www.wimjongman.nl

(homepagina)

Jesaja hoofdstuk 19

Door Daymond Duck

Onlangs vroeg een vriend me aangaande Egypte of er een verbinding was met Jesaja hoofdstuk 19. Na hem een neutrale reactie te hebben, besloot ik om het eens wat nader te bekijken.

Jesaja hoofdstukken 13-23 bevatten uitspraken (oordelen of profetieën) over de verschillende naties in de Midden-Oosten. Hoewel sommige aan van deze profetieën reeds gedeeltelijk is voldaan, is het duidelijk dat sommigen van hen onvervuld zijn en meer in de toekomst liggen.

Bijvoorbeeld, zo heeft Jesaja in hoofdstuk 13 en 14 een profetie over Babylon. De geschiedenis heeft op adequate wijze de gedeeltelijke vervulling van deze profetieën aangetoond. Maar het is duidelijk dat aan sommige van hen niet volledig is voldaan tot op het einde van de tijden (voorbeelden zijn Jesaja 13:6-16, 19-23 ). Ze profeteren eigenlijk over de toekomstige dingen aangaande Babylon die worden gevonden in het Boek Openbaring (Openb. 18:2).

Ook Jesaja hoofdstuk 17 is een profetie over Syrië . Dit hoofdstuk zegt, “Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne.” (Jesaja 17:1). Verderop zegt het, “Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons beroven, het lot van hen die ons uitplunderen.” (Jesaja 17:14). Veel schrijvers geloven dat dit Damascus betekent in Syrië. Dat het zal ophouden te bestaan in een nacht en het zal nooit meer worden herbouwd. Als zij gelijk hebben, moet deze profetie nog een toekomstige vervulling hebben omdat zij, hoewel Damascus wel eens is vernietigd in het verleden, zij steeds weer is herbouwd.

Jesaja hoofdstuk 19 is een profetie over Egypte. Sommigen denken dat het kan worden toegepast op de gebeurtenissen die gaan nu aan gang zijn. Jesaja 19:1 geeft te lezen, “De last over Egypte. Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. ”

God zal komen naar Egypte als een snel bewegende wolk of er zal een snelle beweging van God te zien zijn in Egypte.
Jesaja 19:1 b luidt: “De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste.”
De verschijning van de Heer in Egypte zal de valse goden en idolen verschrikken en de mensen zullen hulpeloos zijn voor de Heer.

Jesaja 19:2 zegt, “Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk.”
De Here zal de Egyptenaren tegen Egyptenaren opzetten. Een Burgeroorlog en geweld zal uitbreken en zich verspreiden door Egypte: Broeders zullen vechten met elkaar, buren zullen vechten tegen buren; Steden zullen vechten tegen steden en koninkrijken zullen vechten tegen koninkrijken.
Er zijn al berichten over Hamas troepen uit Gaza die naar Egypte zijn gekomen om te vechten samen de Moslim Broederschap in hun strijd tegen de Egyptische regering.
Sommigen geloven zelfs dat dit zich zou kunnen uitbreiden naar andere conflicten waarbij Israël wordt betrokken zoals in Ez. 38-39 of misschien Psalm 83. Sommigen in Egypte hebben al opgeroepen tot een annulering van de Camp David-akkoorden, voor een oorlog met Israël, het sluiten van het Suezkanaal en nog veel meer.

Jesaja 19:3; “De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. Ik zal hun plannen in de war brengen. Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dodenbezweerders, de geesten van doden, en de waarzeggers.”
De Egyptenaren zullen worden beheerst door angst, gebrek aan wijsheid, en zich keren naar valse goden, afgoderij en boze geesten.

Jesaja 19:4 zegt, “Ik zal de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren; een wrede koning zal over hen heersen, spreekt de Heere, HEERE van de legermachten.”
God zal toestaan dat een wrede leider aan de macht komt in Egypte. Degenen die Pres. Mubarak wilden vervangen, kunnen wel eens slechter af zijn dan ze wilden.

Jesaja 19:5-10 verwijst naar de rivier en beken die opdrogen. Deze zijn afhankelijk van de Aswan-dam iets waarvan sommige Israëlische leiders hebben gezegd dat deze dient te worden gebombardeerd als er een oorlog uitbreekt.

In Jesaja 19:15 lezen we, “En Egypte zal geen werk hebben dat hoofd of staart, palmtak of riet kan voortbrengen.”
De werkloosheid zal dus nog groter worden.

In Jesaja 19:16-17 lezen we, “ Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de HEERE van de legermachten, die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt. Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit van de HEERE van de legermachten dat Hij tegen hen genomen heeft.”

“In die dag” is een uitdrukking die verwijst naar het einde van de tijden. Het verschijnt zes maal in de laatste tien verzen en verwijst vaak naar toekomstige gebeurtenissen. In de toekomst, zullen de Egyptenaren in de greep van angst zijn, vanwege de hand van de Heer. Egypte zal bang worden Juda of Israël vanwege het oordeel van God dat zal komen over de Egyptenaren.
Sommigen denken dat Ezechiël 38-39 of Psalm 83 hier in het spel hier komt.

Jesaja 19:18 zegt, “Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad van der verstoring.” (in de dode zee rollen staat ‘stad van de zon)’
De mensen in vijf steden van Egypte zullen Hebreeuws spreken en Jehovah aanbidden, maar één stad zal waarschijnlijk worden vernietigd.
(Niet als de dode zee rollen vertaling juist is).
Jesaja 19:19-22 onthult de barmhartigheid en genade van God. Veel Egyptenaren zullen zich tot de Heer wenden. Zij bieden Hem offers aan, geef hem gaven, dienen Hem en God zal hun land genezen. Dit lijkt zich te voltrekken in het Millennium.

Jesaja 19:23-25 zegt, “Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!”
Een snelweg zal worden opgebouwd vanuit Egypte via Israël naar Assyrië, En de drie landen zullen de Here dienen. Aangezien dit nog nooit eerder is gebeurd, moet het een toekomstige vervulling zijn en waarschijnlijk zal dat zijn tijdens het Millennium.

Het is nodig om te blijven zien naar wat er gaande is in het Egypte van vandaag. Maar voor Gods volk is het vooral nodig om klaar te zijn voor alles. Als er een burgeroorlog groeit in Egypte, de prijs van olie, voedsel en van alles en nog wat, tot enorme hoogte stijgen. komt de vervulling van andere belangrijke profetieën misschien er niet zo heel erg ver achteraan.


Daymond & Rachel Duck

Bron: Daymond Duck