www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE WORTELS VAN HET KWAAD IN JERUZALEM

Eerste publicatie op 9 november 2004. Laatste aanpassing op maandag de 21 februari 2011

Dit verslag zal schokken en boos maken, het is iets wat ik heb uitgesteld voor meer dan 4 jaar. Na het worstelen hierover heb ik besloten dat het tijd is om erover te schrijven. Het zou kunnen worden opgevat als anti-semitisch. God verhoede het dat ik als Jood iets zou zeggen of doen dat ook maar in de verste verte als zodanig zal worden beschouwd, maar ik moet toegeven dat dit rapport niet gemakkelijk is voor mij. Het feit blijft nog steeds dat er een kwade kracht is ingevoerd in Jeruzalem en zich heeft verspreid over heel Israël, in de voorbereidingen op de eindtijd als de zetel van de anti-Christ. Want als we moeten geloven dat de anti-Christ zijn plaats zal innemen op de Tempelberg, dan moeten we greep krijgen op sommige waarheden die niet gepredikt worden. Eén van deze waarheden is gebaseerd op een dergelijke stap van de duivel die onderweg moet zijn als we erover spreken dat dit gebeurd. Of we zijn eenvoudigweg niet aangekomen in de laatste dagen. Uit dit rapport zal blijken dat er wel gedelijk een dergelijke beweging aan de gang is en heel stilletjes. Het zal worden geaccepteerd door sommigen en afgewezen door anderen, maar dat is de manier waarop de dingen gaan.

In dit rapport zal ik met veel foto’s de oprichting van de Illuminati laten zien met het bewijs dat er een duivelse plot achter zit door degene die we aanduiden als de Nieuwe Wereld Orde. Het tonen van de architectonische vormgeving van het nieuwe Israëlische Hooggerechtshof waarvan de bouw en ontwerp is betaald door de Rothchilds, reflecteert de aanwezigheid van de Vrijmetselarij en de Illuminati. Ik nam er meerdere, maar een van de foto’s die u gaat zien, daarvan kan ik u verzekeren dat wat je ziet echt is en daar op zijn plaats staat.

Dezelfde families die eigenaar is en de controle heeft over de Federal Reserve en de andere grote financiële instellingen hebben hun ogen gericht op de Tempelberg, en de Heilige Stad Jeruzalem. Net als de Schrift zegt, zal de man die zal worden geopenbaard als de anti-Christ zitten op die plaats, vóór het verschijnen van de Joodse Messias Yeshua HaMashiach, en velen zullen hem ontvangen als hun Messias. Hoe dat eigenlijk zal komen is nog te bezien, maar van een ding ben ik overtuigd van is dat de heilige mannen van God niet degenen zullen zijn die het opnieuw opbouwen

De Tempel, zal van de Illuminati zijn. Want God zou geen mannen sturen naar die plaats om zijn bloedoffers uit te voeren. Het bloed van Zijn Zoon was het volmaakte offer, er is geen noodzaak om weer het bloed van stomme dieren te offeren. Yeshua deed een perfect werk, en het was toen klaar. Maar Hij zal terugkeren en de controle over de Nieuwe tempel die naar ik aanvoel binnenkort zal worden gebouwd. Maar voordat Hij terug komt naar deze wereld die in een zulke slechte staat zal zijn, dat de anti-Christ kan worden aanvaard door de meesten als de redder die rust en orde kan scheppen in de wereld. Maar dan weet je ook hoe de rest van dat verhaal zal gaan.

Voor degenen die denken dat dit artikel anti-semitisch is aan hen vraag ik om een artikel over de (Synagoge van Satan) te lezen (niet meer beschikbaar) want er zijn mensen die zichzelf Joden noemen, maar die zijn van het huis van de Satan. En velen van hen hebben hun weg gevonden naar de Israëlische Knesset.

Opnieuw zal Yeshua die plaats betreden, de Heilige Berg van God en het reinigen, maar voordat dit gebeurt zal de hel losbreken in Jeruzalem en de wereld. Dus na dit alles gezegd te hebben zal ik u nu een aantal dingen tonen die nooit eerder zijn gepubliceerd, omdat er weinigen zijn die zich dit bewust zijn, bang geweest om erover te spreken. Daarom vraag ik u te bidden over deze dienaar van God voor bescherming als we doorgaan met deze waarheden. Deze waarheden moeten worden geopenbaard, zodat het lichaam zal weten hoe dicht wij zijn bij de wederkomst van Yeshua HaMasiach (Jezus de Messias).

