www.wimjongman.nl

(homepagina)

De tijden verstaan

IS ISIS' KALIFAAT EEN VOORBODE VAN DE ANTICHRIST?

Joel Richardson maakt een lijst van theologen die de 'kleine hoorn' zagen ontstaan uit hetzelfde gebied

6 september 2014 - door Joel Richardson

Zeven jaar geleden waarschuwde Al Gore ons dat de gehele polaire ijskappen nu volledig verdwenen zouden zijn. Ik waarschuwde voor een kalifaat.

()

In de afgelopen 10 jaar heb ik ijverig gezocht om de kerk te laten ontwaken voor het feit dat de Hebreeuwse profeten wijzen op een Midden-Oosten Antichrist die uit de regio van Turkije, Syrië en Irak zal voortkomen. Sommigen hebben de gegevens bestudeerd en onderkenden de solide Schriftuurlijke basis voor deze weergave. Anderen hebben vraagtekens gezet, het besproken, of dit perspectief zelfs verguisd. De waarheid is echter dat hoewel sommige nee-zeggers hebben geprobeerd om deze weergave vanuit een "eenzaam mens"-perspectief te zien, maar in brede historische termen was ik verre van alleen in de omhelzing ervan. In feite, hebben vele grote christelijke uitleggers het bijbelse bewijs erkend voor deze weergave. Veel voorzagen zelfs dat er een laatste-dagen-kalifaat zou worden opgericht in de regio van Turkije, Syrië en Irak. In het licht van het verbazingwekkende opnieuw opzetten van een islamitisch kalifaat, voor het eerst in meer dan 80 jaar in Irak en Syrië, laten we eens een paar van de grote christelijke uitleggers en docenten die precies dit voorzagen waarvan wij vandaag getuige zijn.

De eerste was Hippolytus van Rome (170-235). Hippolytus was een belangrijke theoloog aan het begin van de derde eeuw. In zijn spreken over de Antichrist zei hij dit:

"Deze dingen dan zijn van niemand anders gezegd dan van deze tiran, één die schaamteloos is, en een tegenstander van God. Wij zullen het laten zien wat volgt. Maar Jesaja spreekt ook aldus: 'En het zal geschieden, dat als de Heer heeft uitgevoerd zijn gehele werk op Mount Zion en in Jeruzalem, hij zal straffen (bezoeken) de machtige geest, de koning van Assyrië de grootheid (de hoogte) van de heerlijkheid van zijn ogen." (cursivering toegevoegd)

De tweede theoloog die de Antichrist voorzag als opkomende uit de regio nu gecontroleerd wordt door ISIS, was Victorinus van Pettau (240-304). Victorinus was een vroege christelijke bisschop en de auteur van het oudste volledige commentaar op het boek Openbaring in ons bezit. In dit oude commentaar identificeert Victorinus de Antichrist als "de Assyrische" genoemd in Micha 5:5, die het land van Israël zal binnenvallen om te worden vernietigd door Jezus bij zijn terugkeer.

De volgende getuige is Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (240-320). Lactantius was een andere vroege kerkelijk schrijver uit de derde eeuw die veel schreef over de eindtijd. Verbazingwekkend, vermeld Lactantius uitdrukkelijk dat de Antichrist uit de Romeinse provincie Syrië zal komen:

"Een koning ontstaat uit Syrië, geboren uit een boze geest, de overweldiger en de vernietiger van het menselijk ras, die zal vernietigen wat is achtergelaten door het voormalige kwaad, samen met zichzelf. … Maar deze koning zal niet alleen het meest schandalige zijn in zichzelf, maar hij zal ook een profeet van de leugen zijn... en macht zal hem worden gegeven om tekenen en wonderen te doen, door de aanblik waarvan hij mannen kan verleiden om hem te aanbidden. … Vervolgens zal hij proberen de tempel van God te vernietigen en de rechtvaardige mensen vervolgen." (cursivering toegevoegd)

Velen zijn verrast te ontdekken dat Clarence Larkin (1850-1924), de grote dispensationele leraar, ook deze dingen voorzag. Larkin was een Amerikaanse Doperse predikant en bijbelleraar en auteur, wiens werken blijven verkopen tot op deze dag. In zijn boek "Dispensationele Waarheid" schreef Larkin: "Het is duidelijk dat de Antichrist uit Syrië vandaan komt. … Wij moeten daarom begrijpen dat de 'koning van het noorden' de koning van Syrië is, met daarin ook opgenomen Assyrië. Dit bevestigt de plaats waaruit de Antichrist zal komen...”

