www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat smaakt zo zoet als honing, maar werd bitter in uw maag?

20 augustus 2014

Een Bijbelstudie door Jack Kelley

“En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.

En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.” (Openb. 10:9-10)

Jarenlang hebben de christelijke commentatoren gewaarschuwd dat de VS zal vervallen aan een oordeel. Wij hebben gewezen op de herdefiniëring van homoseksualiteit als slechts een alternatieve levensstijl, en de moord op 50 miljoen niet geboren kinderen in naam van een verantwoordelijke gezinsplanning, als belangrijke indicatoren dat de Amerikanen in het definitieve stadium zijn gekomen van opstand tegen God. Zelfs Billy Graham, die niet bekend staat om zijn opruiende retoriek, is geciteerd toen hij zei: "Als God Amerika niet gaat oordelen, zal Hij zich moeten verontschuldigen naar Sodom en Gomorra."

Wij die de profetie bestuderen hebben regelmatig gewaarschuwd dat de VS in de weg staat voor de vervulling van een grote eindtijdteken, met de macht van een superstaat om de wereld te domineren. Soms wordt het gezien in de vorm van de Europese Unie of een islamitisch kalifaat, iedereen is het ermee eens dat er iets moet gebeuren om de VS uit de weg te ruimen voordat het kan plaats vinden.

De laatste tijd maakt de combinatie van sociale, economische en politieke ellende in de VS het alsof het lijkt dat onze tijd van oordeel eraan komt, terwijl een groeiend aantal deskundigen nog donkerder dagen voorspellen voor Amerika. Er is een gevoel dat onze regering niet echt eerlijk is geweest naar ons over dingen zoals werkloosheid, financieringskosten, de dalende dollar, enz., en de "man in de straat" is begonnen zich af te vragen of de situatie niet nog slechter is dan wij er nu toe gebracht zijn om te geloven.

Wat heeft dat met mij te maken?

Pre-opname leraren leren vaak dat de kerk zal worden weggerukt, voordat er een ernstig oordeel komt. Maar de miljoenen die geen volledig werk vinden en hun huizen hebben verloren of hun spaargeld weggevaagd hebben zien worden, kunnen u vertellen dat het voor hen al vrij ernstig lijkt te zijn. (En laten we niet vergeten de gelovigen in andere delen van de wereld die met honderden worden gemarteld voor hun geloof en elke dag met ergere omstandigheden worden geconfronteerd.) Nergens heeft de Bijbel ooit beloofd dat wij rustig van de schoot van de aarde met alle luxe zullen verdwijnen naar de eeuwige zaligheid die ons te wachten staat, zonder ooit een moment te lijden onder ongemak. Integendeel, Jezus zei dat we moeite zouden verduren in deze wereld (Joh.16:33).

Iedereen weet dat de VS officieel in openlijke opstand is tegen God. Er zijn veel gebieden van ons nationale leven die niet door de beugel kunnen. Ik noemde al abortus en homoseksualiteit hierboven, maar de lijst bevat ook tientallen andere dingen zoals gouvernementele corruptie, seksuele verdorvenheid in het entertainment, een gebroken rechtsstelsel, enz. En hoe zit het met onze politieke verzoeningsstrategie naar de islam? Het is ronduit het soort flirt wat de Joden uitgevoerd hebben met de Griekse filosofie en religie tijdens het bewind van de Selucids 2200 jaar geleden. Het leidde tot de volledige onderwerping door de Grieken. Denkt u dat de onze anders zal blijken? Islamieten hebben al publiekelijk verklaard dat onderwerping net zo goed hun doel is.

Zolang het komende oordeel uitblijft als nog niet-gedefinieerd en toekomstig, was het gemakkelijk om het eens te zijn met degenen die zeggen dat dit het is wat we verdienen. Maar als de nieuwsverslagen samenkomen met de bijbelse profetie, en ons vertellen dat de tijd voor een oordeel misschien wel een stuk dichterbij is dan we dachten, wordt het een andere zaak. Plotseling is het niet zo spannend meer, en dat is wat Johannes bedoelde door te zeggen het boekje was zoet als honing in zijn mond maar werd bitter in zijn buik. Hij wist dat het oordeel dat verteld werd om te profeteren gewoon eerlijk was en rechtvaardig (zoet als honing), maar zien dat het plaats vindt maakte zijn maag ziek.