Aangezien dit hele rapport zal worden opgebouwd rond de bouw van dit gebouw in opdracht van de Rothchilds moet ik u een beeld tonen van het gebouw. Een vriend van mij nam deze foto als hij en zijn vrouw boven het gebied vlogen een paar jaar geleden. Het Hooggerechtshof gebouw staat op een stuk grond tegenover de Knesset en naast het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Centrale bank van Israël. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het in één lijn staat met de Knesset, want we zullen praten over de Ley-lijnen die kruizen onder deze piramide naar de Knesset toe, met andere ley-lijnen die in perfecte orde kruizen naar het centrum van Jeruzalem en op die van het Rockefellow Museum. Alles aan dit gebouw is zeer doordacht, tot in het kleinste detail, en het is duivels. Dit Duivelse plan is ingevoerd voordat wij ooit een idee van dit plan hadden. Hij weet dat zijn laatste gevecht hier in Jeruzalem zal zijn.

De ingenieurs die voor deze functie zijn uitgekozen door de Rothschilds waren de kleinzoon en de kleindochter van Ben-Zion Guine uit Turkije, die werkten voor Baron Rothschild, Ram Kurmi, geboren in Jeruzalem in 1931, en ​​Ada Karmi-Melanede geboren in Tel-Aviv in 1936. Voor degenen die iets kunnen maken uit de cijfers. Het was belangrijk voor de bouwers om alles gedaan te krijgen volgens de juiste aantallen. Er waren 1.000 bladen van de plannen, 1.200 cement posten; ze werkten aan het gebouw 3 jaar ofwel 750 dagen. 20 werknemers op elke dag, voor 200.000 werkdagen lang, 250.000 bouwstenen, elke steen geplaatst met de hand.

( )

Het Israëlische Hooggerechtshof in Jeruzalem.

Het eerste wat je zult bemerken is de piramide met het alziende oog, net zoiets als u ziet op het Amerikaanse dollar biljet, hij zit in een cirkel links. We zullen later daarop ingaan in dit artikel. De grotere cirkel die u te zien krijgt aan de onderkant van het beeld is een omgekeerd kruis zo ontworpen dat men erover kan lopen. Het is het enige religieuze embleem dat zo is ontworpen om met de voet te worden vertrapt. Aan de bovenkant van het beeld ligt een moslim Graf en net uit het zicht aan de rechterkant staat een Egyptische Obelisk.

( )

Vertrappen kruis

( )

Obelisk

Aan de linkerkant net buiten het zicht staat een god uit het Verre Oosten.

( )

Hindu altaar

Door het hele gebouw heen zul je Hindu altaren ontdekken. Dit alles zal meer zin krijgen als we daar verder op ingaan, maar dit in gedachten houdende als we het hebben we het over de vorm van regering die zal komen in de tijd van de anti-Christ.
Er is weinig bewijs in het gebouw zelf van de aanwezigheid van de Rothschild’s, maar op een buitenmuur vinden we deze twee borden.

Wijzend naar de tuin waar de Egyptische Obelisk staat.

Het geven van de erkenning aan de Rothschilds, vindt u in het Rothschilds embleem aan het begin van de tekst. Het is het symbool van de grondlegger van de Rothschild-dynastie en zijn vijf zonen, die de centrale banken bezitten in heel Europa (en daarbuiten). De Rothschilds hebben een aantal bepalingen gemaakt met de Israëlische regering voor ze de bouw begonnen. De Rothschilds zouden het perceel land uitkiezen waarop het Hof zou worden gebouwd, ze zouden gebruik maken van hun eigen architecten, en niemand zou ooit te weten komen hoeveel de bouwkosten waren. Het kostte hen vier jaar om deze structuur te bouwen met veel ingebouwde geheimen.

( )

Groepsfoto

Na het passeren van de beveiliging is het eerste wat je zult opmerken op de linker muur, is een grote foto.

Aan de linkerkant ziet u Teddy Kollek staan, dan Lord Rothschild, aan de rechterkant ​​zie je Shimon Peres staan, en links onderaan Yhzhak Rabin. En anderen die ons dat dode Oslo-proces brachten waar we nu mee geconfronteerd worden.
Maar dit is waar onze reis begint als we het gebouw binnentreden, want deze hele reis is bedoeld om iets uit de duisternis in het licht te brengen, en Illuminated (verlicht) te worden.
U komt eerst in een gebied met zeer weinig licht, maar als je kijkt naar de trap zie je een fel licht dat afkomstig is van een zeer groot raam dat uitzicht geeft over het delen van Jeruzalem.

