www.wimjongman.nl

(homepagina)

KLAAR VOOR GOG-MAGOG


22-6-2011 Jeffrey K Radt

Het is merkwaardig dat christenen zo’n ‘afwachtende’ houding tentoonspreiden voor al geruime tijd in een van de grootste vervullingen van Bijbelse profetie in het einde der tijden tot nu toe - het herstel van Israël als een natie.

Dus ik denk dat het u niet al te zeer zal verrassen en het de wenkbrauwen doet fronsen, over het laatste nieuws Midden-Oosten te lezen van een paar weken geleden. Eerlijk gezegd versterkt voor mij dit het feit dat het kijken naar Israël de sleutel is om te bepalen waar we staan op de profetische tijdlijn van God.

Soms kom je een verhaal tegen in het nieuws dat de ‘profetische spirituele radar’ een versnelling hoger zet. Dit is zeker één van die momenten!

Neem bijvoorbeeld dit verhaal dat mij is toegezonden, die had dezelfde reactie erop, als ik (of zou hebben gehad als ik het had gezien voor het eerst) ...


De Staat wijst plaatsen aan voor massagraven in geval van een nationale ramp

Een artikel geplaatst op Ynews.

De Nationale Planning en Building Raad van Israël wijst Acht plaatsen aan voor Massa Graven In geval van een landelijke catastrophe

Nationale Planning van Israël en Building Raad besloot dinsdag 14 juli dat het acht sites in Israël gaat aanwijzen als massa begraafplaatsen in het geval van een landelijke ramp, zoals een catastrofale aardbeving.

De raad neemt als uitgangspunt dat een dergelijke aardbeving zal resulteren in duizenden dodelijke slachtoffers, ongeacht het geografische epicentrum.

Een ander uitgangspunt is dat in het geval van een gebeuren met massale landelijke slachtoffers de autoriteiten niet in staat zijn om tegemoet te komen aan een tijdig begrafenis, vanwege de voorziene problemen met het identificeren van resten en de noodzaak om lichamen te ruimen en zo verspreiding van ziektes tegen te gaan.

Nochtans benadrukt de Nationale Planning en Building Raad dat het massale begraven een tijdelijke maatregel zal zijn, eraan toevoegende dat DNA-monsters zouden worden genomen van elke fataliteit voor een toekomstige identificatie en een goede begrafenis.

Volgens de Raad van Bestuur, is er geen halachische belemmering voor de maatregel.

De acht aangewezen gebieden, die variëren van Rosh Pinna in Israël in het noorden, tot Berseba in het zuiden, kan elke graf 3.000 individuen bevatten. De sites worden gekozen na topografisch geachte geschiktheid.

Is dat de bottom line? Israël is van plan 8 plaatsen voor massagraven aan te wijzen - niet één, maar acht - van Rosh Pinna tot Berseba.

Heb je ooit gehoord van een natie die zoiets doet in heel uw leven? Ik niet. En toch, is dit nauwelijks verwonderlijk voor de christen die studies doet over de eindtijd en Bijbelse profetie. Het is gewoon een duidelijk teken van de tijd waarin we nu leven.

De specifieke redenen waarom dit grote nieuws een eschatologische kant heeft?

Lees Ezech 38 en 39 met een nadruk op:
Ezechiël 38; vers 18; Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen.
19 Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!
20 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen.


Lees Ezechiël 39; vers 4; Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven.
5 Op het open veld zult u vallen, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE........
9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken,
10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE.
11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: Dal van de menigte van Gog.
12 Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang.
13 Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere HEERE.
14 Ook zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven maanden moeten zij op onderzoek uitgaan.
15 En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het Dal van de menigte van Gog.
16 (En Hamona is ook de naam van een stad.) Zo zullen zij het land reinigen.

Het Bijbelse verslag van deze toekomstige gebeurtenis lijkt me duidelijk genoeg, nietwaar?

Natuurlijk, als reden voor het publiek werd opgegeven, dat dit is “in het geval van een landelijke ramp, zoals een katastrofisch aardbeving”, maar wij weten wel beter, nietwaar? Nogmaals, ga gewoon terug en herlees het gedeelte van de tekst die ik hierboven al belichte vanuit het boek van Ezechiël.

Mensen, het klinkt voor mij alsof een aantal van de leiders in Israël (Messiaanse Joden misschien?) zich terdege bewust zijn van de komende profetieën van de Bijbel voor hun land in de zeer nabije toekomst.

Indien niet, en zelfs indien dit geen maatregel is die wordt genomen in afwachting van die komende noodlottige dag, het enkele feit dat ze zo iets doen is vreemd gedaan op dit bepaalde moment in de tijd, alsof we allemaal geloven dat we aan de vooravond staan van het zien van de vervulling van de Oorlog van Psalm 83 en/of de Gog-Magog aanval, de poging tot een Invasie moet het bewijs zijn dat we juist staan in die aanname, denk ik.

Er komt een aardbeving naar de natie Israël - zowel letterlijk als figuurlijk. De heilige Schrift garandeert het. Wij die de schrift kennen weten het. De rest van de wereld zal zich verenigen tegen God en Zijn volk, ondanks dat.

Blijf omhoog kijken!

Bron: Gearing Up For Gog-Magog ~ LUF

Printen??? Spaar papier en inkt.