www.wimjongman.nl

(homepagina)

25-01-2007

Een tour door mijn oude buurt.

Vorige herfst bezocht ik Dearborn, Michigan, om een bijeenkomst van de hogeschool-klas bij te wonen. Ik kwam vroeg genoeg aan om eens rond te rijden in mijn oude buurt. Een verrassing, was het bijna totaal een buurt met Arabische bevolking geworden. Alle zaken die ik passeerde vertoonden Arabisch-Engelse tekens, en op de voorzijde in het gazon van één van de openbare scholen van Dearborn een een bord van 1,5 - 2 meter met het opschrift "Vreedzame Ramadan". Blijkbaar, gelden de regels van het Opperste Hof over godsdienstige symbolen op openbare schoolbezit niet in Dearborn. Het zou interessant zijn om te weten waarom niet.

Na het samenkomen met oude klasgenoten, draaide het gesprek uiteindelijk uit over de grootte en de aard van de Arabische gemeenschap van Dearborn. Ik vertelde hen over mijn profiel van Osama bin Laden en over zijn Oorlogsverklaring Tegen het Westen -- in het bijzonder, tegen de Verenigde Staten en Israël. Toen ik opmerkte dat de familie van bin Laden uit Yemen afkomstig was, sommigen van hen spraken hun vrees uit dat er Jihad-cellen onder de duizenden Yemeni in hun stad zou kunnen zijn.

Wij bespraken ook de Deense cartoon kwestie en hoe, naar mijn mening, dat die kwestie de onderliggende strategie van de reusachtige, wereldwijd beweging van Jihad bloot legt -- d.w.z., de oorlog tegen de Joden en Christenen.
De reactie op de cartoons toonde namelijk aan hoe de invloed van Jihad in het Westen zich had uitgebreid, vooral in Europa. Na de aarzeling van een paar dagen, waarin miljoenen Moslims rond de wereld hun verontwaardiging lieten zien, spraken de meeste Europese redacteurs uit dat de cartoons dicriminerend waren en weigerden om ze te publiceren. En wat was de strategie van Jihad in deze situatie? Hun leiders wensten de vrije meningsuiting te onderdrukken over de hele wereld in naam van de Islam.

Ik vertelde mijn vrienden ook dat er drie of vier basis factoren van de Islam waarover alle Amerikanen bezorgd zouden moeten zijn. Het belangrijkst hiervan is de transnationale aard -- een weinig bekend kenmerk van Islam . Het verwijst naar Islamitische eis dat het altijd zich boven de wetten van elke natie bevindt omdat het uiteindelijk meer een godsdienstige dan politieke beweging is.

De westerlingen moeten begrijpen dat er geen onderscheid is in de Islam tussen godsdienst en politiek, geen scheiding van kerk en staat dus. Daarom in het geval van de recente door Amerikaans gesteunde grondwetten van Afghanistan en Irak -- democratisch grondwetten die als zodanig worden afgekondigd -- elk van deze grondwetten heeft een clausule die verklaart dat de Islamitische wet alle andere wetten overtreft. Dit betekent voor hen, en alle Moslims -met weinig uitzonderingen-, dat zij een grotere loyaliteit aan de Islam en zijn wereldwijde doelstellingen hebben, dan aan de natie waarin zij te leven. Mijn vrienden waren duidelijk benieuwd waar de uiteindelijke loyaliteit van de Moslims in Amerika ligt.

Ten tweede, hebben de Moslimlanden miljoenen jonge mensen voort gebracht die opgeleid worden in de “deugden” van de Jihad. Zij zijn blij -- dat is niet overdreven -- om de Jihad te steunen aangezien zij dan de eeuwigheid in gezelschap van jonge maagden voor hun persoonlijk vermaak krijgen. Pathetisch genoeg, het is opmerkelijk dat in Islamitische landen, de geboortecijfers twee tot drie keer hoger is dan onder de Europese inwoners. Zeker speelt dit mee in de toekomst voor Europa, in het volgende twee decennium. Dit is een ander voorbeeld van het oude axioma: Demografie is beslissend in het bepalen van de toekomst.

Amerikanen zouden ook notie moeten nemen van het feit dat geen Islamitische leider, waar ter wereld, duidelijk de jihadristen hebben veroordeeld. Telkens weer wanneer hen gevraagd wordt of zij de praktijk van de Jihad ronduit willen veroordelen, de Islamitische leiders overal er niet in slagen om hun oppositie tegen de Jihad duidelijk te verklaren.
Er is namelijk een overvloed van bewijsmateriaal dat vele moskee-leiders in het Westen actief zijn om de inspanningen te steunen van de Jihad sinds Osama bin Laden en zijn verwanten op het oorlogspad gingen in de recente jaren '80.

Ik besprak verder een ander facet van de Islam: Jihadristen en hun sympatisanten zijn bezig geweest met een godsdienstige oorlog tegen het Westen, Sommige leiders in Washington vermijden het om zoiets te verklaren. Deze oorlog is echter slechts een recent hoofdstuk van de Islam in de 1300 jaren durende strijd die men voert tegen alle niet-moslims. De middeleeuwse kruistochten zijn het bekendste voorbeeld daarvan.

Naar huis rijdend na de reünie, was ik verwonderd hoe onze gekozen leiders in Washington zo sloom zijn om de betekenis te begrijpen van het bombarderen van het schip de Cole USS en de ambassades in Afrika, om nog maar te zwijgen van de eerste poging om het Centrum van de Wereldhandel in 1993, te vernietigen.
Toen kwam 9-11. Waarom wordt die ramp niet genoemd wat het is, als de ambassades en Cole USS, een jihad handeling is in een godsdienstige oorlog tegen ons?
Het is trefzeker om de jihadristen terroristen te noemen zoals de President dat deed, maar dat is niet genoeg! Het zou zoveel meer van betekenis zijn voor de President om deze radicale Islamitische handelingen uit te roepen als daden van de jihad, omdat dit een ander hoofdstuk is in de aan de gang zijnde godsdienstige oorlog tegen het Westen door radicale Moslims.
Waarschijnlijk dat dit benoemen niet politiek correct zijn, of zelfs multi-cultureel correct zou zijn. Het is echter tijd om voorbij die sociale correctheid te gaan en wat het duidelijker spreken over wat wij nu te zien krijgen.

Zal er nog eens een 9-11 of iets slechter komen om de Amerikaanse mensen te wekken over het feit dat wij in een ernstige strijd voor de overleving van onze beschaving zitten?
Hopelijk zal het alarm tijdig afgaan en onze slaperige apathie over de dreiging van de Jihad-beweging verbrijzelen.

Door Dr. L. John Van Til FrontPageMagazine.com