www.wimjongman.nl

(homepagina)

De slow-motion vervulling van Jesaja 17

Door Jack Kelley - 6 juni 2015

"De last (profetie) over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne. De steden van Aroër zullen verlaten worden, ze zullen voor de kudden zijn. Die zullen daar neerliggen, en niemand zal ze schrik aanjagen." (Jesaja 17:1-2).

Jesaja 17 is een profetie betreffende Damascus die gedeeltelijk werd vervuld toen de Assyriërs Aram veroverden in 732 v.Chr. en 10 jaar later het afgescheiden noordelijke koninkrijk van Israël veroverde.

Het is het gedeelte van Jesaja 17 dat niet werd vervuld dat ons vandaag zorgen baart, en de meest duidelijke feit is dat Damascus nooit tot een hoop ruïnes is geworden. Hoewel de stad meerdere malen is veroverd, moet hij nog worden vernietigd, zoals de profetie van Jesaja 17:1-2 dat eist.

Damascus is een zeer veerkrachtige stad gebleken. Hij werd veroverd door de Israëli's (1000 v.Chr.), door de Assyriërs (732 v.Chr.), de Babyloniërs (606 v.Chr.), de Perzen (530 v.Chr.), de Grieken (330 v.Chr.), de Nabateans (85 v.Chr.), de Romeinen (63 v.Chr.), de Byzantijnen (634 na Chr.), de Mamelukken (1250 na Chr.) en de Ottomaanse Turken (1516 na Chr.). Maar de stad zelf is altijd bewaard gebleven en nu wordt beweerd dat het de oudste continu bewoonde stad van de wereld is met een geschiedenis van 5000 jaar. De huidige bevolking is bijna 2 miljoen. Jesaja 17:1-2 geeft aan dat het op een dag zal ophouden te bestaan.

Misschien deze keer?

Sinds de Syrische burgeroorlog begon in 2011, hebben de onderzoekers van de profetieën gezocht naar de volledige vervulling van Jesaja 17. In de 4 jaar sindsdien leek het meermalen alsof de vernietiging van Damascus aanstaande was, maar telkens weer werd de stad gespaard.

Het is belangrijk om in dit alles te onthouden dat wat Jesaja 17 betreft, het niet genoeg is dat de Assad-regering worden afgezet. Om aan de profetie van Jesaja te voldoen moet Damascus tot een onbewoonbare ruïne worden.

In de huidige situatie zegt men dat de enige reden waarom de profetie van Jesaja 17 niet vervuld is, is vanwege de steun die het geniet van Iran en zijn vazal Hezbollah, en de besluiteloosheid van de Obama-regering. President Obama heeft geaarzeld, soms ten gunste van de regering van Assad, en soms helpt hij de rebellen, in het vastleggen van rode lijnen en dan daar niet naar handelen wanneer deze rode lijnen werden overschreden. Midden-Oosten-bondgenoten zijn begrijpelijk boos door deze inconsistentie, en er zijn geruchten dat de VS is verteld om aan de zijlijn te blijven, terwijl zij de Syrische situatie oplossen.

Saoedi-Arabië, Qatar en Turkije, die vastbesloten zijn dat Assad zal moeten vertrekken, hebben massale steun verstrekt aan de rebellen van het Jabhat al Nusra Front (onlangs omgedoopt tot het Islamitische leger van Verovering, om hun al-Qaeda-verbinding te verhullen) die strijden tegen zowel het Syrische leger als tegen ISIS.

