdrukking opvatting juist is, alleen dat het werd geleerd (door sommigen) in de eerste eeuwen en niet uniek was in de herleving van de jaren 1830. Het documenteert eenvoudig dat dit standpunt eerder werd ingenomen door een deel van de gelovigen vanaf het begin tot nu.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in het

Juni 1995 Persoonlijke update Dagboek van het Nieuws.

Noten:

1. George E. Ladd, The Blessed Hope, 1956;
Robert H. Gundry, The Church and the Tribulation, 1973;
John Bray, The Origin of the Pre-Tribulation Rapture Teaching, 1980;

Dave MacPherson, The Incredible Cover- Up, 1975, and The Great Rapture Hoax, 1983; are well-known examples.
For a refutation of MacPherson's charges, see Thomas D. Ice, "Why the Doctrine of the Pretribulational Rapture did not begin with Margaret McDonald", Bibliotheca Sacra 147 (April-June 1990) p. 155-68.

2. The citation was found in a footnote in Paul J. Alexander's The Byzantine Apocalyptic Tradition, University of California Press, Berkeley, CA, 1985, p. 210. Dr. Paul Alexander is probably the most authoritative scholar on the writings of the early Byzantine Church.

3. The English translation of the Latin text in C.P. Caspari's Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Altertums und dem Anfang des Mittelater (Christiania, 1890, pp. 208-20) was provided by Cameron Rhoades, instructor of Latin at Tyndale Theological Seminary, Ft. Worth, TX.

4. For a complete discussion, see "The Rapture and Pseudo-Ephraem: An Early Medieval Citation", by Thomas D. Ice and Timothy J. Demy, to be published in Bibliotheca Sacra, July-September 1995.
Also, Grant Jeffrey, Rush to Judgment, Frontier Research Books, Toronto, Canada, 1995.

5. The Book of the Cave of Treasures, p. 235, as quoted by Grant Jeffrey in private correspondence.

Bron: Byzantine Text Discovery