www.wimjongman.nl

(homepagina)

Klimaatverandering

Over de opwarming van de aarde wordt verschillend gedacht. De ene meent dat er een temperatuurstijging waar te nemen is.
De ander zegt dat er vervalsingen van grafieken in omloop zijn en er geen sprake is van een gemiddelde temperatuurstijging.
De ijsberen populatie toeneemt inplaats van uitsterft en Noord Europa met een plotseling vroeg invallende kou te maken krijgt, juist nu terwijl de conferentie plaats vindt. Er worden temperaturen van -20 waargenomen.

Hoe dan ook voor de gewone mens is wel waar te nemen dat in het laatste decennia veel records zijn gebroken t.a.v. droogte nattigheid warmte en koude.

Dat het klimaat veranderd en aardbevingen in getal sterk toenemen is een feit wat onmiskenbaar is. Er zijn er zoveel aardbevingen dat de media ze niet eens meer vermeld. Het is een bijna dagelijks verschijnsel geworden.
Maar daar hoeft de gelovige zich niet over te verwonderen. Heeft Jezus ons dit allemaal niet voorzegt, ja toch?

Alleen hoe kijk je tegen die klimaatverandering aan, zie je daarin de komst van de Heer en wordt je daar blij van of denk je dat je dit tegen moet gaan door een menselijke verandering van levenswijze.

Dat laatste doen de ongelovigen. Men denkt vanuit de evolutietheorie dat mensen kunnen ingrijpen, in wat wij de schepping noemen.
Men meent meester te zijn over de materie en in aanbidding van hun meester volgen ze dan ook zijn bevelen op.
Satan zal een laatste poging doen om het “Koninkrijk van God” op aarde tegen te houden door het vormen van een wereldregering. Daar moeten de economische grondslagen voor worden gelegd. Ook al weet hij dat dit slechts uitstel is, zal hij toch zoveel als mogelijk, mensen willen meenemen in zijn val.

De enorme identificatiedrang van de overheid heeft weer een nieuwe stap genomen in Duitsland met de introductie van een persoonsbewijs met rfid-schip om zo alle mensen onder hun controle te brengen.

Daartoe is de conferentie in Kopenhagen ook geslaagd want het feitelijke doel was de verdeling van macht en gelden. Die commissies zijn opgericht. Dat heeft men op de conferentie bereikt. Ze weten ook wel dat de CO2 vermindering geen enkele verandering geeft. Wat betekend die 3% , waar de mens verantwoordelijk voor is, nu helemaal op het totaal aan CO2. Het is daarom dat de wereldleiders zo vlot opstapten, men gelooft het immers zelf niet. Maar daar kwamen ze ook helemaal niet voor.
Als Al-Gore dit werkelijk zou geloven, dan paste hij zijn levensstijl wel aan, maar de man gebruikt zoveel energie dat zijn huis vanuit de ruimte te zien is. Een man die 1200 dollar vraagt om met hem op de foto te mogen. Een betaalde activist.

Dat geld wat ze hebben toegezegd daar komen ze nog wel bij ons voor langs, want we denken toch niet dat we hierin niet hoeven bij te dragen? Al die miljarden zal de burger wel op moeten brengen.


Een ander klimaat wat ook veranderd is, dat is het geestelijke klimaat.

Nadat we de Joden uit ons midden hadden verwijderd werden de moslims toegelaten en kwamen er meer dan er ooit aan Jodendom zich onder ons had bevonden.

Het westen geeft zich over aan de Islam en begint het christendom te haten. Men zal de komende tijd van alles uit de kast halen om ons het leven zuur te maken, daar kunnen we ons wel op voorbereiden.
Waar de islamitische symbolen vrijuit gedragen mogen worden, moeten in Europa de christelijke symbolen opgeborgen worden. Zowel hier als in andere landen.