( )

Trap met 30 treden

Hier is het zeer belangrijk om de stappen te tellen, er zijn drie sets van 10 stappen, die een totaal van 30 maken. Als je deze 30 stappen opgaat, gaat u vanuit de duisternis naar het licht. En vanaf hier kun je de wereld of in dit geval de stad Jeruzalem zien, zoals je nog niet eerder hebt gezien. Het is ook vermeldenswaard dat aan de linkerkant u de oude Jeruzalem Steen vindt, sommige geloven zelfs dat dit dezelfde stenen zijn die gebruikt werden voor de tweede tempel, maar ik heb geen gegevens om dat te bewijzen. Aan de andere kant ziet u een gladde moderne muur. Er zijn 6 lampen die omhoog gaan, wat spreekt over de mens in zijn reis om kennis te vergaren en verlicht te worden. Maar nogmaals ik voel dat het noodzakelijk is om je te vertellen dat het heel belangrijk was voor degenen die dit gebouw bouwden dat alles perfect zou zijn en afgestemd op hun orde van zaken, zelfs in het numerieke.

( )

Alziend oog

Als we naar links gaan en in de richting van de Piramide lopen, zien we een metalen strip in het marmeren vloer. De Ley-lijnen kruisen elkaar direct onder de piramide en ze lopen vanaf deze plek naar verschillende plaatsen in de stad. Het is de plaats waar de rechters en anderen kunnen gaan staan ​​om kennis en macht te ontvangen. Staande op een stuk kristal met het alziende oog van Lucifer als de lichtdrager boven hen.

( )

Zicht op Jeruzalem

Voor degenen die zich niet bewust zijn van de term Ley-lijnen, het zijn lijnen die door geografische plaatsen lopen en die heksen, tovenaars, en magieërs claimen voor de Duivel. Als u het wil opmerken in elke grote stad alle handlezers en dergelijke mensen zitten zijn meestal in dezelfde straat, dat dan een ley-lijn is.

Hier is een kaart van Jeruzalem, waarop je kunt zien dat het Hooggerechtshof Gebouw en de Knesset zijn verbonden door een rechte lijn, en met een 90% hoek op die lijn halverwege is er een Ley-lijn die weer loodrecht daarop staat. Die lijn loopt dwars in het midden van een straat die bekend staat als Ben Yehuda, een plaats waar alle gekken elkaar ontmoeten, en op een bepaalde dag vindt u op zijn minst een die zichzelf Elia of Mozes noemt. Israëli’s noemen de Ben Yehuda een freak show. Die lijn loopt naar het Rockefeller Museum en van het Rockefeller Museum loopt een lijn door de moslimwijk naar de Tempelberg.

( )

Leylijnen

Vlak voordat u onder de piramide komt is er een venster zodat u naar de piramide kunt kijken, dan zult u merken dat de ley-lijn door het midden van de piramide loopt.

( )

Pyramide

Laten we voor een moment terug gaan naar de top van de 30 stappen, we weten dat er 33 graden zijn in de Vrijmetselarij, maar de laatste drie zijn voor degenen met hoger onderwijs en als de voorbereidingen om de Illuminati in te treden. Dus als we aan de bovenkant van de trap staan gericht naar de Piramide zien we een grote bibliotheek met drie lagen en deze drie niveaus zijn voor de hogere leerlingen. Ze zijn de laatste drie stappen in Vrijmetselarij en daarna, indien men die ervoor kiest om hoger te gaan, te worden aanvaard in de hoogste niveaus van de Illuminati. Het is ook belangrijk om in dit gebouw op te merken dat het 33e niveau eindigt aan de voet van de piramide.

( )

Bibliotheek met 3 etages

Dit is een zeer grote en dure bibliotheek, maar er is nog iets anders wat hierover moet worden vermeld. Het eerste niveau is “alleen” voor advocaten, de tweede trap is “alleen” voor rechters in functie. De hoogste en derde laag is “alleen” voor gepensioneerde rechters. Wat ook iets zegt van de orde der dingen in de Illuminati, dat men moet worden geaccepteerd om op het hogere niveau te komen vóór de kennis die beschikbaar is voor hen van dat niveau. En direct boven de derde laag is de piramide met het alziende oog van Lucifer. Daar begint de reis naar de Illuminati.

