www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kandelaar of kerstboom

In deze tijd met een Chanoukia of een kerstboom, dan is mijn eerste gedachte dat de Chanoukia ook een soort boom is, waarvan de takken omhoog wijzen.
Allebei hebben ze lichten.
Maar wat is het verschil nu tussen die twee bomen. Wel de kerstboom is een mengsel van goed en kwaad. Met de vele versieringen en de glitter, het ziet er schitterend uit en is heel verleidelijk.
Het mengt iets goed. “het licht,” met iets heidens, “de groene boom.”
Maar wacht eens even dat heb ik al eens gelezen. Er stond in een tuin, een prachtige plek om te leven, daar stonden ook twee bomen. Die ene boom was ook een boom die er prachtig uitzag met verleidelijke vruchten, ja nauwelijks te weerstaan en daar bezweek de mens dan ook voor.

De mens kon de verleiding niet weerstaan.

Nu staan er weer van die prachtig uitgedoste bomen met kleurige ballen en schitterende sterren. Op de top een piek die brutaal in de hoogte wijst.
Onder de boom liggen de cadeau’s, de blijken van begeerte van de dingen die men wenst. Aan de hebzucht wordt onder die boom voldaan.
De eeuwig groene boom die rechtstreeks uit het heidendom komt in het geloof dat de wereld eeuwig zal voortduren.

De groene boom waaronder het volk van God de afgoden offers bracht. Jer. 17:2 als een gedenkteken tegen hen in hun gewijde palen onder elke groene boom en op de hoge heuvels.

Bij die boom kan God niet gedankt worden, want waarvoor zou je moeten danken, dat God een boom heeft gegeven naast het altaar?
Nee dat is juist verboden. Deut. 16:21; Gij zult u geen gewijde paal noch enig geboomte planten naast het altaar van de HERE, uw God, dat gij u maken zult.

Waarom zijn de kerken ertoe overgegaan om bomen voorin de kerk te zetten, iets wat 50 jaar geleden ondenkbaar was. Moet die boom herinneren aan de komst van Onze Heer? Hoe dan? Op welke wijze?

Als we al de geboorte van Yeshua willen gedenken op het punt van de zonnewende dan kunnen we de kandelaar ontsteken die wijst naar het licht dat gekomen is in de wereld. Het Licht herdenken dat de duisternis niet heeft gegrepen, maar dat is opgegaan voor alle mensen van welbehagen.

Is het een test die elk mens moet ondergaan? Een loyaliteit-test die ons identificeert met een boom of met het andere Licht. De keuze werd voor het eerst gegeven aan Adam en Eva - en, zoals we weten, kozen ze slecht. De keuze vervolgens voor Kaïn en Abel. Abel geslaagd met vlag en wimpel, toen hij een offer naar God's wens presenteerde, maar Kaïn is gezakt. De test werd ook gegeven aan een man genaamd Abram, die ervoor heeft gekozen zich af te scheiden van het aanbidding systeem in zijn heidens vaderland en vertrok zonder zelfs maar te weten waar hij heen ging.
Elia stelde de mensen ook voor een keus.

Zou het ook een test voor ons kunnen zijn om te zien wat we kiezen? Kiezen we ervoor om mee te doen met de wereld die er een feest van vals licht en valse schittering maakt, geboren uit het heidendom als het lichtfeest van Mitra, of wijzen we al de valse schittering af en richten ons op het Grote Licht dat is opgegaan voor de wereld?

De bijbel kent geen geboortefeest. Het feest is de opstanding en Zijn terugkeer in de hemel, het feest van het volbrachte werk van de Heer.
Het is weer feest als de bruid de hemel binnenkomt en het grote feest begint.

Micha 5:3 staat; Daarom zal hij hen (Juda) opgeven, voor zover de tijd dat zij barende heeft voortgebracht: dan zal het overblijfsel van zijn broeders terugkeren met de kinderen van Israël.
Jezus is de weg en de waarheid en is zijn waarheid verborgen in het symbool van een boom? De boom lijkt mij dan eerder het gouden kalf te zijn. De Menora is de kandelaar door God gegeven als symbool van zijn willen wonen bij de mensen en als symbool voor de ware aanbidders, (niet als object om te aanbidden). Als men al een boom als symbool wil nemen dan is de Olijfboom de aangewezen boom om de mens te herinneren aan zijn verbond van Israël met de Vader.

In de hemel kent men geen kerstboom, zo wat moeten wij dan met een symbool van licht dat geen licht is.
Steeds weer probeert Satan zijn symbolen te plaatsen bij het volk van God en ook vandaag zal hij dat blijven doen.