Christenen die vasthouden aan de bijbel als het Woord van God en geloven in de profetiën die daarin staan incl. die over de eindtijd worden meewarig bekeken en zelfs als irritant ervaren.
Al helemaal de christenen die achter Israël staan. Hoe haal je het in je hoofd om dat volk nog iets goed toe te dichten.

Maar ook nadat we de Joden hadden verdreven en we ze enkele tientallen jaren betrekkelijke rust gunden is dat klimaat ook veranderd. De haat is weer volop terug en ook kerken keren zich tegen Israël.

Verandering van klimaat inderdaad. Waar onze ouders blozend het gelaat zouden afwenden voor scene’s open en bloot op de TV en die in de slaapkamer thuis horen, daar draait de tegenwoordige mens het hoofd niet meer voor om. De onsmakelijke shows worden ook door christenen bekeken en gewaardeerd. De vervuiling ons leven binnen gedrongen door TV, radio, muziek en boeken is enorm. Nu kun je zeggen dat het er is en er niet aan te ontkomen valt. Dat is waar, maar waar het de geesten om gaat is het feit, of je er voor kiest om naar te kijken en te luisteren, of dat het je toevallig wordt opgedrongen. Dat is het verschil.

De kerk maakt zich geen enkele zorg over het veranderende geestelijke klimaat, ziet de vijandschap niet of doet eraan mee en probeert zich zo onopvallend mogelijk op te stellen tegenover de islam. Wordt er gepreekt over het kindje Jezus in de kribbe, terwijl deze binnenkort uit de hemel naar de aarde komt om te verdelgen allen die tegen Israël strijden. Men preekt over een kindje dat geboren wordt terwijl de abortus klinieken subsidie krijgen van de belasting betaler.

Inplaats van op te roepen tot gebed en verootmoediging en te bidden, om uit te zien voor de ontmoeting met Jezus in de lucht. 1 Thess. 4:16,17, blijven de zaken zoals ze al honderden jaren gebruikelijk zijn.

Er zijn er zelfs die zich christen noemen en fel anti-Israël zijn, ja het volk haten die de belofte hebben gekregen van het aardse land. Land dat aan God toebehoord en aan geen ander volk de belofte voor dit land heeft gegeven. Een land dat hij geeft aan een volk van zijn onberouwelijke keuze. Maar er zijn er die in hun hoogmoed de Here dit recht ontzeggen.

Waarin God zelf de mensen zal oordelen die zijn land verdelen, zoals staat in Joël 3:2; Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden.


Een klimaat wat wel mag veranderen is dat we komen tot het besef dat we als christenen voor de Heer allemaal gelijk zijn.
Er is in de hemel geen onderscheidt, daar zal een gelijkheid zijn waar de socialisten naar streven maar nooit zullen bereiken vanwege de zonde in de harten van de mens.
Dat we niemand in de weg mogen staan door onze houding om tot Hem te komen. Acht de ander beter dan jezelf. Straks, zoals de Heer ons duidelijk maakt in de gelijkenis van de beloning, is dat het niet uitmaakt hoe lang en hoe hard je hebt gewerkt in de wijngaard, of dat je pas op het laatst bent binnengekomen. De beloning is gelijk.
Men kan wel klagen, maar de Here zegt dat het Hem vrij staat dit te doen. Dus weg met de gedachte dat je het allemaal wel zo goed doet. We doen het voor de Heer.s

Bekijk deze video eens hoe nietig de mens is in dit verschrikkelijk grote universum waarvan we de einden niet eens kunnen zien en besef hoe groot en heilig de Here is.

De gegevens worden onderhouden en samengesteld door onderzoek Astrophysici van het Amerikaanse Museum of Natural History in het digitale universum Atlas.
De makers gaan uit van een ‘Big Bang’

De Big Bang is ook iets wat steeds meer opgang vindt in die christelijke kringen die de schepping in zes tijdvakken verwerpen, maar nog wel een inteligente kracht kunnen aanvaarden.
Ook dat is een verandering, niet ten goede.