Direct onder de Piramide zie je 6 vierkanten. Zes is het aantal van de mens, en elk vierkant heeft 4 zijden sprekende van de wereld. In het midden direct onder de punt van de piramide is een kristal, zodat wanneer iemand daarop gaat staan staat hij in directe lijn met de punt van de piramide en de kristal er onder.

( )

Vierkanten

Er zijn vijf Rechtszalen, elk heeft een ingang in de vorm van een joods graf, met de opening boven de deur voor de geest tot de vrijheid van het betreden of verlaten daarvan. De muur met de ingangen tot rechtszaal heeft een bocht, terwijl de buitenste muur recht is. Er zijn twee dingen daarover te zeggen, sommigen zeggen dat het spreekt van de rechte lijn van de Justitie, en de gebogen lijn van genade, weer anderen zeggen dat het spreekt van orde in de chaos. Het motto van de Illuminati.
Er zitten drie rechters in elke rechtszaal, en boven de zetels van de rechters zijn weer kleinere piramides die het licht werpen op de rechters als ze tegenover diegenen zitten die van onderen uit de gevangenissen cellen worden gebracht. De kamers van de rechters zijn boven de rechtszalen en naar beneden toe brengen ze het licht aan hen die vanuit beneden naar boven worden gebracht.

( )

Deuren Rechtszaal

Ik heb een kleine doorsnede uit het hele plan van het gebouw om aan te tonen dat het ontwerp is, als van een joodse Miskan die is ingebracht in het plan, waarbij alle andere grote religies van de wereld zijn vertegenwoordigd in de een of andere vorm. Als u wegloopt van de piramide kunt u ofwel naar de rechtszalen gaan of in de richting van de kamers van de rechters. Maar dit is het hoe dat deel van het gebouw eruit ziet, waardoor de piramide het heilige der heiligen van het kwaad is, de Miskan “Tempel”.

( )

Miskan tempel

Het onderste deel van de bovenstaande afbeelding is de binnenplaats, en hier vinden we stenen die gebracht zijn vanuit de woestijn in de buurt van Mitzpe Ramon waar zich ‘s werelds grootste natuurlijke krater bevindt. Een smalle kanaal van water die continu stroomt tussen de stenen en ze verdeelt. De architecten beweren dat ze zijn geïnspireerd door de Heilige Schrift met Psalm 85:12, uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe. Voor de rechters die boven deze binnenplaats zitten kijken hierop.

( )

Zen symbool

Wanneer u de centrale rechtszaal of belangrijkste rechtszaal verlaat staat u direct tegenover de opening van de trap naar beneden, aan de voet van de trap vindt u het vruchtbaarheidssymbool dat altijd aanwezig is in elke Illuminati structuur, vaak verborgen, maar altijd aanwezig. Er kan veel gezegd worden over dit symbool, het symbool van de vrijmetselaars met het kompas en vierkant met de "G" in het midden.

( )

Vruchtbaarheid symbool

Conclusie

We hebben iets besproken over de betekenis van dit gebouw, want er zijn letterlijk honderden details die wijzen op de Illuminati en hun plannen voor de mensheid. Maar des te belangrijker om te vermelden dat dit een basis wordt voor de zetel van de ene die zal worden geaccepteerd door de meesten als de Messias, voordat Yeshua terugkeert om zijn regeerperiode en heerschappij over de aarde aan te vangen. Ik twijfel er niet aan dat velen zullen weerstand hebben tegen dit verslag, en de boodschapper, in plaats van de boodschap, zal worden aangevallen. Maar ik heb geprobeerd om dit uit te leggen met bewijzen en feiten waarover nog veel meer kan worden gezegd, en ik weet zeker dat dit anderen zal provoceren om het zo maar eens te zeggen, en misschien dat is de bedoeling ook wel van dit artikel.

Maar zoals we allemaal weten heeft God een plan en dat zal niet worden gestopt of omgeleid. Een deel van Zijn plan is om Zijn volk de Joden naar huis te laten terugkeren. naar Israël. Schriftdelen die men kan lezen zijn de volgende verzen. Jes. 60:9, Jes. 43:5-6, Jer. 16:14-15, Jer. 16:16, Jes. 49:22, Ex. 36:8 Eze. 36:24, Eze. 37:12, Eze. 39:28, om alleen maar een paar te noemen.

Bid voor de vrede van Jeruzalem,

Jerry Golden