We houden allemaal van het idee de generatie te zijn die de terugkeer ziet van de Heer, en het is de meest spannende tijd in heel de menselijke geschiedenis. Maar het is ook een zeer verontrustende tijd rondom ons, een die ons verplaatst op de een of andere manier uit onze comfortzone en het soort geloof dat de meesten van ons niet op kunnen brengen.

Dus wat kunnen we doen?

Ik ben geen financieel adviseur, dus ik zal geen advies bieden in die afdeling. Het soort advies dat ik u kan geven is geestelijk, en dat is goed, want dit is een geestelijke kwestie. Als u het nog niet hebt gedaan, bestudeer dan de beloften van God, met name Matt. 6:24-34. Ik bedoel niet alleen lezen. Maar echt bestuderen.

"Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon."

" Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?"

"En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad."

Probeer te helpen deze beloften te doen uitkomen voor u, ter ere van God in alles wat je doet. Zorg dat gedrag te voorkomen dat zal teleurstellen, in verlegenheid brengen of Hem beledigen. Zeker bent u gered door genade, maar dat geeft u geen licentie om te zondigen. Toon de dankbaarheid die je voelt in je hart door het gedrag dat je in je leven manifesteert. Wanneer je zondigt, beken vroeg en vaak, met alle vertrouwen erin dat u zult worden vergeven. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

"Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden." (Lucas 6:38) Geef royaal met een dankbaar hart. Door uw vrijgevigheid op aarde, die uw tijdelijk huis is, bent u bezig met het opslaan van een schat in de hemel, die uw permanente huis is (Matt. 6:19-21, 2 Kor. 4:18). Zou u liever hier goed af zijn met nog weinig tijd hier, of goed af zijn voor eeuwig?

" Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats." (Efeze 4:26-27). Laat niet uw woede niet losbarsten over een enkele overtreding, geen kwestie hoe gerechtvaardigd ook, het zet je buiten de gemeenschap met God. Het is niet de moeite waard. Vergeef degenen die u onrecht hebben gedaan en zoek vergeving van hen die u hebt benadeeld. "Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen." (Romeinen 12:18). "Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten." (Spreuken 16:7).

Handhaaf een houding van dankbaarheid. " Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."(Filippenzen 4:6-7) Maak je zorgen over niets, bid over alles, wees dankbaar voor wat dan ook. Het is waar, dat Jezus zei dat we moeite zouden hebben te verduren in deze wereld. Maar hij zei ook: "Maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (John 16:33). Omdat hij dat heeft gedaan, zullen we het ook doen. Dingen in hun juiste perspectief houden. In slechts een korte tijd, terwijl dit allemaal zal voorbijgaan, komen wij bij het aanbreken van het avontuur van je leven.

Dit is slechts een begin, maar het wel een goed begin. Ervan uitgaande dat de koers reeds is vastgesteld, en krachtige naties zullen aarzelen om hun strategie te veranderen, kunnen we dingen verwachten, dat het meer en meer onrustig zal worden. Een groeiend aantal deskundigen voorspellen dat het leven waarschijnlijk aanzienlijk moeilijker zal worden, en reeds zeer binnenkort.

En voor degenen onder u die dit artikel al hebben afgeschreven als gewoon een meer religieuze oprisping van wat u nodig hebt, hier is een echt wereld advies, ik zal u dit zeggen. Het feit dat je denkt dat je wel wat kunt overleven in eigen kracht, toont aan hoe ver je moet gaan in de wederopbouw van je geloof in de Enige persoon die je kan doorzien. Volg van het advies van Matt. 6:24-34. Het is een zekere manier om je te oriënteren in de komende dagen. Streeft eerst naar zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en laat Hem zorgen voor de rest, zoals Hij zei dat Hij zou doen. Selah.

Bron: What Tastes As Sweet As Honey But Turns Your Stomach Sour? | GracethrufaithGracethrufaith