www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe gaan de moslims te werk?

Islam is niet alleen een religie, het is een complete levenswijze die elk aspect van het leven beheerst zowel economisch, politiek als militair het is ontworpen om elk aspect van het leven te beheersen.
Een moslim voelt zich dan ook totaal ontheemd wanner men naar een ander land vertrekt, zeker naar het westen.
Hij is dan ook van mening dat de cultuur waarnaar hij is vertrokken moet veranderen wil hij er kunnen blijven.
De cultuur inbrengen in het land waar naar men emigreert is als volgt en wordt islamizering genoemd wat begint zodra er enige moslims naar een land zijn gekomen.
Wanneer men in de westerse samenleving ingaat op de eisen van de moslim gaan al deze dingen zich manifesteren.
Dat is het doel waarover de Koran spreekt de hele mensheid brengen onder de moslimcultuur en manier van leven.
Men gaat als volgt te werk.

()
Zolang de moslims minder dan 2% uitmaken van de bevolking in een land zal het een vredelievende minderheid zijn.
Men wordt door de andere burgers geaccepteerd als multicultureel.
Landen als USA, Australië, Italië, China, Noorwegen en Canada zijn nog landen met minder dan 2%.

()
In landen met een moslimbevolking van 2 tot 5%, moslims werven uit andere minderheden ontevreden groepen uit gevangenissen en straatbendes.
Dit gebeurd nu in landen als Denemarken Engeland, Duitsland en Spanje.

()
Waar moslims 5% of meer van de bevolking gaan uitmaken eist men een disproportionele invloed op, op de bestaande cultuur. Men wil b.v. introductie van Halal voedsel en oefenen invloed uit op winkels om dit te gaan verkopen.
Men probeert zich in alle delen van de samenleving zichtbaar te maken als zijnde moslim.
Dit gebeurd nu in landen als Frankrijk en Zwitserland 8%, Philipijnen en Zweden 5% en Nederland 5,5% moslims.

Misschien zult u denken maar de Joden hebben toch ok een andere cultuur met kosher voedsel. Maar heeft u ooit joden zien staan eisen dat er kosher voedsel moest worden verkocht?
Iemand mag volgens een andere manier en cultuur leven, maar dat niet eisen van een ander om daarin mee te gaan zelfs onder bedreiging.

()
De moslimbevolking wil zelfs een ander rechts-systeem de sharia invoeren separaat naast de bestaande rechtspraak maar na verloop van tijd als de Moslim-rechtspraak over de hele wereld.

()
Wanneer de moslimbevolking het aandeel van 10% of meer heeft bereikt begint men met gewelddadige demonstraties om de eisen kracht bij te zetten.
In verschillende steden als b.v. Parijs of Malmö is dit reeds het geval. Het resulteert in geweld incl. het bedreigen van de levens van individuën, zoals in Amsterdam maar ook het verkrachten en onteren van vrouwen.
Dit ziet men in landen als Guyana, Kenia, India, Rusland en Israël.

()
Waar ze meer dan 20% hebben bereikt komen er opstanden en worden er milities gevormd, kerken en synagoge’s worden in de brand gestoken.
Dit in een land als Ethiopië.

()
Bij 40% van de bevolking komen er terreuraanslagen, oorlogvoering door de milities en slachtingen.
Dit gebeurd in landen als Bosniën en Libanon.

()
Vanaf 60% begint de vervolging van de ongelovigen en begint de soms ethnische opschoning gebaseerd op de Sharia wetgeving en de betaling van de belasting (Jizya).
Deze dingen hebben we de laatste decennia zien gebeuren in landen als Malysië, Albanië, Qatar en Soedan.

()
Groeit de het bevolkingsaandeel naar 80% dan is de dagelijkse intimidatie aan de orde, de gewelddadige jihad, etnische opschoning en genocide tot het land totaal islamitisch is. Dat vindt plaats n landen als Egypte, Gaza, Indonesië, Iran, Irak, Jordanië. Marokko Pakistan, Syrië, Turkije en de Ver. Emiraten.

Maar wat gebeurd er als een land dan werkelijk 100% moslim is?
()
Dan krijgt het de status van ‘Huis van vrede.’ althans dat is de belofte, want iedereen is nu moslim.
De madrasses zijn de enige scholen en de Koran het enige boek waarnaar wordt geleefd. Die belofte doet de Koran.

Maar wat is de realiteit in landen als Afghanistan, Saudi-Arabië, Somalië en Jemen? Allemaal landen met 100% moslims. Dan blijkt dat de belofte niet waar is en in deze landen de meest radicale moslims wonen die de tolerante moslims overrulen door intimidatie publieke straffen en executies, waarvan de Taliban het duidelijkste voorbeeld van is met publiek doden en slaan meestal van vrouwen.
In de landen waar ze in kleine aantallen wonen trekken ze zich terug in getho’s waarvan Rotterdam een voorbeeld is en waar men ongemerkt onder de sharia leeft. Men zal daar nooit integreren. Hun kinderen bezoeken de madrasses. In deze geebeiden heeft de imam het voor het zeggen.
Van de wereldbevolking is 22% moslim met het hoogste geboortecijfer t.a.v. andere bevolkingsgroepen zodat ze aan het einde van deze eeuw 50% van de wereldbevolking zullen uitmaken.

Deze feiten die worden genegeerd door de westerse landen is een vergissing die men wellicht nog eens zal betreuren een groot deel van de keizers hebben hun leiders gekozen om de eigen cultuur te behouden en deze leiders falen in hun opdracht.


Bron: HalLindsey Report