www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zoals het was in de dagen van Noach

11 november 2015 | Een bijbelstudie door Jack Kelley

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen (Mattheüs 24:37). De aanlooptijd naar de zondvloed leek veel op onze tijd vandaag. Het werd gekarakteriseerd door een opzettelijke en escalerende minachting voor de wegen van God. Uiteindelijk "zag de HEERE dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren" (Genesis 6: 5).

Welke dag is het?

Als u de levensduur van de aartsvaders in Genesis 5 bekijkt, zult u ontdekken dat het 1656 jaar was vanaf Adams schepping tot aan de zondvloed. In die tijd was de mensheid gedegenereerd van mensen geschapen naar het beeld van God, en die wandelden met Hem en spraken met Hem, tot een ​​ras wiens gedachten en acties totaal verdorven waren en slechts gericht op het kwade (Genesis 6:5). Het is ongeveer 1977 jaar geleden dat de mens voor het eerst de keuze kreeg om nieuw te worden gemaakt door de gebeurtenissen aan het kruis (2 Korintiërs 5:17), maar de meesten van deze wereld van vandaag hebben het afgewezen. Als gevolg daarvan is een enkele blik om ons heen alles wat nodig is om te zien dat vanuit een spiritueel en moreel perspectief het leven van vandaag vrijwel is gekomen op dat punt: "zoals het was in de dagen van Noach".

Van welke planeet kom je?

Ik heb in eerdere delen melding gemaakt van de mysterieuze mensen die in Genesis 6:4 de reuzen (Nephillim) genoemd werden. Zij waren de nakomelingen uit gemeenschap tussen engelachtige wezens en aardbewoners. Zouden dit de wezens zijn met bovennatuurlijke kracht (de herkomst als van de titanen, de halve goden in de mythologie) die vandaag aliens worden genoemd? In veel gedocumenteerde alien-ontmoetingen lijkt het dat ze een grote belangstelling hebben voor hun aandeel in ons voortplantingssysteem. Vreemdelingen die met behulp van de mens een ​​super-ras willen uitbroeden? In de King James vertaling van Daniel 2:43 is er een merkwaardige verwijzing naar iemand betreffende de "vermenging van zichzelf met het zaad van mensen" in de laatste dagen. Is de antichrist deels buitenaards of in opdracht van de wezens deels buitenaards en een deels menselijk? Zoals het was in de dagen van Noach?

Uit de weg

Met in al mijn jaren van studie over de vergelijking van de dagen van Noach met het einde van het tijdperk, heeft het mij onlangs een inzicht gegeven, zodat de dingen veel duidelijker werden voor mij. In Genesis 6:3 waarschuwde God voor de verwijdering van Zijn Geest van de Aarde voorafgaand aan het komende oordeel. Sommigen zien deze overgang als een aftopping van de menselijke levensduur tot 120 jaar, maar dat kan het doel niet zijn geweest. In Psalm 90:10 wordt ons verteld dat de leeftijd van de gemiddelde mens een duur van 70 jaar heeft, en Jesaja 11:15 ondersteunt deze conclusie. De gemiddelde levensduur vóór de zondvloed was veel langer dan 120 jaar, en na de vloed werd het snel korter. Kijken we naar de Genesis-levensduur dan blijkt dat Sem, die waarschijnlijk de laatste pre-zondvloed man was, 8 van de eerste 9 generaties aan nakomelingen overleefde na de overstroming, inclusief Abraham.

Feit is dat 120 jaar de tijd was die God aan de mens gaf om zich voor te bereiden op het komende oordeel. Hij zei dat hij van plan om Zijn Geest voorafgaand aan dat oordeel van de aarde te verwijderen. In 2Thessalonicensen 2:7 staat een soortgelijke waarschuwing aangaande het einde van het tijdperk (maar zonder deadline), en is er verwarring over de interpretatie, net zoals met Gen. 6:3. De enig echte letterlijke interpretatie van deze overgang is dat ergens vóórdat de antichrist kan worden onthuld en alle macht krijgt in de Grote Verdrukking, de remmende kracht van de Heilige Geest moet worden weggenomen (letterlijk uit het midden, of uit).

Dan, als ik weer Genesis 6 las, gebeurde het meest merkwaardige. In mijn Bijbel staat Genesis 6:3 in de rechterkolom ongeveer 2,5 cm. vanaf de onderkant van de pagina. Ik had het jaren geleden aangestreept. In de linkerkolom direct tegenover Genesis 6:3 was een ander hoogtepunt aangestreept enige tijd geleden. Dat is Genesis 5:24 en het zegt: Henoch wandelde met God en hij was niet meer omdat God hem wegnam. Het zien van die twee aangestreepte verzen naast elkaar als de oorzaak en gevolg van de gebeurtenissen was het me ineens duidelijk. Ik weet niet waarom ik het niet eerder had gezien. Eerst werd Henoch levend en wel weggenomen van de aarde en dan werd de Heilige Geest weggenomen. Toen in Gen. 6:5 het gedrag van de mens, zoals staat beschreven, ondraaglijk slecht was geworden en in Gen. 7 dan het vonnis kwam, was dat in die volgorde.

De naam Henoch betekent onderwijs en volgens Judas:14-15 gaf hij de eerste profetie over de 2e Komst. De Hebreeuws traditie zegt dat hij werd geboren op de 6e dag van Sivan op de Hebreeuwse kalender en dat hij op zijn verjaardag werd opgenomen door God. De 6e van Sivan is de dag die we kennen als Pinksteren, de verjaardag van de Kerk. Om die reden wordt Henoch vaak gezien als een model van de kerk, wiens roeping is om de wereld de wegen van de Heer te leren en over Zijn komst te praten.

U beloofde dat niet te doen

De Bijbel verklaart dat de Heilige Geest verzegeld is binnen de gelovigen als een borg en garantie van onze erfenis (Ef. 1:13-14). Paulus schreef dat de Heilige Geest zal worden weggenomen van de aarde, ergens vóórdat het de antichrist is toegestaan ​​om de oordelen van de Grote Verdrukking te veroorzaken (2 Thess. 2:7). Het wegnemen van de Heilige Geest, zonder de Kerk te verwijderen, zou Gods belofte naar ons toe verbreken, omdat het een "ontzegeling" van de Heilige Geest zou vereisen. Dat is iets wat God niet kan doen. "Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen" (Jesaja 46:11)

Inderdaad, als Henoch een model van de Kerk is en als de profetie van de Heer in Matt. 24:37 bedoeld is om de volgorde van de eindtijdgebeurtenissen te beschrijven, wat heel waarschijnlijk lijkt, dan zullen wij op een dag binnenkort, wij die in leven zijn, opgenomen (weggerukt) worden van de aarde, zoals Henoch - en de Heilige Geest zal worden weggenomen. Het gedrag van de mens zal ondraaglijk slecht worden en het oordeel zal komen, allemaal in zijn eigen volgorde. Zoals het was in de dagen van Noach.

Bron: As It Was In The Days Of Noah - Gracethrufaith