www.wimjongman.nl

(homepagina)

Geloof in je hart

23 april 2014 | door Jack Kelley

“Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” (Romeinen 10:9-10)

Dit vers is de basis wanneer het over zaligheid gaat. In het geval u nog het nog nooit gemerkt heb, het is altijd een kwestie van het hart tegenover de Heer, en in deze passage is het duidelijk: de centrale kwestie van zaligheid is een oprecht geloof in de verrijzenis. Waarom is dat zo? Omdat geloven in de opstanding is hoe wij gerechtvaardigd zijn. Het Griekse woord voor gerechtvaardigd komt uit de wortel met de betekenis: "beschouwd als onschuldig, foutloos, schuldloos". Dus, als we belijden (het eens zijn) dat Jezus onze Heer is en in ons hart geloven dat God Hem heeft opgewekt uit de doden, dan zal Hij ons beschouwen als onschuldig te zijn aan alle aanklachten en komen we in aanmerking voor het eeuwige leven.

Hoe is dit mogelijk?

Ten eerste helpt het om te onthouden dat Jezus niet stierf, zodat slechte mensen goed kunnen worden. Hij stierf zodat dode mensen konden leven. Toen de verloren zoon terugkeerde naar huis, riep de vreugdevolle vader niet uit: "Mijn zoon was slecht en is nu weer goed," maar: "Mijn zoon was dood en is weer levend geworden!" (Lukas 15:32).

“En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.” (Kolossenzen 2:13-14).

De loon van de zonde is de dood, dus voordat we gelovigen werden, waren we allemaal dood in onze zonden. Maar toen Jezus naar het kruis ging, vergaf hij al onze zonden, "nagelde die aan het kruis" om aan te duiden dat Hij daarvoor stierf. Het Griekse woord vertaald met "al" in Kolossenzen 2:13 betekent letterlijk "alle, elke, ieder en alles". Dat betekent dat hij de volle straf accepteerde die het gevolg was van onze zonde, zodat alle aanklachten tegen ons kunnen worden geschrapt en wij konden ontkomen aan de doodstraf. Simpel gezegd: Hij maakte het mogelijk voor onze Vader in de hemel om te roepen: "Mijn kinderen die dood waren en weer levend zijn geworden!"

En zijn daad van offeren was niet alleen richting het verleden, in het 'terug' betalen voor alle zonden van ons pre-christelijke leven, het was ook pro-actief, een vooruit betalen voor alle zonden die wij ook nog zullen plegen tijdens de rest van ons leven, want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. (Hebr. 10:14) Anders gezegd: Hij bekleedde zich in onze zonde zodat wij kunnen worden gekleed in zijn gerechtigheid voor eeuwig. (2 Kor. 5:21)

Bewijs het!

Gods ogen zijn te zuiver om naar onze zonde te kunnen kijken (Hab. 1:13). Hij kan het letterlijk niet aanzien. Het ontdekken van dit feit over Hem, helpt ons te begrijpen het belang dat hij eraan hecht dat we in de opstanding geloven. Jezus ging aan het kruis vanwege de fysieke belichaming van onze zonden. Voor de eerste keer ooit had de Vader zich van zijn Zoon afgewend en Hem alleen te laten in angst en nood: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?"

Beledigd, bespuugd, geslagen, bijna doodgeranseld, en ten slotte genageld aan een kruis, was deze beproeving toch het enige wat Hem veroorzaakte dit te roepen. De aarde beefde, en de zon verduisterde toen het Licht van de Wereld werd geblust (Matt. 27:45-51).

Drie dagen later stond Jezus op uit de doden om te zitten aan de rechterhand van de Majesteit, en daar zit Hij ook vandaag. Dat zou niet mogelijk zijn als zelfs maar één van onze zonden op Hem bleef rusten. Gods ogen zijn te zuiver om naar de zonde te kijken, toch? Hij zou weer weg moeten kijken om zijn eigen Zoon voor eeuwig van Zijn aanwezigheid te verbannen.

Omdat Jezus al onze zonden op zich nam, volgt daaruit dat zijn dood absoluut en voor eeuwig was om de volledige boete te betalen voor elk van hen. Of anders zou hij nog steeds in het graf zijn. Dus is zijn opstanding het bewijs voor ons. Door te geloven in je hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt, vertelt je dat je echt gelooft dat God alle zonden van uw leven vergeven heeft aan het kruis. Met dat alleen hebt u het eeuwige leven geërfd. Selah

Bron: Believe In Your Heart | GracethrufaithGracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.