Een van mijn favoriete commentatoren is G.H. Lang (1874-1958). Lang was een prachtige Britse uitlegger, wiens commentaar over het boek Daniel op de hoogste steun kon rekenen van de legendarische bijbelgeleerde F.F. Bruce. In Lang's "The Histories and Prophecies of Daniel" zei hij het volgende:

Daarom zal de Antichrist de koning van Assyrië zijn, met Babylon als hoofdstad, die vanaf de oudheid het domein was van Seleucus, die het oostelijke gebied van het rijk van Alexander heeft gekregen. Dus wanneer de Antichrist opstaat, zal hij niet komen uit Rome, of waar ook anders in het westen. Was dit begrepen, dan waren veel ijdele en misleidende speculaties vermeden geweest, zoals die over de paus, of het pausdom, Napoleon, of anderen. En wanneer hij komt, zullen zijn militaire inspanningen worden uitgebreid voornamelijk naar Egypte en het zuiden, het Oosten, en Palestina.

Arthur W. Pink (1886-1952), een Engelse evangelist en bijbelgeleerde ook bekend door zijn werk "De Antichrist", heeft eveneens de Antichrist geïdentificeerd als afkomstig vanuit het Midden-Oosten, het voormalige Assyrische rijk:

"We hebben gezien dat de Schriften ons helpen bij het bepalen van de richting waaruit hij voortkomen zal, en van hem spreken onder de titel van de 'kleine hoorn'. Nu is het eerste ding dat deze titel aangeeft dat hij een koning is, koning van Assyrië. … [Nadat hij] de kroon van Syrië verwerft, zal hij snel zijn heerschappijen vergroten. "

Nu, om duidelijk te zijn, de verschillende verwijzingen naar de Antichrist als "de Assyriër" zijn geen etnische beschrijvingen. In plaats daarvan verwijst het naar de regio waaruit de Antichrist waarschijnlijk zal verschijnen. Op dezelfde manier als bijvoorbeeld de profeet Joel spreekt van de vernietiging van Filistea in de dag des Heren (Joel 3:4), sprak hij niet over het oordeel van etnische Filistijnen wanneer Jezus terugkeert, maar van die vijanden van zijn volk, die de regio van het oude Filistea in beslag nemen. Zo ook de Bijbelplaatsen, die verwijzen naar Assyrië als de regio waaruit de Antichrist zal ontstaan, deze verwijzen er niet naar dat hij etnisch een Assyriër zal zijn. Vandaag is de meerderheid van het Assyrische volk Chaldeeuwse christenen. Het merendeel van degenen die bleven wonen in de regio van oude Assyrië zijn nu gedwongen om te vluchten onder de aanval van ISIS.

Al deze mannen van God voorzagen de Antichrist en zijn rijk als voortvloeiende uit dezelfde regio waarvan we nu getuige zijn bij het opnieuw opzetten van een islamitisch kalifaat. Al deze mannen keken naar de woorden van de Hebreeuwse profeten en kwamen tot dezelfde conclusies. Ze voorzagen op een opmerkelijke manier dat wat zich nu voor een ieder van ons heeft ontvouwd. Als radicale moslims doorgaan op hun weg met moord, ontvoering, verkrachting, schelden, kruisigen en afslachten door het hele Midden-Oosten, dan is het nu de tijd voor de kerk om wakker te worden en de Schriften ijverig te bestuderen om te onderscheiden dat al deze gebeurtenissen ons inderdaad voorzien van een echte voorbode van de komende Antichrist en binnenkort de terugkeer van Jezus.