Door gedwongen te worden om te vechten op vijf verschillende fronten tegelijkertijd, verliest het Syrische leger haar ziel en is de desertie van het slagveld stijgende. Aan alle kanten belaagd, en zojuist hebben ze weer een andere belangrijke vliegbasis verloren, heeft het leger niet langer de mobiliteit die noodzakelijk zal zijn voor de verdediging van het land en voor een hergroepering rond Damascus. (DEBKAfile meldt dat net een week na het verliezen van de grote Palmyra luchtmachtbasis aan de Islamitische Staat – en daarmee ook van grote voorraden munitie en militaire uitrusting – de Syrische militaire en luchteenheden zijn begonnen weg te trekken uit hun basis op Deir ez-Zour, Bashar Assads laatste militaire bolwerk in oostelijk Syrië). Sommige waarnemers zeggen dat als de huidige trend zich voortzet, Assad binnenkort onvoldoende troepen zal hebben om zelfs maar Damascus te verdedigen.

Uitkijken naar iets groots

Daarom zijn we eens te meer op een punt waarop het lijkt alsof de regering Assad gaat vallen. Maar deze week heeft Iran de wereld gewaarschuwd om uit te zien naar "belangrijke gebeurtenissen" in Syrië in de komende dagen. Hieruit heeft men geïnterpreteerd dat dit een aankondiging is, dat er spoedig een interventie op grote schaal door Iran namens Syrië zal komen. Iran heeft blijkbaar overwogen, dat zonder een directe Iraanse militaire betrokkenheid, zijn bondgenoot elk moment ten onder kan gaan.

Sommige bronnen speculeren dat Iran aan zijn vazal Hezbollah zou hebben gevraagd om enkele van de 80.000 raketten en granaten te richten op Israël, en ze tegen hen te gebruiken in plaats van tegen de Syrische rebellen en ISIS, om hun voortgang ten opzichte van het Syrische leger een halt toe te roepen. Het lijkt ook waarschijnlijk dat een belangrijke inzet van Iraanse troepen die binnenkort via een luchtbrug naar Syrië vervoer zullen worden om het ontmoedigde leger van Assad te versterken. Rapporten uit Libanon zeggen dat tot 15.000 Iraanse troepen al op weg zijn naar Syrië.

Het lijkt dus dat de volgende ronde in de slow motion vervulling van Jesaja 17 Saoedi-Arabië, Qatar en Turkije zal betrekken in de actieve ondersteuning van de rebellen, met Iran, en wat er overblijft van het Syrische leger, en Hezbollah om het Assad-regime te verdedigen. Dan ligt er de jokerkaart, ISIS, dat ongeveer de helft van het land controleert, tegen hen allen. (Rusland heeft zijn mensen, dat het bracht ter ondersteuning van het Syrische leger, reeds geëvacueerd. Dit wordt gezien als hun terugtrekking uit een verslechtering van de situatie. De tijd zal het leren.)

Het zal doorgaan totdat het over en uit is

De meeste waarnemers geloven dat zelfs als de regering Assad in de nabije toekomst wordt omvergeworpen, de gevechten tussen de verschillende facties voort blijven gaan. Dus tenzij er een soort onverwachte grote escalatie gaat komen, zullen we waarschijnlijk niet snel iets zien als de totale vernietiging van Damascus op enig moment.

"Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen." (Jesaja 46:10-11)

Op dit punt lijkt het de enige zekerheid in een slow motion vervulling van Jesaja 17. Maar terwijl Hij de toekomst weet en wij niet, en Hij elke dag kan kiezen om op te treden, doen we beter goed afgestemd te blijven.

Opmerking: Voor een meer uitgebreide blik op Gods voorzegging tegen Damascus kunt u op mijn volledige commentaar op Jesaja 17, hier... vinden (Engelstalig).

Editor: Er staat dan ook niet in Jes. 17 dat Damascus in één klap vernietigd wordt, zoals wel door diverse uitleggers wordt aangenomen, maar dat het onbewoonbaar wordt en een puinhoop, evenals de andere steden. Maar na de vernietiging is de dag aangebroken dat de luister van Jakob zal verdwijnen. Dat laatste is de boodschap in de profetie, omdat men zich dan op de Here zal richten.

Bron: The Slow Motion Fulfillment Of Isaiah 17 - Gracethrufaith